Тести ЗНО 2020 Українська мова. (2232 тестів): Бабій І., ШтоньО. купити

Артикул: zn-19713
95 грн
Характеристики
Видавництво
«Навчальна книга Богдан»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
368
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
І.М. Бабій, О.П. Штонь
 • Посібник укладено згідно з чинною програмою з української мови для учнів 5–11 класів. У 2232 тестових завданнях охоплено матеріал з усіх розділів шкільного курсу української мови (фонетики, орфографії, будови слова і словотвору, лексики і фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації, культури мови і стилістики). Тести можуть бути використані вчителями для організації системного опрацювання мовного матеріалу, під час поточного й тематичного контролю, учнями — на всіх етапах самостійної роботи щодо підвищення рівня своєї мовної компетенції, абітурієнтами — під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Ефективним буде їх застосування у навчальному процесі студентами, а також усіма, хто дбає про свою мовну культуру

  В умовах інтеграції нашої держави у світове співтовариство одним із визначальних критеріїв реформування національної освіти в Україні є посилена увага до новітніх технологій навчання й оцінювання досягнень школярів. Запровадження тестового контролю за рівнем засвоєння знань у середній школі, зовнішнього незалежного оцінювання ставить більш системні вимоги до учня й абітурієнта, забезпечує об’єктивність оцінки їх навчальних досягнень. Пропонований посібник укладено згідно з чинною програмою з української мови, затвердженою Міністерством освіти і науки України. За своєю структурою він охоплює усі розділи курсу сучасної української мови — фонетику, орфографію, лексику і фразеологію, словотвір, морфологію, синтаксис, пунктуацію, культуру мови і стилістику. Це допоможе вчителеві організувати ґрунтовне системне опрацювання мовного матеріалу як з одним учнем, так і з цілим класом, ефективно проконтролювати рівень знань і вмінь школярів, виявити прогалини й скоригувати діяльність для їх усунення. Крім того, посібник може бути використаний для поточного й тематичного оцінювання на уроках української мови. Працюючи з тестами, учні, абітурієнти зможуть об’єктивно оцінити рівень своєї мовної підготовки та спланувати індивідуальну роботу для її вдосконалення. Кожен із розділів містить тести різного характеру, які допоможуть учителю й учню не лише перевірити засвоєння теоретичних знань, а й виявити рівень практичних умінь і навичок, пов’язаних із орфоепічною, орфографічною, лексичною, граматичною, пунктуаційною та стилістичною вправністю. Система завдань із кожного розділу спрямована на максимальну активізацію розумової діяльності школярів, комплексне опрацювання певного питання. Тести побудовані за принципом запитань із множинними відповідями, оскільки часто на запропоноване запитання існує декілька правильних відповідей. Це дозволяє перевірити глибину знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо. Завдання містять основу, до якої зазвичай подається чотири пронумеровані відповіді, серед яких правильною може бути одна, дві, три, усі чотири або жодна. Основа може формулюватися у формі запитання, твердження, фрагментів тексту тощо. Це стосується тестів для перевірки теоретичного матеріалу, які побудовані так, що учень, обравши один чи кілька варіантів запропонованих відповідей, повинен завершити подане в основі тесту визначення чи правило. Практичні вміння і навички з фонетики, орфографії, лексики й фразеології, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, пунктуації, культури мови і стилістики можна перевірити за тестами, варіанти відповідей яких містять різноманітний фактичний матеріал із названих розділів, а в основі подано завдання типу:

  • У котрому рядку (реченні) допущено орфографічну, пунктуаційну чи стилістичну помилку;

  • У котрому рядку всі слова треба писати окремо, разом, через дефіс;

  • У котрому рядку всі слова не мають закінчення;

  • У котрому рядку всі слова належать до самостійних (службових) частин мови;

  • У котрому реченні правильно відокремлено поширене означення, звертання, вставні слова тощо;

  • У котрому рядку звертання нормативне.

  Ілюстративний матеріал дібрано з фольклору, творів українських письменників та засобів масової інформації. Для полегшення перевірки виконання завдань до посібника додано перелік правильних відповідей. Охоплення в тестових завданнях мовного матеріалу з усіх розділів і питань шкільного курсу української мови є основою для успішного використання посібника вчителями у навчальному процесі, учнями — на всіх етапах самостійної роботи щодо підвищення рівня своєї мовної компетенції, а також під час підготовки до тестових випробувань у школі та незалежного зовнішнього оцінювання.

 • Передмова
  Фонетика
  Орфографія
  Будова слова. Словотвір
  Лексикологія. Фразеологія
  Морфологія
  Синтаксис. Словосполучення. Просте речення
  Синтаксис. Ускладнене та складне речення
  Пунктуація
  Культура мови і стилістика
  Рекомендації до написання власного висловлювання з української мови
  Відповіді

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід