Математика ЗНО 2020. Комплексне видання до ЗНО та ДПА. Частина ІІІ. Геометрія: Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити

Артикул: zn-18941
119 грн
Характеристики
Видавництво
«Навчальна книга Богдан»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
368
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Клочко І.
 • Підготовка старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань вимагає впровадження у навчання тестових завдань різноманітного характеру та змісту , удосконалення методів самостійної роботи учнів над навчальним матеріалом .
  Метою пропонованого тестового зошита є організація самостійної роботи учнів при підготовці до ЗНО . Зошит містить тести з усіх основних тем геометрії 7-го - 9-го класів , усього 22 теми. Тести укладено за темами , що сприяє успішному засвоєнню учнями матеріалу. Структура кожного тематичного тесту є аналогічною структурі тестів , що пропонуються на зовнішньому оцінюванні знань математики абітурієнтами. Кожний тест з тієї чи іншої теми укладено у двох рівноцінних варіантах , а тестові завдання підібрано за трьома рівнями складності . Завдання з першого по двадцяте передбачають вибір правильної відповіді з п'яти запропонованих . Серед наведених відповідей є лише одна правильна відповідь. Далі
  пропонуються два завдання (21, 22) на встановлення відповідностей , у яких до кожного із чотирьох або трьох завдань потрібно підібрати логічну пару з п'яти запропонованих . Завдання з 23-го по 30-е - без поданих відповідей , тому потрібно розв'язати кожну із запропонованих задач і вписати отриману відповідь . Завдання з 28*-го по 30*-е помічено зірочкою , тобто це завдання поглибленого рівня. Тестовий зошит містить також сім тестів на повторення, які подано наприкінці останньої теми . Тести на повторення містять по 12 задач-запитань і слугують для
  повторення вивченої теорії певного блоку тем. Тести на повторення мають назви , тому очевидно, після яких вивчених тем їх потрібно розв'язувати. До тестового зошита пропонується довідник, у якому викладена теорія до кожної теми - означення , теореми, опорні задачі, а також запропоновано розв'язання задач , що створює практичну базу для самостійного розв'язування завдань тестового зошита .
  Наприкінці тестового зошита подано відповіді до всіх тестових завдань або вказівки щодо їх розв'язання (передовсім, це задачі на доведення тверджень) . Цей посібник є третьою частиною програми підготовки старшокласників до написання сертифікаційної роботи . У четвертій частині буде запропонована стереометрія . Програма підготовки з геометрії наведена нижче . Вона розрахована на 36 робочих тижнів навчального року. Посібник є важливою складовою комплексної авторської програми підготовки старшокласників до ЗНО .
  До кожної із 22-ох тем записано відеоуроки , в яких можна ознайомитися з основними теоретичними і практичними аспектами теми.
  У сі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо знань абітурієнтів на зовнішньому тестуванні.
  Для вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл і профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.

 • Передмова......................................................................................................3
  Навчальнітемитапослідовністьїхвивчення..................................4
  ТЕстовіЗАВДАННЯ
  Тема1.Найпростішігеометричніфігури......6
  Варіант1.....................................................6
  Варіант2.....................................................11
  Тема2.Взаємнерозміщеннятрьохпрямихнаплощині..16
  Варіант1.:...............................................16
  Варіант2...........................................................22
  Тема3.Трикутншш.Ознакирівностітрикутників.Рівнобедрений
  трикутник.Сумакутівтрикутника.Нерівністьтрикутника27
  Варіант1...............................................27
  Варіант2...................................33
  Тема4.Зовнішнійкуттрикутника.Прямокутнийтрикутник.39
  Варіант1...............................................39
  Варіант2.................................................45
  Тема5.Колотайогоелементи.Коло,вписанеутрикутник,іколо,
  описаненавколотрикутника.Геометричнемісцеточок51
  Варіант1...............................51
  Варіант2.....................................57
  Тема6.Багатокутники.Чотирикутники.Паралелограм...63
  Варіант1.............................................................................................63
  Варіант2.........................68
  Тема7.Прямокутник,квадрат,ромб.73
  Варіант1...............................................73
  Варіант2.........................................................78
  Тема8.Середнялініятрикутника.Трапеція.Середнялініятрапеції.83
  Варіант1...................................................83
  Варіант2....................................................88
  Тема9.Центральнітавписанікути..92
  Варіант1.....................................92
  Варіант2.......................................98
  Тема10.Вписанітаописанічотирикутники.103
  Варіант1.......................................103
  Варіант2...........................................................................................108
  Тема11.ТеоремаФалеса.Теоремапропропорційнівідрізки.
  Теоремапромедіанитрикутника.Теоремапробісектрису
  трикутника.........................................113
  Варіант1.113
  Варіант2...118
  Тема12.Подібністьтрикутників124
  Варіант1.......................................124
  Варіант2.130
  Тема13.Подібністьіколо.Застосуванняподібності.............................135
  Варіант1...............................................................................135
  Варіант2.............................................................................141
  Тема14.Метричніспіввідношенняупрямокутномутрикутнику.
  ТеоремаПіфагора...................................................147
  Варіант1.....................................................................147
  Варіант2.................................................................152
  Тема15.Співвідношенняміжкутамитасторонамипрямокутного
  трикутника.....................................................................157
  Варіант1...................................................................157
  Варіант2.............................................................................162
  Тема16.Теоремакосинусів.Теоремасинусів..........................167
  Варіант1...............................................................................167
  Варіант2...............................................172
  Тема17.Площапаралелограма(квадрата,прямокутника,ромба)177
  Варіант1.......................................................177
  Варіант2...................................................................................182
  Тема18.Площатрикутника...................................................187
  Варіант1.............................................................................187
  Варіант2.............................................................................192
  Тема19.Площатрапеції.......................................................197
  Варіант1.......................................................................197
  Варіант2.........................................................................202
  Тема20.Описанітавписаніправильнібагатокутники.Довжина
  кола.Площакруга.Площасектора.Площасегмента..............207
  Варіант1.....................................................................207
  Варіант2.................................................................212
  Тема21.Декартовікоординатинаплощині.............................217
  Варіант1.................................................................217
  Варіант2.............................................................222
  Тема22.Вектори............................................................................226
  Варіант1.......................................................................226
  Варіант2...................................................................231
  ТЕСТИНАПОВТОРЕННЯ
  Тест1.Взаємнерозташуванняпрямихнаплощині.Вертикальні
  тасуміжнікути.Трикутники.........................236
  Тест2.Неосновніелементитрикутника.Колотайогоелементи........238
  Тест3.Багатокутники.Чотирикутники............................240
  Тест4.Центральнітавписанікути...........................................242
  Тест5.Застосуванняподібності.......................................244
  Тест6.Вписанейописанекола........................................247
  Тест7.Прямокутнийтрикутник......................................249
  Довідник
  Тема1.Найпростішігеометричніфігури........................251
  Тема2.Взаємнерозміщенняпрямихнаплощині..................255
  Тема3.Три:кутнmш.Ознакирівностітри:кутни:ків.Сума:кутів
  три:кутни:ка.Зовнішній:куттри:кутни:ка.Рівнобедрений
  трикутникНерівністьтри:кутни:ка.........258
  Тема4.Прямокутнийтри:кутни:к...265
  Тема5.Колотайогоелементи.Коло,вписанеутри:кутни:к,і:коло,
  описаненавколотри:кутни:ка.Геометричнемісцеточо:к..270
  Тема6.Багато:кутни:ки.Чотири:кутни:ки.Паралелограм.275
  Тема7.ПрямокутникКвадрат.Ромб....280
  Тема8.Середнялініятри:кутни:ка.Трапеція.Середнялініятрапеції.
  Властивостітрапеції...............................283
  Тема9.Центральнітавписані:кути....287
  Тема10.Вписанійописанічотири:кутни:ки...292
  Тема11.ТеоремаФалеса.Теоремапропропорційнівідрізки.
  Теоремапромедіанитри:кутни:ка.Теоремапробісектрису
  три:кутни:ка.......................297
  Тема12.Подібністьтри:кутни:ків..301
  Тема13.Подібністьі:коло.Застосуванняподібності.....307
  Тема14.Метричніспіввідношенняупрямокутномутри:кутни:ку.
  ТеоремаПіфагора.........................................311
  Тема15.Співвідношенняміж:кутамитасторонамипрямокутного
  три:кутни:ка.......................................................316
  Тема16.Теоремакосинусів.Теоремасинусів....321
  Тема17.Площапаралелограма(прямокутника,квадрата,ромба)328
  Тема18.Площатри:кутни:ка.........332
  Тема19.Площатрапеції.......337
  Тема20.Описанітавписаніправильнібагатокутники. Довжина :кола.Площа:круга.Площасектора.Площасегмента.340
  Тема21.Декартові:координатинаплощині...344
  Тема22.Вектори....................................349
  Історичнадовідка..................................................355
  Відповідідотестів.........................356
  Опорний:конспектзгеометріїпрямокутноготрикутника.363

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід