Українська мова та література ЗНО 2020. Експрес-підготовка: Квартник Т. Асса. купити

Артикул: zn-18977
95 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
296
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Квартник Т.
 • «Експрес-підготовка» — це можливість опрацювати величезний обсяг матеріалу протягом декількох місяців і повторити безпосередньо перед тестуванням, адже у книзі:

  • тільки необхідна теорія з прикладами;
  • усі теми в таблицях і схемах;
  • контрольні самодиктанти;
  • 270 тренувальних тестових завдань;
  • алгоритми виконання тестових завдань;
  • поради щодо написання власного висловлювання.

  Експрес - курс підготовки у таблицях і схемах - незамінний помічник випускника школи, який готується до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник містить теоретичні відомості з усіх тем, які перевіряють на ЗНО 2018 з української мови та літератури, самодиктанти для тренування моторної пам'яті . Після кожного розділу наводяться тренувальні завдання різних типів із відповідями, а також алгоритми їх виконання.
  Наочне і доступне викладення матеріалу дозволить швидко знайти потрібну інформацію, усунути прогалини в знаннях і в найкоротші терміни повторити великий обсяг інформації.
  Посібник можна використовувати як на уроках, так і для самостійної роботи вдома.

 • УКРАЇНСЬКА МОВА
  1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ .. . .... ........... ........ 9
  Алфавіт . . .......... ........ .. .. . ........ ... . ..... . ... . . , .. . ..... . ... . .. . ............ 9
  Склад . Наголос. ........... . ............ .... ..... ... . .. : ..... .. .......... . .. .. . . .... 1 О
  Основні випадки уподібнення приголосних звуків .. ..... . . ... ........ . . . . ......... 11
  Спрощення в групах приголосних .......... . ........... .... .. . ............. .. . .... 11
  Основні випадки чергування .......... .... . ... . . . . ... " ... .. . ... ... .............. . . 13
  Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е), [и) , [о), [а)
  в коренях слів . . . . ... . . . . .. ... . . . . . ..... . . ..... ... .... .. ......... . ... . . ... . .. . . ... . . 14
  Сполучення ЙО, ЬО . ..... . ........... .. . . . . .... .. ..... ...... .. ..... . .. . . . .. . ..... .. 14
  Правила вживання м'якого знака (знака м'якшення) ........ .. ...... ... . . ...... . .. . 15
  Правила вживання апострофа .... ..... . ... . . ........ ........ . ..... . . . . . . . .... ..... 17
  Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу
  однакових приголосних звуків ..... .. . . ......... . ................. .... ............. 19
  Правопис префіксів і суфіксів ...... ..... ... ...... ... ..... . . . .. . .. . .... . ... . ... .. . .. 22
  Правопис префіксів з-, с-, зі- (зо-) ............ . ............ . . ..... ...... . . .. ..... .... 22
  Правопис суфіксів ................ . .. .. . . . . .. .... .. . . .. . . .. . ..... .. .... . .. ... . ..... 24
  Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків . ...... . . . . .. .. . .... .. .. . . 25
  Правопис великої літери . ... . .................... . . .. ........ . . . .... ....... ... . .. . . 29
  Лапки у власних назвах . ...... . ... . ...... . ....... . . .... .. ... .. . ......... ... . . . . .... 31
  Написання слів іншомовного походження ........ . . . . .... ... ..... ....... . .... . .. .. 32
  Основні правила переносу слів .... . .. . . ... . .. .. ...... . . .. . . .. . .. . ... . . . . .. ........ 36
  Правопис складних прикметників ..... . .. ... ... ....... . . . . .. ............. .... . .. .. 36
  Написання складних слів разом і через дефіс ....... .. .. ........ . .. . ......... . ..... 37
  Правопис складноскорочених слів ... .. . . . ......... .... . ... ...... ... . . .... .. ...... 38
  Правопис - н- та -нн- у прикметниках і дієприкметниках .... . .... . ................. 38
  Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметник і в .... ... .. .. . . . . . . ... . .... 39
  НЕ з різними частинами мови . ...... .. . . .. .............. . ...... . .. ...... ...... . .. .. 40
  Приклади тестових завдань до теми
  «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» ................ . ....... .. ..... . .............. 41
  2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ . ..................... ... ..... .... ... . ..... .44
  Приклади тестових завдань до теми Лексикологія. Фразеологія» ............ : ....... . . .. .... . . . ...... . ... .... ..... ... . 46
  3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР ... .. ... ... .. ... .. ... ........... .. .... ... . . .... 50
  Спільнокореневі слова. Форми слова ...... ... ......... . ............ .. . .... ........ 50
  Приклади тестових завдань до теми
  ((Будова слова. Словотвір» . ... . .......... .. ...... .... ..... . .... . ..... .... ...... ... 51
  4. МОРФОЛОГІЯ ... .. . . . ...... . .... ...... .. . .... . ... .. ...... .. ........ . ... .. .. 53
  Іменник як частина мови : значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль ..... . 53
  Приклади тестових завдань до теми ((Іменник» ..... .... .... . . ..... .. . . .. . .. ... . 59
  Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки,
  синтаксична роль . ......... .. . . . .... .. . . ... .. ... ... . . . . . . ... . . ........ . ..... . ... ... 62
  Приклади тестових завдань до теми ((Прикметник» . .... . . . ... .... .. .. .... .. .. . 64
  Числівник як частина мови: морфологічні озна ки , синтаксична роль ... ..... . . .. .. 67
  Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, .
  синтаксична роль .. .. ..... . .... .... .... .... ..... ..... . .. ................ . .. . . ...... 70
  Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознак и,
  синтаксична роль . .... ... . .. ... . ..... ... .... .... . ..... ... ... .. ... . ..... . . ... . .... .. 72
  Приклади тестових завдань до тем
  ((Числівник. Займенник. Прислівнию> .... . .. .. . .. ........ ........ .. ..... . . .. ..... . . 75
  Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки,
  синтаксична роль ....... . .. ... . ... . . ........ . .... . ....................... .. . .... ... 78
  Дієприкметник як особлива форма дієслова:
  значення, морфологічні ознаки , синтаксична роль .. .. .. .. .. .. ...... · .. . . . . ..... . . . 81
  Дієприслівник як особлива форма дієслова: 1
  значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль ...... . .... ........ ... ....... ... 83
  Приклади тестових завдань до теми ((Дієслово» ........... .. .... · ... . ...... . .. .. 85
  Службові частини мови ... . .. . ..... . ... .. . . ... ... . . ... . ... . .... . ....... . ... . . .. ... . 88
  Приклади тестових завдань до теми
  ((Службові частини мови» . . . .. ....... . .................. .... ... ......... .... .. . ... 90
  Приклади тестових завдань.
  ((Узагальнення. Частини мови» ........... . ........... ......... ....... .. ......... . 91
  5. СИНТАКСИС . .............. . .. . ............ ... . .. ........... .... .. ... ....... 94
  Словосполучення . .... . . . . . . .. ... . .. .. ....... . . .................... .. . . ... .. . .. .... 94
  Приклади тестових завдань до теми ((Словосполучення» . .... . ..... . .. .. ... .... 95
  Речення .............. .... .. ........ . . . . . .. ......... ...... ... .. . . . ... ....... . . . .... . 97
  Приклади тестових завдань до теми
  ((Речення. Граматична основа речення» ... .. . . . . . . ..... . ......... . ... . ..... . .. .. 102
  Просте двоскладне речення . .. . . . . . . ..... ........ .. .. . ................... ... ..... 104
  Приклади тестових завдань до теми
  <<Речення. Просте двоскладне речення» . ................. . ..... . .......... ..... .. 108
  Односкладне речення . . . ......... . . .. . . . . ... . .............. .... . ..... ..... .. .. ... 111
  Приклади тестових завдань до теми
  «Речення. Односкладне речення» . .......... .. .... ....... . .. ........ ... . . . . ... . . .. 11 2
  Просте ускладне tJ е речення ............. ... ................... . ........... .. ..... 114
  Приклади тестових завдань до теми
  ((Просте ускладнене речення» . ... .. ...... . ............ . ...... . .... . ......... . .... 123
  Складне речення .... . . . .. ........ .. . ..... .. ............. . . . ..... . . . ... . ....... ... 126
  Приклади тестових завдань до теми ((Складне речення» . . . ...... . . ......... .. . 134
  Способи відтворення чужого мовлення ... . . .. . . . ... . ...... . .. ........ ...... . ... . . 137
  Приклади тестових завдань. Узагальнення . ... ...... · ............... .......... .. 139
  УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
  1. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ... . .... .. .......... .... .. . ... ... . .. ......... 144
  Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових
  і родинно-побутових пісень .... .. ..... . .. ... . . . . ... . .. . . ... .. .. .......... ........ . 144
  Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри». «За сві т встали козаченьки» .......... ........ .. 147
  Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль ... » ............ . . ... 149
  Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю
  Богуславку», балада «Ой летіла стріла » . . . . .. ... . . .. . ... .... ... ... ... ... . ... . . .. ... 150
  Приклади тестових завдань .. . ....... .. ...... . .... . . . .............. ....... .. . .. 153
  2. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА . . ..................................... 156
  « Повість минулих літ » . . ................ .. .. .. . . . . ... .... .............. . . . ...... . .. 156
  «Слово про похід Ігорів» . .... ... .. ... . .. . . . ........................ .. . ...... ... . . . 158
  Григорі й Сав и ч Сковорода (1722-1794) .. ...... . .. ... .... .. .... .. ........ . ...... .. 159
  Приклади тестових за вдань ... . . . ..... . .. . ... . ... . ... . . .. ... ............ . ..... . 164
  З. ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ ХХ СТ . . . . .. .. . . . . . . . .. . ...... . .. . 167
  Іва н Петров и ч К отляревськи й (1769-1838) . . . . .. . . . .... .. ... . . . .. . . .... . .. . .... . . . 167
  Григорій Федоров и ч Кв і тк а-Основ 'яне нко ( Григор і й Федорович Квіт к а)
  (1778-1843) . .. . . . . . ... . .. .. ............ .. ... . . ... . . .... . . . ... . . . .... .. · ... . .. . ..... 170
  Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) .......... .... .... .. . ~ ... .... . ....... . . . . 171
  Пантелеймон Олександров и ч Куліш (1819-1897)1 179
  Іва н Семенович Нечу й -Лев и цьки й (Іван Семе н ович Лев и цьки й ) (1838-1918) .. . . . 181
  Панас М и рн ий ( П анас Якович Рудченко) (1849-1920) . ... .. .. .... . . . .. . ..... .... . . 182
  Іва н Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич) (1845 -1907) . . . . . .. .... . .. . . . .. . . 183
  Іван Якович Франко (1856-1916) ........ .. . . .. .. . .. ... . . .. . ... .. ... . ........ . . . . . . 185
  Приклади тест о вих з а вдань . . . ...... . ......... . .... . ... . . . . ...... . ..... .. . . . . . . 190
  4. ЛІТЕРАТУРА ХХ СТ . .... . .. . ..... . . . . . ........ . . .. . . . .. ... . . .. . . . .. . . . ... .. 196
  Мих айло Ми х айлович Коцюб и нський (1864-1913) .. .. . . ... .. " ...... . ... . . . " ... . 196
  Ольга Юліанівна Кобилянська (1863-1942) . ..... ... . .... .. .. . ... . ..... . .......... . 200
  Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) . . ... .... . .. . .... . ..... .. . .. . . . 203
  Микола Кіндратович Ворон и й (1871-1942) . .. . . ..... . ...... . ....... . .. ...... ... .. 207
  Олександр Олесь (Олександр Іванович Кандиба) (1878-1944) . .. . .. ...... .. .. .. .. 209
  Павло Григорович Тичина (1891-1967) .. . .... .. . . . . . .. .. .. ..... . .. .. . . ...... . . .. . . 214
  Максим Тадейович Рильський (1895-1964) .. . ... . ........ . . ..... .. .. . . .... ....... . 220
  М ико л а Костьович Зеров (1890-1937) . ... .. . . ......... . .... ... .. . . .... . . . .. . ..... 222
  М и кола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) (1893-1933).
  « Розстр і ляне відродження » .. .. ... . . . ... . .... .. . .. .. . ... . ...... . . . ........ . .. . .. .. 224
  Юр і й Іванович Яновський (1902-1954) .. . . . ... .. .. ... .... . .... . . . .... .. . . .. ... .... 226
  Володимир Миколайович Сосюра (1898-1965) . .. ......... . ... ... . .... .. ......... 228
  Валер'ян Петрович Підмогильний (1901-1937) .. . . . .... . . . . . " .. ..... . . . . ... . .. .. . 230
  Остап Вишня (Павло Ми х айлович Губенко) (1889-1956) . . ... . . . . . . . .... . . . . .... . . 232
  Микола Гуревич Куліш (1892-1937) ...... " .... . . . . . . ...... .. " . ..... . . .. ... ... . .. 235
  Богда н -Іго Васильович Антонич (1909-1939) .... ........ . ... .. ......... . .. . ... . . 237
  Олександр Петрович Довженко (1894-1956) . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . ...... . .. . . .. 239
  Андрій Самійлович Малишко (1912-1970) . .... .. . ... . .... ... " ... . .. . . . . .. .. .... . 243
  Василь Андрій9вич Симоненко (1935-1963) . ... . ... . .... . . . ... . .......... . . . . . . . . 245
  Олесь Гончар (Олександр Терентійович Гончар) (1918 - 1995) . ....... ... ...... . . . . 249
  Григір Михайлович Тютюнник (1931-1980) . . .... .. .. ...... .. . ... . ... . ..... ... . . ... 251
  Василь Семенович Стус (1938-1985) .. . . . ..... . .. · ........ . . . . " . . .. ... . .. . . .. . .... 253
  Іван Федорович Драч (1936 р.) .. . . . . .. . . . . . . ... .. . . ........ ... .. ... .. .. .... . .. . . . . 258
  Ліна Васил і вна Костенко (1930 р . ) . . .... .. ... ...... . . ... ..... . ... . . . . .... . . . .... .. . 259
  Приклади т естових завдань .......... .. .... . . . ........ ... .. ... .. . . ........ . .... 266
  5. ТВОРИ УКРАЇНСЬК ИХ ПИ СЬ МЕННИКІВ- ЕМІГРАНТІВ .... . . . ..... .. ... . 274
  Іван Багряни й (1907- 1963, за дея к ими джерелами - 1906-1963) ... .. . .... . . .. . 274
  Евген Филимонович Маланюк (1897-1968) . .. .. ... . . . . . . ............ .. . ....... .. . 27б
  Приклади тестов их завдань . . . . .. .... . . .. . . .. ....... . . ..... . ...... . .... .. .. .... 279
  б. СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС . . . .. . . .. ... .. . ... .. ... . . . . .... . .. . 282
  Приклади т естов их завдань .. . . . ... . . . . .. . .. . .. .. .. .. ........ . .... . . . . . . . .... .. 285
  ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
  Структура власного в и словлення .. ... . ... . .... . ... . ............ . .. .. . .. . . . . ...... 287
  Значення компонентів власного висловлення .. . ... . .. . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . .. ... 287
  Як працювати над власним висловленням .... .. ........ . . . . . . ... . ..... . ... . . . . . .. 289

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід