Українська література 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Довідник : Омеляненко В. Асса. купити

Артикул: zn-18974
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Омеляненко В.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
  Посібник відповідає чинній програмі МОН України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях.
  Рекомендований для бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт, а також до ДПА і ЗНО .

 • Теорія літератури
  1. Література і літературознавство . Понятrя роду
  і жанру ліТератури . ... ' .... . .. ... . .... ... . . . . . .. .... ... 8
  2. Епос та його жанрові різновиди .. . ... : .. . ... . .. . ... . 10
  3. Різновиди роману ..... . .. . . ... . ...... ... . .... . .. . . . 12
  4. Лірика та жанрові різновиди 14
  5. Драма та жанрові різновиди .. . . . . . . .... .. .. . : ...... 16
  6. Ліро-епічні жанри .. ..... . ......... . . . .. ........ . . . 18.
  7. Історико-літературний процес. Місце і роль митця
  в літературному процесі .. .... .. ........ .. ... . ..... . .. 19
  8. Давня українська література ..... ...... . ............ 21
  9. Характерні риси та ознаки бароко й класицизму ....... 22
  10. Характерні риси та ознаки сентименталізму .... . .... 24
  11. Характерні риси та ознаки романтизм)> . . . ... . . . .. .. . 25
  12. Характерні риси та ознаки реалізму .. . . ..... , .. . · .. . 27
  13. Український модернізм . Імпресіонізм.
  Експресіонізм ..... . . ..... · . ......... . ..... . . .. .. ...... 28
  14. Символізм . Неоі>омантизм. Неореалізм.
  Неокласицизм . ... . : . . . . ... .. .. . .. . . -. ... .. .. . .... . ... 30
  15. <<Розстріляне відродженню> . ... . .. ... . : . .. ... . . .. ..... 32
  16. Літературні угрупування 1-шої пол . . ХХ ст. «ГарТІ>,
  ВАПЛІТЕ, ВУСПП, «Ланка», МАРС ... ..... . . ... . . .. .. . 33
  17. Літературні угруіІування · l-шої пол. ХХ ст. «ПJІУІ'> .
  «Молодняю>. «Празька школа)). Неокласики. МУР .. . .. .. . 35
  18. Нью-йоркська група. ШістдесятнИки .. . . .. ..... .. . .. 37
  19. Найхарактерніші ознаки постмодернізму ... ... .... .. 38
  20. Основні тенденції сучасного літературного процесу .... 39
  21. Літературні угрупування 80-90-х рр . . . . . . .... .. . . .. :42
  22. Література елітарна і масова . . ...... " ... . . . .. .. ... .45
  23. Сучасні часописи та альмаНахи .......... ... .. . . .. .46
  24. Система віршування. Двоскладові і трискладові
  розміри ..... . . ... . ... .......... .. ........... ... .... :48
  25. Римування . Види рими . ... . ... .... . ... . ......... . . 49
  26. Сюжет і КQмпозиціЯ літературного твору .
  Позасюжетні елементи .... .. ...... .. ... . . . . . .. : .. . .. .. 51
  27. Художній час і простір . ... .. .. . . . . . . . . · . . ... . .... .. 53
  28. Літературний (художній) образ. ЛітературНИ:й тип . .. . 54
  29. Мова художнього твору. Зображально-виражальні
  засоби (тропи) . ... ... .. . . . .. . . . .. ... ... ... . .... .. .. .. 55
  30. Поетичний синтаксис . . . . ......... . .. ... .. .. ... . .. . 57
  31. Комічне і його різновиди .. . .... . ...... .... ........ . 58
  32. Аналіз художнього твору ' . ... . . . ... .. .. · .. . ... . ... . .. 60
  .Усна народна творчість. Дави.Я українська література
  33. Усна народна творчість ...... . . . . ..... .... ... ...... 62
  34. Історичні пісні. «Ой Морозе , Морозенку» ...... . . .. ... 64
  35. «Чи не той то Хміль ... » --'- історична пісня
  про Б , Хмельницького . ... ..... ...... .... ... . .. ....... 66
  36. Народні думи і балади . . . : ... .. ..... .... ... .. ... .. 68
  37. «Дума про Марусю Богуславку» . ....... . . .. . . ....... 70
  38. Ліро-епічна соціально-побутова балада «Бондарівна» . .. 72
  39. Маруся Чурай . Пісні «Віють вітрю, , «Засвіт встали
  · козаченькю' .... . .... .. ... . ... ......... ....... .. .. . ... 7 4
  40: «Слово про похід Ігорів» .......... ' ...... ......... .. 76
  41. «Повість минулих лі'J')) .. ...... .... . .. .. ... .. . .. .. .. 78
  42. Іван Вишенський - майстер літературної полеміки ... 80
  43. Григорій Сковорода - поет, мислитель, просвітник ... 81
  44. Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень>, ,
  «De Libertate», «Всякому місту - звичай і правrо> . . .. . .. ... 83
  Література 1сін. XVIII - 70-90-ті рр. ХІХ ст.
  45. Іван Котляревський . Поема «Енеїдrо> . .. ...... .. .. .. . 86
  46. Іван Котляревський. П'єса «Наталка Полтавка» .. .... 88
  47. Григорій Квітка-Основ'яненко . Повість «Маруся» .. .... 90
  48. Тарас Шевченко - основоnоложник сучасної
  українськрї літератури . ...... . . . ... ... . . ... . ..... : .... 92
  49. Тарас Шевченко . Вірш «До Основ'яненкrо' . .. . . . . . ... 94
  50. Тарас Шевченко. Образи у поемі «Катеринrо' ... .. .... 95
  51. Тарас Шевченко . Поема «Гайдамакю> . ............. ,97
  · 52. Тарас Шевченко .. Поема «Кавказ» . ...... . ... .... .... 99
  53. Тарас Шевченко. Поема «Сою'
  («У всякого своя Доля>,} ...... .... . .' ...... .... . ... .. .. . 101
  54. Тарас Шевченко. Послання «І мертвим, і живим,
  і ненарожденним ... ,> .... .... . .... . . .. ... ... .. ... .... .. 103
  55. Тарас Шевченко . «Запові'J')) - патріотичний гімн .... 105
  56. Пантелеймон Куліш. «Чорна радю> .............. . .. 106
  57. Марко Вовчок . «Максим ГримаЧ>' : .. ... . . .. .. . . . ... 108
  58. Юрій Федькович - український
  письменник-романтик ..... . .... ... . . .. . . ... .. . . .. . . . 110
  59. Іван Нечуй-Левицький. «Кайд.ашева сім'ю' . . .... . ... 111
  60. Панас Мирний. Особливості творчості · ... ..... .... . 113
  61. Панас Мирний . «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» .. . 114
  62. Іван Карпенко-Карий: особливості драматургії ...... 116
  63. Іван Франко. (<Гімю' ... .. .. .... ..... . ..... . ...... 118
  64. Іван Франко . Пqема «Мойсею' - звернення
  до «замученого , розбитого» нар~ду . ............ . . . . .. .. 120
  Література кін. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст.
  65. Михайло Коцюб:Инський - «великий
  сонцепоклонник». «1ntermezzo» .. . .. . . . .. . .. ........ . .. 122
  66. Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків» ... . . 124
  67. ЛесЯ Українка - «дочка Прометею>.
  «Contra Spem Spero!» .. , ... · .... . ............... . ..... 126
  68. Леся Українка. «Лісова пісню> - перлина
  творчості поетеси .... . ............................ . ... 128
  69. Ольга Кобилянська. «Землю>. «Людина» .......... . . 131
  70. Василь Стефаник. «Новина» . «Камінний хрест» ... . .. 133
  71. Микола Вороний. «Блакитна панна)) ............... 135
  72. Олександр Олесь - «бард національного
  відродження>> . . • ............................... , .. . .. .136
  73. Володимир Винниченко - «майстер
  психологічного аналізу)) . «Момент>> ...... . ....... . ... 1 • • 138
  74. Степан Васильченко. «Талант)) ........... ~ ........ 141
  75. Павло Тичина . «Арфами, арфами ... )), «Ви знаете,
  як липа шелестить ... », «0, панно Інно ... » .......... . . · ... 144
  76. Максим Рильський. «Молюсь і вірю ... )) ..... . ....... 146
  77. Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» .. . ............ 148
  78. Юрій Яновський. «Вершники)) .. .. . . .. . . ... . ... .... 150
  79. Володимир Сосюра . «Любіть Україну» .. .... . ....... 153
  80. Валер'ян Підмогильний. (<Місто)) .................. . 154
  81. Остап Вишня. «Моя автобіогJ)афіw> . «Сом» . . .... .. .. 156
  82. Мшсола Кулііп. (<Мина Мазайло» .. . ............... 158
  83. Богдан-Ігор Антонич. «Різдво» ... . . . ........ . ...... 160
  Література сер. ХХ-ХХІ . ст. Емігрантська література
  84. Олександр Довженко. Кіноповість «Україна в огні» ... 162
  85. Олександр Довженко. «Зачарована Десна)) -
  автобіографічна кіноповість . . ....... . . · ............. : .. 164
  86. Андрій Малишко. «Пісня про рушник» .... . ..... . .. 166
  87. Василь Симоненко. «Лебеді материнства)) .... .. .... ·.167
  88. Олесь Гончар. Новела «За І'vШТЬ щастю> .......... .. . 168
  89. Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі з ц:оклоном» ... 170
  90. Юрій Мушкетик. «Суд)) ..... . ... . ............. ... . 172
  91. ВасиЛь Стус. «Як добре те, ЩО смерті не боюсь Я)).
  «О земле втрачена, явися! .. » .. . ...... . .. .- ......... · .. .. 173
  92. Іван Драч. «Балада про соняшник>> ... . . . .... -. ..... 175
  93. Ліна Костенко ;.особливості творчого методу ....... . . 176.
  94. Ліна Кqстенко. «Страшні слова, коли вони
  мовчать>>. «Українське альфреско» . . ..... . ............. 1 77
  95. Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай» .... . 1 79
  96. Іван Багряний. «Тигролови» ...... . .. . ........ . .... 181
  97. Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?~> ............... 183
  98. Юрій Андрухович: особливості творчої манери . ... ._ .. 184
  . 99. Оксана Забужко як помітна постать в сучасній
  українській літературі .... . .. . .. .. ... . ....... . ... '. .. . 185
  100. ІгОр Римарук - поет-філософ . . . ...... .. ... . ..... 186
  Короткий тлумачний словник~довідник .............. 187
  Предметний покажчик . .. ...... . . ..... . . . ........... 191

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід