Тести ЗНО 2019-2020 Українська мова (Новосьолова В.). Збірник тестових завдань. Весна купити

Артикул: zn-19711
35 грн
Характеристики
Видавництво
«Весна»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
184
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Новосьолова В.
 • Посібник розроблено відповідно до чинної Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.
  Збірник тестових завдань містить: тренувальні завдання, розроблені до кожної теми Програми ЗНО, тексти для читання й аналізу, теми до власних висловлень, завдання поглибленого рівня. Після опрацювання тренувальних тестових завдань користувачі посібника мають можливість перевірити свій рівень підготовки до участі у ДПА та ЗНО за правильними відповідями, поданими в кінці посібника. 
  Видання розраховане на учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, репетиторів і вчителів україської мови.

 • ВІД АВТОРІВ ......... .... . .... ..... .. . . .. .. ..... .. ......... · . . . . .............. · . ... .. . ... ..... 3
  ЧАСТИНА 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  РОЗДІЛ 1. ФОНЕТИКА; ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ .. . .. . . .. ............................. ..... . 5
  РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ .......... . ..... . ...... . ........................... 9
  РОЗДІЛ 3. БУДОВА СЛОВА . СЛОВОТВІР .. .. ........ .. .......... . .. . .......................... 13
  . РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЯ
  Тема 1. Іменник ... . . . . ....... ... .......... . .............. .. ......... . . .... . .. ............ 16
  Тема 2. Прикметник ... . . .. ... . ... .. ... . .... ........ . . . .............. . . .. . . ....... .. ..... 20
  Тема 3. Числівник . . .. .. . ........ . . · . ............ . .................... ..... .. . .... . . ... . ..... 24
  · Тема 4. Займенник .... . . . .......... ....... ....... : .... . .. . .... .... . ... . . ........ . . ... .... 2 7
  Тема 5. Дієслово. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова ....... . . ........ 31
  Тема 6. Прислівник ... . ... .. .. .. ............ ...... .... : ............... ... . .. . .. . . . ..... . 35
  Тема 7. Службові частини мови: прийменник, с·получник і частка. Вигук ......... · . .. ......... 38
  РОЗДІЛ 5. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
  Тема 1. Словосполучення. Речення ................................ . . ....... . .. ... . ....... 42
  Тема 2. Просте речення. Головні члени речення (підмет і присудок) .... . ...................... 46
  Тема 3. Просте речення. Другорядні члени речення (означення, додаток, обставина) . . ......... 50 .
  Тема 4. Односкладне речення. Неповне речення . ..... . ........... . .. ... .. . .................. 54
  Тема 5. Речення з однорідними членами ............................................. .. ..... 58
  Тема 6. Речення зі звертаннями, вставними словами (сло.воспо.л)rченнями, реченнями) .. . ...... 62
  Тема 7. РеЧенн.я з відокремленими членами . ...... .. .......... . .... .. .............. ... ...... 66
  Тем~ 8. Пряма і непряма мова. Діалог .................. . ...... ... ..... .. ................. 70
  Тема 9. Складне речення. Складносурядне речення . ............... ... ............. . ... .... . 75
  Тема 10. Складнопідрядне речення ............ .... .. ...... ... . ............... . ... _. .... . ... 79
  Тема 11. Безсполучникове складне речення .. : ..... .... ........ ...... .. ... . ........... . ..... 84
  Тема 12. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв' .язку ...... 88
  РОЗДІЛ 6. СТИЛІСТИКА .................. .. ............................ .. ..... .. ........ 94
  РОЗДІЛ 7. ОРФОГРАФІЯ
  Тем;а 1. Правопис м'якого знака, апострофа.
  Подовження, подвоєння приголосних звуків .................................... .. . ......... 97
  Тема 2. Сумнівні голосні ....................................................... .101
  Тема 3. Сумнівні приголосні ......... . .... . .-.... ... . . .. . .... ..... .. ....... . . . · . .. . ....... . 105
  Тема 4. Правопис власних назв. Лапки у власних назвах.
  Правила переносу частин слова. Чергування [у] - [в], [і]--.,... [й] .. . ................... . ..... . . 109
  Тема 5. Правопис складних слів .... . ......... .... ........... . . ... .... ... ........... . . ... 113
  Тема 6. Правопис слів іншомовного походження .... · . ... .......... . .. ............... ..... .. 11 7
  Тема 7. Написання . не з різними частинами мови .. . .. . . .. . ... .. . . .. ... . . .. ... . ...... .. . .. .. 121
  ЧАСТИНА 2. ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ ... . .......... .. .. ............... . ....... 125
  ЧАСТИНА 3. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ ... : .. . . ..... ...... .. .. .... . ...... . . . . . . . ." .... 160
  ЧАСТИНА 4. ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ ... ........ . . . . ...... ... ... .. . . .... · ....... .. .. . 162
  ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКА ВІДПОВДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 1 ...... ...... .. .. . ......... .... 168
  БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 1 ........... ..... ........ .. .. .. ... . . .. ..... .. .. .. .. . ... 169
  БЛАНК ВІПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 2 .... . .. .... ... ..... ....... .. . .... ................... 1 70
  ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ
  ЧАСТИНА 1. ТЕСТОВІ ЗАВ,цАнНЯ
  Розділ 1. Фонетика. Графіка. Орфоепія . ....... ... .. ....... .... · ................. ......... 1 71
  Розділ 2. Лексикологія. Фразеологія ...................................................... 171
  Розділ 3. Будова слова. Словотвір ........ .' ...... ... . ...... . ....... ..... . .. . .... . . . . . 1171
  Розділ 4. Морфолегія .. ... . . .. · .. . ........ · .......... ..... . .......... . ..... . ....... ... . . .... 171
  Розділ 5. Синтаксис . Пунктуація .......................................... , .... .... .... .. 173
  Розділ 6. Стилістика .................................................................. 175
  Розділ 7. Орфографія ........... . ....... . ... · ............................................. 176
  ЧАСТИНА 2. ЧИТАННЯ Й АНАЛ:f3 ТЕКСТУ . ..... ..... .... ..... .......... .. .. ... .... .. " .... 176
  ДЛЯ НОТАТОК ................ . .......... : .. ... ·.· ............................. , .... . . ... ... 178

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід