Математика ЗНО 2020: Збірник тестових завдань ( Роганін ). Весна

Артикул: zn-19765
70 грн
Характеристики
Видавництво
«Весна»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
144
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Роганін О. М.
 • На сучасному етапі формування освіти ефективним інструментом навчального моніторингу знань є тестові завдання. Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг . серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;
  об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;
  створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;
  стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів;
  охопити тестуванням велику кількість учнів. 
  Зовнішнє незалежне оцінювання попередніх років показало, що випускникам і абітурієнтам не завжди легко подолати психологічний бар'єр у написанні тестів. Для його подолання необхідно мати навички роботи з будь-якими тестовими завданнями . Тому основною метою створення даного посібника є допомога учневі в орієнтації у тестових завданнях та набутті навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланків відповідей. Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, самоперевірки своїх знань та вмінь, тренування у заповненні бланка відповідей.
  Посібник містить :
  зразок тестового зошита, коментар щодо розв'язання завдань зошита, правильно заповнений бланк відповідей;
  тренувальні варіанти до зовнішнього незалежного оцінювання, розроблені до кожної теми Програми зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;
  відповіді до тренувальних варіантів.
  Загальна кількість. завдань - 33. На виконання роботи відводиться 180 хвилин. Відповідно до сертифікаційної роботи з математики тести посібника складаються із завдань чотирьох форм.
  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (.№ 1-20). Ці завдання вимагають від учнів стандартного застосування програмового матеріалу. Вони передбачають вибір однієї правильної відповіді із п ' яти запропонованих і позначення Цих відповідей у бланку А, наведеному в кінці кожного варіанта. Ці завдання вважаються виконаними, якщо учень вибрав і позначив правильну відповідь у бланку А.
  2. Завдання на вставовлення відповідності (No 21-24). До кожного завдання у ДВОХ колонках подано інформацію , яку позначено цифрами і буквами. Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність (утворити логічні пари) та перенести відповідь до бланка А. Завдання вважаються виконаними, якщо учень .правильно зроби в позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
  3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (.№ 25-30) вимагають від учнів застосування програмового матеріалу в змінених умовах і передбачають розв'язання завдань відкритої форми з короткою відповіддю та занесення відповіді до бланка А. Структуроване завдання (25-26) складається з основи та двох частин і передбачає розв'язування задач. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповідно до кожної з частин завдання до бланка відповідей А. Неструктуроне завдання (27-30) складається з основи та передбачає розв'язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь до бланка відповідей А.
  4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (.№ 31-33). Під час виконання цих завдань учень має розробити спосіб розв'язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу математики; правильно виконати рисунок до завдання (якщо цього потребує процес розв'язання), розв'язати завдання й обгрунтувати його етапи, чітко записати все вищезазначене та відповідь до бланка відповідей Б . Завдання складається з основи та передбачає розв 'язування задачі . Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б навів усі
  етапи розв'язання й обгрунтував їх, робив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв'язання задачі рисунками, графіками тощо.
  Результат виконання завдань 1- 28, 31, 32 буде зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які 2020 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти . Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.
  Усі завдання мають бути виконані без використання калькулятора.
  Для економії часу завдання, які викликають труднощі, краще спочатку пропустити і перейти до виконання наступних завдань. Якщо після виконання всієї роботи залишиться час, то можна повернутися до пропущених завдань. Опрацювавши демонстраційний варіант даного посібника, учні мають можливість самостійно виконати завдання інших варіантів та перевірити свій рівень підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні за правильними відповідями, поданими до кожного тренувального варіанта в кінці посібника.

 • ПЕРЕДМОВА . ........ ... . ..... : . ..... ..... . ... . ............. .... . .' . . 3
  ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗОШИТА . ... . . ... . ... . . . .... .. .. . ..... ........... .. 5
  КОМЕНТАР ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ .
  ЗРАЗКА ТЕСТОВОГО ЗQШИТ.. А .. ... .. ..... ..... . ........................ 12
  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ....... · ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Тема 1. Числа ................. . ......... . ..... .. ...... · . .......... 19
  Тема 2 . Вирази .. ..... ... .... . ................. .. . . .. ... . ........ . 26
  Тема 3. Рівняння . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Тема 4. Нерівності .. ... ... .. .. ............ · ... . .... · .. ..... .. . .. ... ... 40
  Тема 5. Функції та їхні графіки ..... , . . ............................... 47
  Тема 6. Початки ана.Лізу . ........... .... .......... . .... . ....... . .... 54
  Тема 7. Елементи теорії ймовірностей і комбінаторики ............... .. ...... 61
  Тема 8 . Елементи математичної статистики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Тема 9 . Геометрія. Планіметрія .... . : . ....... . .. ........ .......... . . . . 76
  Тема 10. Геометрія. Стереометрія ... ... ... . . ... . ... .. .................. 83
  Тема 11. Координати і вектори ........ . .................... .. .... .. . . . 91
  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ ТЕСТІВ ........ . . .. .... ..... 98
  Тест 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 98
  Тест 2 · . .. .... . ... .... .. . ... . ........ ...... . . . .................. 105
  Тест З .. ..... . . ... . .... . .... . . · ......... .... . . : . ... . .. . .. . ...... 112
  Тест 4 ........... .. .. ... . . .. .. . . . ... .... .... · . .. .. .. . ..... ... ... 119
  Тест 5 ... · . ... . . . .. . ..... . .. . .. .. ...... . ........ . .... . .. .. . . . ... 126
  Тест 6 . .. ... . ......... . .... .. .. .... ...... . ...... .. ............. 133
  ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВЩІ ДО ЗАВДАНЬ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ТЕСТІВ ........ 140
  ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ .
  УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ ТЕСТІВ ............. . .. . .. . . . . .. ... . .. .. . . . ... .. 143

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід