Математика ЗНО 2020. Комплексне видання до ЗНО та ДПА. Частина І. Алгебра: Клочко І. Навчальна книга - Богдан. купити

Артикул: zn-18942
119 грн
Характеристики
Видавництво
«Навчальна книга Богдан»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
304
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Клочко І.
 • Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань вимагає нових підходів щодо викладання математики у старшокласників . Насамперед, це впровадження у шкільний процес тестових завдань різноманітного характеру та змісту.
  Метою пропонованого навчального посібника у форматі тестового зошита є організація самостійної роботи учнів при підготовці ДО зна. Зошит містить тести з усіх основних тем математики 5-го - 6-го класів та алгебри (сімнадцять тем - до ірраціональних рівнянь, їхніх систем і нерівностей включно) . Тести укладено за темами, що сприяє успішному засвоєнню учнями матеріалу. Структура кожного тематичного тесту є аналогічною структурі тестів, що пропонуються на зовнішньому оцінюванні знань абітурієнтами. Кожний тест з тієї чи ішої теми складено у двох рівноцінних варіантах, а тестові завдання підібрано за трьома рівнями складності . Завдання з першого по двадцять друге передбачають вибір правильної відповіді з п'яти запропонованих.
  Серед наведених відповідей є лише одна правильна відповідь. Далі пропонуються три завдання (23, 24 і 25) на встановлення відповідностей, у яких до кожного із чотирьох завдань потрібно підібрати логічну пару з п'яти запропонованих . Завдання з 26-го по 36-е - без поданих відповідей, тому потрібно розв'язати кожну із запропонованих задач і вписати отриману відповідь . За таким принципом побудовано тести ЗНО знань випускників загальноосвітніх шкіл . Завдання з 31 *-го по 36*-е помічено зірочкою, тобто це завдання поглибленого рівня. Також зірочкою помічено тему 14, яку подано в одному варіанті. Ця тема не є обов'язковою для вивчення,
  бо нерівності з модулями у тестових завданнях зна останні кілька років не пропонуються. Тестовий зошит містить також п'ять тестів на повторення , які подано після певного блоку вивчених тем, і завдання в яких укладено з вивчених раніше тем. Однак, побудова тестів на повторення дещо відрізняється від тематичних тестів , передусім кількістю тестових завдань закритого виду , а саме , двадцять завдань у порівнянні з 22-ма загальних тестів . Це зумовлене структурою тестів ЗНО , в яких  подано двадцять завдань з вибором однієї правильної відповіді.
  До тестового зошита пропонується довідник, у якому викладена теорія до кожної теми , а також запропоновано розв 'язані вправи та задачі , що створюють практичну базу для самостійного розв'язування завдань тестового зошита . Наприкінці тестового зошита подано відповіді до всіх тестових завдань. Цей посібник є першою частиною програми підготовки старшокласників з алгебри для написання сертифікаційної роботи . Друга частина посібника починається темою 18 і охоплює властивості функцій , тригонометрію , показникову та логарифмічну функції , диференціальне та інтегральне числення , комбінаторику й теорію ймовірності. Посібник є важливою складовою комплексної авторської програми підготовки старшокласників до ЗНО.
  Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо знань абітурієнтів на зовнішньому тестуванні.
  Посібник адресується вчителям і учням загальноосвітніх шкіл і профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.

 • Передмова......................................................................................................3

  Навчальнітемитапослідовністьїхвикладення.................................4

  ТЕстові3двддння

  Тема1.Числовімножини.Модульчисла.Діїнадцілимичислами.

  Подільністьчисел........................................................6

  Варіант1................................................................................................6

  Варіант2........................................................................11

  Тема2.Звичайнідроби.Мішанічисла.Основнавластивістьдробу.

  Десятковідроби.Діїнадзвичайнимийдесятковимидробами

  тамішанимичислами.....16

  Варіант1............16

  Варіанп~2................................................................................22

  Тема3.Знаходженнядробувідчислатачислазайогодробом.

  Пропорції.Відсотки.Середнєарифметичнечисел....27

  Варіант1.........•27

  Варіант2........................................................................32

  Тема4.Цілівирази.Виразизізмінною.Одночленитадіїнадними38

  Варіант1..........................................................................38

  Варіант2..............................................................................43

  Тема5.Цілівирази.Многочленитадіїнадними....48

  Варіант1............48

  Варіанп~2..............................................................................53

  Тема6.Формулискороченогомноження.Розкладмногочленів

  намножники...................................................................58

  Варіант1..................................................................58

  Варіант2................................................................................63

  Тема7.Тотожніперетворенняраціональнихвиразів....68

  Варіант1..............................................................68

  Варіант2............................................................74

  Повторення.Тест1.Теми1-7........80

  Тема8.Властивостіарифметичнихквадратнихкоренів.

  Тотожніперетворенняірраціональнихвиразів...85

  Варіант1......................................................................85

  Варіанп~2..............................................................................................91

  Тема9.Лінійнітаквадратнірівняння.Рівняння,щозводяться

  доквадратних.........................................................96

  Варіант1..........96

  Варіанп~2................................................................1О1

  Тема10.Дробово-раціональнірівняння....106

  Варіанп~1..............................................................106

  Варіант2................................................................111

  Повторення.Тест2.Теми1-10......116

  Тема11.Лінійнійквадратнінерівностітаїхнісистеми...121

  Варіант1..............121

  Варіант2.................................................................127

  Тема12.Раціональнінерівності.Методінтервалів...............................132

  Варіант1......................................................132

  Варіант2........................................................................138

  Тема13.Рівняннязмодулями....144

  Варіант1............................................................................................144

  Варіант2..................................................149

  Тема14*.Нерівностізмодулями....154

  Тема15.Системираціональнихрівнянь.......159

  Варіант1........................................................159

  Варіанп~2............................................................................................165

  Повторення.Тест3.Теми1-15....171

  Тема16.Коріньп-гостепеня.Степіньзраціональнимпоказником.

  Тотожніперетворенняірраціональнихвиразів.177

  Варіанп~1..........177

  Варіантп2............................................................183

  Тема17.Ірраціональнірівняння,системиірраціональнихрівнянь.

  Ірраціональнінерівності...........189

  Варіант1..........189

  Варіант2........................................................194

  Повторення.Тест4.Теми1-17........199

  Повторення.Тест5.Теми1-17..205

  Довідник

  Тема1.Числовімножини.Модульчисла.Діїнадцілимичислами.

  Подільністьчисел......................................................210

  Тема2.Звичайнідроби.Мішанічисла.Основнавластивістьдробу.

  Десятковідроби.Діїнадзвичайнимийдесятковимидробами

  тамішанимичислами...........215

  Тема3.Знаходженнядробувідчислатачислазайогодробом.

  Пропорції.Відсотки.Середнєарифметичнечисел......218

  Тема4.Цілівирази.Виразизізмінною.Одночленитадіїнадними..220

  Тема5.Цілівирази.Многочленитадіїнадними.......222

  Тема6.Формулискороченогомноження.Розкладмногочленів

  намножники.............................................................223

  Тема7.Тотожніперетворенняраціональнихвиразів..225

  Тема8.Властивостіарифметичнихквадратнихкоренів.Тотожні

  перетворенняірраціональнихвиразів..........226

  Тема9.Лінійнітаквадратнірівняння.

  Рівняння,щозводятьсядоквадратних.........229

  Тема10.Дробово-раціональнірівняння....232

  Тема11.Лінійнійквадратнінерівностітаїхнісистеми.......233

  Тема12.Раціональнінерівності.Методінтервалів.235

  Тема13.Рівняннязмодулями....236

  Тема14*.Нерівностізмодулями..........238

  Тема15.Системираціональнихрівнянь.....238

  Тема16.Коріньп-гостепеня.Степіньзраціональнимпоказником.

  Тотожніперетворенняірраціональнихвиразів.......243

  Тема17.Ірраціональнірівняння,системиірраціональнихрівнянь.

  Ірраціональнінерівності...................................................................245

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми1................................................248

  Прикладирозв'язаннязавданьтеми2.....................................................250

  Прикладирозв'язаннязавданьтеми3......................................................252

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми4......................................................254

  Прикладирозв'язаннязавданьтеми5......................................................255

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми6......................................................256

  Прикладирозв'язаннязавданьтеми7......................................................258

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми8......................................................261

  Прикладирозв'язаннязавданьтеми9......................................................265

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми10..................................................267

  Прикладирозв'язаннязавданьтеми11....................................................270

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми12....................................................272

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми13....................................................274

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми14*..................................................275

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми15....................................................278

  При.кладирозв'язаннязавданьтеми16....................................................280

  Прикладирозв'язаннязавданьтеми17....................282

  Відповідідотестів..........289

  Списокдеякихпозначеньіскорочень,яківикористовуються

  втестах(частинаІ).....297

  Довідникосновнихформул.......298

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід