Комплексне видання Українська мова ЗНО 2020 : Глазова О. Освіта купити

Артикул: zn-19712
160 грн
150 грн
Характеристики
Видавництво
«Освіта»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
320
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Глазова О.
 • Посібник містить теоретичний матеріал, комплекс' вправ і завдань, а також типові тести для підготовки до ЗНО. правильність виконання завдань можна звірити з поданими наприкінці посібника відповідями до тестів.
  Теоретичний матеріал структуровано відповідно до чинно.і. програми ЗНО, що дає змогу здійснювати підготовку вже із 5 класу як самостійно, так і на уроках української мови.
  Видання адресовано абітурієнтам, учням та вчителям української мови.

  Завдання цієї книжки - не лише узагальнити й систематизувати вивчене вами на уроках української мови. Посібник допоможе замислитися: де і як ви зможете здобуті знання використати? У який спосіб і за яких обставин застосувати вміння? І головне: як впливатиме на все ваше наступне життя якісна мовна освіта? Як змінюватиме вашу долю добре знання мови і гарне володіння мовленням?
  Незмінною залишатиметься лише роль спілкування - на розвиток подій воно впливатиме якнайбільше. Саме ґрунтовне знання мови і бездоганне володіння мовленням забезпечить можливості для вашої самореалізації як особистості, професіонала, а можливо, й громадського і державного діяча.
  Освіту часто зображають у вигляді сходів, які ведуть людину до майбутнього. Цей посібник має стати важливою сходинкою у вашому навчанні. На цю сходинку ви зможете стати як перед закінченням шкільної освіти, тобто навчаючись у випускному класі, так і навчаючись у такому важливому дев'ятому або навіть восьмому чи сьомому класі! Адже навчатися не тільки ніколи не пізно, а й ніколи не рано! Тим більше навчатися мови!
  Отже, користуючись посібником, ви зможете:
  о закріплювати й узагальнювати здобуті на уроці мови теоретичні знання - із цією метою в книжці подано лаконічно викладені мовні правила і як найсучасніші таблиці та схеми;
  о свідомо виробляти здатність вправно та швидко розпізнавати й аналізувати мовні явища - посібник включає призначені для цього алгоритми;
  о тренуватися в застосуванні мовних знань - посібник містить різноманітні вправи.
  Проте головне призначення навчально.і. книжки - підготовка до ЗНО, формування навичок правильно і швидко виконувати тестові завдання різних форматів. 3авдання посібника - зробити так, щоб тестове завдання стало для вас звичним інструментом самооцінювання. Тест ви виконуватимете для об'єктивної самоперевірки, безупинно розширюючи діапазон власних навчальних можливостей, оцінюючи не лише рівень своїх знань, а ще й тренуючи себе н; швидкість реакції.
  Будемо раді, якщо книжка допоможе вам безперервно поповнювати знання мови, формувати все нові й нові вміння, тобто безупинно рухатися вперед, розвиваючи упевненість у своїх силах.

 • Дорогий учню! Люба ученице! ..................................................... 3
  Розділ l
  ОРФОГРАФІЯ
  3вукова система української мови. Творення звуків мови ............................... 4
  Тестові завдання ................................................................ 1O
  Голосні та приголосні звуки ...................................................... 13
  Тестові завдання ............................................................... 18
  Позначення м'якості приголосних на письмі ........................................ 22
  Тестові завдання ............................................................... 25
  Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних
  звуків і подовження м'яких приголосних ........................................... 28
  Тестові завдання,............................................................... ЗL
  Правопис префіксів ............................................................. 33
  Правопис суфіксів .............................................................. 36
  Тестові завдання ................... : ........................................... 89
  Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків .............................. 42
  Тестові завдання............................................................... 44
  Правопис великоЇ літери. Лапки у власних назвах .................................... 47
  Тестові завдання ............................................................... 49
  Написання слів іншомовного походження .......................................... 53
  Тестові завдання............................................................... 56
  Написання складних слів. Правопис складноскорочених слів .......................... 59
  Тестові завдання ............................................................... 62
  Правопис відмінкових закінчень іменників ......................................... 64
  Тестові завдання ................................................................ 72
  Правопис відмінкових закінчень прикметників ...................................... 74
  Тестові завдання ............................................................... 76
  Правопис у прикметниках і дієприкметниках ................................. 78
  Тестові завдання ............................................................... 8О
  Нє з різними частинами мови ..................................................... 82
  Тестові завдання ............................................................... 86

  Розділ ІІ
  ЛЕКСИКОЛОГlЯ. ФРА3ЕОЛОГІЯ
  Лексичне значення слова ........................................................ 88
  Тестові завдання ............................................................... 92
  Лексика украЇнськоЇ мови за походженням. Активна і пасивна
  лексика украЇнськоЇ мови. 3астарілі й нові слова (Неологізми) ......................... 96
  Тестові завдання ............................................................... 99
  3агальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика.
  Терміни. Нейтральна та емоційно забарвлена лексика ............................... 102
  Тестові завдання .............................................................. 104
  Фразеологізми................................................................107
  Тестові завдання ............................... .............................. 109
  Розділ ІІІ
  БУдоВА ОЛОВА
  Будова слова..................................................................114
  Тестові завдання..............................................................118
  Розділ lV
  морФологія
  Самостійні та службові частини мови ............................................. 122
  Іменник......................................................................122
  Тестові завдання............................................................... 128
  Прикметник..................................................................132
  Тестові завдання .............................................................. 189
  Числівник....................................................................145
  Тестові завдання .............................................................. 152
  3айменник....................................................................155
  Тестові завдання .............................................................. 16О
  дієслово.....................................................................165
  Тестові завдання .............................................................. 178
  Прислівник..................................................................177
  Тестові завдання........................................:і:І....................181
  Дієчрикметник. дієприслівник .................................................. 185
  Тестові завдання .............................................................. 191
  Службові частини мови ......................................................... 196
  Тестові завдання .............................................................. 202
  Вигук.......................................................................206
  Тестові завдання .............................................................. 210

  Розділ V
  Словосполучення..............................................................212
  Тестові завдання .............................................................. 21Т
  Речення......................................................................219
  Тестові завдання .............................................................. 228
  Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні
  члени діюскладного речення ..................................................... 227
  Тестові завдання .............................................................. z88
  другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні ................... 236
  Тестові завдання.............................................................. 244
  Просте ускладнене речення ...................................................... 248
  Тестові завдання .............................................................. 261
  Складне речення .............................................................. 263
  Складносурядне речення ........................................................ 264
  Тестові завдання .............................................................. 268
  Складнопідрядне речення, його будова. Головна й підрядна частини .................... 271
  Тестові завдання..............................................................27Т
  Безсполучникове складне речення ................................................. 280
  Тестові завдання ............................................................. 283
  Складне речення з ріними видами сполучникового
  й безсполучникового зв'язку .................................................... 285
  Способи відтворення чужого мовлення ............................................ 288
  Тестові завданняя .............................................................. z92
  Розділ VI
  Стилі мовлення ............................................................... 295
  Тестові завдання .............................................................. 300
  Розділ VII
  РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
  Орієнтовні завдання для створення власних висловлень .............................. 305
  Відповіді до тестових завдань ..................................................  311

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід