Математика 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Довідник: Виноградова Т. Асса. купити

Артикул: zn-18970
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
144
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Виноградова Т.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих .тем. Інформація представлена в наочній формі чітко на одну сторінку, що дозволяє. швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
  Посібник відповідає чинній проrрамі МОИ України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних  поняттях, термінах, визначеннях. Рекомендований для бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт , а також до. ДПА і ЗНО.

 • Алгебра
  1. Множини. Дії з множинами .. . .. ... : .. ... .... . . . . . ... 8
  2. Числові множинИ .. ..... .. . .. .. . . ... . ....... . . . . ... . 9
  3. Закони додавання та множення .......... '. . . ... . ...... 10
  4. Пррсті та складені числа ...... : . . . . .... . . . .......... 11
  5. Ознаки подільності . . ... . . .. , . . . . . .. . ....... . . . . . ... 12
  6. Дроби. Дії з дробами . . . . ....... .. . . . . .... . ..... ... . . 13
  7" Середні величини. Відсотки . . ......... .. . .. .. . .. . _. . . 15
  8. Модуль числа. Властивості модуля . . . . . .. ...... ... ... 17
  9. Пропорції .. . ................ .. . .... ... .. .. . .... .. . 18
  10. Формули скороченого множення .. .. . ..... . . . ....... 19
  11. Степені .......... . . . . . .... . . .. . .. ...... . ... .. : ... 21
  12. Логарифми . .. .. . . .. . ......... . .... . .... ... . . ..... 22
  13. Арифметичний корінь ....... .. ............... . . .. . 23
  14. Прогресії .. ... .. . " . . ........ , ....... . .. -...... .. . .. 25
  15. Основи тригонометрії ... ......... . . .... . . ...... . .... 26
  16. В:Ластивості тригонометричних функцій .. . . : .. . ...... 27
  17. Тригонометричні формули . .. . .... . ....... . . .. . . . . .. 28
  18. Формули перетворення суми та різниці ·
  тригонометрич:Них функцій у доб)тток ... . .... - ....... ... 30
  19. Лінійні рівняння ................. . .. .. .. . .... ... : .32
  20. Квадратні рівняння . .... . ... . .... . ..... : . . . .... . . . 33
  21. Розв'язання різних квадратних рівнянь . . . : .... .... . . 34
  22. Теорема Вієта . ... ........ . .. ... .... . ... . ...... . ... 35
  23. Раціональні та ірраціональні рівняння . ... . . . ... . . .. 36
  24. Показникові рівняння ...... . . . ..... . .... . ......... 37
  25. Логарифмічні рівняння ... . . ... ..... " . . .... . .. . . . .. 38
  26. Тригонометричні рівняння .. . . . .... ... . ....... . . . , . 39
  • .27. Системи рівнянь із двома змінниМ:и . . . ....... . .. · . . . .40
  28. Числові нерівності . . .. ...... . . . . .. . .. . . .. .......... 42
  29. Лінійні нерівності ..... . .. . ........ . . . . . .. . . .... . . . 43
  30. Квадратні нерівності .. . . . ........ ... ...... . ...... . 44
  31. Ра:Ціона.ІІьні нерівності ................... .' ..... . . . . 46
  32. Ірраціональні нерівності . . ... . .. : .... . ..... . ... .. _ .47
  33. Показникові нерівності . .. -. .. , . ... . .. .. ............ 48
  34. Нерівності, що містять змінну під знаком модуля ...... 49
  35. Логарифмічні нерівності . . . ... . . ...... . . .... ...... . 50
  Функція та її властивості . Види функцій
  36. Функція ' ... : ............. . ............ . ..... . .. . . 52
  37. Область визначеннядеяк_их функцій . .. . ...... . ..... 53
  38. Парні та непарні функції ...... . ............... ... . 54·
  39. Періодичність функції .. . .... .... ....... . . : ........ 55
  40. Нулі та знаки функції ....... -.... .. . . : ... . .... . , .. . 56
  41. Монотонність функції. ПроМіжки зростання
  та спадання функції .· ........... ..... ..... ... . ....... : 57
  42. Обернена функція ........................... . ..... 58
  43. Перетворення графіків ....... ... . . ..... . : . ......... 59
  44. Лінійна функція та її графік . ....... ... . .. . ....... . 61
  45. Функція, що описує обернену пропорційну ·
  залежність . ....... .... ...... .. ·; .... ........ ..... ... ... 63
  46. Квадратична фун1<ція ..... .. . . . .. . . ................. 64
  47. Степенева функція .. . ...... . .... .. ... , ........ ..... 66
  48. Показникова функція ....... . . . . . ........ ... ..... . . 68
  49. Логарифмічна функція ...... .. ........ . . ... ....... 69
  50. Тригонометрична функціЯ у = ·sin х . .. . .... .......... 70
  51. Тригонометрична функція у = cos х .. ..... : . . .... .... 71
  52. Тригонометрична функція у = tg х . .... ... . .......... 72
  53. Тригонометрична функція у = ctg х . ......... . . . ..... 73
  54. Обернені тригонометричні функції ... ........... ... . 74
  Початки математичного аналізу
  55. Границя . . .. . .. .. ... ..... . . · ..... .. ... ...... ..... . 78
  56. Похідна функції . . .. .. ... ...... ....... . ... .... .... 79
  57. Правила диференціювання .. . . ............ · .... .. .. . 81
  58. Похідні основних елементарних функцій ... .. .... .... 82
  59. Використання похідної для дослідження функцій . .... 83
  60. Найпростіші диференціальні рівняння ... . ..... ~ ..... 85
  61. Первісна та інтеграл .... . ..................... . .. .. 86
  62. Таблиця первісних (невизначених інтегралів) ....... .. 87
  63. Визначений інтеграл ..... .. .. · . .. . ....... ....... .. . 88
  64. Застосування визначеного інтеграла .......... · .... . .. 89
  Елементи комбінаторики, статистики та теорії
  • ймовірностей
  65. Метод математичної індукції . Елементи статистики .. . 92
  66. Комбінаторика ....... . ........ .. ........... . ...... 93
  67. Вибір формули для розв'язання
  комбінаторних задач .. .. . .... . ... . .......... ..... ... . . 95
  68. Елементи теорії ймовірностей .. . .. , . ..... .. . ........ 96
  Геометрія
  69. Кути на площині .. ....... .......... ..... .. . . .. ... 100
  70. Кути, утворені при перетині двох прямих третьою
  прямою ....... ... .. .. . ...... . . ...... . · .. . ...... . ..... 101
  71. Розташування прямих на площині . . .. ..... ... ..... 102
  72. Трикутник ........ . ......... . ......... ...... . ... 104
  73. Ознаки рівності трикутників . . .... . .. .. .. ...... . . . . 105
  74. Ознаки рівності прямокутних трикутників . . .. ... .... 106
  75. Подібність трикутншсів . . . ..... '. .... .. . . . .... .. . . . 107
  76. Елементи трикутника та залежності в ньому . ... .... 109 .
  77. Радіуси вписаного кола у трикутншс та описаного
  нав1соло ньоrі) ......... .. . . . . ... .. .....•.. . .. ........ 110
  78. Площа трикутника ...... .. .. ......... . .......... . 111
  79. Теореми синусів та косинусів .... . .. ..... . . . ..... . . 112
  80. Медіани, висоти, бісектриси трикутника . .. ... .. . ... . 113
  81. Рівнобедрений, рівносторонній,
  прямокутний три1сутншси . .. . ...... : .............. . ... 115
  82. Вписані та центральні кути .... . .... .. : .. . . .. .. . .. 116
  83. Взаємне розміщення прямої та кола ..... . .. ~ .... . .. 118
  84. Чотирикутник . .... .. . ... " ...... .. . . . .. . .... . .... 120
  85. Паралелограм .. . . . . : . ........ .. . . . ......... · .. . . . 121
  86. ПрЯмокутник, ромб, квадрат ....................... 122
  87. Трапеція .. . . . . ....... .. ... .. ........ .. · . .. . .. . . . . 123
  88. МноГОКJ'ІНИК · .. . .. . ... . . ..... .............. ..... . 124
  89. Правильні многов:утни1си .. . ...... . .. ....... . .. .... 125
  90. Коло і круг ....... .... . .......... ....... .. .. ... .. 126
  91. Прямі та площини у просторі . ...... ... .. ... . . ... .. 127
  92. Площа ортогональної проекції
  много.Rутника на площину .. . . . .. . .... .. . . . . . . . .. .. . . . 128 ·
  93. Призма ...... .. .... .. . ... .. ....... . ... . . . ....... 129
  94. Паралелепіпед . .... . ................ . . . . .. ...... . 130
  95. Піраміда ........... . . .. .. .. : ...... " ........ ... .. 131
  96. Тіла обертання. Циліндр. Конус .... . . . . .. . .... ... .. 133
  97. Тіла обертання. Сфера та в:уля . .. .. . . . . . . ........ . . 135
  98. Прямокутна декартова система координат ....... . . .. 136 ·
  99. Вектори на площині . . ...... . .. . . . . ~ .. . .... . .... . . 139
  100. Ве1стори у просторі .. . .... ...... .. .. . . , ... . ... . .. 14.1
  Предметний покажчик .. .... . . ... ........ . . . ... . ... 143

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід