Таблиці та схеми з фізики. Готуємось до ЗНО : Дудінова О. Торсінг. купити

Артикул: 9789664046463
45 грн
Характеристики
Видавництво
«Торсінг»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
96
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Дудінова О. В.
 • У даному посібнику в зручній формі ( у вигляді таблиць та схем) викладено основні поняття фізики, вивчення яких передбачено чинною шкільною програмою. Для зручності користування довідник містить алфавітний покажчик. Посібник призначений для учнів і вчителів шкіл, абітурієнтів.

  Виклад матеріалу в таблицях та схемах сприяє кращому засвоєнню інформації та допомагає зосередити увагу на принципових правилах, фактах, формулах.

 • МЕХАНІКА
  КІНЕМАТИКА З
  Векторні й скалярні величини у фізиці 4
  ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ 6
  Рівномірний прямолінійний рух 6
  Нерівномірний прямолінійний рух 6
  Рівноприскорений прямолінійний рух 7
  КРИВОЛІНІЙНИЙ РУХ 9
  Рівномірний рух по колу 9
  ДИНАМІКА Ю
  Закони Ньютона 11
  Динаміка тіла, що рухається по колу 12
  Сила тяжіння 12
  Сили пружності 14
  Багатіла 15
  Сили тертя 15
  Імпульс 17
  Робота 17
  Енергія 18
  Робота сили тяжіння 19
  Робота сили пружності 20
  Робота сили тертя 20
  Потужність 20
  Коефіцієнт корисної дії (ККД) 20
  Прості механізми 21
  СТАТИКА 22
  Умови рівноваги тіл 22
  ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА 23
  Тиск рідини на дно посудини . 23
  Закон Паскаля 23
  Закон Архімеда 24
  Атмосферний тиск 24
  Повітроплавання 24
  Рівняння Бернуллі 25
  МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ 25
  КОЛИВАННЯ 25
  Умови виникнення вільних коливань 25
  Характеристики коливань 26
  Гармонічні коливання 26
  Пружинний маятник (вантаж на пружині) 26
  Математичний маятник 27
  (матеріальна точка, підвішена на довгій невагомій нерозтяжній нитці) 27
  N
  Резонанс 27
  Автоколивальна система 27
  ХВИЛІ 27
  Принцип суперпозицій (накладання) хвиль 28
  Характеристики хвиль 28
  Принцип Гюйгенса 29
  Дифракція 29
  Принцип Гюйгенса — Френеля ЗО
  Звукові хвилі ЗО
  Характеристика звуку ЗО
  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА
  МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ (МКТ) 31
  Основні положення МКТ 1 31
  Обґрунтування МКТ 31
  Ідеальний газ 32
  Основне рівняння МКТ 32
  Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва—Клапейрона) 33
  Ізопроцеси 34
  ЗМІНА АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ 35
  Рідини 35
  Тверді тіла 37
  ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ
  Робота 38
  Кількість теплоти 39
  Рівняння теплового балансу 39
  Закони термодинаміки 39
  Круговий процес, або цикл 40
  Теплові двигуни 40
  ЕЛЕКТРОДИНАМИКА
  ЕЛЕКТРОСТАТИКА 42
  Закон збереження електричного заряду 42
  Закон Кулона 43
  Електричне поле 43
  Напруженість 43
  Принцип суперпозицій полів 44
  Лінії напруженості (силові лінії) 44
  Робота сил електростатичного поля 44
  Потенціал 45
  Провідники й діелектрики в електричному полі 46
  Конденсатори 47
  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 49
  Закони постійного струму 49
  Робота струму 50
  Потужність струму 50
  Закон Джоуля-Ленца 50
  Закон Ома для повного кола 51
  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 51
  Електричний струм у металах 51
  Електричний струм в електролітах 51
  Електричний струм у газах 52
  Поняття про плазму 53
  Електричний струм у вакуумі 53
  Напівпровідники 53
  МАГНІТНЕ ПОЛЕ 56
  Сила Ампера 56
  Модуль вектора магнітної індукції 57
  Сила Лоренца 57
  Лінії магнітної індукції 58
  Речовина в магнітному полі 58
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 59
  Закон електромагнітної індукції (закон Фарадея) 59
  Вихрове електричне поле 59
  Самоіндукція 60
  Індуктивність 60
  Енергія магнітного поля струму 60
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ 61
  Генератор електромагнітних коливань 62
  Змінний електричний струм 62
  Кола змінного струму 62
  Резонанс у колі змінного струму 63
  Трансформатор ' 63
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 64
  Принцип радіозв'язку 64
  Поширення радіохвиль 64
  ОПТИКА
  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА 65
  Закони геометричної оптики 65
  Оптична густина середовища 65
  Повне відбивання . 66
  Побудова зображення в плоскому дзеркалі 66
  Проходження світла через плоскопаралельну пластинку 66
  Проходження світла через тригранну призму .. 66
  Лінза 67
  ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ 71
  Інтерференція світла 71
  Дифракція світла 72
  Дисперсія світла 72
  Поляризація світла 73
  Види випромінювань 73
  Спектри 73
  ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ
  Постулати СТВ 75
  Релятивістська динаміка 76
  КВАНТОВА ФІЗИКА
  СВІТЛОВІ КВАНТИ 77
  Рівняння Ейнштейна для фотоефекту 78
  Тиск світла. Досвід Лебедєва 78
  Хімічна дія світла 78
  АТОМНА ФІЗИКА 79
  Атомне ядро 79
  Квантові постулати Бора 79
  Будова ядра 80
  Ізотопи 80
  Радіоактивність 81
  Закон радіоактивного розпаду 82
  , Експериментальні методи реєстрації заряджених частинок 82
  Біологічна дія радіоактивних випромінювань 82
  Енергія зв'язку атомних ядер 83
  Ядерні реакції 83
  Схема процесів, що відбуваються у ядерному реакторі 84
  Схема енергетичної установки з ядерним реактором 84
  ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ 85
  Класифікація елементарних частинок 85
  ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ 86

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід