ЗНО Німецька граматика. Таблиці та схеми : Бережна В. Торсінг. купити

Артикул: 978966404023
45 грн
Характеристики
Видавництво
«Торсінг»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
112
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Бережна В. В.
 • Навчальний посібник містить основні правила граматики німецької мови. Він призначений для формування основ граматичних знань і навичок школярів, абітурієнтів. Виклад матеріалу в таблицях та схемах сприяє кращому засвоєнню інформації та допомагає зосередити увагу на принципових правилах, фактах, формулах.

  У середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного (призначеного для вираження власних думок іноземною мовою) та пасивного (потрібного для сприймання та розуміння мовлення інших людей) граматичного мінімуму. Мета вивчення граматичного матеріалу іноземної мови - це оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання. Навчальний посібник «Німецька граматика в таблицях і схемах» містить основні правила граматики німецької мови. Посібник призначений для формування основ граматичних знань і навичок школярів, студентів молодших курсів та всіх, хто вивчає німецьку мову.
  У посібнику представлені теоретичні відомості з основних розділів морфології та синтаксису, а також інтелект-схеми до таких тем: «Німецька граматика», «Іменник», «Дієслово», «Прикметник», «Прийменник», «Займенник» та «Німецьке речення». На схемі лаконічно зображені основні граматичні підрозділи до теми, які орієнтують на більш докладне вивчення матеріалу. Дидактична перевага графічних схем криється в можливості найбільш повної реалізації навчальної, розвиваючої і стимулюючої функцій навчання. Сприяючи більш ґрунтовному і легкому засвоєнню школярами та студентами навчального матеріалу, графічні схеми спонукають до розумової активності, розвивають здатність до абстрактного мислення, формують узагальнений спосіб розв’язання пізнавальних і практичних завдань.
  Інтелект-схема базується на асоціативному підході та дозволяє наочно відображати власну розумову діяльність. Цей метод був розвинений психологом Т. Б’юзеном у середині 70-х років. Метод має свої особливості і правила використання та базується на припущенні, що для людського мозку природними є такі види мислення як асоціативне, ієрархічне та візуальне. Інтелект-схема завжди будується навколо центрального об’єкта. Кожне слово і графічне зображення стають, за визначенням, центром чергової асоціації, а весь процес побудови схеми являє собою потенційно нескінченний ланцюг асоціацій, що відгалужуються, виходячи із загального центра або сходяться до нього.
  Інтелект-схема має чотири істотні відмінні риси:
  • об’єкт уваги/вивчення кристалізується в центральному образі;
  • основні теми, що пов’язані з об’єктом уваги/вивчення, розходяться від центрального образу у вигляді відгалужень;
  • гілки, що набувають форми плавних ліній, позначаються і пояснюються ключовими словами
  ' або образами. Вторинні ідеї також зображуються у вигляді відгалужень, що відходять від гілок
  більш високого порядку; те ж справедливо для третинних ідей і т.д.;
  • гілки формують зв’язкову вузлову систему.
  Якість інтелект-схеми рекомендують поліпшувати за допомогою кольору, малюнків, закодованих виразів (наприклад, загальноприйнятих абревіатур), а також за допомогою додання схемі тривимірної глибини, що в сумі служить тому, щоб підвищити її привабливість і оригінальність. Усе це допомагає збільшити творче натхнення при створенні і подальшому використанні інтелект-схем, краще запам’ятати зміст інформації.

 • ПЕРЕДМОВА З
  ТАБЛИЦЯ 1. Німецька граматика 4
  ТАБЛИЦЯ 2. Частини мови 5
  ТАБЛИЦЯ 3. Іменник 6
  ТАБЛИЦЯ 4. Іменник  7
  ТАБЛИЦЯ 5. Відмінювання іменників 8
  ТАБЛИЦЯ 6. Визначення роду іменників 11
  ТАБЛИЦЯ 7. Утворення множини іменників 13
  ТАБЛИЦЯ 8. Артикль 16
  ТАБЛИЦЯ 9. Дієслово 18
  ТАБЛИЦЯ 10. Класифікація дієслів  19
  ТАБЛИЦЯ 11. Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами 21
  ТАБЛИЦЯ 12. Теперішній час (Prasens) 21
  ТАБЛИЦЯ 13. Простий минулий час (Prateritum) 24
  ТАБЛИЦЯ 14. Складний минулий час (Perfekt) 26
  ТАБЛИЦЯ 15. Передминулий час (Plusquamperfekt) 27
  ТАБЛИЦЯ 16. Майбутній час (Futur) 28
  ТАБЛИЦЯ 17. Модальні дієслова 29
  ТАБЛИЦЯ 18. Пасивний стан (Passiv) 31
  ТАБЛИЦЯ 19. Наказовий спосіб (Imperativ)  33
  ТАБЛИЦЯ 20. Інфінітив (Infinitiv) 34
  ТАБЛИЦЯ 21. Дієприкметник (Partizip) 37
  ТАБЛИЦЯ 22. Умовний спосіб (Konjunktiv) 38
  ТАБЛИЦЯ 23. Прикметник  46
  ТАБЛИЦЯ 24. Відмінювання прикметників 47
  ТАБЛИЦЯ 25. Ступені порівняння прикметника  48
  ТАБЛИЦЯ 26. Субстантивація прикметників і дієприкметників 50
  ТАБЛИЦЯ 27. Займенник 51
  ТАБЛИЦЯ 28. Особові займенники 52
  ТАБЛИЦЯ 29. Зворотний займенник 53
  ТАБЛИЦЯ ЗО. Взаємний займенник 54
  ТАБЛИЦЯ 31. Безособовий займенник 54
  ТАБЛИЦЯ 32. Присвійні займенники 55
  ТАБЛИЦЯ 33. Вказівні займенники. 56
  ТАБЛИЦЯ 34. Питальні займенники 58
  ТАБЛИЦЯ 35. Відносні займенники 59
  ТАБЛИЦЯ 36. Неозначені займенники 59
  ТАБЛИЦЯ 37. Заперечні займенники й прислівники 62
  ТАБЛИЦЯ 38. Займенникові прислівники 62
  ТАБЛИЦЯ 39. Прислівник 63
  ТАБЛИЦЯ 40. Числівник 66
  ТАБЛИЦЯ 41. Позначення року й часу та математичні рахування 67
  ТАБЛИЦЯ 42. Порядкові числівники 69
  ТАБЛИЦЯ 43. Дробові числівники та особливі випадки 70
  ТАБЛИЦЯ 44. Прийменник 71
  ТАБЛИЦЯ 45. Прийменники з давальним відмінком 72
  ТАБЛИЦЯ 46. Прийменники зі знахідним відмінком  74
  ТАБЛИЦЯ'47. Прийменники зі знахідним і давальним відмінками 75
  ТАБЛИЦЯ 48. Прийменники з родовим відмінком 77
  ТАБЛИЦЯ 49. Модальне слово 79
  ТАБЛИЦЯ 50. Частка 79
  ТАБЛИЦЯ 50. Сполучник 80
  ТАБЛИЦЯ 52. Синтаксис 82
  ТАБЛИЦЯ 53. Просте речення  83
  ТАБЛИЦЯ 54. Складне речення 86
  ТАБЛИЦЯ 55. Складнопідрядне речення  87
  ТАБЛИЦЯ 56. Список сильних і неправильних дієслів  92
  ТАБЛИЦЯ 57. Основні форми сильних і неправильних дієслів  96
  ТАБЛИЦЯ 58. Список дієслів із префіксами durch-, iiber-, urn-, unter-, wider-, wieder- 102
  ТАБЛИЦЯ 59. Керування дієслів 105
  ТАБЛИЦЯ 60. Керування прикметників 107

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід