Таблиці та схеми з історії України 10-11 клас: Дух. Торсінг. купити

Артикул: 9789664044216
45 грн
Характеристики
Видавництво
«Торсінг»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
112
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Дух Л. І.
 • Даний навчальний посібник укладено відповідно до діючої програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, і ставить за мету виробити в учнів уміння відрізняти факт від вигадки, викривати не об’єктивність, стереотипи, шаблонність мислення, критично використовувати набуті знання в певному історичному контексті, аргументовано відстоювати власну точку зору.
  Матеріал навчального посібника охоплює історичний період з 1914 року до сьогодення і викладений стисло, доступно у вигляді таблиць і схем. Автор використав матеріал сучасних шкільних підручників, історичних джерел і наукової літератури.
  Історичні документи дібрані таким чином, щоб спонукати як учителів, так і учнів до роздумів, давати фактичний матеріал для дискусій, сприяти з’ясуванню істини. До посібника ввійшли матеріали, за характером та змістом цікаві й доступні для учнів, корисні для вчителів під час підготовки до уроків, тематичних атестацій, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів до ВНЗ. Наводяться факти з першоджерел, що відображають позицію представників різних соціальних прошарків, верств населення, політичних партій і рухів, що сприяє не тільки розширенню історичного світогляду учнів, а й кращому розумінню гостроти протистоянь в історії України вказаного періоду, неупередженій оцінці історичного шляху України.
  Слід звернути увагу на те, що історичні документи друкуються як мовою оригіналу, зі збереженням орфографії та пунктуації, так і в перекладі на сучасну українську мову.
  Укладаючи навчальний посібник, автор ставив за мету посилити роль самостійної роботи учнів, зорієнтувати їх на практичну діяльність, на формування вміння вирішувати суперечливі питання, вибирати з-поміж різних версій або тлумачень минулого кілька точок зору, визначати пріоритети щодо оцінювання історичних фактів, подій та явищ.
  Посібник стане у нагоді учням 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, абітурієнтам, а також усім, хто прагне знати історію українського народу.

 • ПЕРЕДМОВА З
  10 КЛАС
  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1914-1939 pp.)
  ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст 4
  Адміністративно-територіальний поділ українських земель на початку XX ст 4
  Економічний розвиток українських земель на початку XX ст 5
  Розвиток культури на початку XX ст 7
  ТЕМА 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ .... 10
  Початок Першої світової війни 10
  Українські землі в 1915-1917 роках 12
  Початок Української революції 14
  Проголошення автономії України 16
  ТЕМА 3. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У 1917-1921 рр 18
  Проголошення Української Народної Республіки 18
  Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою.
  Проголошення незалежності України 18
  Українська держава 20
  Директорія УНР 22
  Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 23
  Політика радянського уряду в Україні в 1919 році 24
  Україна в другій половині 1919-на початку 1920 р 26
  Варшавська угода та її наслідки 27
  Розгром військ Врангеля і махновців 28
  Діяльність Н. Махна 28
  ТЕМА 4. КУЛЬТУРНІ ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ УКРАЇНИ В 1917-1921 РОКАХ 29
  ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 pp.) 31
  Економічне і соціальне життя в роки непу 31
  Підходи керівників УСРР та РСФРР до об’єднання 31
  Н (нова) Е (економічна) П (політика) 32
  Культура і духовне життя в роки непу 34
  ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1929-1938 pp.) 36
  Сталінська індустріалізація України 36
  Суцільна колективізація в Україні 37
  Голодомор в Україні 1932-1933 років 39
  Стан культури в Україні у 30-ті роки 40
  ТЕМА 7. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921-1939 РОКАХ 42
  Територія і населення західноукраїнських земель 42
  Українські землі у складі Польщі 42
  Територія і населення етнографічних земель в складі Польщі
  (станом на 1 грудня 1931 року) 42
  Українські землі у складі Румунії 43
  Інтегральний націоналізм як нова ідеологія 44
  Закарпаття у складі Чехословаччини 44
  11 КЛАС
  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1939-2006 pp.)
  ТЕМА 1. ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945 pp.) 45
  Радянсько-німецькі договори 1939 року і західноукраїнські землі 45
  Окупація України військами Німеччини та її союзників 48
  Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні 49
  Особливості руху Опору в Україні (1941-1942 pp.) 50
  Україна в 1943 році 51
  Особливості руху Опору в Україні (1943 р.) 52
  Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 pp.) 52
  Особливості руху Опору в Україні (1944-1945 pp.) 53
  Культура України в роки війни 54
  ТЕМА 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х РОКІВ) 55
  Україна в період повоєнної відбудови 55
  Голод 1946-1947 років 56
  Радянізація західних областей України 57
  Культурне життя в Україні у другій половині 40-х-на початку 50-х років 58
  ТЕМА 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
  СУСПІЛЬСТВА (СЕРЕДИНА 50-х — СЕРЕДИНА 60-х РОКІВ) 60
  Україна на початку 50-х років 60
  Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 61
  Усунення М. С. Хрущова від влади 63
  Стан економіки України наприкінці 50-х-у першій половині 60-х років 63
  Культура і духовне життя в Україні 65
  Національно-визвольний рух в Україні у післявоєнний час 66
  Дисидентський рух в Україні в 60-ті-80-ті роки 66
  ТЕМА 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
  (СЕРЕДИНА 60-х — СЕРЕДИНА 80-х РОКІВ) 68
  Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні 68
  Конституція УРСР 1978 р 69
  Стан економіки України та назрівання економічної кризи 69
  Етносоціальні процеси та рівень життя населення 70
  Культура і духовне життя 71
  ТЕМА 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
  Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 pp.) 73
  Перебудова в Радянському Союзі й Україна 73
  Техногенна катастрофа планетарного масштабу 74
  Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років 75
  Розгортання національно-визвольного руху в Україні 76
  Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства 77
  Формування передумов незалежності України 80
  Здобуття Україною незалежності 81
  ТЕМА 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 84
  Початок державотворчих процесів 84
  Уряд України в 1991-1994 роках 85
  Державотворчі процеси в Україні в 1994-2001 роках 85
  Етапи державотворчого процесу 87
  Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р 88
  Економічне життя України в першій половині 90-х років 89
  Спроби реформування економіки 90
  Розподіл депутатських місць у багатомандатному загальнодержавному окрузі 90
  Сучасний стан, проблеми української економіки
  та пошук шляхів їх вирішення 91
  Етносоціальні процеси та рівень життя населення України 92
  Релігійне життя України в умовах незалежності 93
  Культурні процеси в незалежній Україні 94
  Україна у 2001-2015 роках 95
  Політичні процеси в Україні на початку XXI ст 98
  Економічні процеси в Україні на початку XXI ст 105
  ЛІТЕРАТУРА 110

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід