Зразки завдань з розгорнутою відповіддю з англійської мови до ЗНО 2019. Авт: Валігура О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Артикул: zn-18899
20 грн
Характеристики
Формат
125x176мм (В6)
Кількість сторінок
112
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Валігура О., Кіндзерська Ю.
 • Посібник містить добірку текстів, які можуть слугувати орієнтовними зразками висловлювань на дискусійну тему і допоможуть випускникам загальноосвітньої школи в підготовці до ЗНО з англійської мови, зокрема в підготовці до виконання завдань з розгорнутою відповіддю. Для випускників шкіл, вступників до вищих навчальних закладів та вчителів англійської мови.

  Одним з етапів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови є завдання з розгорнутою відповіддю, яке виявляє рівень сформованості письмових комунікативних навичок, знання мовного етикету тощо. Такі завдання передбачають, з одного боку, створення письмових висловлювань короткого обсягу, в яких слід передати об’єктивну інформацію (оголошення, довідкову інформацію про рух поїздів, з телефонної книги). З другого боку, запропоновано завдання, які покликані перевірити вміння учня висловлюватись на більш абстрактні теми (розповідь, роздум, особистий лист). Створюючи власне висловлювання такого плану, потрібно сформулювати тезу, навести два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть міркування, передати власну позицію чи почуття з приводу чітко окресленої комунікативної ситуації. При цьому слід якнайповніше висловити свій комунікативний намір. Наприкінці необхідно сформулювати висновки.

  Загальний обсяг письмового завдання — не менше 100 слів. Роботи, які містять менший обсяг слів, чи такі, що написані нерозбірливо та неохайно, перевіряти не будуть.

  Пропонований посібник містить добірку письмових текстів різного характеру, які можуть слугувати орієнтовними зразками висловлювань, у форматі ЗНО. У них максимально дотримано методичних вимог чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

  Посібник буде надійним помічником випускникові загальноосвітньої школи в підготовці до тесту з англійської мови, зокрема в підготовці до виконання завдань з розгорнутою відповіддю.

 • Передмова ........ ..... .. ... ....... .. .......... .. ...... ... ......... ........ ..... ...... 2
  І . Autobiography ............... ........ ................. .. ........... ................ ..... ....... ..... З
  2. Bio-data Statemeпt ................................... .. ....... ........................... 5
  З . Letter ofRecommeпdatioп l ............................................ .......... ........ 6
  4. Letter o fRecommeпdatioп 2 .... ......... .. .... ........ ........ ........................... 8
  5. Cover (АррІісаtіоп) Letter 1 ......... ................... ..... ...... .... ........ ... 10
  6. Cover (АррІісаtіоп) Letter 2 ..................... .......... .................... .. ........ 12
  7. Letter of Acknowledgemeпt ...................... ............. ..... ................ .. .... 14
  8. Letter of lnquiry ....................... .................................. ............. ..... 15
  9. Letter ofComplaiпt ............................................................................ 16
  10. Appreciatioп Letter ............. ........ .... .. ... ................. ...... ................... 17
  11 . Letter of Informal lnvitatioп ..................... .. ...... .. .. .... .. .. ... ... ..... .. .... ... 18
  12. Iпformal Letter of Coпgratulatioп .............................. ...................... 19
  ІЗ . Foпnal Letter ofCoпgratulatioп ...................................... .......... ....... 20
  14. Persoпal Letter І . New Year Celebration ....... ................................. 21
  15. Persoпal Letter 2. Fashion .... ..... ...... ....... ..... ........................ ............. 2З
  16. Persoпal Letter З. Study Foreign Languages .. ........ .. ...... .. .. .... ... .. ... 25
  17. Persoпal Letter 4. Visit to the Theatre .. .... .... .................. ........... ".27
  18. Persoпal Letter 5. lmpressions about the Novel .................. ... ..... ... 29
  19. Persoпal Letter 6. Plans .for Future ................................. ......... ........ З І
  20. Persoпal Letter 7. About Travelling .... .. ................ ......... .................. ЗЗ
  21. Persoпal Letter 8. Му НоЬЬу ..... .. .... ... ........ ... .... ........... ....... ...... ..... З5
  22. Persoпal Letter 9. Му Friend .... .................. ..... .... .. .. ........... .... З7
  2З. E-mail Message ......... .................................. ....... ...... ........ ...... ... ... ...... З9
  24. Message оп the Answeriпg Machine ..................................... .... .40
  25. Message оп Fax ... ............ ............ ............. ............... .......................... .41
  26. Informal Memo І ............ .... .... .. ... ........ .................... ....... .. ....... ... .42
  27. Informal Memo 2 ............ ............ .... ....... ..... ... .. ....... .. .. .. ...... " .... .... .4З
  28. Announcemeпt ofthe Study Group Meeting ... ............. ........ ... .. ..... 44
  29. Announcemeпt ofMobiles Вап at School ........................ .......... .... .45
  ЗО . Announcement about а Lost Dog .................................................... .46
  ЗІ. Announcement of Juпior Summer Camp ................. ...... ............ .47
  З2. Annouп cement of а TV Programme ..... ...... ... ..................... ...... ...... .48
  ЗЗ . Newspaper Article І. The External lndependent Testing .. ... ........ .49
  34. Newspaper Article 2. The Envi,-onmental Pollution ................... 51
  35. Newspaper Article 3. fІіо/епсе оп TV .... ... ...................................... 53
  36. Newspaper Artic1e 4. Injluence of Music оп Teenagers ... ............. 55
  37. Ne\vspapeг Article 5. Healthy Way of Life ........ ...... ........................ 57
  38. Newspaper FiJler. Climbing Records ..... ...... .. ....... ............... ............ 59
  39. Account of а Road Accident ... ..... .. " ................ ............ ............... 60
  40. Narration Essay 1. At the Hospital ...... ... ............. ................... ...... .... 62
  41 . Naпation Essay 2. Му Bil-thday ... ........................ .. ........... ........ ....... 64
  42. Naпation Essay 3. Sweet Mem01·ies .............. .............. ........ .. .......... 66
  43. Naпation Essay 4 (Description of а Historical Event).
  Т/1е Mystery of the Ghost Ship ................................. .. ......... .......... 68
  44. Narration Essay 5 (Description of а Historical Event).
  The Discove1y of New Zealand ................... 70
  45. Description of а Thing 1. Lost Umb1·ella ............ 72
  46. Description of а Thing 2. The Watch ..... ............ .. 73
  47. PortraitofaPersoп l .... ................. 74
  48. Portrait of а Person 2 .... 75
  49. Description of the РІ асе І. The House of Му D1·eam....... 77
  50. Description ofthe Place 2. At t/1e Old Watchmaker 's ... 79
  51 . Narration 1. TJ1eBгitish Library . ...... 81
  52. Naпation 2. The Нistory of Success.. .... 83
  53. Essay 1. No Mobiles at Schoo/ ........ 85
  54. Essay 2. Generation Problems .... 87
  55. Essay 3. Working Yozmg РеорІе ....... ... ..... ....... ............ 89
  56. Essay 5. Is Spo1·t Useful? ....... 91
  57. Essay 6. Computers іп Ою· Life ........ 93
  58. Essay 7. The Role o/Zoos ................. 95
  59. Research Abstract ................ .. 97
  60. Brief Article Abstract ............... ..... ... .... ........ .... .. 99
  61 . Detailed Comparison. Favouгite Pastimes ......................100
  62. Detailed Comparison. Tuition Fees .......... .. .. 102
  63. Reference Infoпnation . Safe Behavio ш· Recommendation ....... 104
  64. Reference Information. Trave/lingfrom Temopil to Sumy.... 105
  65. Reference Infoпnation. Fly ing to Ukraine ...... 107
  66. Reference Infoпpation. Looking through а Telepho11e Book ...... 109

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід