Український правопис у таблицях і схемах : Чукіна В. Логос. купити

Артикул: 9789665090052
48 грн
Характеристики
Видавництво
«Логос»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
176
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2017
Автор
Чукіна В. Ф.
 • У таблицях, які є в цьому посібнику, узагальнено й систематизовано основні правила української орфографії та пунктуації. До всіх правил наводяться приклади-ілюстрації. Добираючи їх, авто¬ри враховували найбільш типові помилки в учнівських роботах.
  Посібник складено відповідно до нового видання “Українського правопису” (1993).
  Перед правилами, якщо це необхідно для їх свідомого розуміння, стисло подається теоретичний матеріал.
  Не лякайтеся: не все те, що є в цьому довіднику, вам доведеться вчити напам’ять.
  Не тіште себе мріями: далеко не всі складні питання, пов’язані з правописом, автоматично розв’яжуться, як тільки ви придбаєте цю книгу.
  Автори свідомі того, що ніякий посібник, навіть найдосконаліший, не дасть вичерпної відповіді на всі ті питання, які виникають у конкретній мовній практиці, але сподіваються, що саме ця книга допоможе вам зрозуміти основні закономірності українського правопису, навчитися самостійно шукати і неодмінно знаходити відповіді на всі ті “як” і “чому”, яких з’являється ще більше тоді, коли щось ґрунтовніше й детальніше вивчаєш.
  Перспектива прекрасна, правда?
  Бажаємо успіху.

 • Принципи української орфографії 9
  Принципи пунктуації. Інтонація і пунктуація 10
  Типи орфограм 11
  А тепер це пишеться так (слова, написання яких змінилося за «Правописом»-93) 11
  Український алфавіт 13
  Співвідношення між буквами і звуками. Голосні 13
  Приголосні звуки та букви, якими вони позначаються на письмі 14
  Про літеру Ґґ 15-16
  Будова слова 17-18
  Упізнавай іншомовні слова 19
  Як треба переносити слова 20
  Милозвучність (евфонія) 21
  Велика буква (загальні правила) 22-23
  З великої букви пишемо кожне слово 24-25
  З великої букви лише перше слово 26
  У лапках і з великої букви 27
  Чергування, пов’язані з милозвучністю у-в, і-й 28
  Чергування, пов’язані з милозвучністю з-із-зі(зо) 29
  Чергування голосних ЗО
  Чергування О, Е з І 31
  О, Е, що не переходять в І 31-32
  Відхилення від закономірного чергування О, Е з І 33
  Чергування [е] з [о] після шиплячих та [j] 34
  Основні чергування приголосних 35
  Вимова та написання дзвінких і глухих приголосних 36
  Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ, -ств 37
  Спрощення в групах приголосних 38
  Подвоєння приголосних (загальні правила) 39
  Подвоєння внаслідок подовження 39

  Подвоєння приголосних внаслідок збігу 40
  Подвоєння букв у суфіксах прикметників та похідних словах 41
  Подвоєння букв в іншомовних словах (загальні назви) 42
  Подвоєння букв в іншомовних словах (власні назви) 43
  М’який знак 44
  Написання Ь: нюанси, деталі 45
  Апостроф 46
  Нюанси: апостроф, роздільна вимова 47
  Правопис ненаголошених голосних. О чи А? 48
  Е чи И? 49
  О чи У? И чи І? 50
  И чи І в українських словах 51
  И, І, ї в іншомовних словах 52
  Правопис російських прізвищ 53
  Правопис префіксів 54
  Правопис суфіксів в іменниках 55
  Правопис суфіксів у прикметниках 56
  Правопис складних слів. Загальні правила 57-60
  Сполучні голосні 57
  Складні слова, що пишуться разом 57-58
  Складні слова, що пишуться через дефіс 58-60
  Прикладки 60
  Складні іменники 61
  Правопис складноскорочених слів 62
  Складні прикметники 63
  Числівники 64
  Прислівники, що пишуться через дефіс 65
  Прислівники, що пишуться разом 66
  Відрізняй прислівники від однозвучних сполучень слів 67
  Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником 68
  Прислівникові сполуки 69
  Прислівники: порівняй, запам’ятай 70
  Інші орфограми в прислівниках 71
  Прийменники і префікси 72
  Написання прийменників разом, окремо, через дефіс 73
  Написання сполучників 73
  Розрізнення сполучників та однозвучних сполучень слів 74

  Написання часток разом, окремо, через дефіс 75
  НЕ з різними частинами мови 76-77
  Як писати НІ (частку, сполучник, префікс)? 77
  Правопис графічних скорочень 78
  Правопис закінчень відмінюваних слів 79
  Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 79
  Поділ іменників І та II відміни на групи 80
  Відмінювання іменників І відміни 81
  Відмінювання іменників II відміни 82-83
  Закінчення родового відмінка однини іменників II відміни 84-85
  Кличний відмінок 86
  Відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові 86
  Відмінювання іменників III і IV відміни 87
  Творення форм вищого ступеня порівняння прикметників 88
  Присвійні прикметники 89
  Поділ прикметників на групи 89
  Відмінювання прикметників твердої, м’якої груп
  та прикметників на -ЛИЦИЙ 91-92
  Відмінювання числівників 93-94
  Відмінювання займенників 95
  Пиши правильно. Написання займенників разом, окремо, через дефіс 96-97
  Дієвідмінювання дієслів дійсного способу 97
  Чергування приголосних при дієвідмінюванні 98
  Розділові знаки. Віддільні розділові знаки 98
  Крапка. Крапка з комою 99
  Знак оклику, знак питання 100
  Тире 101
  Двокрапка 102
  Видільні розділові знаки. Коми. Тире 103
  Дужки, знак виноски 104
  Лапки 105
  Розділові знаки в кінці речення 106-107
  Розділові знаки в простому реченні 
  Тире між підметом і присудком 108
  Тире між різними членами речення 111
  Тире в неповному реченні 112

  Авторське тире 112
  Чим ускладнюються речення (однорідні члени речення, відокремлені члени речення, звертання, вставні і вставлені слова, словосполучення, речення) 113-115
  Однорідні члени речення (узагальнення, схеми) 116
  Кома між однорідними членами речення 117
  Крапка з комою між однорідними членами речення 119
  Однорідні й неоднорідні означення 120
  Порівняй: означення однорідні, неоднорідні чи відокремлені? 122
  Неоднорідні означення 123
  Однорідні й неоднорідні прикладки 123
  Однорідні й неоднорідні обставини 124
  Двокрапка при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами 125
  Тире при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами 126
  Відокремлені члени речення. Основні умови відокремлення 127-128
  Коми при відокремлених означеннях 129-131
  Не відокремлюються означення 131
  Тире при відокремлених означеннях 132
  Розділові знаки при відокремлених прикладках. Коми 132-154
  Тире при відокремлених прикладках 135
  Коми при відокремлених обставинах 136
  Дієприслівникові звороти після сполучників 137
  Коми при відокремлених обставинах, виражених іменниково- прийменниковими сполученнями 138
  Коми не ставляться і обставини не відокремлюються 139
  Коми при відокремлених додатках 140
  Відокремлені уточнювальні члени речення 141
  Коми при відокремлених уточнювальних членах речення 142
  Інші знаки при уточнювальних і пояснювальних членах речення 144
  Обов’язкові та факультативні відокремлення 144
  Вставні слова і словосполучення. Групи за значенням.
  Коми при вставних словах і словосполученнях 145
  Як відрізнити вставні слова від інших слів у реченні 146
  Вставні слова: нюанси 149
  Вставлені слова і речення та розділові знаки при них
  (коми, тире, дужки) 150

  Звертання. Коми при звертаннях 151
  Знак оклику при звертанні 152
  Розділові знаки в реченнях із вигуками 152
  Питальні, стверджувальні, заперечні слова 153
  Розділові знаки в складному реченні
  Кома, крапка з комою, тире в складносурядному реченні 154
  Коли не ставиться кома в складносурядному реченні 155
  Кома в складнопідрядному реченні 156
  Кома в складнопідрядному реченні. Особливості сполучників 157
  Розділові знаки в реченнях з підрядними однорідними частинами (кома, крапка з комою) 158
  Двокрапка й тире в складнопідрядних реченнях 159
  Кома й тире в складнопідрядних реченнях 160
  Кома при збігові сполучників 161-162
  Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Загальні схеми 163
  Кома і крапка з комою в безсполучникових складних реченнях 164
  Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 165
  Тире в безсполучниковому складному реченні 166
  Розділові знаки в реченнях з прямою мовою 167
  Діалог 170
  Цитати 171
  Розділові знаки в реченні зі словами ЯК, МОВ, НАЧЕ 173
  Ще раз про кому й тире 176

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід