Українська мова в таблицях для підготовки до ЗНО. Авт: Блажко М. Вид-во: Грамота

Артикул: zn-18897
70 грн
Характеристики
Видавництво
«Грамота»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
104
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2017
Автор
Блажко М.
 • У посібнику в узагальненому інфографічному вигляді доступно подано матеріал усіх розділів шкільного курсу української мови («Фонетика», «Мова і мовлення», «Українська мова серед інших слов’янських мов», «Орфографія», «Лексикологія», «Фразеологія», «Будова слова (морфеміка)», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис і пунктуація», «Стилістика»). Окрім необхідних відомостей з певної теми, таблиці містять зауваги щодо маловисвітлених і важливих особливостей граматики, орфографії та пунктуації. Представлені мовні явища проілюстровано вдалими прикладами. Таблиці також будуть незамінним порадником для журналістів, редакторів, службовців і всіх, хто користується мовою в професійній діяльності. Посібник можна використати для швидкої й ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
  Для учнів, студентів, учителів і викладачів

 • Українська мова серед інших слов'янських мов . 3
  Мова і мовлення . 5
  Фонетика . Графіка . 7
  Орфографія . . 1 О
  Апостроф . 1 О
  Правопис ненаголошених голосних е, и, о 11
  Спрощення в групах приголосних . . 12
  Правопис префіксів...... 12
  Знак м'якшення (ь) . 13
  Подвоєння та подовження приголосних . . 14
  Зміни приголосних при творенні слів . 15
  Велика літера та лапки у власних назвах . 16
  Написання слів іншомовного походження 17
  Правопис складних слів . . 18
  Основні правила переносу слів . . 18
  Лексикологія . 19
  Групи слів за значенням, походженням 19
  Фразеологія . . 21
  Будова слова (морфеміка) .... 21
  Словотвір . . 22
  Сполучні о, е (є) у складних словах 23
  Морфологія . . 24
  Іменник 25
  Прикметник . . 35
  Числівник . 41
  Займенник 46
  Дієслово . . 50
  Дієприкметник (форма дієслова) . . 54
  Дієприслівник (форма дієслова) 57
  Прислівник 59
  Прийменник . . 62
  Сполучник 64
  Частка . 66
  Вигук . . 68
  Синтаксис і пунктуація .... 69
  Словосполучення 69
  Речення.. . ... 70
  Головні члени речення . 71
  Особливості узгодження присудка з підметом ... 73
  Тире між підметом і присудком . 73
  Другорядні члени речення 7 4
  Порівняльний зворот . . 77
  Кома в реченнях з як, мов, ніби, юче, немов 77
  Односкладні речення 78
  Неповні речення . 79
  Речення з однорідними членами 79
  Звертання. . 82
  Вставні слова . 83
  Вставлені конструкції . . 83
  Відокремлені члени речення . 84
  Складне речення 87
  Складносурядне речення . 87
  Складнопідрядне речення 89
  Безсполучникове речення 92
  Пряма мова...... 94
  Діалог..... 95
  Цитата . 95
  Стилістика. Лінгвістика тексту . . 96
  Стилі мовлення. Типи мовлення 97
  Додатки 98

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід