Українська література ЗНО 2020. Інтерактивний довідник-практикум+тести : Гарюнова Ю., Тищенко З. Ранок купити

Артикул: zn-19720
150 грн
Характеристики
Видавництво
«Ранок»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
352
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Гарюнова Ю., Тищенко З.
 • Видання створено з метою якісної та ефективної підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури. У довіднику вміщено теоретичний матеріал, інтерактивні завдання, запитання, тренувальні тести у форматі ЗНО. За цим посібником учні можуть готуватися як самостійно, так і на шкільних уроках або заняттях із репетитором.

  Для учнів, абітурієнтів, учителів, репетиторів і всіх , хто прагне здобути й удосконалити знання з української літератури.

  Зовнішнє незалежне оцінювання є підсумком тривалої й кропіткої роботи в школі. Розпочати готуватися до такого відповідального етапу у вашому житті потрібно заздалегідь, щоб результати змогли потішити вас, ваших викладачів і - батьків.

  Пропонований інтерактивний посібник стане в пригоді під час підготовки до складання ЗНО з української літератури . Видання відповідає новій «Програмі зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти)), яка набуває чинності з 2020 року (Наказ МОН NP696 від 26.06.2078 року) .

  Посібник містить 50 занять. На початку видання подано навігатор, використовуючи який, можна скласти графік вивчення матеріалу. Це зручно як для учня, що самостійно готується до ЗНО, так і для вчителя, який проводить групові заняття. Матеріал посібника можна використовувати як під час звичайних шкільних уроків за певною темою, так і під час проведення занять із підготовки до ЗНО. Тренувальні завдання, уміщені в посібнику, нерозривно пов'язані з текстами, що подані в посібнику «Українська література. Інтерактивна хрестоматія.

  Підготовка до ЗНО. Такий підхід орієнтований на те, щоб навчити учня читати, розуміти й критично осмислювати пропоновані програмою ЗНО тексти української літератури . Після опрацювання теоретичної частини заняття радимо читати текст хрестоматії з відповідними коментарям и, а потім переходити до виконання інтерактивних завдань у посібнику, що дозволить закріпити необхідний матеріал .

  Хрестоматія, Що входить до комплекту з посібником, складена за нестандартним принципом. Це « коментована хрестоматія», яка має спеціальне поле для самостійної роботи . Крім стандартних тестових завдань, передбачених програмою ЗНО, посібник містить інтерактивні вправи, виконання яких допоможе сформувати більш чітке й глибоке уявлення про літературний твір, його значення для розвитку літературного процесу в Україні.

  У посібнику використано принципи інтегрованого навчання : для досягнення мети застосовуються знання й уміння з інших предметних галузей. Такий підхід є важливим й актуальним для сучасної освітньої системи. Окремі завдання орієнтовані на підготовку де написання власного висловлення під час складання ЗНО. У посібнику також уміщено комплексні тести, складені у форматі ЗНО, що допоможуть грунтовно підготуватися до відповідальної роботи. До занять посібника подано бліц- питальники й тестові завдання. Виконуючи їх, ви закріпите знання за відповідною темою. Ще один вид завдань - складання «паспорта твору». Складаючи паспорт, ви зможете узагальнити те, що дізналися чи повторили про твір. Крім того, пропонуємо вам вести аркуш успішності - поетапно фіксувати свої досягнення й аналізувати, що варто зробити  для підвищення результатів .

  У кінці посібника подано тестовий зошит, складений за зразком сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання. Зошит містить усі типи завдань і з мови, і з літератури, які зазвичай пропонуються на ЗНО; до нього передбачено бланк відповідей.

  Корисний додаток до посібника - словник літературознавчих термінів, що стане для вас помічником під час виконання завдань.

 • Передмова ............... . . . .. .. .. . : .. . . ... . .. .. . 3
  НавІrатор . . .. ............ .. ... . .... . .. . ... ....... . 5
  З mwpu .,1,lmepam!ff!t
  Яняпя 1. Роди І жанри літератури. Тема,
  Ідея, проблематика літературного твору.
  Сюжет і композиція художнього твору ... .... . .. 9
  3аняпя 2. Художній образ. Художні засоби
  виразності літературного ·твору.
  Форми й засоби творення комічного . ......... 17
  Заняття 3. Усна народна творчість
  {загальна характеристика).
  Календарно-обрядові пісні.
  Родинно-обрядові пісні {весільні
  та колискові) .. . .... .. .. .. .. . ... . ............. . .. 24
  Заняття 4. Родинно-побутові та суспІльнопобутові
  пісні.
  Пісні Марусі Чурай " " " ... " : . " " . " " " " " " 32
  Заняття 5. Історичні пісні. Думи. Балади .. . .... 40
  Заняття 6. Узагальнювальні вправи
  за темою «Усна народна творчість» . . .. . .. . .. . . 47
  1>aGНJL !f ІCf аілсьІСа
  A-lmepam!f pa
  Заняття 7. Давня українська література
  (загальна характеристика).
  «Повість минулих літ>) " . " " " " " " . " " " " " 51
  Заняття 8. «Слово про похід Ігорів>> ... .. . .. . ... 58
  Заняття 9. Григорій Сковорода .
  Вірші «Всякому місту звичай і права ... »,
  «De libertate». Байка «Бджола та Шершень» .... 68
  Заняття 10. Узагальнювальні вправи
  за темою «Давня українська література>> . . ..... 74
  Aunepam!fpa 1Cuu1.si XVIII
  na"iamІC!f ХХ ст.
  Заняття 11. Нова українська література
  (загальна . характеристика).
  Іван Котляревський. Поема «Енеїда» . .. ........ 79
  Заняття 12. Іван Котляревський.
  П'єса «Наталка Полтавка» ............. . . ..... .. . 87
  3аняnя 13. УзагальнювальнІ вправи
  за творчістю Івана Котляревського .. . ..... . .... 95
  3аняпя 14. Тарас Шевченко.
  Поема «Катерина» ..... . ............ . ...... . .. . . 100
  3аняпя 15. Тарас Шевченко.
  Поеми «Сон», «Кавказ» .. .. .. "."" ... "." .... 105
  Заняnя 16. Тарас Шевченко. Послання
  «І мертвим, і живим".», поезія «Заповіт» ...... 109
  3аняnя 17. Пантелеймон Куліш .
  Роман «Чорна рада. Хроніка 166З року» . . .... 114
  3аняnя 18. Пантелеймон Куліш.
  Роман «Чорна рада . Хроніка 166З року»
  {практичне заняття) .... . .............. .. . . . .. .. 119
  3аняnя 19. Узагальнювальні вправи:
  творчість Тараса Шевченка,
  Пантелеймона Куліша " ." ""."""" "." ". 124
  Яняпя 20. Іван Нечуй-Левицький.
  Повість «Кайдашева сі~1'я» .. ... . . ... .. ... . ..... 128
  Яняnя 21. Панас Мирний.
  Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» .. . .. 136
  Яняnя 22. Панас Мирний. «Хіба ревуть
  воли, як ясла повні?» (практичне заняття) .... 142
  Яняnя 23. Іван Карпенко-Карий .
  П'єса «Мартин Боруля» . .. . . . ....... . ........ . .. 149
  І
  Яняпя 24. Узагальнювальні вправи:
  творчість Івана Нечуя-Левицького,
  Панаса Мирного, Івана Карпенка-Карого" ..... 156
  Заняття 25. Іван Франко. Вірші «Чого
  являєшся мені у сні?"». Поема «Мойсей» . .. ... 161
  Яняnя 26. Іван Франко.
  Повість «Захар Беркут» . ..... . . " . .. . . ... .... ... 168
  .lітер am!f p а х~ cmavtilnm.я.
  Яняпи 27. Михайло Коцюбинський.
  Новела «lпtermezzo» . ........... . ....... . .. .... 176
  Заняпи 28. Михайло Коцюбинський.
  Повість «Тіні забутих ПР.едків» . .. .... .. ........ 181
  Заняпи 29. Впсиль Стефаник.
  Новела «Камінний хрест)) ....... . ... . .. .. ..... . 188
  Янятти 30. Ольга Кобилянська.
  Новела «Valse melaпcolique» ... . . ............. . 195
  Яняпи 31. Леся Українка . .
  Вірш «Coпtra spem spero!».
  Драма-феєрія «Лісова пісня» .... . ...... . ...... 201
  Занятти 32. Узагальнювальні вправи:
  творчість Івана Франка,
  Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника,
  Ольги Кобилянської, Лесі Українки .... . .. ..... 210
  Заняпи 33. · поезія початку ХХ ст.:
  Микола Вороний, Олександр Олесь,
  Па_вло Тичина, Максим Рильський ............. 213
  Яняпя 34. Микола Хвильовий.
  Новела «Я (Романтика)» ... . .. "" ....... ....... 221
  3аняпя 35. Юрій Яновський.
  . Роман «Майстер корабля» .. . . . ... .... . ... ..... 228
  Яняпя 36. Валер'ян Підмогильн ий.
  Роман «Місто» ........ .. . . ... . . . ... .. . .... . .. ... 234
  Заняпя 37. Остап Вишня. Усмішка «Сом».
  Гумореска «Моя автобіографія» ............... 243
  Янятn1 37. Узагальнювальні вправи:
  поезія початку ХХ ст., творчість Миколи
  Хвильового, Юрія Яновського, Валер'яна
  Підмогильного, Остапа Вишні ....... . ......... 249
  Яняпя 39. Микола Куліш.
  Комедія «Мина Мазайло» . .. . ........ . ..... . ... 253
  Янятn1 40. Володимир Сосюра.
  Вірш «Любіть Україну».
  Богдан-Ігор Антонич. Вірш «Різдво» . .. .. . . ... . 261
  ЯНятnІ 41. Олександр Довженко.
  Кіноповість «Зачарована Десна» .. . ..... ... . .. . 265
  Яняпя 42. Поезія 50-70-х рр. ХХ ст. (огляд).
  «Пісня про рушник» Андрія Малишка.
  Василь Симоненко. Вірші «Задивляюсь
  у твої зіниці», «Ти знаєш, що ти - людина?».
  Василь Голобородько. Вірш «Наша мова» . . . .. 272
  Заняпя 43. Олесь Гончар.
  Новела «Модри Камень» .. .. ............. . .. ... 280
  3аняпи 44. Григір Тютюнник.
  Новела «Три зозулі з поклоном» .. . ........... 286
  Яняття 45. Узагальнювальні вправи:
  творчість Миколи Кулі ша, Володимира
  Сqсюри, Богдана-Ігоря Антонича,
  Олександра Довженка, Андрія Малишка,
  Василя Симоненка, Василя Голобородька,
  Олеся Гончара, Григора Тютюнника ...... ..... 291
  3аняпя 46. Василь Стус.
  Вірші «Господи, гніву пречистого».
  Іван Драч. «Балада про соняшник»
  Дмитро Павличко. Вірш «Два кольори» ...... . 294
  Заняття 47. Ліна Костенко.
  Вірші «Страшні слова, коли вони мовчать».
  Роман у віршах «Маруся Чурай» .............. 301
  Яняпя 48. Твори українських
  письменників-емігрантів.
  Евген Маланюк. Вірш «Уривок з поеми».
  Іван Багряний. Роман «Тигролови» ... . ....... . 310
  заняття 49. Основні тенденції
  сучасного літературного процесу ............. 319
  Заняття 50. Узагальнювальн і вправи:
  творчість Василя Стуса, І вана Драча,
  Ліни Костенко, Евгена Маланюка, Івана
  Багряного; основні тенденції сучасного
  л ітературного процесу ......................... 322
  niuc!f vиІCaGi
  !/Jaiavtь1tюGtuь1ti Gnp аGи ... 32s
  mитаGиu зашит ............. 330
  uaG1tuІC
  vtilnepam(/a31taGiux ·
  mердш· .. .......................... 344
  BwnaGwi ua те,сfіі,і.д ..... .... 348

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід