ЗНО 2020 Географія. Комплексне видання : Кобернік С., Коваленко Р. Літера. купити

Артикул: 9789661786188
150 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
416
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Кобернік С., Коваленко Р.
 • Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, тренувальні тести до кожної теми і типові тестові завдання у форматі ЗНО.
  Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів географії («Загальна географія•, «Географія материків та океанів•, «Фізична географія України•, «Населення України та світу•, «Україна і світове господарство• , «Регіони та країни•), потренуватися у виконанні завдань, розроблених на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
  Для зручності роботи з навчальним матеріалом пропонуються узагальнюва:~ьні таблиці, схеми, малюнки, перелік ключових питань і тематичних карт. У се це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічнqго матеріалу.
  Призначено для випускників закладів загальної середньої освіти , абітурієнтів, учителів географії.

 • Розділ І. ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
  Тема: СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ . . ........... З Форми земної поверхні ............. .. . ... .. 32
  Зображення земної поверхні на малюнку, плані, Рельєф дна Світового океану ................. 35
  карті тощо ............................... З Мінерали і гірські породи . .... ..... ..... .... Зб
  Масштаб ................................ 4 Тестові завдання . . ........ . ....... . ...... 37
  Сторони горизонту. Способи орієнтування
  на місцевості'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 5
  Абсолютна і відносна висота точок. Зображення
  рельєфу на плані та карті ... ..... ... .......... б
  Особливості картографічного зображення . Типи
  географічних карт . ......... .. ..... ... ..... 7
  Градусна сітка Землі . Географічні координати ....... 9
  Картографічні проекції ................ . . .. .. 9
  Способи зображення географічних об'єктів
  і явищ на картах . ......................... 11
  Читання топографічних карт .... ...... .. ..... 13
  Топографічні знаки ........................ 15
  Визначення географічних координат
  Тема: АТМОСФЕРА І КЛІМАТ .................. 39
  Будова атмосфери ........................ 39
  Погода ... ..... ..... ................ .. . 40
  Температура повітря ...................... 40
  Атмосферний тиск ........................ 41
  Атмосферний тиск і вітер ................... 42
  Вологість повітря ........... ........ .. . . . . 43
  Хмарність та атмосферні опади . . ............. 44
  Клімат. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація
  та підстильна поверхня ..................... 45
  Кліматотвірні чинники. Атмосферна циркуляція .... 46
  Повітряні маси. Атмосферні фронти .. ...... .... 47
  Кліматичні пояси й області Землі ...... . ....... 48
  за топографічною картою . .. .... ... ..... .... 1 б Тестові завдання . . . . . . . . . . . .... .......... 49
  Прямокутні координати .... ...... . ....... .. 1 б
  Визначення відстаней, площ, висот
  за топографічною картою ................... 17
  Тестові завдання ... . ..... ...... . ..... .... 18
  Тема: ГІДРОСФЕРА .......... .... . ....... .. 51
  Склад гідросфери. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 51
  Світовий океан та його частини . ......... . .... 52
  Тема: ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ПАРАМЕТРІВ
  І РУХІВ ЗЕМЛІ ЯК ПЛАНЕТИ . ... .... ..... ... ... 20
  Форма та розміри Землі .................... 20
  Властивості вод Світового океану ....... . ...... 53
  Рухи води у Світовому океані .......... . ...... 54
  Господарське значення морів та океанів ......... 56
  Річки ................................. 57
  Рухи Землі в Сонячній системі .... .. ..... ..... 20
  Тропіки і полярні кола ..................... 21
  Озера ... . . . ... ... . . ......... . . . ....... 58
  Болота .............. .. .............. . . 59
  Зміна часу на Землі .... . . . .... .... ... ...... 22
  Тестові завдання .. . .... ...... . .... ....... 23
  Підземні води ........................... 60
  Льодовики та багаторічна мерзлота ............ 60
  Тема: ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ . .... . ......... .... 24 Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... б 1
  Внутрішня будова Землі .......... . ....... .. 24
  Зовнішні сили Землі. Вивітрювання .. .. ... ...... 25
  Робота текучих вод .... .... . ....... . . . ..... 26
  Робота вітру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 27
  Робота льодовиків .... ... .. .. . ............ 27
  Внутрішні сили Землі . Рухи літосфери ....... ... . 28
  Внутрішні сили Землі. Магматизм ... . ...... ... . 30
  Походження материків і океанів ... .. ...... ... . 31
  Тема : БІОСФЕРА .... . ................ .. ... 63
  Біосфера, її склад і межі ..................... 63
  Взаємозв'язок біосфери з іншими оболонками Землі 64
  Тема: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ .... ........ . .... 65
  Географічна оболонка - найбільший природний
  комплекс Землі .......................... 65
  Природні комплекси Землі .......... ... . .... 66
  Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 68
  Розділ 11. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
  Тема: ОКЕАНИ .. . ........................ 70 Північна Америка ... ......... . ...... . .... . 82
  Тихий океан ..... .............. ... . . .... 70 Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
  Атлантични й океан ... ..... .. .. .. . .. ....... 71 Південна Америка . . . ..................... 87
  Індійськи й океан ...... ............. ...... 72 Тестові завдання . ................. : ...... 91
  Північни й Льодовитий океан ..... ... ... ...... 73 Африка ......... . . .. .... . .............. 92
  Тестові завдання . . .... ... ........... .' .... 75 Тестові завдання . . ...... . ................ 95
  Тема: МАТЕ РИКИ ... ...................... 76
  Євразія ..... • ........ .................. 76
  Тестові завдйkня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
  Австралія . . . ... . . . . . .... ....... ..... . .. 97
  Антарктида ...................... .. ..... 99
  Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  478
  Розділ ІІІ. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
  Тема: УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ ............... 102
  Формування території України як держави ...... 102
  Геогра фічне положення України .............. 105
  Україна на карті годинних поясів ...... . ...... 108
  Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Тема: РЕЛЬЄФ. ТЕКТОНІЧНА, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА.
  МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ .............. ....... 110
  Форми земної поверхні та рельєф України ....... 11 О
  Тектонічні структури України . .... ........... 112
  Геологічна будова території України ..... ...... 114
  Типи рельєфу за походженням ... .... ........ 115
  Мінеральні ресурси України. Паливні корисні
  копалин и ............. . ..... .......... 117
  Рудні та нерудні корисні копалини ............ 118
  Тема: КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ..... ...... 120
  Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація .... .... 120
  Атмосферна циркуляція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  Регіональні відмінності клімату в Україні . . ...... 122
  Вплив погодно-кліматичних умов на господарську
  діяльність . . ... . . ... .. ........ .. ... ... . 124
  Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
  Тема: ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ ........ 127
  Основні характеристики річки ............... 127
  Найбільші річкові системи України .. . . ..... ... 128
  Лимани й озера ..................... . . .. 131
  Розділ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
  Тема: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ
  СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ Й УКРАЇНИ ........... 176
  Динаміка чисельності населення світу й України ... 176
  Природний рух населення світу й України ....... 179
  Міграції населення ............. . . . . ...... 181
  Статево-віковий склад населення ............. 183
  Тема: РОЗСЕЛЕННЯ ................... .... 185
  Густота населення . ...................... 185
  Населені пункти ... .. ......... . .......... 187
  Урбанізація . . .......................... 1190
  Розділ V. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
  Тема. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І СВІТОВЕ
  ГОСПОДАРСТВО ............... .......... 208
  Національна економіка ........... ... ...... 208
  Секторальна модель економіки ....... ....... 210
  Форми суспільної організації виробництва .... .. 212
  Форми просторової організації виробництва ..... 214
  Чинники розміщення виробництва .... ...... . . 215
  Світове господарство та його формування .. ..... 216
  Типи економічних систем .. . ... , ..... · ...... 219
  Типізація країн світу за рівнем економічного . ,
  розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
  Тестові завдання . . . . . . .... . ....... ...... 226
  Болота, підземні води. Водні ресурси України,
  шляхи їх раціонального використання .... . .... 133
  Тема: rРУНТИ ТА rРУНТОВІ РЕСУРСИ. РОСЛИННІСТЬ.
  ТВАРИННИЙ СВІТ ..................... . .. 135
  Умови Грунтоутворення ............ ... .... 1 З5
  Основні типи Грунтів України. rрунтові ресурси ... 1 Зб
  Рослинний покрив України .. ............... 1 З9
  Тваринний світ України .... .. .. . ... . . . .... . 141
  Тестові завдання ...... .... .............. 14З
  Тема: ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ . . ..... . ...... .. . 145
  Ландшафт як просторово-цілісна система .. .. ... 145
  Районування природних ландшафтів України .. .. . 147
  Зони мішаних і широколистих лісів ............ 148
  Лісостепова зона ....... .. ... ...... .. . ... 151
  Степова зона України ................... .. 153
  Українські Карпати ............ ........... 156
  Кримські гори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
  Чорне море ............ . ..... . ......... 161
  Азовське море . ......................... 163
  Тема : ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ . . ........ . . .. 166
  Використання природно-ресурсного потенціалу
  України та його наслідки . .... .. .. ...... ... . 166
  Природокористування в умовах сталого розвитку . 168
  Природно-заповідний фонд України .. ... ...... 169
  Тестові завдання ...................... .. 174
  Тема: ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ........... 193
  Етнічний склад населення світу ........... , .. 19З
  Національний склад населення України ......... 195
  Тема. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ .. ........ 200
  Географія світових і національних релігій ....... 200
  Тема. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ . .. 203
  Трудові ресурси й економічно активне населення .. 203
  Проблеми зайнятості населення в Україні . . ..... 205
  Тестові завдання .. .... .... ..... . .. . ..... 206
  Тема. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 228
  Загальна характеристика сіл1>ського господарства . 228
  Місце сільського господарства в економіці України. 233
  Рослинництво України .. .. . ..... . . . ....... 235
  Тваринництво та рибне господарство України . ... 238
  Лісове господарство .... .. .. .......... . ... 240
  Мінеральні ресурси . Видобування вугілля, нафти і
  природного газу в світі .................... 241
  Видобування кам'яного вугілля, нафти та природного
  газу в Україні ............... . .. ..... ... . 244
  Видобування металічних руд і нерудної сировини
  в світі ............. .... ... .... . .. . .. .. 246
  Видобування металічних руд і нерудної сировини в
  Україні ................. .... . ......... 248
  Тестові завдання . . ...... ................ 250
  Тема. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 252
  Виробництво та постачання електроенергії ...... 252
  Електроенергетика України .... . . . .......... 256
  Значення та структура металургійного виробництва.
  Чорна металургія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
  Кольорова металургія ........... .. .... .... 261
  Чорна металургія України .................. 262
  Кольорова металургія України ............. .. 264
  Значення та особливості технологій хімічного
  виробництва .... .............. ......... 266
  Хімічне виробництво в Україні та світі .......... 269
  Виробництво деревини й паперу .. ........... 271
  Тестові завдання ........................ 275
  Роль і струкТура виробництва машин
  та устаткування ......................... 276
  Виробництво машин та устаткування в Україні .... 280
  Машинобудування світу .. ......... .. . .. .. . 28З
  Розділ VI. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ
  Тема : СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ... ..... З 15
  Політична карта ....... . .. ...... ......... З15
  Регіони світу за класифікацією ООН .. ......... З 17
  Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ .... . . З19
  Сучасна політична карта Європи ............. З19
  Інтеграційні процеси в Європі ...... ......... З20
  Природні умови та природні ресурси Європи .... З2З
  Населення Європи : демографічні процеси ....... З25
  Структура населення та урбанізаційні процеси
  в Європі ............. . ...... .......... З26
  Особливості економіки країн Європи. Первинний
  сектор економіки ... ..... ....... . ...... .. З28
  Вторинний сектор економіки країн Європи ... .. . ЗЗ1
  Третинний сектор економіки країн Європи ...... ЗЗ4
  Німеччина ... ............... ....... .... ЗЗ8
  Велика Британія ... . ...... .. ............. З41
  Франція .............................. З46
  Італія ....... ... ... . . . . ...... · ..... . . . . З50
  Польща ... ....... .. .. ....... ......... З54
  Білорусь ....... ........... .. .......... З56
  Росія .. . ....... ........... . .... .... .. З59
  Тестові завдання . ........... ......... ... З64
  Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ ...... ... З68
  Сучасна політична карта Азії . ... ........ .. . . З66
  Природн і умови, природні ресурси
  та населе ння Азії ........................ З68
  Особливості економі ки країн Азії. Первинний
  сектор економіки ..... ................... З71
  Вторинни й сектор екон оміки країн Азії .... . : ... З74
  Третинний сектор економіки . Нерівномірність
  економ ічного розвитку субрегі онів Азії ....... .. З75
  Японія . . ......... ......... . ........ .. З78
  Китай ..... ........ . . ............. .... З8З
  Особливості виробничого процесу та чинники
  розміщення підприємств із виробництва тканин,
  479
  одягу, взуття ..... .... . .. . . ............. 285
  Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі. 287
  Народні промисли в Україні .. .. ............ . 290
  Виробництво харчових продуктів та напоїв в Україні 292
  Тестові завдання ............... .. .. ... .. 295
  Тема. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА ...... 297
  Значення та структура сфери послуг. Послуги
  зв'язку та транспорту ..................... 297
  Транспорт України ....................... 299
  Транспорт світу ........ .. .. ... . ......... ЗО2
  Торгівля як вид послуг .................... ЗО5
  Зовнішня торгівля України ...... ... .. . .... . . ЗО6
  Туризм як складник національної економіки ..... ЗО8
  Туризм в Україні ............. ......... . . . З10
  Освіта і наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З 1 О
  Фінансові послуги .. .. .. . ......... .. . ... . З 11
  Комп ' ютерне програмування .... ........... . З 12
  Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З 1 З
  Індія ................................. З90
  Тестові завдання ........................ З95
  Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКИ ..... З97
  Сучасна політична карта Америки ............ З97
  Природніумовиіприродніресурси.Населення
  Америки .............................. З99
  Особливості економіки країн Америки. Первинний
  та вторинний сектори економіки ... .......... 401
  Третинний сектор економіки. Нерівномірність
  економічного розвитку субрегіонів Америки ..... 405
  Сполучені Штати Америки ......... .. ... .... 407
  Канада ....... ... . .. .... ...... . ....... 41З
  Бразилія ...... . . .... .. ................ 417
  Тестові завдання ... ..... . . .. ... . ... ..... 422
  Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ ...... 424
  Сучасна політична карта Африки ............. 424
  Природні умови, природні ресурси та населення
  Африки . ................ ..... ........ 426
  Особливості економіки країн Африки .......... 428
  Єгипет ............................... 4З2
  Південно-Африканська Республіка (ПА Р) ........ 4З6
  Тестові завдання .......... r •••••••••••• • 440
  Тема: ОКЕАНІЯ ............. .......... ... 44З
  Австралія .. . . . .......... ....... ....... 44З
  Мікронезія. Меланезія . Полінезія ........... . . 448
  Тема: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ... ....... 452
  Тестові завдання . . . . . . . . . . ..... . .. ... ... 458
  ТЕСТИ у ФОРМАТІ зна .................... 460
  ВІДПОВІДІ

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід