ЗНО 2020 Історія України. Комплексна видання: Панчук І. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660725492
150 грн
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
496
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Панчук І.
 • Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до ЗНО і ДПА 2020 з історії України, а також для поурочної роботи. Він укладений відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО 2020. У виданні представлено теоретичні відомості, різноманітні словниково-довідкові й інші допоміжні матеріали та тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших днів) з відповідями, що дають змогу здійснити перевірку знань, умінь і навичок з цього курсу. 
  Для випускників, абітурієнтів, учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

  Пропонований посібник спрямований на забезпечення комплексної підготовки до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, адже в 2019 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (період ХХ – початку ХХІ століття) зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію.
  Тести, до яких в узагальненому вигляді подано необхідні теоретичні відомості, укладено відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО 2020 й угруповано за темами. У кожній темі представлено тестові завдання різних типів: завдання, у яких слід вибрати з кількох одну правильну відповідь, завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи, завдання на встановлення відповідності та послідовності подій, завдання, пов’язані зі знанням карти, розпізнавання портретних рис персоналій, а також пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва. Основну увагу акцентовано на темах з історії ХХ – початку ХХІ ст. Виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу. З метою полегшення перевірки знань та вмінь учнів, випускників та абітурієнтів наприкінці кожного розділу посібника подано відповіді до тестів.
  Щоб допомогти випускникам та абітурієнтам у швидкому та якісному вивченні історичних фактів, пов’язаних із минулим України, у додатках до кожної теми вміщено хронологічний довідник. Представлені в ньому події відтворюють власне фактографічну основу історії України. У багатьох випадках подано не лише саму суть подій, а й короткий коментар до них, зазначено їх причини і наслідки, наведено прив’язки до місця, де вони відбулися. Звичайно, неможливо передати весь загал фактичного матеріалу, тому дібрано лише найважливіші з погляду історії події. Перевагу надано фактам, які віддзеркалюють історію Українського держа-вотворення: докладно відтворено події часів Київської держави, періоду Б. Хмельницького, епохи Української революції 1917–1921 рр., сучасної незалежної України. Більше уваги приділено політичним подіям, але відо-бражено також і соціально-економічне та культурне життя. 
  У словнику персоналій, поданому до кожної теми (крім перших двох), висвітлено діяльність представників різних політичних і соціальних таборів та ідеологічних напрямів крізь призму сьогодення. Наведено також інформацію про відвертих ворогів України, про представників інших народів, які мають стосунок до нашої історії. Чималу увагу приділено діячам культури, їхній творчості. За допомогою життєписів політичних, війсь-кових, господарських і культурних діячів можна простежити найголовніші віхи історії нашого народу від найда-вніших часів до наших днів, успіхи та досягнення, поразки і невдачі, боротьбу за національне й соціальне визво-лення. 
  Як свідчить практика, система освіти України відчуває брак посібників, зокрема довідкової літератури, пов’язаної з історичними термінами, визначенням і тлумаченням найважливіших понять. Саме вони допомага-ють зрозуміти ті чи інші події, засвоїти й узагальнити найголовніші історичні факти. Тому в посібнику також уміщено (до кожної теми) термінологічний словник, покликаний допомогти абітурієнтам подолати труднощі, які постають під час засвоєння навчального матеріалу. Тематика словника охоплює основні поняття, що стосу-ються історії України від найдавніших часів до наших днів. У ньому враховано нові підходи, що з’явилися за останні десятиліття в історичній літературі. Головним принципом викладу матеріалу є якнайширше охоплення і стисле розкриття понять і термінів, їх змісту і значень, використовуваних сучасною наукою, на матеріалах і прикладах з історії України.
  Окремо наведено демонстраційні варіанти повної сертифікаційнорї роботи з історії України з відповідями до них, а також завдання та відповіді сертифікаційної роботи 2019 року, щоб майбутні випускники та абітурієнти мали змогу випробувати свої сили у розв’язанні типових комплектів тестових завдань.
  Пропоновані матеріали дають змогу майбутнім випускникам та абітурієнтам поглиблити, систематизувати, перевірити свої знання з історії України та зробити об’єктивний висновок про їх загальний рівень, а отже — ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Старанно опрацювавши всі запропоновані теоретичні та словниково-довідкові відомості й варіанти тестових завдань, вони зможуть успішно скласти ДПА та ЗНО і вступити до обраного вишу. 
  Посібник має універсальний характер, тому його можуть використовувати і вчителі — для поурочної робо-ти та складання варіантів завдань до узагальнення вивченого, а також учні загальноосвітніх середніх навчальних закладів — для повторення програмового матеріалу та поглиблення знань, умінь і навичок з цього предмета.
  Успіху вам, шановні випускники, абітурієнти, вчителі та учні!

 • Передмова ................................................................................................... 3
  Основні скорочення .......................................................... .......... ................ 4
  1. Вступ до історії У країни ............................................................... . ........... 7
  2. Стародавня історія України ............................······································....... 9
  3. Русь-Україна (Київська держава) .................... .......... ........................ 23
  4. Королівство руське (Галицько-Волинська держава) ; Монгольська навала ... .. ..................... 51
  5. Руські удільні князівства у складі іноземних дер)І(аВ у другій половнні XIV - першій половині XVI ст. Кримське ханство ... ........... , ....... ....... , ................................ .... ·· ···· ···· 59
  6. Українські землі у складі речі Посполитої в другій половині XVI ст ............................. .... 73
  7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст ..... ..... .. ....... .. ............. 87
  8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст .......... .. .. .................... 99
  9. Козацька Україна наприкінці 50-у 80-х рр . ХVІІ ~ст ......................................... ............ ....... 111
  10. Українські землі наприкінці XVII- в першій половині ?CVIII ст ...... ....... .......................... 126
  11. Українські землі в другій половині XVIII ст . .. ............ .......... ............................. 141
  12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII- в першій половині ХІХ ст .... 155
  13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII- в першій половині ХІХ ст ..... 167
  14. Культура України кінця XVIII - першої половини: ХІХ ст ...... .. .. .......... ... ..... ................. .. 176 
  15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст . ....... ................. .....  185
  16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в .другій. половині ХІХ ст .............................. 201
  17. Культура України в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст ......... ..... ............... ................. 211
  18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр ......................... .... ...... .......... 228
  19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 · рр . ............................................ 239
  20. Україна в роки Першої світової війни .............. ........ ......................................................... .245
  21. Початок Української революції .................... , ................................................................. 253
  22. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності ........ .............. 267
  23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні ......................................... 295
  24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні .............. ....................... 310
  25. Західна Україна в 1921- 1939 рр ...................................................... .. .. ................... 327
  26. Україна в роки Другої світової війни .............. ......... ........ ........... . .............. ........... .......... 342
  27. Україна в перші повоєнні роки ........... .... ... ... ..................................................................... 361
  28. Україна в умовах десталінізації ........................................................ ...... .......... .... 376
  29. Україна в період загострення кризи радянської tистеми .................... .... .. ............ .. .. .......... 393
  30. Відновлення незалежності України ....................................... ............................................... 414
  31. Становлення України як незалежної держави .............. ...... .............. .......... ........................... .428
  32. Творення нової України ............................................................... ........... .... ........................ ... 444
  Відповіді до тестів ................................... .. ............... ...... ............... ...... ................................ 455
  Демонстраційні варіанти сертифікаційної роботи з історії України ................... ...................... 458
  Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з історії України 2019 року ..... .. .... .. ...... .. .477
  Додатки ....... ........ ..................... .. .............................................. .................... ........ .. ...... 490

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід