Українська мова та література в тестах до ЗНО 2020. Енциклопедія тестових завдань. Авт: Жовтобрюх В., Паращич В. Вид-во: Ранок. купити

Артикул: zn-18949
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Ранок»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
496
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Жовтобрюх В. Ф.
 • Видання являє собою збірник тестових завдань з української мови та літератури і містить усі основні типи тестових завдань, які використовуються під час оцінювання якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і тематичними блоками, які відтворюють змістовні лінії сучасного шкільного курсу української мови та літератури (5-11 класи). До всіх завдань закритого типу й на встановлення відповідності подано відповіді.
  Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу української мови та літератури; вчителів української мови та літератури.

  Повний курс української мови та літератури в тестах» - це спроба оптимізувати й полегшити роботу вчителів і учнів у процесі вивчення зазначених навчальних предметів. Поєднання двох предметів у посібнику не випадкове, адже обов'язковим у зовнішньому незалежному оцінюванні є іспит з української мови та літератури. Пропоновані тестові завдання за своєю формою відповідають і завданням державної підсумкової атестації , і вимогам зовнішнього незалежного оцінювання.
  Призначення видання досить широке: з посібником можна працювати протягом усього навчального року в 5-11 класах. Учитель може скористатися збірником тестових завдань на будь-якому уроці або застосувати його як джерело домашніх завдань. Учитель також має можливість дібрати завдання для контрольної роботи таким чином, щоб вони охоплювали весь вивчений матеріал. «Повний курс української мови та літератури в тестах» складається із двох частин - «Українська мова» та «Українська література»,- кожна з яких має свою структуру.
  Першу частину - «Українська мова» - побудовано за розділами науки про мову (від фонетики до синтаксису). Кожен розділ у свою чергу поділяється на блоки за темами, які їх пропонує до вивчення чинна програма . Усі блоки містять такі групи завдань: 1) тестові завдання закритого типу із чотирма варіантами відповідей, із яких правильний один; 2) тестові завдання закритого типу із п'ятьма варіантами відповідей, із яких правильний один; 3) завдання на встановлення відповідності. 
  Кожна група тестових завдань супроводжується інструкцією до їх виконання.

  Другу частину - «Українська література - побудовано за класами. Такий принцип подання матеріалу продиктований особливостями програми з літератури. Тестові завдання для кожного класу розділено на блоки за персоналіями або
  темами. Усі блоки містять такі групи завдань: 1 ) тестові завдання закритого типу із чотирма варіантами відповідей, із яких правильний один; 2) завдання відкритої. форми; 3) завдання на встановлення відповідності. Кожна група тестових завдань, як і в першій частині, супроводжується інструкцією до Їх виконання

  Системне використання завдань посібника в навчальному процесі, з одного боку, ефективно адаптує учнів до проходження ними державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного . оцінювання; з іншого боку, різноманітність форм завдань, які пропонують автори посібника, дає, змогу уникнути появи залежності школярjв від певного виду завдань, робить Їх мислення більш гнучким, прищеплює вміння орієнтуватися в різних навчальних ситуаціях.

 • Передмова................................................................ 3
  Українська мова
  Розділ 1. Фонетика
  Звуки мови й звуки мовлення 6
  Вимова звуків і позначення їх на письмі....................................... 8
  Склад. Наголос............................................................ 13
  Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
  Розділ 2. Лексикологія. Фразеологія
  Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Лексична помилка...... 19
  Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  Групи слів за походженням. Активна й пасивна лексика.
  Групи слів за їх уживанням ........................................ :........ 27
  Фразеологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Розділ 3. Будова слова
  Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і :>акінчення - значущі частини слова 34
  Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова.................... 37
  Розділ 4. Словотвір
  Словотвір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Розділ 5. Морфологія
  Іменник ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Прикметник ... .. .... .. ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Числівник................................................................ 65
  Займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Дієслово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Дієприкметник - особли:еа форма дієслова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Дієприслівник - особлива форма дієслова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  Прислівник .............................................................. 92
  Прийменник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  Сполучник ..... ... .... .. .............. . ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  Частrtа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  Вигук ................................................................... 107
  Розділ 6. Орфографія
  Орфографія. Орфоепія. Будова слова. Словотвір ................................ 109
  Орфографія. Морфологія .................................................... 115
  Правопис іменників . . ................................................. 115
  491
  Зміст
  Правопис прикметників ................................................ 117
  Правопис числівників ................................................. 119
  Правопис займенників ................................................. 120
  Правопис дієслів ...................................................... 121
  Правопис дієприкметників ............................................. 122
  Правопис дієприслівників ...... .......... .. .... .... ......... .. . ........ 123
  Правопис прислівників ................................................ 124
  Правопис прийменників ............ .... ....... ................... ...... 125
  Правопис сполучників ................................................. 125
  Правопис часток ... ............................... . ................... 125
  Розділ 7. Синтаксис
  Словосполучення. Речення .................................................. 128
  Просте двоскладне речення. Підмет і присудок
  як головні члени двоскладного речення . ..... ....... .......... .............. .. 132
  Односкладні речення ....................................................... 137
  Другорядні члени у двоскладному та односкладному реченні ... .. . . .. ............. 145
  Речення з однорідними членами ............................................. 150
  Речення зі звертаннями, вставними словами ..... .............. . ............... 157
  Речення з відокремленими членами .......................................... 162
  Складносурядне речення .................................................... 168
  Складнопідрядне речення ................ .. ................. . .. ..... ...... .. 175
  Безсполучникове складне речення ............................................ 185
  Складне речення з різними видами зв'язку .................................... 192
  Способи передачі чужого мовлення ........................................... 202
  Українська література
  5 клас
  Міфи та легенди українців, народні перекази ................ . ................. . 208
  Народні й літературні казки .. .. ................... .. . ........ .. .......... .. . 215
  Загадки. Прислів'я та приказки ............................................. 229
  Творчість Леоніда Глібова ................................................... 232
  Літописні оповіді. Творчість О. Олеся .. .... ... ................. . .............. 234
  Творчість 3. Мензатюк .............. ... . . . .......... ................... .... 241
  Творчість Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Гуцала, М. Рильського ................. .... 244
  Творчість Гр. Тютюнника, М. Вінграновського ................................. 251
  6клас
  Усна народна творчість. Календарно-обрядові пісні .............................. 255
  Пісні літературного походження ................ . ............................ 260
  492
  Зміст
  М. Вороний. •Євшан-зілля» ...... .. .. ........ .............. ....... .......... 263
  Творчість Т. Шевченка ..................................................... 265
  Творчість В. Рутківського ................................................... 267
  Творчість Лесі Українки .................................................... 269
  В.Винниченко. •Федько-халамидник • ........................................ 272
  Творчість С. Чернілевського .... ...... ........ .. ... . ..... .... ... ... ......... . 27 4
  Творчість І. Жиленко ...................................................... 276
  Творчість І. Калинця .... .... ... .... . .......... ............... ; . ........... . 278
  Творчість Е. Авдієвської ................... .. . ......... .. ...... . ............ 281
  В. Нестайко. (<Тореадори з Васюківки• . .. ..... ... . . ........................... 283
  Я. Стельмах. •Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера ~ ................ 285
  Леся Воронина. •Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку No 9» .. . ....... 287
  Творчість Л. Глібова ..... .... ......... . ........... .. .. ...... .. ... ......... . 292
  Творчість С. Руданського .. .. .. . ....... .. ......... . . . ... .. . . ........ .... .... 294
  Творчість П. Глазового ....... ... ....... ................. . . . .... .. .... . ... .. 295
  7клас
  Усна народна творчість. Суспільно-побутові пісні. Коломийки .............. . ..... 297
  Іван Франко . •Захар Беркут• ................................................ 299
  Творчість Т. Шевченка .. . ........ . . .... .. ... ........... .. ...... . . . .... .... . 302
  А. Чайковський. • За сестрою» ............................................... 304
  М. Стельмах. •Гуси-лебеді летять• ......... .... ..................... . ...... .. 306
  Гр. Тютюнник. •Климко» ................................................... 308
  О. Стороженко. •Скарб» .................................................... 312
  Б. Лепкий. •Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» ............. . . ... ... 313
  Творчість Л. Костенко ... ..... .. .... ......... .................. . ..... .. ..... 314
  Творчість В . Симоненка ................................. .... .. .... .. .... ... 318
  М. Павленко. (<Русалонька із 7-В, або Про кляття роду Кулаківських» .............. 320
  Л. Пономаренко. •Гер переможений» .......... .. .. ... .. ..... ... ......... .... . 322
  Творчість О. Ольжича ..... ... ............. ......... . ...... ... ... . ... ... .... 324
  Творчість О . Теліги ... .. .............. ... _ ............................. .. .. 326
  Творчість О. Гавроша .. .... ........ . ...... .. ........................... ... . 327
  Творчість А. Малишка ..................................................... 329
  8 клас
  Українські історичні пісні .. .... ........ .... ... ... .. .. ...... .. ... . .......... 330
  Пісні Марусі Чурай . .......... ...... . .... .. ... .. ....................... .. .. 334
  Українські народні думи ..... ... ........... . ............................ . ... 336
  Творчість Т. Шевченка ........ . . ' ........................................... 338
  493
  Зміст
  Творчість Лесі Українки .... ... ......... .................................... 341
  Творчість В. Сосюри ....................................................... 343
  Творчість В. Підпалого . ................................................ .. .. 345
  Творчість В. Голобородька .................................................. 34 7
  Із сучасної української поезії (кінця ХХ - початку ХХІ ст.) ...................... 348
  І. Карпенко-Карий. •Сто тисяч• ............................................. 351
  М. Коцюбинський. «Дорогою ціною• . ...................................... .. 355
  О. Довженко. «Ніч перед боєм• .............................................. 357
  Н. Бічуя. «Шпага Славка Беркути• ........................................... 359
  Творчість В. Дрозда ... ..................................................... 362
  Творчість Ю. Винничука ......... .... ..................................... . . 363
  Творчість В. Чемериса ...................................................... 366
  9 клас
  Родинно-побутові пісні, народні балади ....................................... 369
  Українська середньовічна література XI-XV ст. Біблія ...... .. .................. 372
  Оригінальна література княжої Руси-України.
  «Повість минулих літ>) ... ................................................ .. 373
  Оригінальна література княжої Руси-України.
  «Поученьє Володимира Мономаха• ......................................... .. 374
  Оригінальна література княжої Руси-України.
  «Києво-Печерський патерик• ... ... ................................ ......... . 375
  Давньоруська пам'ятка «Слово о полку Ігоревім• ............................... 375
  Творчість Г. Сковороди ..................................................... 377
  ТворчkтьІ.Котляревського ....................................... . ......... 379
  Творчість Г. Квітки-Основ'яненка ............................................ 381
  Українські поети-романтики ............................... . ................ 383
  Творчість М. Гоголя ............................................ · ............ 385
  Творчість Т. Шевченка ..................................................... 387
  Творчість П. Куліша ....................................................... 391
  Марко Вовчок. «Інститутка• ................................................ 392
  10 клас
  І. Нечуй-Левицький. «Кайдаше ва сім'я• .................. . ............ ...... . 395
  Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?• .............................. 397
  І. Карпенко-Карий. «Мартин Боруля• ......................................... 400
  М. Старицький. «Оборона Буші• ................. ... ........... . ............. 402
  Творчість І. Франка ........................................................ 403
  Б. Грінченко. «Каторжна• .................................................. 407
  Творчість М. Коцюбинського ................................................ 408
  494
  Зміст
  О. Кобилянська. «Земля• ............................................... . ... 411
  В. Стефаник. •Камінний хрест • .. ... . .... . .. . .. .... .. ...... ................ .. 413
  Творчість Лесі Українки .................................................... 414
  Творчість М. Вороного ...................................................... 416
  Творчість О. Олеся ......................................................... 418
  В. Винниченко. •Момент• ........ .. ... .......... . .......................... 419
  11 клас
  Поезія. П. Тичина ......................................................... 421
  Літературний авангард. М. Семенко . ............ ..... .............. . ......... 422
  Київські •неокласики•. М. Зеров ............................................ 423
  Київські «неокласики•. М. Рильський ........................................ 424
  Поезія. Є. Плужник ......... . .............................................. 424
  Проза. М. Хвильовий ...................................................... 425
  Проза. Ю. Яновський ................... .. ... ..... ................ ......... 427
  Проза. В. Підмогильний ...... . .... . ........................... .. .. ......... 429
  Проза. Остап Вишня ........................................................ 431
  Драматургія. М. Куліш ..................................................... 432
  Українська література за межами України. Б.-1. Антонич ........................ 434
  Українська література за межами України . О . Турянський ....................... 435
  Еміграційна література. Є. Маланюк .......................................... 436
  Еміграційна література. І. Багряний .......................................... 43Ь
  Українська література 1940-1950-х рр. О. Довженко ............................ 440
  Поети-шістдесятники. В. Симоненко .......................................... 442
  Поети-шістдесятники. Д. Павличко .......................................... 443
  Поети-шістдесятники. І. Драч ....... ... ................ . ......... .... . ...... 444
  Поети-шістдесятники. М. Вінграновський ................................. .... 445
  Поети-шістдесятники. Л. Костенко ........................................... 445
  Поети-шістдесятники. В. Стус .................................... . .... .. . .... 448
  Проза другої половини ХХ ст. О. Гончар ....................................... 450
  Проза другої половини ХХ ст. Гр. Тютюнник ........................... ..... . . . 451
  Проза другої половини ХХ ст. В . Шевчук ...................................... 452
  Українська історична проза. П. Загребельний .................................. 453
  Повторення, сучасний літературний процес .................................... 454
  Відповіді
  Українська мова .......................................................... 461
  Українська література ................... ..... ......... .. .... ....... ........ 469

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід