Українська мова та література. Довідник для підготовки до ЗНО та ДПА 2020 : Білецька О., Витвицька С. Підручники і посібники. купити

Артикул: zn-18881
100 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
576
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Білецька О., Витвицька С.
 • Довідник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ДПА з української мови. Він укладений відповідно до чинної програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи і програми ЗНО. 
  Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою та літературою.
  Довідник призначений для підготовки до ЗНО і ДПА з української мови та літератури. Матеріал довідника укладено відповідно до вимог чинних програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та з урахуванням чинних навчальних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
  Посібник складається із двох частин: 
  1. Українська мова;
  2. Українська література. 
  Кожна з них містить поданий у доступній лаконічній фор-мі теоретичний матеріал. А система тестових завдань різних рівнів та ступенів складності, що подані після теоретичної час-тини, допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання.
  Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано у ві-дповідних до вимог чинних програм ЗНО формах: завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встанов-лення відповідності.
  Наприкінці посібника подано ключі до завдань, що дасть можливість учневі реально оцінити свої знання із предметів й сприятиме кращій підготовці до зовнішнього незалежного оці-нювання.

 • Передмова 3
  ЧАСТИНА 1. УКРАЇНСЬКА МОВА
  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
  Алфавіт 4
  Наголос 7
  Основні випадки уподібнення приголосних звуків 13
  Спрощення в групах приголосних 17
  Основні випадки чергування у – в, і – й 20
  Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів 24
  Чергування о, е – і 27
  Сполучення йо, ьо 30
  Правила вживання м’якого знака (знака м’якшення) 32
  Правила вживання апострофа 35
  Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 38
  Правопис префіксів 42
  Правопис суфіксів 46
  Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 53
  Правопис великої літери 60
  Лапки у власних назвах 64
  Написання слів іншомовного походження 68
  Основні правила переносу слів з рядка в рядок 78
  Написання складних слів разом і через дефіс 81
  Правопис складноскорочених слів 83
  Лексикологія. Фразеологія
  Лексичне значення слова 86
  Групи української лексики за значенням, походженням, вживанням, емоційним забарвленням 86
  Багатозначні й однозначні слова 87
  Пряме та переносне значення слова 87
  Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 90
  Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 103
  Загальновживані слова. Терміни. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Застарілі й нові слова (неологізми) 107
  Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 112
  Поняття про фразеологізми 116
  Будова слова. Словотвір
  Будова слова 122
  Спільнокореневі слова й форми того самого слова 122
  Словотвір 125
  Морфологія
  Іменник 130
  Прикметник 153
  Числівник 167
  Займенник 179
  Дієслово 188
  Дієприкметник 199
  Дієприслівник 205
  Прислівник 209
  Службові частини мови 215
  Вигук 232
  Синтаксис
  Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису 234
  Просте двоскладне речення 239
  Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні 248
  Односкладне речення 257
  Просте ускладнене речення 261
  Складне речення 280
  Складносурядне речення 281
  Складнопідрядне речення 286
  Безсполучникове складне речення 302
  Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку 307
  Способи відтворення чужого мовлення 314
  Стилістика. Розвиток мовлення 330
  Власне висловлення 338
  Відповіді до тестових завдань з української мови 343
  ЧАСТИНА 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
  Усна народна творчість
  Народна лірика 345
  Ліро-епічні жанри фольклору 347
  Давня українська література
  «Слово про похід Ігорів» 354
  «Повість минулих літ» 356
  Григорій Сковорода (1722–1794) 358
  Література кінця XVIII – початку XX ст.
  Іван Котляревський (1769–1838) 364
  Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій Квітка) (1778–1843) 370
  Тарас Шевченко (1814–1861) 375
  Пантелеймон Куліш (1819–1897) 386
  Іван Нечуй-Левицький (Іван Левицький) (1838–1918) 392
  Панас Мирний (Панас Рудченко) (1849–1920) 397
  Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) (1845–1907) 402
  Іван Франко (1856–1916) 406
  Література XX століття
  Михайло Коцюбинський (1864–1913) 412
  Ольга Кобилянська (1863–1942) 418
  Леся Українка (Лариса Косач) (1871–1913) 422
  Микола Вороний (1871–1938) 429
  Олександр Олесь (Олександр Кандиба) (1878–1944) 430
  Павло Тичина (1891–1967) 433
  Максим Рильський (1895–1964) 437
  Микола Зеров (1890–1937) 438
  Володимир Сосюра (1898–1965) 440
  Богдан-Ігор Антонич (1909–1937) 442
  Микола Хвильовий (Микола Фітільов) (1893–1933) 445
  Юрій Яновський (1902–1954) 450
  Валер’ян Підмогильний (1901–1937) 453
  Остап Вишня (Павло Губенко) (1889–1956) 458
  Микола Куліш (1892–1937) 462
  Олександр Довженко (1894–1956) 467
  Андрій Малишко (1912–1970) 473
  Василь Симоненко (1935–1963) 474
  Василь Стус (1938–1985) 477
  Іван Драч (1936) 479
  Ліна Костенко (1930) 482
  Олесь (Олександр) Гончар (1918–1995) 493
  Григір Тютюнник (1931–1980) 498
  Твори українських письменників-емігрантів
  Іван Багряний (Іван Лозов’ягін) (1906–1963) 504
  Євген Маланюк (1897–1968) 506
  Сучасний літературний процес
  Особливості літературного процесу кінця XX – початку XXI століття 512
  Основні теоретико-літературні поняття
  Роди і жанри літератури 524
  Тропи 532
  Види комічного 534
  Поетичний синтаксис 535
  Теорія віршування (версифікація) 536
  Основні літературні стилі та напрями 539
  Літературні угруповання (першої половини XX століття) 552
  Відповіді до тестових завдань з української літератури 564
  Список використаної літератури 567

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід