Математика в тестах до ЗНО 2019. Енциклопедія тестових завдань. Частина 2. Авт: Захарійченко Ю.О. Вид-во: Ранок. купити

Артикул: zn-18932
45 грн
Характеристики
Видавництво
«Ранок»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
176
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Захарійченко Ю.О.
 • Повний курс математики в тестах : У 2 ч . Ч. 2 : Теоретичні відомості. Тематичні та підсумкові тести / Ю. О. Захарійченко, О. В. Шкальний, Л. І. Захарійченко, О. В. Шкальна. - Х. : Видво
  «Ранок», 2017. - 176 с. - (Серія «Енциклопедія тестових завдань»).
  ISBN 978-617-540-281-8 (ч. 1)
  ISBN 978-61 7-09-3131-3 (ч. 2) Видання містить короткі теоретичні відомості, тематичю и підсумкові комбіновані тести, структура яких відповідає тестам ЗНО з математики
  . Матеріал посібника структуровано за тематичними блоками , які відтворюють змістові лінії сучасного шкільного курсу математики
  (5-11 класи). До всіх завдань подано відповіді, до найбільш типових завдань,а також таких, що несуть додаткове методичне навантаження,
  наведено повні розв'язання з коментарями.
  Посібник є складовою навчально-методичного комплекту •Повний курс математики в тестах• серії •Енциклопедія тестових завдань..
  Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто бажає систематизувати й повторити матеріал шкільного
  курсу математики; вчителів математики .

 • Передмова ............................................................. 3

  Розділ 1. ЧИСЛА І ВИРАЗИ .............................................. 5

  1.1. Цілі й дробові раціональні вирази ................................. 5

  1.2. Ірраціональні вирази ............................................ 6

  1.3. Тригонометричні вирази ......................................... 8

  1.4. Логарифмічні вирази ........................................... 11

  Розділ 2. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ГРАФІКИ ..................................... 13

  2.1. Функція ...................................................... 13

  2.2. Лінійна функція ................................................ 14

  2.3. Квадратична функція .......................................... 15

  2.4. Степенева функція ............................................. 16

  2.5. Дробово-лінійна функція ........................................ 18

  2.6. Тригонометричні функції ........ . .............................. 19

  1. 7. Обернені тригонометричні функції ............................... 2 2
  2. 8. Показникова функція .......................................... 2 5

  2.9. Логарифмічна функція ......................................... 25

  2.10. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень ...... 26

  Розділ 3. РІВНЯННЯ ТА СИСТЕМИ РІВНЯНЬ ............................. 28

  3.1. Основні терміни ............................................... 28

  3.2. Цілі та дробові раціональні рівняння ............................. 29

  3.3. Ірраціональні рівняння ......................................... 30

  3.4. Тригонометричні рівняння ...................................... 31

  3.5. Показникові та логарифмічні рівняння ........................... 32

  Розділ 4. НЕРІВНОСТІ ТА СИСТЕМИ НЕРІВНОСТЕЙ ....................... 33

  4.1. Нерівність та її розв'язки ....................................... 33

  4.2. Цілі та дробові раціональні нерівності ........... . ................ 33

  4.3. Ірраціональні нерівності . . . ..................................... 34

  4.4. Тригонометричні нерівності ...... . .............................. 35

  4.5. Показникові та логарифмічні нерівності ........................... 36

  Розділ 5. ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ ..... ... .................................... 38

  5.1. Математичне моделювання ...................................... 38

  5.2. Задачі на арифметичні співвідношення між об'єктами ............... 38

  5.3. Задачі на рух і на роботу ....................................... 39

  5.4. Задачі на відсотки ............................................. 40

  5.5. Задачі на подільність цілих чисел ................................ 40

  Розділ 6. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ........................ 42

  6.1. Числові послідовності. Прогресії ...... .. ......................... 42

  6.2. Похідна та її застосування ....................... . .............. 43

  6.3. Первісна та інтеграл ....... . ................................... 46

  Розділ 7. ПЛАНІМЕТРІЯ ............................................... 49

  7 .1. Аксіоматична будова планіметрії . . ...... . ........................ 49

  7 .2. Трикутники та їх властивості .................................... 50

  7.3. Чотирикутники, многокутники та їх властивості ................... 53

  7.4. Коло, круг та їх елементи . . ..................................... 56

  Розділ 8. СТЕРЕОМЕТРІЯ ............................................ ... 59

  8.1. Аксіоматична будова стереометрії ................................ 59

  8.2. Прямі та площини у просторі .................................... 59

  8.3. Призми і паралелепіпеди ....................................... 62

  8.4. Піраміди і зрізані піраміди ...................................... 64

  8.5. Тіла обертання ................................................ 65

  Розділ 9. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ ..................................... 68

  9.1. Системи координат на площині та у просторі ...................... 68

  9.2. Вектори та дії над ними ........................................ 70

  Розділ 10. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ І СТОХАСТИКИ .................. 73

  10.1. Класичне, геометричне і статистичне означення ймовірності ........ 73

  10.2. Елементи комбінаторики та її застосування до обчислення

  ймовірностей ................................................. 7 4

  10.3. Основні теореми теорії ймовірностей ............................. 75

  10.4. Елементи математичної статистики .............................. 77

  ТЕМАТИЧНІ ТЕСТИ ................................................... 79

  Тематичний тест No 1 «Числа і вирази» .............................. 79

  Тематичний тест No 2 «Функції та їх графіки» ........................ 83

  Тематичний тест No 3 «Рівняння та системи рівнянь» .................. 87

  Тематичний тест No 4 «Нерівності та системи нерівностей» .... ..... ..... 91

  Тематичний тест No 5 «Текстові задачі» .............................. 95

  Тематичний тест No 6 «Елементи математичного аналізу» ............... 99

  Тематичний тест No 7 «Планіметрі.я» ................................ 103

  Тематичний тест No 8 «Стереометрі.я» ............................... 107

  Тематичний тест No 9 «Координати і вектори» ........................ 111

  Тематичний тест No 10 «Елементи комбінаторики і стохастики» ......... 115

  КОМБІНОВАНІ ТЕСТИ ..... . .......................................... 119

  Комбінований тест No 1 ........ . ................................... 119

  Комбінований тест No 2 .. . .................... ........ ............. 124

  Комбінований тест No 3 ..... . ....... ... ............................ 129

  Комбінований тест No 4 ............................................ 135

  ЗРАЗКИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КОМЕНТАРЯМИ ....... 141

  Тематичний тест No 1 «Числа і вирази» .............................. 141

  Тематичний тест No 2 «Функції та їх графіки» ........................ 143

  Тематичний тест No 3 «Рівняння та системи рівнянь» .................. 145

  Тематичний тест No 4 «Нерівності та системи нерівностей» ............. 148

  Тематичний тест No 5 «Текстові задачі» .............................. 151

  Тематичний тест No 6 «Елементи математичного аналізу» ............... 153

  Тематичний тест No 7 «Планіметрі.я» ................................ 156

  Тематичний тест No 8 «Стереометрі.я» ................................ 159

  Тематичний тест No 9 «Координати і вектори» ........................ 161

  Тематичний тест No 10 «Елементи комбінаторики і стохастики» ......... 163

  ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ І КОМБІНОВАНИХ ТЕСТІВ .... ..... ........ 166

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід