Таблиці та схеми з англійської мови. Погожих Г. Торсінг. купити

Артикул: zn-18853
45 грн
Характеристики
Видавництво
«Торсінг»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
112
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Погожих Г.
 • Навчальний посібник містить основні правила граматики англійської мови. Книга спрямована на формування основ граматичних знань і набуття мовних навичок школярів, студентів і всіх хто вивчає англійську мову. Виклад матеріалу в таблицях та схемах сприяє кращому засвоєнню інформації та допомагає зосередити увагу на принципових правилах, фактах.

  Щоб говорити і розуміти мову, читати і писати якоюсь мовою, треба оволодіти граматикою цієї мови. Мета вивчення граматичного матеріалу іноземної мови — це оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання. Навчальний посібник «Англійська граматика в таблицях і схемах» містить основні правила граматики англійської мови. Посібник призначений для формування граматичних знань і навичок всіх, хто вивчає англійську мову. У посібнику представлені теоретичні відомості з основних розділів морфології, синтаксису та словотворення, а також 211 інтелект-схем, на яких лаконічно зображені граматичні підрозділи до тем, які орієнтуються на більш докладне вивчення матеріалу. Інтелект-схеми базуються на асоціативному підході та дозволяють наочно відображати власну розумову діяльність.
  Дидактична перевага графічних схем криється в можливості найбільш повної реалізації навчальної, розвиваючої і стимулюючої функції навчання, сприяють більш ґрунтовному і легкому засвоєнню навчального матеріалу. Графічні схеми спонукають до розумової активності, розвивають здатність до абстрактного мислення, формують узагальнений спосіб розв’язання пізнавальних і практичних завдань.
  Ви бажаєте ретельно вивчити англійську граматику? Посібник «Англійська граматика в табли-цях і схемах» — це те, що вам треба! Він містить 211 інтелект-схем.
  Спробуйте знайти десь більш!

 • Передмова 10
  ЧАСТИНА 1 11
  Частини мови 11
  Іменник (The Noun) 11
  § 1. Загальна характеристика іменників 11
  Загальні властивості іменників 11
  Функції іменника в реченні 11
  Класифікація іменників за складом 12
  Класифікація іменників за значенням 12
  § 2. Число (The Category of Number). 12
  Утворення множини іменників (the Plural Number) та правопис їх закінчень 13
  Вимова закінчення -s: 13
  Незлічувальні іменники 13
  Інші способи утворення множини іменників 14
  § 3. Відмінок (Case) 14
  Утворення форм присвійного відмінка 14
  Присвійний відмінок у лексичних категоріях 14
  Вираження відмінкових узгоджень за допомогою прийменників 15
  § 4. Рід (Gender) 16
  Визначення роду іменників у займенникових відповідников 16
  § 5. Артикль (The Article) 16
  Вживання неозначеного артикля а (an) 16
  Вживання артикля з власними іменами 17
  Вживання артикля перед загальними назвами 18
  Прикметник (The Adjective) 19
  § 1. Загальна характеристика прикметників 19
  Загальна характеристика прикметників 19
  § 2. Ступені порівняння прикметників (The Degrees of Comparison) 20
  Види прикметників та утворення ступенів їх порівняння 20
  Форми вищого та найвищого ступенів прикметників,
  які відрізняються за своїм значенням 20
  Правопис закінчень ступенів порівняння прикметників 21
  Порівняльні конструкції 21
  Прислівник (The Adverb) 22
  § 1. Загальна характеристика прислівників 22
  Форми прислівників 22
  Типи прислівників 22
  Утворення прислівників 22
  § 2. Ступені порівняння прислівників 23
  Прості форми ступенів порівняння 23
  Складені форми ступенів порівняння прислівників 23
  Утворення ступенів порівняння прислівників від іншого кореня 23
  Числівник (The Numeral) 24
  § 1. Види числівників 24
  Кількісні числівники 24
  Порядкові числівники 24
  § 2. Деякі особливості вживання числівників 25
  Вживання та написання деяких числівників 25
  Займенник (The Pronoun) 26
  Загальна характеристика займенників 26
  Типи займенників 26
  Особові займенники (Personal Pronouns) 27
  Форми відміни особових займенників 27
  Присвійні займенники (Possessive Pronouns) 27
  Неозначені займенники (Indefinite Pronouns) 28
  Заперечні займенники (Negative Pronouns) 28
  Зворотні займенники (Reflexive Pronouns) 29
  Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns) 29
  Питальні займенники (Interrogative Pronouns) 29
  Сполучні займенники (Connective Pronouns) ЗО
  Взаємні займенники (Reciprocal Pronouns) ЗО
  Дієслово (The Verb) 31
  § 1. Загальна характеристика дієслів 31
  Значення дієслів 31
  Типи дієслів 31
  § 2. Основні форми дієслова (The Main Forms of the Verbs) 32
  Особові форми дієслова (Finite Forms) 32
  Неособові форми (Non-Finite Forms) 32
  § 3. Правильні і неправильні дієслова 32
  Правильні дієслова 32
  Правопис закінчень правильних дієслів 33
  Неправильні дієслова 33
  Класифікація дієслів (Classification of Verbs) 33
  Зведена схема часів дієслів 34
  § 4. Активний стан (The Active Voice) 34
  § 4.1. Поняття про неозначені часи 34
  Зведена схема перекладу часів групи Simple (Indefinite) 34
  Утворення теперішнього неозначеного часу
  (Present Simple (Indefinite) Tense) 35
  Стверджувальна форма 35
  Питальна форма 35
  Заперечна форма 35
  Утворення теперішнього неозначеного часу (Present Simple (Indefinite) Tense) дієслова to be 36
  Стверджувальна форма 36
  Питальна форма 37
  Заперечна форма 37
  Функції дієслова to be 37
  Зворот to be going to 38
  Утворення теперішнього неозначеного часу (Present Simple (Indefinite) Tense) дієслова to have 38
  Стверджувальна форма 38
  Питальна форма 38
  Заперечна форма 39
  Функції дієслова to have (The Functions of the verb “to have”) 39
  Утворення теперішнього неозначеного часу (Present Simple (Indefinite) Tense) дієслова to do 39
  Стверджувальна форма 39
  Питальна форма 40
  Заперечна форма 40
  Функції дієслова to do (The Functions of the Verb “to do”) 40
  Вживання Present Simple (Indefinite) Tense 41
  Утворення Past Simple (Indefinite) 42
  Стверджувальна форма правильних дієслів 42
  Питальна форма правильних дієслів 42
  Заперечна форма правильних дієслів 42
  Стверджувальна форма неправильних дієслів 43
  Виняток — дієслово to be: 43
  Питальна форма неправильних дієслів 43
  Виняток — дієслово to be: 44
  Заперечна форма неправильних дієслів 44
  Виняток — дієслово to be: 44
  Вживання Past Simple (Indefinite) Tense 45
  Утворення майбутнього неозначного часу Future Simple (Indefinite) Tense 45
  Стверджувальна форма ■ 45
  Питальна форма 46
  Заперечна форма 46
  Вживання Future Simple (Indefinite) Tense 46
  Утворення і вживання майбутнього неозначеного часу в минулому (Future-in-the-Past) 47
  Стверджувальна форма 47
  Питальна форма 47
  Заперечна форма 47
  Інші способи вираження майбутніх дій 48
  § 4.2. Тривалі часи (Continuous Tenses) 48
  Зведена таблиця часів групи Continuous 49
  Зведена схема перекладу часів групи Continuous 49
  Утворення теперішнього тривалого часу (Continuous Tense) 50
  Стверджувальна форма 50
  Питальна форма 50
  Заперечна форма 50
  Правопис закінчень у дієсловах теперішнього тривалого часу 51
  Вживання Present Continuous Tense 51
  Утворення минулого тривалого часу (Past Continuous Tense) 51
  Стверджувальна форма 51
  Питальна форма 52
  Заперечна форма 52
  Вживання минулого тривалого часу (Past Continuous Tense) 52
  § 4.3. Доконані (перфектні) часи (Perfect Tenses) 52
  Зведена таблиця дієвідмін дієслів групи часів Perfect 53
  Зведена схема перекладу часів групи Perfect 53
  Утворення Present Perfect Tenses 54
  Стверджувальна форма 54
  Питальна форма 54
  Заперечна форма 55
  Вживання Present Perfect Tense 55
  Стверджувальна форма 56
  Питальна форма 56
  Заперечна форма 56
  Вживання минулого перфектного часу (Past Perfect) 56
  Утворення майбутнього перфектного часу (Future Perfect Tense) 57
  Стан (Voice). Типи станів 57
  § 5. Утворення часів пасивного стану (The Passive Voice) 57
  Зведена таблиця часів пасивного стану 57
  § 6. Способи дієслова (Moods) 58
  Загальна характеристика способів 58
  Утворення Present Subjunctive I 58
  Past Subjunctive 1 59
  Perfect Subjunctive 1 59
  Утворення Subjunctive II 59
  Present Subjunctive II 60
  Стверджувальна форма 60
  Питальна форма 60
  Заперечна форма 60
  Perfect Subjunctive II 60
  Стверджувальна форма 60
  Питальна форма 60
  Заперечна форма 61
  Утворення умовного способу (The Conditional Mood) 61
  Вживання умовного способу >, 61
  Часи умовного способу 62
  Використання умовного способу 62
  Утворення наказового способу (The Imperative Mood) 62
  Стверджувальна форма 62
  Заперечна форма 63
  Спонукання до дії 63
  Зведена таблиця утворення наказового способу 63
  § 7. Неособові форми дієслова (Verbals) 64
  § 8. Дієприкметник (The Participle) 64
  Загальна характеристика дієприкметників 64
  Форми дієприкметника • 64
  Значення дієприкметників 65
  Функції дієприкметника в реченні 65
  § 9. Інфінітив (The Infinitive) 66
  Загальна характеристика інфінітива 66
  Форми інфінітива та їх переклад 66
  Функції інфінітива у реченні та його переклад 66
  Комплекси з інфінітиву 67
  Об'єктний інфінітивний зворот (Objective Infinitive Construction) 67
  Вживання об’єктного інфінітивного звороту після дієслів 67
  Переклад інфінітивного звороту «Називний відмінок з інфінітивом»
  (Складний присудок) 68
  Переклад інфінітивного звороту типу: “She was the first to come” 68
  Суб’єктний інфінітивний зворот (Subjective Infinitive Construction) 69
  Вживання суб’єктивного інфінітивного звороту 69
  § 10. Герундій (The Gerund) 70
  Загальна характеристика герундія 70
  Значення форми герундія 70
  Активний та пасивний стани герундія 70
  Функції герундія (The Functions of the Gerund) 70
  Герундіальний зворот (Gerund Construction) 71
  § 11. Модальні дієслова (Modal Verbs) 72
  Загальна характеристика модальних дієслів 72
  Деякі особливості модальних дієслів 72
  Модальні дієслова та їх еквіваленти 72
  Переклад модальних дієслів у сполученні з Perfect Infinitive 74
  Прийменник (The Preposition) 75
  Загальна характеристика прийменників 75
  Форми прийменників 75
  Прийменники місця 75
  Прийменники напрямку і руху 76
  Вживання прийменників часу (Prepositions of Time) 77
  Багатозначність деяких прийменників 77
  Функції слова one (The Functions of the Word one) 78 
  Утворення наказового способу (The Imperative Mood) 62
  Стверджувальна форма 62
  Заперечна форма 63
  Спонукання до дії 63
  Зведена таблиця утворення наказового способу 63
  § 7. Неособові форми дієслова (Verbals) . . . , 64
  § 8. Дієприкметник (The Participle) 64
  Загальна характеристика дієприкметників 64
  Форми дієприкметника • 64
  Значення дієприкметників 65
  ФЗ^ІКЦІЇ дієприкметника в реченні 65
  § 9. Інфінітив (The Infinitive) 66
  Загальна характеристика інфінітива 66
  Форми інфінітива та їх переклад . 66
  Функції інфінітива у реченні та його переклад 66
  Комплекси з інфінітиву 67
  Об'єктний інфінітивний зворот (Objective Infinitive Construction) 67
  Вживання об’єктного інфінітивного звороту після дієслів 67
  Переклад інфінітивного звороту «Називний відмінок з інфінітивом»
  (Складний присудок) 68
  Переклад інфінітивного звороту типу: “She was the first to come” 68
  Суб’єктний інфінітивний зворот (Subjective Infinitive Construction) 69
  Вживання суб’єктивного інфінітивного звороту 69
  § 10. Герундій (The Gerund) 70
  Загальна характеристика герундія 70
  Значення форми герундія 70
  Активний та пасивний стани герундія 70
  Функції герундія (The Functions of the Gerund) 70
  Герундіальний зворот (Gerund Construction) 71
  § 11. Модальні дієслова (Modal Verbs) 72
  Загальна характеристика модальних дієслів 72
  Деякі особливості модальних дієслів 72
  Модальні дієслова та їх еквіваленти 72
  Переклад модальних дієслів у сполученні з Perfect Infinitive 74
  Прийменник (The Preposition) 75
  Загальна характеристика прийменників 75
  Форми прийменників 75
  Прийменники міси,я 75
  Прийменники напрямку і руху 76
  Вживання прийменників часу (Prepositions of Time) 77
  Багатозначність деяких прийменників 77
  Функції слова one (The Functions of the Word one) 78
  СИНТАКСИС (SYNTAX) 79
  Речення (The Sentence) 79
  § 1. Загальне поняття про реченя 79
  Структура речень 79
  § 2. Типи речень 80
  § 2.1. Розповідні речення (Declarative Sentences) 80
  Порядок слів у розповідному реченні 80
  § 2.2. Питальні речення (Interrogative Sentences) 80
  Типи питальних речень 80
  Загальні запитання (І) 81
  Загальні запитання (II) 81
  Спеціальні запитання (Special Questions) 82
  Питання до підмета або його означення 82
  Питання до другорядних членів речення та їх означень 83
  Роз’єднувальне запитання 83
  Альтернативне запитання 83
  § 2.3. Умовні речення (The Conditional Sentences) 84
  Реальна умова 84
  Малоймовірна умова 84
  Неймовірна умова 85
  § 2.4. Наказові (спонукальні) речення (Imperative Sentences) 85
  Поняття про наказові речення 85
  § 2.5. Окличні речення (Exclamatory Sentences) 86
  Поняття про окличні речення 86
  § 2.6. Заперечні речення (Negative Sentences) 86
  Поняття про заперечні речення 86
  Структура заперечних речень типу І. 87
  Структура заперечних речень типу II 87
  Утворення заперечних речень з присудком there is (there was) 87
  Питально-заперечні речення (скорочена форма) 88
  Питально-заперечні речення (повна форма) 88
  § 3. Просте речення (Simple Sentence) 88
  Склад простого речення 88
  Головні члени речення 89
  Підмет (The Subject) 89
  Складний підмет 90
  Типи присудків 90
  Конструкція there are + to be 91
  Present Simple (Indefinite) конструкції there+to be 91
  Past Simple (Indefinite) конструкції there+to be 91
  Future Simple (Indefinite) конструкції there+to be 92
  Переклад зворота there + to be 92 
  Предикатив (іменна частина присудка) 93
  Другорядні члени речення 93
  Додаток (The Object) 93
  Місце прямого додатка в розповідних і наказових реченнях 94
  Місце прямого додатка у питальних реченнях 94
  Місце прямого і непрямого додатка 94
  Місце прийменникового додатка 95
  Місце препозитивного означення 95
  Морфологічне вираження. Препозитивне означення 95
  Обставини з найбільш уживаними прийменниками 96
  Обставини з найбільш уживаними прислівниками 97
  Обставини зі словами або групами слів 97
  Місце обставин у реченні 97
  Вставні члени речення (Parentheses) 98
  Типи неповних речень 99
  § 4. Складне речення 99
  Загальна характеристика складних речень 99
  Способи з’єднання складносурядних речень 99
  Способи з’єднання підрядних речень з головним 100
  Способи з’єднання підметового підрядного речення з головним 100
  Додаткові підрядні речення 101
  Поєднання означальних підрядних речень з головними 101
  Розряди підрядних обставинних речень 101
  § 5. Узгодження часів 102
  Структура узгодження часів 102
  Приклад побудови складнопідрядного речення 102
  Пряма і непряма мова (Direct and Indirect Speech)
  Приклади висловлювань прямою і непрямою мовами 103
  Способи передачі непрямої мови 103
  Дієслова, що вводять непряму мову: 104
  ЧАСТИНА III 105
  СЛОВОТВОРЕННЯ (World building) 105
  Поняття про способи словотвору 105
  Утворення іменників 106
  Утворення прикметників 106
  Утворення дієслів 107
  Утворення прислівників 107
  Додатки 108
  Таблиця неправильних дієслів Irregular Verbs

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід