ЗНО 2020 Німецька мова. Комплексне видання : Грицюк І. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660723504
150 грн
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
368
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Грицюк І.
 • Пропонований навчальний посібник призначений для якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2020) з німецької мови. Його укладено відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з німецької мови.

  Структура посібника ґрунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок.

  Посібник складається з п'яти частин:

  • Teil 1. Prüfen Sie Ihre Grammatischen Kenntnisse (граматичний довідник з німецької мови з вправами та тестами);
  • Teil 2. Prüfen Sie Ihren Wortschatz (перевірка мовної та соціокультурної компетенцій);
  • Teil 3. Leseverstehen (перевірка розуміння прочитаного);
  • Teil 4. Schriftlicher Ausdruck (перевірка писемної компетенції);
  • Теіl 5. Ногvегstеhеn (перевірка розуміння мови на слух);
  • Teil 6. Probetests (тренувальні тести у форматі ЗНО).

  Тренувальні тести в цьому посібнику містять завдання п’яти видів: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді; 3) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5) завдання на визначення правильності/неправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві вміння та навички учнів з читання, письма, володіння структурою німецької мови на лексичному, граматичному рівнях, знання соціокультурних реалій німецькомовних країн.

  Завдання посібника складено з урахуванням обсягу мовного матеріалу та вимог до знань, навичок і вмінь, передбачених програмою з іноземних мов для абітурієнтів до вищих навчальних закладів України. Вони допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів, сприятимуть підвищенню об’єктивності контролю та оцінювання знань.

  Наприкінці посібника наведено відповіді до всіх завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.

  Запропоновані тексти та завдання для аудіювання поділено на два рівні, відповідно до вимог іспиту ЗНО, та допоможуть перевірити рівень підготовки учнів для складання аудіювання.

  У посібнику також запропоновано два додатки, де подано керування дієслів та найуживаніших іменників, оскільки їх слід заучувати напам’ять.

  Посібник буде корисним для учнів старших класів, абітурієнтів, студентів, учителів, а також для всіх, хто вивчає німецьку мову.

 • ПЕРЕДМОВА  3
  TEfL 1. PRUFEN SIE ІНRЕ G.RАММА TISCНEN KENNTNISSE 4
  Kapitel І. Das Substantiv. Das Pronomen ' . 4
  І. Die P!uralbildung  4
  2. Die Deklination der Substantive    J 2
  З. Das Pronomen  " . .  . . 19
  Kapitel П. Das Adjektiv . 33
  І. Die Deklination der Adjek:tive""  33
  2. Die Steigerungsstufen der Adjektive  47
  Kapitel ПІ. Die Prapositionen. Die Rektion . 52
  І. Die Priipositionen mit dem Dativ uлd Akkusativ . . 52
  2. Die Priipositionen mit dem Dativ    ~  . " . " . . 52
  З. Die Priipositionen mit dem Akk:usativ .  "  .  "  "  53
  4. Die Priipositionen mit dem Genitiv . " . "  . 53
  5. Die Rek:tion der YerЬen   . , . " . " . 54
  Kapitel IV. Die Modi der Verben. Der lndikativ. Der Imperativ .. 69
  J. Das Priisens .   69
  2. Qrei Gnшdfonnen der VerЬen  " . "  "  "  " . " 72
  З. Das lmpcrfekt (Das Priiteritum)  . . 75
  4. Das Perfekt  " . . "  76
  5. Das Plusquamperfekt . " . " . 77
  6. Das Ft1tur І  78
  Kapitel V. Das Passiv  97
  І. Das Yorgangspassiv . .  . "  97
  2. Das Zustandspassiv  . " . 98
  З. Konstruk:tionen baben+zu+Iпfinitiv und sein+zu+Infinitiv . . " . 99
  4. DasPassivderModaJverЬen  "  : . "  "."   99
  Kapitel VI. Der Infinitiv. Die Infmitivgruppen. Die Partizipien .. "  109
  l. Dcr Infinitiv mit Pшtikel zu und ohne zu . " . .  109
  2. Die lnfinitivgiuppen . . 11 О
  3. Der Gcbraucb der Partizipien  . "."."  "  " . І 11
  Kapitel VП. Der Satz  І 18
  І. Die SatzreiЬe       . 118
  2. Das Satzgeilige  " . " .  .   119
  І . Die Subjektsiitze  " .  120
  2. Die Priidikativsiitze .  120
  З. Die Objektsiitze  120
  4. Die Relativsiitze . :  121
  5. Die Temporalsiitze . 122
  6. Die Кausalsiitze  " . " . "  124
  7. Die Finalsiitze  "  " . . " . 125
  8. Die Moda!siitze . " . . . " . 125
  9. Die Konditionalsiitze . " . "  126
  10. Die Komparativsatze  . . 126
  11. Die Konsekutivsiitze . " . ,."  ". " . " . " . 127
  12. Die Konzessivsiitze  J 27
  TEIL 2. PRUFEN SIE IНREN WORTSCHATZ . 147
  Kapite\ VШ. Die Ubersetzung  147
  Kapitel ІХ. Wortaus\vahl . 164
  Kapitel Х. Soziokulturelle Kenntnisse . 178
  TEIL 3. LESEVERSTEПEN  184
  TEIL 4. SCНRIFТLICНER AUSDRUCK . 207
  TEIL 5. HORVERSTEEIEN  215
  ТЕСТ-ВЗІРЕЦЬ. зовmшнє НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ з НІМЕЦЬКОЇ мови···· 225
  Додаток 1  235
  д?.даток 2 ····· 246
  LOSUNGEN ZU DEN ЇТВUNGEN  248
  TESTSLOSUNGEN . 261
  LOSUNGEN ZUM LESEVERSTEHEN . 263
  LOSUNGEN zu DEN HORTEXTEN  ". 264
  DIE TRANSКRIPTEN DER HORTEXTE . 264
  LITERA TURVERZEICНNIS .272

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід