ЗНО 2021 Фізика. Комплексне видання : Струж Н. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660725157
150 грн
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
448
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Струж Н.
 • Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до ЗНО і ДПА 2021 з фізики, а також для поурочної роботи. Він укладений відповідно до чинної програми з фізики для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО 2021. Посібник містить довідковий матеріал, тестові завдання та задачі різних рівнів складності з фізики. Зміст матеріалів відповідає вимогам чинної Програми зовнішнього незалежного оцінювання та чинних навчальних програм з фізики.
  Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів фізики.

  Посібник покликаний допомогти абітурієнтам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Він уміщує матеріал, зміст якого відповідає вимогам чинної Програми зовнішнього незалежного оцінювання та чинних навчальних програм.
  Матеріал Програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на 43 тематичні розділи, у яких наведено понад 2500 завдань у форматі ЗНО. На початку кожного розділу подано довідковий матеріал (означення фізичних понять, явищ, фізичних величин, формулювання фізичних законів, запис фізичних формул, опис будови і принципу дії приладів, приклади прояву дії фізичних явищ у природі та їх застосування в техніці). Далі наведено приклади розв’язання кількох задач з даної теми, зокрема й тих, що пропонувались на ЗНО у 2007–2019 роках. 
  До кожного розділу посібника подано тестові завдання трьох типів: перший — з вибором однієї правильної відповіді, другий — на встановлення відповідності, третій — завдання відкритого типу з короткою відповіддю. Складніші завдання позначені зірочкою (наприклад, 1.48*) і запропоновані учням для того, щоб краще підготуватись не лише до зовнішнього незалежного оцінювання, а й до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
  Наприкінці посібника наведено відповіді до всіх тестових завдань та стислі розв’язки до частини найскладніших з них (такі задачі позначені символом ). Це дасть можливість абітурієнтам реально оцінити свої знання з предмета й сприятиме належній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.
  У додатках подано перелік усіх формул, що вивчаються в курсі фізики, та довідкові таблиці. 
  Автори висловлюють подяку Я. Т. Гринчишину — кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри фізики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 • Передмова ……………………………………………………………………………………………………..……….. …..…3
  Тема 1. Рівномірний рух. Середні швидкості. Відносність руху ………………………………………………. ……..4
  Тема 2. Рівноприскорений прямолінійний рух. Рух тіла по вертикалі під дією сили тяжіння ………………. ……14
  Тема 3. Рух по параболі під дією сили тяжіння …………………………………………………………………. ……26
  Тема 4. Рівномірний рух по колу …………………………………………………………………………………. ……31
  Тема 5. Закони Ньютона ………………………………………………………………………………………….. …..37
  Тема 6. Закон всесвітнього тяжіння. Супутники ……………………………………………………………….. .….44
  Тема 7. Сила пружності. Вага і невагомість …………………………………………………………………….. .….49
  Тема 8. Сили тертя …………………………………………………………………………………………………. …..55
  Тема 9. Динаміка руху тіла по колу ………………………………………………………………………………. ….62
  Тема 10. Динаміка руху системи зв’язаних та стичних тіл ……………………………………………………… .….67
  Тема 11. Статика ……………………………………………………………………………………………………. ..…74
  Тема 12. Закон збереження імпульсу …………………………………………………………………………….. ..…82
  Тема 13. Механічна робота. Потужність. ККД. Прості механізми ……………………………………….......... …...90
  Тема 14. Закон збереження механічної енергії ………………………………………………………………….. ….99
  Тема 15. Елементи механіки рідин і газів ……………………………………………………………………….. …109
  Тема 16. Основи молекулярно-кінетичної теорії ……………………………………………………………….. ....119
  Тема 17. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси …………………………………………………………… …..128
  Тема 18. Насичена пара. Вологість повітря ……………………………………………………………………… ....139
  Тема 19. Поверхневий натяг. Капілярність ………………………………………………………………………. ....145
  Тема 20. Властивості твердих тіл. Механічні деформації ……………………………………………………… ....152
  Тема 21. Основи термодинаміки …………………………………………………………………………………. ....158
  Тема 22. Зміна агрегатних станів речовини. Рівняння теплового балансу ……………………………………. ....168
  Тема 23. Закон Кулона. Напруженість поля …………………………………………………………………….. …175
  Тема 24. Потенціал. Різниця потенціалів. Робота електростатичного поля …………………………………… ….183
  Тема 25. Електроємність. Конденсатори …………………………………………………………………………. ...193
  Тема 26. Постійний струм. Закон Ома для ділянки кола ………………………………………………………. ....202
  Тема 27. Закон Ома для повного (замкненого) кола ……………………………………………………………. ....211
  Тема 28. Робота і потужність струму. Закон Джоуля – Ленца …………………………………………………. ….217
  Тема 29. Струм у різних середовищах …………………………………………………………………………… ....225
  Тема 30. Магнітне поле …………………………………………………………………………………………… ....236
  Тема 31. Електромагнітна індукція ………………………………………………………………………………. ....248
  Тема 32. Механічні коливання …………………………………………………………………………………… ....259
  Тема 33. Механічні хвилі. Звук …………………………………………………………………………………… ....270
  Тема 34. Вільні електромагнітні коливання ……………………………………………………………………… …..276
  Тема 35. Змінний струм …………………………………………………………………………………………… ....284
  Тема 36. Електромагнітні хвилі ………………………………………………………………………………….. ....293
  Тема 37. Закони геометричної оптики …………………………………………………………………………… ....302
  Тема 38. Лінзи ………………………………………………………………………………………………………. ....311
  Тема 39. Хвильова оптика ………………………………………………………………………………………… …..321
  Тема 40. Елементи теорії відносності ……………………………………………………………………………. ....330
  Тема 41. Кванти світла ……………………………………………………………………………………………. …..334
  Тема 42. Атомна фізика …………………………………………………………………………………………… …..349
  Тема 43. Ядерна фізика ……………………………………………………………………………………………. …..358
  Відповіді та розв’язки………….……………………………………………………………………………………… …366
  Додатки 
  Додаток 1. Основні формули …………………………………………………………………………………….. …429
  Додаток 2. Одиниці вимірювання фізичних величин ………………………………………………………….. …439
  Додаток 3. Основні фізичні сталі ………………………………………………………….…………………….. …442
  Додаток 4. Множники і префікси для утворення десяткових кратних і частинних одиниць та їх назви ..………. …442
  Додаток 5. Таблиці фізичних величин ……………………………………..……………….…………………… .…443
  Додаток 6. Таблиці значень синусів і тангенсів для кутів від 0° до 90°………………….…………………… .…447
  Використана література …………………………………………………….…………………………………………. …447

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід