Історія України ЗНО 2020: Збірник тестових завдань ( Воропаєва, Скирда ). Весна

Артикул: zn-19766
70 грн
Характеристики
Видавництво
«Весна»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
184
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Воропаєва В., Скирда І.
 • На сучасному етапі формування освіти ефективним інструментом навчального моніторингу звань учнів є тестові завдання. Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають
  багато переваг, серед яких: '
  - можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;
  - об 'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;
  - створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;
  - стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів;
  - охопити тестуванням значну кількість учнів.
  Основною метою даного навчального посібника є формування ключових та історичної компетентностей учнів , необхідних для успішного проходження ДПА/ЗНО . Він розроблений з урахуванням мети,
  змісту та результатів навчально-пізнавальної діяльності, які закладені в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальній програмі та Програмі ЗНО з історії України.
  Навчальний посібник охоплює шкільний курс з історії України від найдавніших часів до сьогодення . Він надає можливість перевірити рівень сформованості в учнів передовсім історичної компетентності,
  до елементів якої належать:
  - хронологічна компетентність - уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати близькі та далекі причинно-наслідкові зв'язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, 
  виявляти зміни і тяглість життя суспільства;
  - просторова компетентність - уміння орієнтуватися в історичному просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і природного довкілля;
  - інформаційна компетентність - уміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність, виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях
  авторів джерел;
  - логічна компетентність - уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність
  трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретацїї;
  - аксіологічна компетентність - уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної групи людей, осмислювати
  зв'язки між історією і сучасним життям.
  Навчальний посібник можна використовувати для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, самоперевірки своїх знань і вмінь, тренуватися заповнювати бланки відповідей.
  У кожній темі представлено 24 тестових завдання різних типів:
  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (.№ 1-18). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учень вибрав
  і позначив правильну відповідь у бланку відповідей .
  2. Завдання на встановлення правильної послідовності (.№ 19-20). До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша
  подія має відповідати цифрі 1, друга - цифрі 2, третя - цифрі 3, четверта - цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учень правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок
  (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей.
  3. Завдання на встановлення відповідності (No 21- 22). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання , необхідно встановити відповідність
  інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити •логічні пари•). Завдання вважається виконаним, якщо учень правильно зробив позначки ва перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок
  (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей.
  4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (.№ 23- 24). До кожного завдання пропонується сім варіантів
  відповіді , серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учень вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей·.
  · Наприкінці навчального посібника розміщено 2 узагальнювальних тести у форматі ЗНО (ще 6 тестів та ілюстрації для розпізнавання абітурієнтами - на сайті видавництва) та зразок бланка відповідей,
  а також відповіді для самоконтролю.
  Посібник може бути корисним для учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки до державної підсумкової атестації , зовнішнього незалежного оцінювання , а також для самоконтролю.

 • ПЕРЕДМОВА ..... . . .... . .. . . ................ · ... .. . ... : .. . ...... . ... . ................ 3
  ТЕМА 1- 2.
  Вступ до історії України. Стародавня історія України .......... . .. . . ...... . . ..... ........ ... 5
  ТЕМА3.
  Русь-Україна (Київська держава) ..... . ... ..... . ...... . ...... . ...... .. ..... . ... ... . ...... 10
  ТЕМА4 .
  Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). :Монгольська навала ....... ... ........... . 15
  ТЕМА5 .
  Руські удільні князівства у складі іноземних держав
  у другій половині XIV - першій половині XYJ ст. Кримське ханство . .. . ............ .. . ... .... 20
  ТЕМА6.
  Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст ............ ..... ....... .. . 25
  ТЕМА 7.
  Українські землі у складі Речі Посполитої у першій половині ХVП ст .. . . ...................... 30
  ТЕМА8.
  Національно-визвольна війна українського народу середини ХVП ст . ... .... .. .. .. . ...... . .. .. 35
  ТЕМА9.
  Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII ст . . ............ . .............. . ..... .... ... 40
  ТЕМА10.
  Українські землі наприкінці ХVП ст. -- в першій половині XVIII ст .. . . ........ . .. .. .......... 44
  TEМAll.
  Українські землі в другій половині XVIII ст ........ ... ..... ... ..... .. . . ... .......... .. ... . 49
  ТЕМА 12.
  Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII -
  в першій половині ХІХ ст ........ ....... ......... : . . ....... . ..... .... .. ..... ........ .. . 54
  ТЕМА13 .
  Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІП -
  в першій половині ХІХ ст .. ....... .. ........ .. .... ... . . ... . ........ · . ............ .. .. .. . 59
  ТЕМА 14.
  Культура в Україні кінця XVIII - першої половини ХІХ ст . _. . . ...... .... .. . . . . . .. . .... ...... 63
  ТЕМА 15.
  Українські землі у складі Російської ім перії в другій половині ХІХ ст .. . .. . .. . .... ....... ...... 68
  ТЕМА16.
  Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст ... . ..... .. ........ .. .. . . 73
  ТЕМА 17.
  Культура України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст . ............. . . .... ... .. ....... 77
  ТЕМА 18.
  Українські землі у складі Російської імперії протягом 1900-1914 рр. . ... . . ... .. .. ...... . ..... 83
  182
  ТЕМА 19.
  Українські землі у складі Австро-Угорщини впродовж 1900- 1914 рр . ..... .... . . . .. ... .. . . . . .. 88
  ТЕМА20.
  У країна в роки Першої світової війни .... ....... ... ....... ... . . ...... .... ... . . ..... ... .. . 93
  ТЕМА21 .
  Початок Української революції . . ..... ... . ...... " . .. .. . ... : . . .......... . ......... .... .. . 98
  · ТЕМА22.
  Розгортання Української революції. Боротьба ЗR відновлення державності ....... .. . .. . . .. .. .. 103
  ТЕМА. 23.
  Встановлення комуніс1•ичного тоталітарного режиму в Україні . . . .... .... .................. 109
  ТЕМА24.
  Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні .... . . .... . . . . . .. . . ....... . .. 114
  ТЕМА25.
  Західноукраїнські землі в міжвоєнний період ...... . . ...................... .. .... . . . ..... 119
  ТЕМА26.
  Україна в р61ш Другої світоDОЇ війни ......... . ......... . . , .. . .... .. . . .. .. ... ..... . ... . . 124
  ТЕМА27.
  Україна в перші повоєнні роки ............ . . .. : ........ .... .. . . .. ....... . . ............. 129
  ТЕМА28.
  Україна в умовах десталінізації . ..... . · ......... .. · . .... .. ..... . ..... ............ ....... 134
  ТЕМА29.
  Україна в період загострення кризи радянської системи .......... .. . . ..... .. ... . . . .... . ... 138
  ТЕМА30.
  Відновлення незалежності України . .. . . ... . .......... . . . ... . ....... . ... . · .............. 142
  ТЕМА31.
  Становлення України як незалежної держави " .. . ..... .... . ......... ... ... . . ... .. ..... . . . 146
  ТЕМА32.
  Творення нової України . ... . .. . . . ........ . .... ........ ...... . ... . ..... .. .. . . .. .... ... 150
  УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ТЕСТ No 1 У ФОРМАТІ ЗНО
  ЧАСТИНА!
  Історія України ХХ - початку ХХІ ст . . . . .............. . .. ... . . . .. ......... . . . ........ . 154
  ЧАСТИНА2
  Історія Украї~и від найдавніших часів до кінця ХІХ століття ....... . . . ................ . .. . . 160_
  УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ТЕСТ No 2 У ФОРМА ТІ ЗНО
  ЧАСТИНА І
  Історія України ХХ -- початку ХХІ століття .. . ... . .................. .. .... . ..... . . . . .. . . 165
  ЧАСТИНА2
  Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ... .. . . . . ... . . . . . .... . .... .. . ......... 171
  Перелік правильних відповідей до тестових завдань .. . .. .. . ... . .... .. . . ..... .. .. . . .. ...... 1 78
  · Відповіді до узагальнювальних тестів у форматі ЗНО .... ...... . .. ....... . .. . ..... . . .... ... 180

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід