ЗНО 2019 Німецька мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Грицюк І. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Артикул: 9789660723504
125 грн
115 грн
Характеристики
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
368
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Грицюк І.
 • Пропонований навчальний посібник призначений для якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2019) з німецької мови. Його укладено відповідно до вимог чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з німецької мови.

  Структура посібника ґрунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок.

  Посібник складається з шести частин:

  • Teil 1. Prüfen Sie Ihre Grammatischen Kenntnisse (граматичний довідник з німецької мови з вправами та тестами);
  • Teil 2. Prüfen Sie Ihren Wortschatz (перевірка мовної та соціокультурної компетенцій);
  • Teil 3. Leseverstehen (перевірка розуміння прочитаного);
  • Teil 4. Schriftlicher Ausdruck (перевірка писемної компетенції);
  • Теіl 5. Ногvегstеhеn (перевірка розуміння мови на слух);
  • Teil 6. Probetests (тренувальні тести у форматі ЗНО).

  Тренувальні тести в цьому посібнику містять завдання п’яти видів: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді; 3) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5) завдання на визначення правильності/неправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві вміння та навички учнів з читання, письма, володіння структурою німецької мови на лексичному, граматичному рівнях, знання соціокультурних реалій німецькомовних країн.

  Завдання посібника складено з урахуванням обсягу мовного матеріалу та вимог до знань, навичок і вмінь, передбачених програмою з іноземних мов для абітурієнтів до вищих навчальних закладів України. Вони допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів, сприятимуть підвищенню об’єктивності контролю та оцінювання знань.

  Наприкінці посібника наведено відповіді до всіх завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.

  Запропоновані тексти та завдання для аудіювання поділено на два рівні, відповідно до вимог іспиту ЗНО, та допоможуть перевірити рівень підготовки учнів для складання аудіювання.

  У посібнику також запропоновано два додатки, де подано керування дієслів та найуживаніших іменників, оскільки їх слід заучувати напам’ять.

  Посібник буде корисним для учнів старших класів, абітурієнтів, студентів, учителів, а також для всіх, хто вивчає німецьку мову.

 • ПЕРЕДМОВА                            3

  TEIL 1 PRUFEN SIE IHRЕ GRAММATISCНEN КENNTNISSE           4

  Kapitel І Das Substantiv Das Pronomen                     4

  1 DIE PLURALВILDUNG  4

  2 DIEDEКLINAТION DER SUВSTANТIVE  12

  3DASPRONOМEN  19

  Kapitel ІІ Das Adjektiv                        33

  1 DIE DEКLINA ТІОN DER ADJEKTNE  33

  2 DIE SТEIGERUNGSSТUFEN DER ADJEKТNE ····································· 47

  Kapitel ІІІ П Die Praposttionen Die Rektion                     52

  1 DIE PRAl'osmoNEN мп DEM Dл тw UND Аккusл тІV  52

  2 DIFPRAl'osmoNEN МІТ оЕм Dл ТІV  52

  3 DIE PRAPoSIТIONEN МІТ DEM АккUSАТІV ····················································· 53

  4 DIE PRAl'osmoNEN МІТ DEM GENTTIV  53

  5 DIE REKТION DER VERВEN  54

  Kapitel IV Die Modi der Verben Der lndikativ Der Imperativ             69

  1 DAS PRAsENS ························································· 69

  2 DREI GRUNDFORМEN DER VERВEN ················································· 72

  3DASlмPERFEKT(DASPRAТEIOТUМ)  75

  4 DAS PERFEKT  76

  5 DAS PLUSQUAМPERFEKT ························································································· 77

  6DASFuтuRI  78

  Kapitel V Das Passiv                    97

  lDAS VORGANGSPASSIV  97

  2 DAS ZUSTANDSPASSIV  98

  3 KONSТRUКTIONEN НAВEN+ZU+INFINTTIV UND SEIN+zu+INFINmv  99

  4DASPASSIV DERMODALVERВEN  99

  Kapitel VI Der Infinitiv Die Infinitivgruppen Die Partizipien                109

  1 DER INFINIТIV МІТ р АRТІКЕL zu UND ОНNЕ zu  109

  2 DIE INFINІТIVGRUPPEN  11 о

  3 DER GEBRAUCH DER Р ARТIZIPIEN   111

  Kapitel VП Der Satz                            118

  1DIESAТZREIНE  118

  2 DAS SAТZGEFUGE  119

  1DIESUВJEKТSAТZE  120

  2DIEPRADIКAТIVSAТZE  120

  3DIEOBJEKТSAТZE  120

  4DIERELAТIVSAТZE  121

  5DIEТEМPORALSAТZE  122

  6 DIEКAUSALSAТZE  124

  7DIEFINALSAТZE  125

  8DIEMODALSAТZE  125

  9 DIE KONDIТIONALSAТZE  126

  10DIEKOМPARAТIVSAТZE  126

  11 DIE KONSEКUТIVSA ТZЕ  :  127

  12 DIEKONZESSIVSAТZE  127

  TEIL 2 PRUFEN SIE ШREN WORTSCHATZ                  147

  Kapitel VІП Die Ubersetzung                    147

  Kapitel ІХ Wortauswabl                     164

  Kapitel Х SoziokultureUe Kenntnisse                    178

  TEIL 3 LESEVERSTEНEN                            184

  TEIL 4 SCНRIFTLICНER AUSDRUCK                      207

  TEIL 5 HORVERSTEНEN                            215

  TEIL 6 PROBETESTS                       235

  ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТЕСТ-ВЗІРЕЦЬ 333

  Додаток 1                            348

  Додаток 2                         ,         359

  LOSUNGEN zu DEN UBUNGEN  361

  TESTSLOSUNGEN  374

  LOSUNGEN ZUM LESEVERSTEHEN  376

  LOSUNGEN zu DEN HORTEXTEN  377

  DIE TRANSКRIPTEN DER HORTEXTE  378

  LOSUNGEN ZU DEN PROBETESTS  391

  LITERA TURVERZEICНNIS  398

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід