ЗНО 2020 Хімія. Комплексне видання : Титаренко Н. Літера. купити

Артикул: 9789661785204
150 грн
129 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
320
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Титаренко Н. В.
 • Посібник містить чотири розділи теоретичного матеріалу, опрацювання яких необхідно для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Для перевірки засвоєння вивченого матеріалу запропоновано тестові завдання у форматі ЗНО. Після кожного тематичного розділу посібника вміщено узагальнювальний тест. У посібнику подано відповіді до всіх тестових завдань. Призначається для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, абітурієнтів та вчителів хімії.

  За допомогою цього посібника ви зможете повторити увесь шкільний курс хімії, добре підготуватися як до випускного, так і до вступного іспиту з хімії.
  Зміст посібника та його структура відповідають чинній програмі для зовнішнього незалежного оцінювання. Він складається з чотирьох розділів. До складу кожного з них входять кілька блоків: блок теоретичного матеріалу, блок завдань у тестовій формі, блок завдань підсумкового тесту й бланка відповідей до нього. Тестові завдання вміщено в кожному розділі, вони відповідають тим формам завдань, що їх використовують у тестах для державної підсумкової атестації, а також у тестах для зовнішнього незалежного оцінювання. Вони допоможуть вам сформувати навички роботи із завданнями таких форм. Підсумковий тест охоплює матеріал даного розділу і структурований згідно з тестом, що його використовують під час зовнішнього незалежного оцінювання. Це дасть вам змогу навчитися раціонально розподіляти час, який відведений на тестування. Заповнюючи бланки відповідей до підсумкового тесту, ви навчитеся уникати помилок під час майбутніх тестувань.
  У четвертому розділі наведено зразки розрахункових задач різних типів, що їх представлено в програмі. Тестові завдання наприкінці четвертого розділу призначені для набуття навичок розв’язування розрахункових задач.
  Узагальнювальні тестові завдання наступного розділу охоплюють матеріал усіх розділів хімії. Розділ містить також розрахункові задачі, які відповідають формату зовнішнього незалежного оцінювання. До кожного узагальнювального тесту є бланк відповідей.
  Останній розділ з відповідями на кожне завдання уможливить перевірку правильності виконання як окремих завдань, так і тестів. Крім основного матеріалу посібник містить додатки. За допомогою предметного покажчика ви зможете легко знайти в тексті необхідний термін.
  Бажаю вам успіху!
  Автор

 • Передмова 5
  Розділ І. Загальна хімія
  1. Основні хімічні поняття. Речовини 6
  Визначення валентності елементів за форму¬лами сполук 8
  Складання хімічних формул за валентністю ... 8 Визначення якісного і кількісного складу
  речовини за її хімічною формулою 9
  Тестові завдання МІ 10
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 10
  Завдання на правильну відповідність 12
  Завдання на правильну послідовність 14
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 15
  2. Хімічні реакції 16
  Класифікація хімічних реакцій 17
  Тестові завдання №2 19
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 19
  Завдання на правильну відповідність 20
  Завдання на правильну послідовність 23
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 25
  3. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 26
  Тестові завдання № 3 28
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 28
  Завдання на правильну відповідність 29
  Завдання на правильну послідовність 31
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 33
  4. Будова атома 34
  Тестові завдання №4 37
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 37
  Завдання на правильну відповідність 39
  Завдання на правильну послідовність 41
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 42
  5. Хімічний зв’язок 44
  Тестові завдання Л® 5 47
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 47
  Завдання на правильну відповідність. 48
  Завдання на правильну послідовність 50
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 52
  6. Розчини 53
  Тестові завдання №6 57
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 57
  Завдання на правильну відповідність 59
  Завдання на правильну послідовність 61
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 62
  Підсумковий тест до розділу І 64
  Розділ II. Неорганічна хімія
  1. Основні класи неорганічних сполук 71
  Тестові завдання №7 76
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 76
  Завдання на правильну відповідність 79
  Завдання на правильну послідовність 83
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 86
  Узагальнення відомостей про класи неорганічних сполук 88
  Тестові завдання №8 89
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 89
  Завдання на правильну відповідність 91
  Завдання на правильну послідовність 93
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 95
  2. Металічні елементи та їх сполуки.
  Метали 96
  Загальні відомості про металічні елементи
  та метали 96
  Лужні та лужноземельні метали 101
  Твердість води 103
  Алюміній та його сполуки 104
  Ферум та його сполуки 105
  Тестові завдання №9 . 107
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді .107
  Завдання на правильну відповідність 110
  Завдання на правильну послідовність 113
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 117
  3. Неметалічні елементи та їх сполуки. Неметали 119
  Водень і сполуки Гідрогену 119
  Сполуки галогенів 120
  Підгрупа Оксигену 122
  Підгрупа Нітрогену 125
  Сполуки Нітрогену і Фосфору 127
  Підгрупа Карбону 131
  Сполуки Карбону і Силіцію 133
  Тестові завдання № 10 135
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 135
  Завдання на правильну відповідність 139
  Завдання на правильну послідовність 144

  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю І .. . 147
  Підсумковий тест до розділу II 151
  Розділ III. Органічна хімія
  1. Теоретичні основи органічної хімії 158
  Тестові завдання №11 166
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 166
  Завдання на правильну відповідність 168
  Завдання на правильну послідовність 170
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 172
  2. Вуглеводні 173
  Алкани 173
  Алкени 175
  Алкіни 177
  Ароматичні вуглеводні (арени) 178
  Природні джерела вуглеводнів 180
  Тестові завдання №12 182
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 182
  Завдання на правильну відповідність 185
  Завдання на правильну послідовність 189
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 193
  3. Оксигеновмісні органічні сполуки 195
  Спирти 195
  Одноатомні насичені спирти 196
  Гліцерол (гліцерин) 199
  Фенол 200
  Альдегіди 202
  Карбонові кислоти 204
  Окремі представники карбонових кислот .. .206
  Естери. Жири 207
  Вуглеводи 209
  Окремі представники вуглеводів 210
  Сахароза 211
  Крохмаль та целюлоза 211
  Тестові завдання №13 213
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 213
  Завдання на правильну відповідність 216
  Завдання на правильну послідовність 220
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 224
  4. Нітрогеновмісні сполуки 226
  Тестові завдання №14 231
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 231
  Завдання на правильну відповідність 233
  Завдання на правильну послідовність 236
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 238
  5. Синтетичні високомолекулярні речовини
  і полімерні матеріали на їх основі 239
  Тестові завдання №15 243
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 243
  Завдання на правильну відповідність 244
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 247
  6. Узагальнення відомостей про органічні
  сполуки 248
  Тестові завдання №16 248
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 248
  Завдання на правильну відповідність 250
  Завдання на правильну послідовність 252
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 254
  Підсумковий тест до розділу III 256
  Розділ IV. Обчислення в хімії
  1. Розв’язування задач за хімічними формулами 263
  Тестові завдання №17 266
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 266
  Завдання на правильну відповідність 267
  Завдання на правильну послідовність 269
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю .271
  2. Вираження кількісного складу
  розчину 272
  Тестові завдання № 18 275
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 275
  Завдання на правильну відповідність 276
  Завдання на правильну послідовність 279
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 281
  3. Розв’язування задач за рівняннями реакцій 282
  Задачі на вихід продукту від теоретичного .. 283
  Задачі на надлишок 284
  Задачі на домішки 284
  Встановлення формули речовини за рівнян¬ням реакції 285
  Тестові завдання №19 287
  Завдання з вибором однієї правильної відпо¬віді 287
  Завдання на правильну відповідність 289
  Завдання відкритої форми з короткою відпо¬віддю 292
  Узагальнювальний тест № 1 294
  Узагальнювальний тест № 2 301
  Відповіді 308
  Додатки 314
  Список рекомендованої літератури 317
  Предметний покажчик 318

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід