Українська мова та література. Довідник для підготовки до ЗНО та ДПА 2020 : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити

Артикул: zn-18881
100 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
576
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Білецька О., Витвицька С.
  • Довідник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ДПА з української мови. Він укладений відповідно до чинної програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи і програми ЗНО. 
    Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою та літературою.
    Довідник призначений для підготовки до ЗНО і ДПА з української мови та літератури. Матеріал довідника укладено відповідно до вимог чинних програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та з урахуванням чинних навчальних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
    Посібник складається із двох частин: 
    1. Українська мова;
    2. Українська література. 
    Кожна з них містить поданий у доступній лаконічній фор-мі теоретичний матеріал. А система тестових завдань різних рівнів та ступенів складності, що подані після теоретичної час-тини, допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання.
    Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано у ві-дповідних до вимог чинних програм ЗНО формах: завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встанов-лення відповідності.
    Наприкінці посібника подано ключі до завдань, що дасть можливість учневі реально оцінити свої знання із предметів й сприятиме кращій підготовці до зовнішнього незалежного оці-нювання.

  • Передмова 3
    ЧАСТИНА 1. УКРАЇНСЬКА МОВА
    Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
    Алфавіт 4
    Наголос 7
    Основні випадки уподібнення приголосних звуків 13
    Спрощення в групах приголосних 17
    Основні випадки чергування у – в, і – й 20
    Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів 24
    Чергування о, е – і 27
    Сполучення йо, ьо 30
    Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення) 32
    Правила вживання апострофа 35
    Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 38
    Правопис префіксів 42
    Правопис суфіксів 46
    Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 53
    Правопис великої літери 60
    Лапки у власних назвах 64
    Написання слів іншомовного походження 68
    Основні правила переносу слів з рядка в рядок 78
    Написання складних слів разом і через дефіс 81
    Правопис складноскорочених слів 83
    Лексикологія. Фразеологія
    Лексичне значення слова 86
    Групи української лексики за значенням, походженням, вживанням, емоційним забарвленням 86
    Багатозначні й однозначні слова 87
    Пряме та переносне значення слова 87
    Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 90
    Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 103
    Загальновживані слова. Терміни. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Застарілі й нові слова (неологізми) 107
    Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 112
    Поняття про фразеологізми 116
    Будова слова. Словотвір
    Будова слова 122
    Спільнокореневі слова й форми того самого слова 122
    Словотвір 125
    Морфологія
    Іменник 130
    Прикметник 153
    Числівник 167
    Займенник 179
    Дієслово 188
    Дієприкметник 199
    Дієприслівник 205
    Прислівник 209
    Службові частини мови 215
    Вигук 232
    Синтаксис
    Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису 234
    Просте двоскладне речення 239
    Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні 248
    Односкладне речення 257
    Просте ускладнене речення 261
    Складне речення 280
    Складносурядне речення 281
    Складнопідрядне речення 286
    Безсполучникове складне речення 302
    Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку 307
    Способи відтворення чужого мовлення 314
    Стилістика. Розвиток мовлення 330
    Власне висловлення 338
    Відповіді до тестових завдань з української мови 343
    ЧАСТИНА 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
    Усна народна творчість
    Народна лірика 345
    Ліро-епічні жанри фольклору 347
    Давня українська література
    «Слово про похід Ігорів» 354
    «Повість минулих літ» 356
    Григорій Сковорода (1722–1794) 358
    Література кінця XVIII – початку XX ст.
    Іван Котляревський (1769–1838) 364
    Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій Квітка) (1778–1843) 370
    Тарас Шевченко (1814–1861) 375
    Пантелеймон Куліш (1819–1897) 386
    Іван Нечуй-Левицький (Іван Левицький) (1838–1918) 392
    Панас Мирний (Панас Рудченко) (1849–1920) 397
    Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) (1845–1907) 402
    Іван Франко (1856–1916) 406
    Література XX століття
    Михайло Коцюбинський (1864–1913) 412
    Ольга Кобилянська (1863–1942) 418
    Леся Українка (Лариса Косач) (1871–1913) 422
    Микола Вороний (1871–1938) 429
    Олександр Олесь (Олександр Кандиба) (1878–1944) 430
    Павло Тичина (1891–1967) 433
    Максим Рильський (1895–1964) 437
    Микола Зеров (1890–1937) 438
    Володимир Сосюра (1898–1965) 440
    Богдан-Ігор Антонич (1909–1937) 442
    Микола Хвильовий (Микола Фітільов) (1893–1933) 445
    Юрій Яновський (1902–1954) 450
    Валер’ян Підмогильний (1901–1937) 453
    Остап Вишня (Павло Губенко) (1889–1956) 458
    Микола Куліш (1892–1937) 462
    Олександр Довженко (1894–1956) 467
    Андрій Малишко (1912–1970) 473
    Василь Симоненко (1935–1963) 474
    Василь Стус (1938–1985) 477
    Іван Драч (1936) 479
    Ліна Костенко (1930) 482
    Олесь (Олександр) Гончар (1918–1995) 493
    Григір Тютюнник (1931–1980) 498
    Твори українських письменників-емігрантів
    Іван Багряний (Іван Лозов’ягін) (1906–1963) 504
    Євген Маланюк (1897–1968) 506
    Сучасний літературний процес
    Особливості літературного процесу кінця XX – початку XXI століття 512
    Основні теоретико-літературні поняття
    Роди і жанри літератури 524
    Тропи 532
    Види комічного 534
    Поетичний синтаксис 535
    Теорія віршування (версифікація) 536
    Основні літературні стилі та напрями 539
    Літературні угруповання (першої половини XX століття) 552
    Відповіді до тестових завдань з української літератури 564
    Список використаної літератури 567

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід