Історія України 100 тем. Експрес-допомога до ЗНО 2020. Довідник: Дедурін Г. Вид-во: Асса. купити

Артикул: zn-18971
33 грн
Характеристики
Видавництво
«Асса»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
192
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Дедурін Г.
 • Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем. Інформація: Представлена в наочній формі чітко на одну сторінку, Що дозволяє швидко знайти і запам'ятати необхідну тему.
  Посібник відповідає чинній програмі МОН України. Надає можливість самостійно систематизувати знання, зосередити увагу на основних поняттях, термінах, визначеннях. 

  Рекомендований для: бліц-підготовки до уроків і контрольних робіт , а також до ДПА і ЗНО.

  Сучасність вимагає від особистості проявів певних знань і умінь, тому випускники шкіл усе більше звертаються до ЗНО З історії України на шляху до вищої освіти.
  Довідник «100 найважливіших тем з історії України» висвітлює основні теми шкільного курсу історії України, відповідає вимогам чинної навчальної програми.
  Обсяг матеріалу посібника охоплює період від найдавніших часів до найважливіших подій українського сьогодення і допомагає розмежувати доленосні етапи розвитку
  України. У збірнику надаються основні поняття й дати, трактується зміст історичних явищ, встановлюються причинно-наслідкові зв'язки між основними подіями минулого,
  характеризуються історичні особистості та значення їхнього внеску в розвиток нашої країни. Навчальний матеріал подається доступною мовою, що
  полегшує опрацювання й усвідомлення інформації, організація тексту в дві колонки полегшує сприйняття предмета вивчення та відповідних прикладів. Посібник є зручним
  у використанні в якості довідника, адже виграшним є розміщення теми чітко в межах сторінки, методом слайдів, що активізує зорову пам' ять.
  Посібник містить «Предметний покажчик» і «Покажчик. Географія подій», які обов'язково стануть у нагоді.
  Дане видання може використовуватися як довідник для школярів загальноосвітніх шкіл та студентів середніх спеціальних навчальних  закладів.

 • Стародавня історія та Середньовіччя
  1. Первісне суспільство на територі'і Укр аїни .. ..... . . . . . . . . . .... 8
  2. Скіфо-сарматська доба . Античні міста-держави ........ . . ..... 10
  3. Східні слов'яни у давщmу ......... . .. .. ...... . . . .. .. . . ..... 12
  4. Причини та теорії створення Київської Русі . Становлення
  централізованої держави .. .. ... ... . . ..... . ....... . . .. . . ... . .. 14
  5. Розквіт Київської Русі . Запровадження християнства . .. . . . . 1 • •• 16
  6. Київська Русь за часів роздробленості . . . ......... ... . ..... .. 18
  7. Монгольська навала та золотоординське іго ... . . . . .. .. .. .... . 20
  8. Галицько- Волинське князівство . . .... . . . .......... . . . . . ..... 21
  9. Політичний .тіад та соціально-економічний розвиток
  Київської Русі . ........ . . .. . ..... . . ..... . . ... . . ... . .. .. . . .. . . 23
  10. Культура Київської Русі . . . .. .... . .. ... . .. . ..... .. . .. . . ... 25
  11. Українські земJІі у сКJІаді ВеJІИкого князівства
  Литовського (2 пол. XIV-1 пол. XVI ст.) ........ .. ... .. . .. .. . .. . 27
  12. Польська полІ.тика в українських землях (2 поJІ.
  XIV -1 пол. XVI ст .) ........ . ....... .. . . .. ... . . .. .. .. . . .... . .. 29
  13. Соціально-економічний розвиток українських земель
  у 2-й ПОJІ . ХІV-1 -й ПОJІ . XVI ст . . . . . .. ....... . ... - ... . .. ....... . . 30
  14. Культурний розвиток українських земель у 2-й пол .
  ХІV-1-й пол . XVI ст . ... . .... . . : .... .. . .. . .... ... ........ . . . .. 32
  15. Люблінська унія 1569 р. та зміни у становищі
  українських земель . .. . . . .. . . .. ........ .. ....... . .. . ...... ... 34
  16. Ре:ліrійне питаНня в українських землях у 2-й пол.
  ХVІ-1-й пол. XVII ст . .. ............ , . . ... . ... . .. . ... . .. .. ... . 35
  1 7. Виникнення українського козацТва . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. ... 3 7
  18. Запорізька Січ та її військово - адміністративний устрій . ... . . . 38
  19. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI ст . . . . . ... ... . .40
  20. Військові походи козаків на початку XVII ст . ·
  П. Конашевич-Сагайдачний ... · ..... . . ....... . .... -... .... .... .41
  21. Козацько-селянські повстання 1 пол. XVII ст .. .. . ...... . . : ... 42
  22. Соціально-економіЧний розвиток у!(раїнсь.ких земель
  у 2-й пол. ХVІ-1 -й пол. XVII ст .. . ... . .... ....... . .... ... .... . .43
  23. Культурний роЗВІJТОК українс~ких земель у 2 - й пол .
  ХVІ-1-й пол. XVII ст .... . . . .. . .. . . . ...... . ...... ... . . . . .. . .. .44
  Нова історія України
  24. Національно-визвольна війна українського народу се р.
  XVII ст.: причини, характер, періодизаЦія ........ . .... .. ...... .48
  25. Перебіг бойових дій у роКи Національно-визвольної війни . . .. .49
  26. Державотворчі процеси під час Національно - визвольної
  війни . Гетьманщина ........ ... ... .. . .... . .. . ........ . . . . : . . . 51
  27. Зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького ... 52
  28. Доба Руїни: від смерті Б . Хмельницького до розколу України ... 54
  29. Лівобережна Україна в роки Руїни (1663-1687) .. ... . . ..... . . 56
  30. Правобережна Україна в роки руїни (1663-1687) . . ........ ... 58
  31. Слобідська Україна у 2 - й пол. ХVІІ-1 -й пол. XVIII ст . . ... .. .. 60
  32. Гетьман І . Мазепа : внутрішня і зовнішня політика . . . . . ." . . ... 62
  33. Україна у роки Північної війни . . . . . . .... . ..... ..... ....... 63
  34. Початок форсованого наступу на українську автономію
  у 1-й пол. XVIII ст . . .. , . ... . . .. . ... . ... . .. . ... . . . ....... . . . .. 65
  35. Остаточна ліквідаці я української автономії у 2 - й пол. XVIII ст ... 67
  36. Правобережна та Західна Україна наприкінці
  XVIl-y XVIII ст ..... . . ... . . ..... .. . . . . . . __ ... .... . . . . ..... . .. 69
  37. Колонізація Південної України у 2-й пол . XVIII ст .. . . ... . .. .. 71
  38. Соціально-економічний розвиток українських земель
  у 2-й пол . XVII-XVIII ст .. ... . .... . . . .... . . ... . ..... . .... . .. . . 72
  39. Розвиток української культури у 2-й пол . XVII-XVIII ст ... ... . 74
  40. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської
  України у 1 -й пол . ХІХ ст ... .. .. . ....... . . . . .. . .... . .... . .. . .. 76
  41. Суспільно-політичні рухи на Наддніпрянщині у 1-й пол .
  ХІХ ст. Зародження національного руху . .... . ..... . .... ....... . 78
  42. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських
  земель у 1-й пол . ХІХ ст ........... . . .. .. . .... .. ....... . · . . . . .. 80
  43. За роджеюm українського національного руху
  в Австрійській imrepiї у 1-й пол. ХІХ ст . . .. .... : ... ........... . 81
  44. Революція 1848 р. в Австрійській імперії та її вплив
  на події в Західній Україні .......... . .... . . . .... . . .. : ...... . . 82
  45. Укр аїнська 1сультура 1-ї пол . ХІХ ст ... .. .. ... . .. . . . ....... " .83
  46. Криза ІСрііюсницького ладу в Російській імперії. Аграрна
  реформа 1861 р . і її реалізація в Україні . . .. ... . .. '. .. . . ... : . .. . 85
  47. Ліберальні реформи 1860- 187 0-х р р . у Російській імперії .
  Особливості їх проведення на українсь1шх землях .. .......... . . . 87
  48. Зміни у розвитку проr.mсловості й сільського господарств а
  Надцніпряшцини у 2-й пол . ХІХ ст ....... .. .. ...... . : . .. ....... 89
  49. Національний рух на Лівобережній Україні у 2-й пол. ХІХ ст . .. . 90
  50. Соціально-економічний розвиток західноу~сраїнських ·
  земель у 2 по:л . ХІХ ст . . ..... . .. .. . . . .. . ........ . ....... . .. .. . 92
  51. Національний· рух на західноукраїнських землях
  у 2 - й пол . ХІХ ст . Поява перших політичних партій . . . . ..... ..... 93
  52. Розвиток української культури у 2 -й пол . ХІХ ст. , .. _ . .... ... . 95
  53. Соціально-економічний розвитшс Наддніпряmцини
  на поч. ХХ ст .. . ...... . . .. . . .. . .. ..... . . . . . .. . . . .. . ...... . .. . 97
  54. Національний рух на Надцніпрянщині на поч. ХХ ст.
  Поява політичних партій . . . ..... . ... ..... · ~.' .. . . .. . . ........ . . 98
  55. Україна в роки Першої російської революції (1905-1907 рр.) . .. 100
  56. Доба р еакції . Посилення царського гніту
  на Наддніпрянщині (1907-1914 рр .) ......... . ..... . ....... ... 102
  57. Столшrінська агра рна реформа та її вплив на Україну .... . .. 103
  58. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст . . ..... .... .. . . . .. 104
  59. У1сраїна в Першій світовій війні . Перебіг бойових дій
  на території України у 1914-1916 рр . ............... .. . . . . ... . 105
  60. Розвиток національного руху в роки Першої сві1'ової війни ... 106
  61. Діяльність окупаційних адміністрацій в Україні в роки
  Першої світової війни .. ... .... . . . ......... . ... .. . . . ......... 107
  Нов ітня і сто р ія У1с раїни
  62. Українська Центральна Рада в боротьбі за автономію
  України (березень-листопад ·1917 р . ) ... . .. . ...... . ..... .. . . . . 110
  63. Боротьба за незалежність Української Народної
  Республіки (грудень 1917-квітень 1918 р.) ... . . .. .... . ....... . . 112
  64. Українська держава П. Скоропадського ........... . . ..... . . 114
  65. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) .... . . . . . .... 116
  66. Директорія. Боротьба за збереження української державності 117
  67. Більшовики в Україні . Політика «воєнного комунізму» .. . .... 119
  68. Входження УРСР до складу СРСР .. . .... . .. .. . .. . . ... . . . .. 121
  69. Неп в Україні . ...... . ..... . ... .. .. . . .... . . ... .. ... . ... . 122
  70. Політика українізації. Національне відродження 1920-х рр ... 124
  71. Політика індустріалізації . .. . . . ......... . ...... . ...... . .. 126
  72. КолектИвізація українського селянства ... . . . . . .. . ... . ..... 128
  73. Голодомор 1932-1933 рр . . . ........ . . · ... . . . .. . . 1 •• • ••••••• 130
  74. Формування в УРСР тоталітарного режиму. Масові репресії .. 131
  75. Західноукраїнські землі у міжвоєнний час .. . ...... .... . . . .. 133
  76. ПІl1'-т Молотова - РіббенТропа. Радяніаація Західної України . . 135
  77. Початковий етап радянсько -німецької :Війни (чер·вень
  1941-липень 1942 р.). Окупація території України . . . .. .... . . ... 137
  78. НаЦистсьхсий окупаційНий режИм в Україні .. . . ... . .... . ... 139
  79. Радянський рух сіпору . .. ...... . . . . . . . ..... . . . . . .. .. . .... 141
  80. Діяльність ОУН-УПА в роки радянсько-німецьхсої війни . . . .. 143
  · 81. Визволення України від нацистських загарбників ........... 145
  82. Наслідки· війни для УРСР . Український внесок у перемогу -. . . 14 7
  83. Повоєнна відбудова народного господарства УРСР . .... . . .. .. 148
  84. Посилення тиску на суспільно-політичне життя
  та ідеологічні кампанії 2-ї пол. 1940-х-поч. 1950-х рр . . . . .. ..... l49
  85. Радянізація Західної України у 2-й пол. 1940-х-на поч.
  1 950-х рр . ... .. . . ..... ". ........ . . .. ... . .. . .... . . . ... . . . . . .. 151
  86. Лібералізація суспільно-політичного життя ,УРСР
  у сер. 1950 - х~на поч. 1960-х рр ........ . .. . . . .. .. ...... , .. . . .. 153
  87. Хрущовські реформи та ішсперименти у народному
  господарстві . . . ..... . ....... . .. . ... . . . · . . . .. ... . . . . . ... . . . . . 155
  88. Політико -ідеологічна криза радянського ладу у добу «застою» 157
  89. Соціально - економічний розвиток УРСР у 2-й пол. 1960-х-
  на поч . 1980 - х рр .. . .. . ... . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. · ..... .. . . .. .. 159
  90. Розгортання опозиційного та дисидентського руху в УРСР
  під час доби «застоl()}> . . .... . . . . . ...... . ..... . ... . ..... . . . . . . . 161
  91. Політика «перебудови» та її особливості в Україні ........... 163
  92. Активізація національного руху за часів «перебудовю> ....... 165
  93. Розвит01 культури в УРСР у 1950--80-ті рр. " . . .. . . .. .. . . . ... 167
  94. Здобутrя незалежності . Початок державотворчих процесів
  (1991-1994 рр.) .. . . . . . .. .......... . .... . .. . ... . ... .. ... .. .. . 169
  95. Економічна криза 1990-х рр. та шляхи її подолання . . . . . . . . . 171
  96. Конститу-ційнИЙ процес в Ухсраїні. Прийняття Конституції_ ... . 172
  97. Суспільно-політичний розвиток України за часів .
  президентства Л. Кучми (1994-2004 рр . ) . . . ... ... . . ......... . . . 173
  98. Особливості суспільно-політичного розвитку УкраЩи , .
  на сучасному етапі (2004-2014 рр.) . . . _ . ...... . ... . .. . ....... . . 175
  99. Зовніlпня політика України у 1991-2014 рр . .... . .. . ... . .. . . 177
  100. Сучасний стан розвитку української культури ..... . .... .. . 179
  Пр едметний покажчи1с 183

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід