Історія України ЗНО 2020. Експрес-підготовка: Дедурін Г. Асса. купити

Артикул: zn-18978
80 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Дедурін Г.
 • Експрес-курс підготовки у схемах і таблицях - незамінний помічник випускника школи, який готується до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник містить теоретичні відомості з усіх тем, які перевіряють на ЗНО 2019 з історії України . «Експрес-підготовка» — це можливість опрацювати величезний обсяг матеріалу протягом декількох місяців і повторити безпосередньо перед тестуванням, адже у книзі:

  тільки необхідна теорія з прикладами;

  усі теми в схемах і таблицях;

  350 тренувальних тестових завдань.

  Наочне та доступне викладення матеріалу дозволить швидко знайти потрібну інформацію, усунути прогалини в знаннях. Після кожного розділу наводяться тренувальні завдання різних типів із відповідями. Наочне і доступне викладення матеріалу дозволить швидко знайти потрібну інформацію, усунути прогалини в знаннях і в найкоротші терміни повторити великий обсяг інформації. Посібник можна використовувати як на уроках, так і для самостійної роботи вдома.

 • ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ . . . . ....... . .. . .. .. ... . . . . .... . .. .. .. . 8
  Первісне суспільство на територ ії України ...... . .. . .... . . . ... . . .... . ..... .. . . . . .... 8
  Кочові народи Північного Причорномор 'я ............ .. ... . ......... . ... . ... . . . .. .. 9
  Велике переселення народів ................  ..... . .. . ...................... ..... . 10
  Античн і м і ста-колонії Північного Причорномор'я ... . .. .. . · . .. . ...... . ......... .. ... 10
  Етапи розвитку колон і й .... . . . . . ..................... . . .. , ......... . ........ . . . .... 10
  Походження східних слов'ян . . ... . .. . . . ..... . .. .. .. . . . . .. . . .. .. ... . .. .. . .. . .. ...... 10
  Східні слов 'яни у давнину ........ . ... . .. . ... .......... . ... . . . ... . . . . ......... . . . ... 11
  ТЕМА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ... . .. ... ... . ... . ... ... . .. . 12
  Причини та теорії виникнення Київської Русі ... . . .. . .. . . . .. ... ... .... . . . .... . . . . . . 12
  Теорії утворення Київської Русі .. . . ... . . ........ . .. .. .... . ... . . . ..... . ....... ...... 12
  Становлення та піднесення Давньоруської держави .. . . . . .. ... . ... .. ... . . .. . ...... 13
  Причини та наслідки прийняття християнства на Русі . . ....... . ............ .. . . . . . 15
  Приклади тестових завдань до тем 1-2 .. . .... . ..... . ....... . ... . . . . . . .. .... ... . 16
  ТЕМА з. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ.
  ГАЛИЦЬКО- ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА ....... . .. ... . .... .............. ........ . 22
  Монгольська навала та золотоординське іго .. .. . . . ... .. ....... . .. . ............ . . . . 23
  Галицько- Волинська держава . . ....... . .. . . . ..... . ... .. ... . .... . ............. .. . . . . 24
  ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИЙ
  ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ІХ-ХІІІ СТ .... . ... . ..... . . .. . 25
  Особливості політичного устрою ... . .. . .. . .... .. . . . . ........................... . . . 25
  Соціально-економічний розвиток .
  Сусп ільні стани . « Руська Правда » ........... .... .... . .... . .. . ...... . . . . .. . . . .. .. . .. 25
  Суспільні відносини . .. . .. ...... . ...... . ...... . . . . . ... . ..... . ................ .. .. . .. 26
  Розвиток культури Київської Рус і ............. .. ................................ .. .. 27
  Приклади тестових завдань до тем 3-4 ...... .. .. . ... .. .. . ................ . .. . .. 28
  ТЕМА s. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА
  ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (11 ПОЛ. XIV СТ. - І ПОЛ. XVI СТ.) ... . .. 34
  Литовська політика на українських землях . . : .......... . ...... . .... . ... . . . . .. .. ... . 34
  Польська політика на українських землях . .. . . ...... . ....... . . ... ....... . ... . ..... 35
  Кримське ханство у добу пізнього Середньовіччя . .. .......... . . . . . . . . . .... . ...... 35
  Виникнення українського козацтва . ..... . .. ... ... . . . . . . . . .. ... .. . .. . . . . ..... . .. . .. 36
  Соц і ально-економічний розвиток українських земель ....... . . . . .. .. . ... . . . ... .... 36
  ТЕМА б. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 11 ПОЛ. XVI СТ . . . .... . ... . .. ... . ........ ... . ... .38
  Люблінська унія та зміни у становищі українських земель ... .. . . ....... . ... . ...... 38
  Релігійне питання на українських землях . Берестейська унія ..... . ........... . .. . . 38
  Запорізька Січ . Козацько-селянські
  повстання кінця XVI ст . . . . . ... .. ......... . ...... . . . .............. . . . ... .... .. ..... . . 39
  Військово-адміністративний устр і й
  та політичний лад Запорізької Січі . . . ........ . . . . . . . . . .......... .. .. ......... . . .... 40
  Зростання національного, соціального та релігійного гноблення наприкінці
  XVI ст . . ..... ... .. . . .. .. . . . . .. .......... . . . ..... .. .... ... ......... . ... . .... . ......... 40
  Приклади тестових завдань до тем 5- 6 ..... .. .. .. . .. . .. . . . . . . ...... . ..... ..... . 42
  ТЕМА 7. УКРАІНСЬКІ ЗЕМЛІ В І ПОЛ. XVII СТ ... .. . ... .. .. .. .. ......... .. ..... .48
  Соціально-економічний розвиток ........... . ....... .. .. .. . ..... . . . . .... ..... .. . . .48
  Боротьба козацтва з турецько-татарською агресією ......... ..... ............ .... . 48
  Козацько-селянські повстання 20-ЗО-х рр . XVII ст . . ... ....... .. ........ . .. .. .. . ... .49
  Приклади тестових завдань до теми 7 .... . ... .. . ...... . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. ... . 50
  ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
  СЕРЕДИНИ XVII СТ . ..... . ..... ..... . ... .. .... .. . .... . .... . . . .... . . ....... . . .... Sб
  Перебіг бойових дій у роки Національно-визвольної війни . .. .. ... . . ... .. . ... .. . . . 56
  Державотворчі процеси під час Національно-визвольної війни . Гетьманщина ..... 59
  Зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького ... . ..... . ...... . .. . . ... .. 59
  ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 60-80-Х РР. XVII СТ . ...... .. .... . ........... . .. . б1
  Сутність і причини Руїни . . ........... . .......... . . .. .. . ...... . . .... ..... . .. . .. . . .. . 61
  Початок доби Руїни: від смерті Б . Хмельницького до розколу України .. . ... .... ... 61
  Приклади тестових завдань до тем 8-9 .. .... ... . . . .... . ... .... . . .......... .. .. . 64
  ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ-
  у І ПОЛ. XVIII СТ . ....... . . .. ... ....... .. . . ... . ... ... .. .. . . .. .. .. ... . . . . ... . . . . . 70
  Початок форсованого наступу на українську автономію у І пол . XVIII ст ...... . ... .. . 71
  Розвиток української культури та освіти
  наприкінці XVll-y І пол. XVIII ст . . . . .. . ... " " ........ ... .. . . . ... . . . .. .. . . . ... ...... 7З
  ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 11 ПОЛ. XVIII СТ . .. ... . ... . . .. ....... .. ... . .. .. 74
  Остаточна ліквідація автономії Гетьманщини ...... .. .. . . . . .... ... . ............ .. .. 74
  Правобережжя та Західна Україна. Поділи Польщі . .......... .. ........... . .. . .. . .. 75
  Ліквідація автономії Слобожанщини. Колонізаційні процеси на півдні України . ... 75
  Господарський та культурний розвиток українських земель . .... .. . . . ... . ... . . .. . . 76
  Приклади тестових завдань до тем 10-11 . ... . . . . .. . ...... .. ................ .. .. 78
  ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ • НАПРИКІНЦІ XVIII -Y І ПОЛ . ХІХ СТ .. . . .. . .. . ... ... . ... . . ...... . .... .. ..... .. 84
  Адм і ністративно-територ і альний поділ та соціально-економічний розвиток
  Наддніпрянщини ............. . . .. .. .... .... . .. . . . .. . ..... ...... ... ... . . .. .... .. ... 84
  Суспільно-політичні рухи на Наддніпрянщині
  у І пол. ХІХ ст ........ . .. .. ... . . . ... . . ... . . ....... ..... ............ . ............. . ... . 85
  Зародження національного руху.
  Кирило-Мефодіївське братство . ........ . . .. .. . ... . . . .. .... . . . . . . . . . . .. .. .... .. .. . . 86
  ТЕМА 13.ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVIII -
  У І ПОЛ. ХІХ СТ . .. ... . . .. . .. .. . . ..... .. .. .. . .... . .. . ... .. . ...... . ......... . ..... 88
  Адміністративно-територіальний поділ та соціально-економічний розвиток
  західноукраїнських земель наприкінці XVIII - у І пол. ХІХ ст" .. . ....... ....... .. . . 88
  Зародження національного руху
  на західноукраїнських землях . .. ..... . .. ..... .. ...... ..... . .. . . . . .. ... . ... .... .. ... 89
  Революція 1848 р. в Австрійській імперії
  та її вплив на події у Західній Україні ....... . .. ... ...... . ..... . ... . .. . . . . . .. . ... .. .. 90
  ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVlll-
  1 ПОЛ. ХІХ СТ .. ... .. . .... . .. .. . . . . .. ... .. . . .. .. .. ... ... . ..... .. ............ . . . . . 91
  Початок українського національного відродження . . .. . . ............ . .... . ..... . .. 91
  Освіта і наука .... .. . .... .. . ... . ... . .... .. . . ... . . . . . .... ... . . . ... .. ... .. . .. ... . . . . . . 91
  Приклади тестових завдань до тем 12-14 . .. ... . .. ... . .... . . . . . ..... . ...... ..... 94
  ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  У 11 ПОЛ. ХІХ СТ ..... . . . ....... . . . .. .. .. .. .. ... . . . .. . . . ... . .. .. . . .. . ... ... .. . . . . 99
  Скасування кріпацтва та особливості проведення ліберальних реформ
  60-70-х рр. ХІХ ст. в українських землях . . . . . . . ... . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ... . .. . . 99
  Розвиток промисловості й сільського господарства у пореформений пер і од
  та зміни у соціальній структурі населення .............. . .............. . .......... 100
  Національний рух на Наддніпрянщині у 11 пол. ХІХ ст . . . . . .. . . . . . ... . . .. . ..... .. ... 101
  ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ
  (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У 11 ПОЛ. ХІХ СТ . .. . ..... . ... .. . . . .. . . . . . .. . 104
  Соціально:економічний розвиток . . ... . ..... . ...... .. :· :· . . .. .. .... . . . . . . . .. .... . .. 104
  Політизація національного руху й утворення перших політичних партій . .. .. . . . . 105
  Національний рух у 1880-1890-х рр .. .. . ... . .... . . .... . . . . .. . . . . .. . .. .. . . ..... . .. . 1 Об
  ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 11 ПОЛ. ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ ... .. ............... 107
  Стан освіти у 11 пол . ХІХ - поч . ХХ ст . . . .... . . . .. ......... . .. ....... . .. .. ..... . . .... 107
  Успіхи у розвитку наукового знання .. . .. . . . . . ... .. .... .. . ...... . ... . . .. .. . .. . .. .. 107
  Приклади тесmових завдань до тем 15-17 . .. . . . .... . .. . .. .. .... . .. .. ... .. . . . .. . 111
  ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  НА ПОЧ. ХХ СТ .. . ... . ..... ... . . . ... .. ......... . .. . . . . .. . . .. . . . . ... ... . . . .. ... 117
  Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини на поч . ХХ ст . . .... . . .. . ... . . . 117
  Політизація національного руху на поч . ХХ ст . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..... . . ... . . 117
  Україна в подіях першої російської революції
  1905-1907 рр .. . .... . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . ..... .. ... . . . ..... . .. .. . . . . . . . . .... .... .. 118
  Аграрна реформа П. Столипіна й Україна . . . . . . . ..... . .. .. ........ . ... . .. . . . ... . .. 120
  ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА поч. хх ст" .. .. ... ............. 121
  Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель . . .... 121
  Здобутки українського національного руху
  в Австро-Угорській імперії на поч . ХХ ст . .. . . . . .. . . . ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 121
  " .. .... .... - ТЕМА 20. УКРАІНА В ПЕРШІИ СВІТОВІИ ВІИНІ ... .. ... . . . .... . ... . . .. . ...... 123
  Перебіг бойових дій на території України у 1914-191 б рр " . . .... . ... ... . . . . . . . . . . 12З
  Розвиток національного руху в Першій світовій війні . . . . ..... . .. . .. .. . . ... .. . .. . . 124
  Діяльність окупаційних адміністрацій в Україні
  в роки Першої світової війни . . . ... .. .... . . . .. .. . . ... . .. . .. . . . .. . ... . .. .. ...... . ... 125
  Приклади тестових завдань до тем 18-20 . ... .. .... . . .. . . ... . . . . . .. .. .. ... ..... 126
  ТЕМА21 . УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ ". " .. . " .. . " . . ". " ." .. ... ...... .. . . 131
  Початок Української революції (березень - червень 1917 р.) ....... .. . . . ... . . ... .. 1З1
  Політика Української Центральної Ради в умовах загострення конфлікту з ТУ
  та більшовицькою Росією . . ... . .. . ..... ... .. .... . .. .. . . ... .. . . .. . ...... . . .. . . . . ... 1 З2
  Війна Радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР .. . ... . . . . . . . . . . . .. 1 З2
  ТЕМА 22. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
  НЕЗАЛЕЖНОСТІ . .. .. . . .. . .... . ... . . .... .. . .... . . . ........... . ....... . .. . . .. 134
  Брестський мир та криза УЦР .... . .. . . .. . ... . . ...... ... . .... .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. 134
  Українська держава П . Скоропадського . .. . ..... ... . ... . ...... .. ..... . .. .... . . ... . 135
  Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) ..... .. . . . ... ... . . . . . . ... ... " . .. . .. 136
  Директорія УНР ......... . ... .. ........... . ........ . ...... . ..... . ... .. . . . . ......... 137
  Більшовики в Україні . Політика « воєнного комунізму » . . . . ...... . .. . .......... . ... 1 39
  Приклади тестових завдань до тем 21-22 . . ... . ......... . . . . . . . .. . . .. . .. . . ..... 140
  ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА РСР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОJ
  ПОЛІТИКИ ... . .. ....... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... ...... . . . . . . .. ... . . .. . ....... .. 145
  Входження України до складу СРСР .. . .... . .. .. .. . ... . . . . .. . .... .. .. ... . ... . ... .. . 145
  НЕП в Україні : причини, сутність, наслідки . ... . .. .. ... .. ... . ................... ... 145
  Політика українізації. Національно- культурне відродження 1 920-х рр .. .. ...... . . 147
  ТЕ МА 24. УВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТА Р НОГО РЕЖИМ У В УСРР . ... . .. . .. .. ... 148
  Політика форсованої індустр і ал і зац ії та її насл ідки ........ . .... . ... . ... . ........ . . 148
  Суцільна колективізація. Голодомор 1932-1933 рр . ... ... . ..... ... . ... . .. . . . . . ... . 149
  Формування в УСРР тоталітарного режиму. Політичні процеси та масові
  репресії кінця 1920-1930-х рр .. .... . .. .. ......... . .......... . ....... . ..... . . . .. . .. 151
  ТЕМ А 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У МІЖВОЄННИЙ П Е РІОД .. . ... . .. . 152
  Становище українських земель у складі Польщі . .. . ... . ... . .. . ...... . ..... .. ... .. 152
  Румунська політика щодо українських земель ... ... .. .. .. .. ........... . .... .. .... 153
  Українські землі у складі Чехословаччини. Проголошення
  Карпатської України . .. . ...... .. . .. . . . ... . . ...... . . . .. . .... .. . . .. .. .... . ... ..... . . 153
  Приклади тестових завдань до тем 23-25 . . ... .. .. . . .. . .... . ... . ..... . ..... .... 155
  ТЕМ А 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ... . . .. .. .. . .. .. . ..... 159
  Початок Другої світової війни . Входження західноукраїнськи х земель
  до с кладу УРСР ....... . ..... . ... . ..... . .. .. .. . . . ... . . ... . .. .... . .... . . . . . . . ........ 159
  Початковий етап радянсько-німецької в і йни
  (червень 1941 р . -липень 1942 р.). Окупація території України ... . ... . .... . ..... 159
  Нацистський окупац і йний режим . . ...... .... . .... . ... . ... .. .. .. ... · . . ... . . ... . . ... 160
  Рух опору в Україні ... . .. . .. ... ..... . .... ... ... . .. .. .. .. ........................... 161
  Визволення України від нацистських загарбників . Наслідки війни для УРСР .. . ... 162
  Приклади тестових завдань до теми 26 ....... .. . . .. . ... . ... . ... . ... .. . .. . . .. .. 164
  ТЕМА 27. П І СЛЯВОЄН Н А ВІДБУДОВА ТА РОЗ В ИТОК УК РАЇНИ
  У 1 945-НА ПОЧ. 1 950-Х РР . ... . . .. ....... .. . . . ..... . ... . ... . ..... . ....... . 169
  Особливості повоєнної відбудови народного господарства УРСР . ...... .. .. . ... .. 169
  Посилення т иску на суспільно-політичне життя та ідеологічні компанії
  11 ПОЛ . 1940 - х - поч . 1950-х рр ...... . .. .. . ... .... . .. .. .. . . . . . .. . . . ... .. .... .... . ... 170
  Радянізація Західної України
  у 11 пол. 1940-х - на поч. 1950-х рр .. .. .. ... . ... . . ... ... . . .... . . .... . ... .. .. ..... . . 171
  ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ
  УРСР у сер. 1950-х - на поч . 1960-х рр. Лібералізація
  суспільно-політичного життя . ....... . ..... . . .. ....... .. ... . .. . ... . ......... . . .... 172
  Хрущовські реформи та експерименти
  у народному господарстві . .... ..... . .... . . .. .. .. . . . . . . . ... . ... .. .. . ... . ... . . . .. . . 173
  ТЕМА 29. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ
  РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ . . .. . .. .... .. . .. . ... . ....... .. . .. .. .. . ... . .... . .. . . . 174
  Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (11 пол . 1960-х -
  поч . 1980-х рр.) . .. .. .... . .. ... .. .... . .. . .. .. . . . . ... ... . .. . .. .... . .. .. ... . .. . ... ... . 174
  Соціально-економічний розвиток УРСР
  у 11 пол. 1960-х - на поч. 1980-х рр .. . ....... . ... .. ... . .. .... . ....... ... ... . ..... . . 174
  Опозиційний та дисидентський рух в УРСР під час доби «застою».
  Культура і духовне життя .............. . ....... . .... . . ... ... .. ....... . ............. 175
  ТЕМА 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ
  НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ............. .. .. .. . .... . ......... ......... . ...... 177
  Політика « перебудови » та її особливості в Україні . . ... ... . . . ....... . . . ....... .... 177
  Активізація національного руху за часів « перебудови » ..................... ..... . 177
  Розпад СРСР. Відродження незалежності України ....... ... ........ .. . . .. ... .... . . 178
  Приклади тестових завдань до тем 27-30 . ... .. . . . ... ..... ... .. .... . ........ . . . 179
  ТЕМА 31. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНО,СТІ ..... .. . . ................... 184
  Початок державотворчих процесів у незалежній Україні . Кризові явища
  в економіці . .. ..... . .... ....... ............ . ... .. .... . .. . .. _, . . . .. .... . ..... . . . ..... 184
  Українська держава за часів президентства Л. Кучми. ПрИйняття Конституції
  України ........ . ... ...... ... . ....... .. . ..... . . . . . . .... . ....... ..... ... . . . . . . . . ... . 185
  Особливості суспільно-політичного розвитку України на сучасному етапі
  (2004-2016 рр . ) ...... ..... .. . ... .. .......... . . . . ... .. . ..... . . ...... ... .. ... ...... . 185
  Зовнішня політика незалежної України .... . ..... . . . ..... .. .... . . . ... . . ... ... ..... 187
  Сучасний стан розвитку української- культури .... . .. . ..... . ................... ... 188
  Приклади тестових завдань до теми З 1 . . . .... ..... ...... . . . .. ... . .. ... . . ...... 188
  ВІДПОВІДІ . ...... . .... . .. ........... ....... .. .......... ...... .. ... .. .. .. .. .... 192

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід