Історія України. Збірник тестових завдань (1100 тестів до ЗНО). Авт: Гісем О. Вид-во: Абетка. купити

Артикул: zn-18961
80 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
216
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Гісем О.В.
 • Посібник містить матеріали для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України . У ньому наведено зразки тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідностей, на встановлення правильної послідовності, короткою відповіддю множинного вибору. Також наведено три комплексні варіанти тестових завдань, структуру яких адаптовано до технічних характеристик завдань з історії України для зовнішнього оцінювання та державної підсумкової атестації. До кожного тестового завдання подано правильну відповідь.
  Пропоновані завдання дають змогу учням самостійно підготуватися до виконання тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

 • Передмова ...................................................................................................................................................... 5

  Тема 1. Вступ до історії України .

  Тема 2. Стародавня історія України .................................................................. 6

  Тема З. Київська держава " ...................................................................................... 11

  Тема 4. Галицько-Волинська держава . Монгольська навала ................................................................... 25

  Тема 5. Литовсько-руська держава . УкраІнські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XVI - першій половині XVI ст. ) ................................... 29

  Тема 6. Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI ст.) ............... 34

  Тема 7. Укра1·нські землі в складі Речі Посполита"~ (перша половина XVII ст.)........................................40

  Тема 8. Національно-визвольна в ій на українського народу під проводом Б . Хмельницького середини XVII ст ......................................................................... .45

  Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х - у 80-ті рр . XVII ст .............................................. 53

  Тема 1 О . УкраІ"нськ і землі н а прик і нці XVII - у першій половині XVIII ст .......................... 58

  Тема 11. Укра1нські землі в другій половині XVIII ст ........................ .................. "63

  Тема 12. Українські землі у складі Рос і йської імперії наприкінці XVIII - y першій половині ХІХ ст ....................................... 67

  Тема 13. За х ідноукраїнські землі в складі Австрійсько!" імперії наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст ....................................................... 72

  Тема 14. Культура Укра і ни кінця XVIII - першої половини ХІХ ст ...................................... .. 77

  Тема 15. Наддніпрянська УкраІ"на в другій половині ХІХ ст ..............................81

  Тема 16. Західноукра ·1нські землі у складі Австрійсько!" ( Австро-УгорськоІ") імперії в другій половині ХІХ ст ..................... 87

  Тема 17. Культура Укра ·1ни в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст ................................ 91

  Тема 18. Наддніпрянсь к а Укра ·1на в 1900-1904 рр .................................................................... 94

  Тема 19. ЗахідноукраІнські землі у складі Австро-Угорська"~ імперії на початку ХХ ст . ................................................................ 98

  Тема 20. УкраІ"на в Першій світовій війні ..................................................................................... 100

  Тема 21. УкраІ"нська революція ....................................................................................................... 104

  Тема 22. Україна в боротьбі за збереження державно! незалежності (1918-1921 рр.) ................................................................ 109

  Тема 2З . Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1929 рр .) .. 118

  Тема 24. Утвердження тоталітарного режиму (1929- 19З9 рр .) ........................ 12З

  Тема 25. Західна УкраІна в 1921-1939 рр .............. 130

  Тема 26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр .) ..................................................................................................................... 133

  Тема 27. Україна в перші повоєнні роки (1945 - на початку 1950-х рр.) .............................................................. 147

  Тема 28. Укра Іна в умовах десталінізації (195З-1964 рр . ) ............................ 152

  Тема 29. Укра·1на в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр . ) .......................................................................... 157

  Тема ЗО . Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності Укра1ни (1985-1991 рр.)............................................................... ..... 162

  Тема З 1. Україна в умовах незалежності .................................................................................. 167

  Комплексні варіанти тестових завдань І варіант ........................................................................................." 170

  ІІ варіант ......................................................................................................... 181

  ІІІ варіант ............................ ................................................................................... .. 19З

  Відповіді до тестових завдань" ........................................................................... 205

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід