Математика ЗНО 2020. Комплексне видання: Бевз В. Освіта купити

Артикул: zn-19707
160 грн
150 грн
Характеристики
Видавництво
«Освіта»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
176
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Бевз В. Г.
 • Посібник укладено відповідно до програми з математики для середньої загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення видання - забезпечити користувачам ефективне систематичне  повторення (вивчення) навчального матеріалу з математики на кожній з освітніх ланок, і, як результат, створити міцне підгрунтя для отримання високих балів під час різних видів оцінювання: ЗНО, ДПА, підсумкові контрольні роботи тощо.

  Вас зацікавило це видання? Чудовий вибір! Ця книжка саме для вас - доступний, сучасний, комплексний тренажер для набуття математичних знань і формування умінь Їх застосовувати на практиці. ЇЇ особливість -різноманітність форм подання матеріалу та масовість цільової аудиторії. 
  Посібник укладено відповідно до програми з математики для середньої загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення видання - забезпечити користувачам ефективне систематичне (самостійне та колективне) повторення (вивчення) навчального матеріалу з математики на кожній з освітніх ланок і, як результат, створити міцне підгрунтя для отримання високих балів під час різних видів оцінювання: 3НО, ДПА, підсумкові контрольні роботи тощо.
  Посібник структуровано за основними змістовими лініями шкільного курсу математики, а тому його можуть використовувати учні різних класів:
  • Випускники основної та старшої школи, а також інших середніх закладів освіти, для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (3НО) та державної підсумкової атестації (ДПА).
  • Учні 7, 8 і 10 класів -для систематичної роботи над удосконаленням знань і вмінь з математики та набуття досвіду в розв'язуванні різних видів задач.
  • Учні 5-6 класів -для мотиваціЇ вивчення нових тем і закріплення отриманих раніше знань.
  Пропонований посібник також має на меті допомогти вчителям організовувати повторення навчального матеріалу та удосконалення набутого досвіду для учнів будь-якого класу. Аналіз і розв'язування завдань посібника сприяє Формуванню дієво.і. мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів та реалізації внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків.
  Батьки старшокласників мають можливість (використовуючи подані наприкінці посібника відповіді незаангажовано перевірити знання та вміння своєї дитини з окремих тем та ЇЇ готовність до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Систематичний і виважений контроль і самоконтроль стосовно обсягу, глибини і дієвості засвоєних учнями знань і умінь з математики - вагома складова навчального процесу і підготовки
  молодої людини до навчання у вищій школі. На підвищення ефективності такого контролю і самоконтролю спрямований даний посібник.
   У результаті посібник містить:
  • короткі теоретичні відомості (згруповані у 7 тем);
  • приклади розв'язування типових задач до відповідноЇ теми;
  • тренувальні завдання (22 тематичні тести по 30 завдань кожний, з яких 20 завдань - з вибором однієї правильно.і. відповіді, 4 завдання на встановлення відповідності, 2 завдання відкритої форми, кожне з яких складене з двох підзавдань і ще 4 завдання відкритої форми);
  • довідковий матеріал (основні формули);
  • відповіді до усіх завдань.
  3авдання, що пропонуються в посібнику, різноманітні як за темами програми і формою подання, так і за рівнем складності від найпростіших до логічних і практичних. Автори сподіваються, що посібник стане гарним,.помічником для учнів і вчителів, слухачів підготовчих курсів, а також для всіх зацікавлених і бажаючих повторити та поглибити свої знання з математики.
  Бажаємо натхнення, наполегливості та успіхів!

 • Шановний читачу! .... ... . . . .. ... ... . . ... ... . . . ... ........ . ... . . . . . .. .. . ....... .. ... . . .. . ... . . . . ... . . .. . .... . ...... . . . . З
  Розділ 1. Числа і вирази .. ... ... .. .. . .. . ... . .. .. .... ... ....... .. . .. . .. ........ .. ............... .. ... . . .... .... ........ 4
  1.1 Дійсні числа і числові множини .... . . ... .. ... ... ...... ... .. .. . . .... . .. ....... .... . . . . . . . ... .. ... .... . .... ..... . ... 4
  1.2 Відношення. Пропорції. Відсотки .. .. . . . . . . . ... .. . . ... . . .... . . . .. . . . . . .. . .. .. ........ . ...... . .. .. . . . ... . . ... . ... . 11
  1.3 Раціональні та ірраціональні вирази . . . . . . .... . ...... . . . . .. . . .. . . ... .. ... . ................ . . .. .. . . ... ... . .... . . . . 19
  1.4 Тригонометричні вирази .. . . . . . . . .... . . . . . .. . .... ... .. . . ... .. . .. . . . . ... . .. .. . ............... ... . . . .. .. ... .. . ... . . 26
  1.5 Логарифмічні вирази . . .... . . .. ... .. . . . . . . .. . . . . .. ... . . . .. .. .. . . .. . ...... . . ... .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . 33
  Розділ 2. Рівняння, нерівності та їх системи ... . ..... . .... .. .. ... . .... ..... ....... ...... .. . ..... ... .. .. ... .. ... . 38
  2.1 Раціональні рівняння, нерівності та їх системи . Рівняння і нерівності, що містять модулі ...... . . .. . .. . . . .. . ..... 38
  2.2 Ірраціональні рівняння , нерівності та їх системи .. . .. .. ..... . . .. . . . ... . . . ... . ...... ........ . . .. .... . . .. . .. . ... . . 45
  2.3 Показникові та логарифм і чн і рівняння, нерівності та їх системи . . ... . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. ... . .. .. .. . .. . . .. .... . . 51
  2.4 Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. ...... 57
  Розділ З. Функції ... ...... ..... ....... .. ...... ...... .. ........ .... . ...... ... .... ....... . ...... .... ....... .. ...... ... .. 65
  3.1 Числові послідовності .... . ..... . . . . ... . .... . .. .... ... ....... . . ....... . . . . . .. . .. . . ............ . . . . . . .. . . .. .. . .... 65
  3.2 Функція . Способи задання функції. Основні властивості функції .. .. . .... . . ... . . . ...... .. . . . . ... .. . . .. . .... ... . .. 71
  З.З Похідна та правила її знаходження .. . . . . . ... ........... . . . . ...... .. . . . . . .... ......... .. .. . . . . . . .. . ...... . . ... . .. 78
  3.4 Дослідження функцій за допомогою похідної ........... ... ..... ... .. . ..... .... . ..... . . . . .. .... ..... . .. . .. . ...... 85
  3.5 Первісна та визначений інтеграл .. ...... . . .. .... . .... .. . . . ..... . .. . .... . .. . ... . ..... . .... . . . . . . . .. ... . . . .. . ..... 93
  Розділ 4. Елементи комбінаторики. Статистика. Ймовірність ... . ... . .... . .... ... ... .... .. .... ... . .. ... .. .. 100
  Розділ 5. Планіметрія .. ......... ..... .. .. ... .. .................... . ... . ... ..... . .... . ....... .. ... ... ...... . ....... .. 108
  5.1 Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості . Коло та круг ..... . .. ...... . . . .. . .. . . ... . . .. . .... 108
  5.2 Трикутники . Площа трикутника . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. ... . . .. . . .... . .. . . . . ...... .... .. . .. ... . .. .. . ... . .. . .... . . 116
  5.3 Чотирикутники . Многокутники . Площі многокутників . .... . . . . . . . .. ...... . . . . . ...... . . .... . .. . . . . .. . . ... . . ..... 124
  Розділ б. Стереометрія .... . .. .. . .. ... . ... ... .. .. .. ... .... .... ... .. ... .. .. .. .. ... .. ........ .. ....... .. .. .. ... ...... . 132
  6.1 Прямі та площини у просторі . . ... .. . . . . . ... . ... . . .............. . . .. . .... . ... . . . . ... ....... .... . . .. . . ... . .... . .. 132
  6.2 Многогранники тіла й поверхні обертання ... . .. 141
  Розділ 7. Координати та вектори ........... .. .. .. ...... . ..... ..... .. .. ..... . ... .. ... . ..... . .... ... .. ... ... .. .. ... 148
  7.1 Координати та вектори на площині . Геометричні перетворення . . .. .. . . . .. . .. . .... . .. . . ......... . . ... .. . . .. . .. 148
  7.2 Координати та вектори у просторі . .. ... . .. .... . . ..... ........... ..... . . ... ...... .. . . . .. ... . . .. .. ....... . .. .... . 156
  Відповіді .. ...... ..... .. ... ...... .. .. ... . ... .. .. ... .. .. ...... " .... . ..... .. .. .. .... ... .. .. . ... .. .. ..... .. ... . .... .... ... 162
  Довідковий матеріал .... ... .. .. ... .... .... ......... .... .. .. .. .... .... .. ..... . ...... . ....... ... .... .. .. . .. .......... 167
  Для нотаток . ... .... .. . .... .. ... .. ..... .. ... .. . .. ............ ......... . .. .... .. .. .. .. . .. ... .... . .... ... .... ..... . ... . 173

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід