ЗНО 2020 Біологія. Комплексне видання: Барна І. Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660725010
150 грн
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
528
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Барна І.
 • Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2019 року, яке проводиться у формі тестування. Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з біології є перевірка відповідності знань та умінь учнів програмним вимогам; виявлення рівня навчальних досягнень учнів та оцінка ступеня підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

  У посібнику вміщено довідковий матеріал з тренувальними тестами до кожного розділу, приклади розв’язання задач з біології, три варіанти сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з біології, виконання яких дасть змогу учням самостійно перевірити свій рівень підготовки, допоможе відновити, систематизувати та конкретизувати знання, успішно підготуватись до вступних випробувань. Довідковий матеріал і тестові завдання складені відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2019 року.
  Призначений для випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, училищ, учителів біології.
  Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології, яке проводиться у формі тестування. Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з біології є перевірка відповідності знань та умінь учнів програмним вимогам; виявлення рівня навчальних досягнень учнів та оцінка ступеня підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
  Довідкова частина посібника складена відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2019 року і містить розділи: «Вступ», «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Неклітинні форми життя», «Організмовий рівень організації життя», «Надорганізмові рівні організації життя», «Історичний розвиток органічного світу», які, у свою чергу, розділені на теми. Наприкінці кожної теми вміщено тестові завдання та запитання для самостійної перевірки рівня засвоєння матеріалу. Відповіді до тестових завдань містяться наприкінці посібника.
  Запропоновані тестові завдання складені за чинною програмою з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Їх зміст охоплює всі розділи біології.
  Після довідкової частини в посібнику вміщено приклади розв’язання задач з біології: на молекулярні осно-ви спадковості; на обмін речовин та енергії в клітині та організмі; на фотосинтез і хемосинтез; з екології; на моногібридне схрещування; на зворотне та аналізуюче схрещування; на неповне домінування (проміжне успадкування) моногібридного схрещування; на дигібридне схрещування; на групи крові в людини; на спадкування ознак, зчеплених зі статтю.
  Крім цього, посібник містить три варіанти сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з біології, виконання яких дасть змогу учням самостійно перевірити свій рівень підготовки, допоможе відновити, систематизувати та конкретизувати знання, успішно підготуватись до вступних випробувань.
  Опанування матеріалу посібника допоможе майбутньому абітурієнту характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та теорії, біологічні явища і процеси; оперувати поняттями за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами із життя та діяльності людини, охорони здоров’я, досягнень біологічної науки; порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому, екосистемному, біосферному) та виявляти зв’язки між ними; установлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки та закономірності у живій природі, класифікувати об’єкти; розв’язувати задачі зі шкільного курсу біології; застосовувати набуті знання під час аналізу різноманітної біологічної інформації.

 • Передмова З
  Довідковий матеріал і тренувальні тестн 4
  Вступ 4
  Молекулярний рівень організації життя 7
  Елементний склад організмів 7
  Неорганічні сполуки в організмах 10
  Клітинний рівень організації життя
  Організація клітин ; 35
  Поділ клітин 60
  Обмін речовин та перетворення енергії 65
  Неклітинні форми життя 81
  Віруси, пріони, ві ро їди 81
  Організм овий рівень організації життя 91
  Бактерії 91
  Рослини Будова та процеси життєдіяльності рослин 96
  Різноманітність рослин І 39
  Гриби Лишайники 172
  Тварини Будова та життєдіяльність тварин 180
  Різноман ітність тварин 192
  Людина 297
  Розмноження організмів 353
  Індивідуальний розвиток організмів 360
  Закономірності спадковості т мінливості організмів 370
  Селекція 394
  Н адорганізмові рівні організації життя 406
  Екологічні фактори 406
  Середооище існування ; 4 10
  Популяційfю-в1щовий рівень організації життя 415
  Екосистеми 42 І
  Біосфера 428
  Охорона видового різноманіття організмів' 435
  Історичний розвиток органічного світу 442
  Основи еволюційного вчення 442
  І сторичний розвиток і різноман ітність органічного світу 452
  Пр11кладн розв'язува1111я задач з біодогії 459
  Відповіді 491
  Алфавітний nокажчІІк 492
  Сертифікаційні роботи з біології 496

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід