Математика в тестах до ЗНО 2020. Енциклопедія Частина 2: Захарійченко Ю. Ранок. купити

Артикул: zn-18932
50 грн
Характеристики
Видавництво
«Ранок»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Захарійченко Ю.О.
 • Повний курс математики в тестах: У 2 ч . Ч. 2: Теоретичні відомості. Тематичні та підсумкові тести / Ю. О. Захарійченко, О. В. Шкальний, Л. І. Захарійченко, О. В. Шкальна. - 2-ге вид., доповн. - Х. : Вид-во •Ранок•, 2018. - 192 с. - (Серія •Енциклопедія тестових завдань•).
  Видання містить короткі теоретичні відомості, тематич-н1 и підсумкові комбіновані тести, структура я.ких відповідає структурі тестів ЗНО з математики. Матеріал посібника подано за тематичними блоками,
  які відтворюють змістові лін.ії сучасного шкільного курсу математики (5- 11 класи). До всіх завдань наведено відповіді , до найбільш типових завдань, а також тих, що мають додаткове методичне навантаження, по·
  дано повні розв'язання з коментарями.
  Посібник є складовою навчально-методичного комплекту •Повний курс математики в тестах• серії • Енпиклопедія тестових завдань•.
  Призначено для учнів закладів загальної середньої освіти, абітурі· єнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу математИІ<и; вчителів математики.

 • Передмова ... .. ......... . ................................... .. ........ . З
  Розділ 1. ЧИСЛА І ВИРАЗИ .............................. . ............... 5
  1.1. Цілі й дробові раціональні вирази ......................... .. ...... 5
  1.2. Ірраціональні вирази ....... . ...... ......... ................ .... . 6
  1.3. Тригонометричні вирази . .. ........ .. .................... .. .. ... . 8
  1.4. Логарифмічні вирази .. . .................. . ... . ......... . ..... .. 11
  Розділ 2. ФУНКЦІІ ТА Ух ГРАФІКИ .................. . ............ . ..... 13
  2.1. Фун1<ція .. .................................. .. ................ 13
  2.2. Jlінійна фунІ<ціЯ ............ . .. .... ........ .. .... .......... . ... 14
  2.3. Квадратична функція ........... .. .......... .. . ................ 15
  2.4. Степенева функція .................... . .... ... .. . . .. ... ..... ... 16
  2.5. Дробово-лінійна функція ........ ....... ........... ......... .. ... 18
  2.6. Тригонометричні функції ....... ............ ...... ...... . .. . .... 19
  2. 7. Обернені тригонометричні функції ....................... . .. .. . . . 22
  2.8. Показникова функція ........... ...... ...... ............ ....... 25
  2.9. Логарифмічна функція ........ . ............................ . ... 25
  2.10. Побудова графіків фунІ<цій методом геометричних перетворень ...... 26
  Розділ 3. РШНЯННЯ ТА СИСТЕМИ РШНЯНЬ ......................... . ... 28
  3.1. Основні терміни ............................................... 28
  3.2. Цілі та дробові раціональні рівняння .. ... ................ . ... . ... 29
  3.3. Ірраціональні рівняння .. . ....................... . .............. 30
  3.4. Тригонометричні рівняння .. . ........ ...... ...... . ... . ........ . . 31
  3.5. Пока.зникові та логарифмічні рівняння .... ... ................ . ... 32
  Розділ 4. НЕРШНОСТІ ТА СИСТЕМИ НЕРІВНОСТЕй .... .... . ...... ....... . 33
  4.1. Нерівність та її розв'язки ... . ........................ ... ........ 33
  4.2. Цілі та дробові раціональні нерівності ... .. . . .. ................. . . 34
  4.3. Ірраціональні нерівності . ... ............ . ............ . .. . ....... 35
  4.4. Тригонометричні нерівності .............. . .................. . ... 36
  4.5. Показникові та логарифмічні нерівності .. ..... .................. .. 36
  Розділ 5. ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ .. . .... ...... ......... . .. .......... . ...... . . 38
  5.1. Математичне моделювання ............... . .............. . ....... 38
  5.2. Задачі на арифметичні співвідношення між об'єктами ......... . .... . 38
  5.3. Задачі на рух і на роботу .. . .. . . ................................ 39
  5.4. Задачі на відсотки ...... .. . .. . .. . . ...... ...... . ... . .. .... . .. ... 40
  5.5. Задачі на подільність цілих чисел ....... . . .. ...... .. .. . .... . .. . . . 40
  Розділ 6. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАJПЗУ . ................. . . . . . . 42
  6.1. Числові послідовності. Прогресії ......................... . ... . . .. 42
  6.2. Похідна та її застосування ...... . ...... ... ... .. ... . ........ .. . . . 43
  6.3. Первісна та інтеграл . .................................. . . ..... . 46
  Розділ 7. ПЛАНІМЕГРІЯ ............ .................... . ..... ......... 49
  7 .1. Аксіоматична будова планіметрії . . . .......................... . ... 49
  7.2. Трикутники та їх властивості .......... . .. . .................. . ... 50
  7.3. Чотирикутники, мвогокутники та їх властивості . ................ . . 53
  7.4. Коло, круг та їх елементи ...................... .. ........... .. .. 56
  Розділ 8. СТЕРЕОМЕТРІЯ .......... .. ....... ........... . ............. .. . 59
  8.1. Аксіоматична будова стереометрії ........... . ... . ............ .... 59
  8.2. Прямі та площини у просторі .... ............................. . .. 59
  8.3. Призми і паралелепіпеди ... . ... . . .. . ........................ . .. 62
  8.4. Піраміди і зрізані піраміди .... .. . . . . ......... .. . . .. . ..... .... ... 64
  8.5. Тіла обертання ............... . .. . .......... .. . .. .......... . 1 •• • 65
  Зміст
  Ро3діл 9. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ ..................................... 68
  9 .1. Системи координат ва площині та у просторі .................. . .. . 68
  9.2. Вектори та дії вад ними ........................................ їО
  Розділ 10. ЕЛЕМЕНТИ КОМБПІАТОРИКИ І СТОХАСТИКИ ................ . . ї3
  10.1. Класичне, геометричне і статистичне означення ймовірності .... . . . . і3
  10.2. Елементи комбінаторики та її застосування до обчислення
  ймовірностей .. . . . ........ .. ......... . . . ........ . .. . ......... . ї 4
  10.3. Основні теореми теорії ймовірностей ............................ . -5
  10.4. Елементи математичної статистики ............................. . -7
  ТЕ!\1АТИЧНІ ТЕСТИ ........ . .......................................... -g
  Тематичний тест № 1 •Числа і вирази• .................. . .... . .. . .. . ї9
  Тематичний тест No 2 сФункції та їх графіки• ........................ 83
  Тематичний тест No 3 •Рівняввя та системи рівнянь• ..... .. . ..... . . ... 87
  Тематичний тест No 4 •Нерівності та системи нерівностей• .. . ..... . . . ... 91
  Тематичний тест № 5 •Текстові задачі• .... . ... . ......... .. ... . .. . ... 95
  Тематичний тест № 6 •Елементи математич:вого аналізу• ... . .......... . 99
  Тематичний тест № 7 •Планіметрія• .. . .... . ............. . .. . ....... 103
  Тематичний тест № 8 •Стереометрія• ....................... . ....... 107
  Тематичний тест № 9 •Координати і вектори• ................. . ...... 111
  Тематичний тест № 10 •Елементи комбінаторики і стохастики• ......... 115
  КОМБПІОВАНІ ТЕСТИ . ....................... . ....................... 119
  Комбінований тест No 1 ..................... . .............. . ....... 119
  Комбінований тест No 2 ....................................... . .... 124
  Комбінований тест No 3 .................................... . ....... 129
  Комбінований тест No 4 ...................................... .. .... 135
  Комбінований тест No 5 . . ................................. .. ....... 140
  Комбінований тест No 6 ................. . .................. . ... . .. . 145
  Комбінований тест No 7 ............................................ 150
  Комбінований тест № 8 ................. . .. . ...... . ..... . .. . . .. .... 155
  ЗРАЗКИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КОМЕНТАРЯМИ . . ..... 160
  Тематичний тест No 1 •Числа і вирази• ...... . .... . .... . .... .. . .... .. 160
  Тематичний тест № 2 •Функції та їх графіки• . ....... . . . ..... . ....... 161
  Тематичний тест № 3 •Рівняння та системи рівнянь• .......... . ....... 163
  Тематичний тест № 4 •Нерівності та системи нерівностей• ..... . .. . .... 166
  Тематичний тест № 5 •Текстові задач.і• ...... .. ................. .. ... 168
  Тематичний тест № 6 •Елементи математичного аналізу• ....... . ....... 1 70
  Тематичний тест № 7 •Планіметрія• ........ . ............... . .. . .... 173
  Тематичний тест № 8 •Стереометрія• ..... . .. . ...................... . l 7f.,
  Тематичний тест № 9 •Координати і вектори• ........................ 17
  Тематичний тест № 10 •Елементи комбінаторики і стохастики• . . ....... 18(,
  ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ І КОМБПІОВАНИХ ТЕСТІВ ......... . ....... 182

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід