Хімія ЗНО 2020. Комплексне видання: Прибора Н. Освіта купити

Артикул: zn-19724
150 грн
Характеристики
Видавництво
«Освіта»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
320
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Прибора Н.
 • Посібник укладено відповідно до навчальної програми з хімії для закладів загальної середньої освіти та програми зовнішнього незалежного оцінювання і дозволяє здійснювати підготовку вже із 7 класу як самостійно, так і на уроках хімії.

  Ти тримаєш у руках цей посібник, а отже, обрав хімію (або суміжні з нею спеціальності) своїм фахом.
  Тобі відомо, що світ хімії захопливий, але водночас і непростий. Оскільки, сподіваюсь, ти зацікавлений в оволодінні rрунтовними базовими знаннями з цього предмета, у нагоді тобі стане пропоноване видання.
  Покладений в основу посібника метод узагальнення і систематизації здобутих тобою знань з хімії дещо відрізняється від традиційного викладення матеріалу.
  Особливістю його є використання елементів програмованого навчання. Увесь теоретичний матеріал розподілений за розділами, які, своею чергою складаються з кількох тем (рубрик). У кінці кожної теми (або пункту) є завдання, мета якого -- перевірити ступінь засвоєння змісту рубрики. Відповіддю на нього
  може бути запис формули, рівняння реакції, здійснення розрахунків, визначення назв речовин тощо. Тому під час роботи із посібником бажано мати аркуш або зошит та олівець (ручку). На кожне запитання запропоновано кілька варіантів відповідей, у кінці кожного з яких наведено певну цифру-позначку. Аби дізнатися,
  чи правильна вибрана тобою відповідь, слід відшукати у тексті розділу структурний елемент зі значком ~ 'що містить цю цифру-позначку і пояснення до варіанта відповіді. Таким чином ти зможеш оперативно дізнатися, чи правильна твоя відповідь, і продовжити (або повторити, якщо відповідь неправильна) опанування
  матеріалу. Під час відшукування цифри-позначки ти ще раз переглядатимеш текст рубрики, д<Щатково засвоюючи його. Не поспішай, залишайся зосередженим. Перевірити ступінь засвоєння змісту усього розділу можна під час виконання тестових завдань різних форматів, наведених після теоретичного матеріалу.
  Систематично працюючи з посібником, ти швидко зможеш переконатися в тому, що така форма роботи нескладна, вона ефективніша і зручніша, ніж читання традиційнQго посібника, а засвоєння матеріалу відбуватиметься швидшими темпами.
  Проте це не означає, що не доведеться прикладати зусиль. Лише сумлінне опрацювання кожної теми сприятиме досягненню успіху!

 • ПЕРЕДМОВА .................................................................... 3
  ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
  РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. РЕЧОВИНА ............................. 4
  Предмет і значення хімії ...... . ........ . ....... . ... ... . .. . . . . ..... . ...... .. . .. . .. ... 4
  Поняття про атом, молекулу, йон, кількість речовини, відносні та молекулярну маси ........ 5
  Поняття про хімічний елемент і просту речовину . .. ... .............................. . .. 6
  Основні закони хімії, їх значення ............... .. .......................... . ..... . .. . 7
  Встановлення формул хімічних сполук .... . ... ... ... . . ....... . .. .. . ...... .. .. . ... ..... 9
  Фізичні та хімічні явища ....... . .. . ........... . ..... . .................. .. .......... 11
  Тестові завдання . ... . .. . . ... ............. .. ... ..... . ...... .. ..... ...... . .. ....... . 12
  РОЗДІЛ 2. ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ ................................................... 16
  Ознаки хімічних реакцій ................................................ ... ..... . . . 16
  Рівняння хімічних реакцій та розрахунки .. .... . . ... .. .... ..... .. .... . .. . . . .. . ....... . 17
  Об'ємні співвідношення газів у хімічній реакції .......... .. .. .... ............ .. ........ 17
  Типи хімічних реакцій .......... . ... .... ............ . .......................... . . .. 18
  Класифікація хімічних реакцій ... .. ....... . . . . .. : .. ............ ..... .. . ..... .... .... 18
  Швидкість хімічної реакції .... .... .. .... ... . .. .. ... .... .... . ..... . ................ . 24
  Тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . .... ....... .. . .......... . . .. ......... 26
  РОЗДІЛ 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА
  ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА ........................... 32
  Суть періодичного закону Д. І. Менделєєва ...... ..... .. . .... . . ....... ............ ... .. 32
  Періоди і групи ..... ............... . .. . .. ... ..... .. . . . ....... .. ..... ........... .. . 33
  Характеристика елемента за положенням у періодичній системі . .. .... .. . . .... .. .... .... 34
  Тестові завдання .. • ................... . ............ ........ . . .. .. . .. . . . .. .......... 35
  РОЗДІЛ 4. БУДОВА АТОМА .... . .... . ........... . ................................ 42
  Склад атома ................. . ........ . .... . ............ . .... ..... .. . . . ........ . . . 42
  Нукліди. Радіоактивність .. .. ... .. ..... . ...... .. . . .. ... . . ... ... .... . .. . ............. 43
  Сучасна модель стану електрона в атомі ... . .... . ...... . .............. . ............... 44
  Будова електронних оболонок атомів ... .... ... .... .. .......... .... .... .. .... ......... 45 ·
  Електронні форму ли .......... . .................. . ..... . ........ . .... . .. . ........ . . 46
  Електронегативн~ть ...... . ... . . . ... .... ... .............. . . . ..... ..... . . . .... .. . .. . 49
  Тестові завдання . .. .... . .. . .. .. .... .. . . ............. . ......... . .. . ..... . . ... ...... 51
  РОЗДІЛ 5. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК .................................................. 58
  Поняття про хімічний зв'язок . ...... .. ...... . .. . .. . ........ ...... .. . . .. . . . .. .... . .. .. 58
  Основні типи хімічного зв'язку .... ... .......... ..... ... .... .. .... .. .... . ....... . .... 59
  Механізм утворення ковалентного зв' язку ................ ... ....... . .. . .............. 60
  Властивості ковалентного зв ' язку . . . .. .. . . ... ... ............. .. .... . .. . ..... . .... .. .. 62
  Механізм утворення йонного зв 'язку ... ... .. ...... .. .......... ..... .. . . .... . ........ . 62
  Механізм утворення металічного зв'язку .............. . ... . ... .. ...................... 63
  Механізм утворення водневого зв ' язку ........................ . ............. ..... .. ... 64
  Типи кристалічних :rраток .. .. . ... .... . ... . . . . .. .......... .... .... .. . . .............. 65
  Тестові завдання . ... . . ..... . .... .... .. . . .... .. .... ... . .. . ... .... .. ................ 67
  РОЗДІЛ 6. СУМІШІ РЕЧОВИН. РОЗЧИНИ ........................................ 72
  Поняття про суміші та методи їх розділення .. ... . . .. . .. .. .... . . . ..... ......... .... . ... 72
  Поняття про розчини. Види розчинів ... .... ... . .......... . . . ....... . .. .. ... . .. . ...... 7 4
  Теорії розчинів . Вплив різних чинників на розчинність речовин у воді ......... . ..... . .... 75
  Способи вираження кількісного складу розчинів .......... ..... .. ..... . .... . . .. .... . ... 78
  Електролітична дисоціація ............. .. .. .... ............ .. .... ..... .. .. ........ . 79
  Реакції обміну між електролітами у розчинах .. . .... . .. ..... . .... ... .. ............. . . . 80
  Тестові завдання .. ...... : .................... .. ... .... .. . . .. . .... ....... . ....... . . 81
  РОЗДІЛ 7. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ........ .. ... . ....... . .... 88
  Оксиди ... ..... . . . ... . .. ... . .. ....... . . . ..... ........... ........ . . . .. ...... .... .. . 88
  Основні оксиди ....... . ........ .. . . . .... . ... . . .... ....... ... ...... .. . ....... 89
  Кислотні оксиди ......... ...... .. ...... ...... . . . ... ................. . . .... . . 89
  Амфотерні оксиди ... . .... . .... . . ..... .... .................................. 90
  Основи ...... . .. .... .. . .. ... ............. .. .. .. .. .. ... . .. . ............ .. ... . ..... . 91
  Кислоти ... . ......... ...... ..... . . . ....... .. ....... . .... . ..... . .... . . .. . ... ..... . . 92
  Амфотерні гідроксиди . . .. . . .... . .... ... ... . .. .... ......... .. ...... .. . . . .... ... ... . . 94
  Солі .................. .. . . . ... . . .. . ...... .... ..... . .............................. 94
  Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук . .. ... . . .... ..... . ..... . ........... 97
  Тестові завдання . ......... . . . ........ . ....... . ... . ...... .. . . .. .. ... ....... ..... .. . 98
  РОЗДІЛ 8. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. МЕТАЛИ ................... 112
  Положення металів у періодичній системі . ...... .. .. . ....... . . ...................... 112
  Загальні властивості металів. Види кристалічних rраток . . ........ . ..... . .............. 113
  Загальні фізичні властивості металів ... ·: .. .... . ... .. .... .. .... .... ..... . . . ........ . 113
  Загальні хімічні властивості металів .... . .. . .. . . .. ...... .. . .... .. ... .. .. .... ....... . 114
  Метали у природі. Загальні способи добування металів .. . .. . ............. ... .......... 115
  Загальні способи одержання металів ..... . . .. . ........ .... .. . .. . ............. .. ..... 116
  Корозія металів . . . ..... .. .. .. . ... ..... . . ... . ... _. ......... ... .... . . .. ......... . ... 118
  Тестові завдання ............. . .. ..... . ... . . ..... .. ....... ........................ 120
  РОЗДІЛ 9. ЛУЖНІ ТА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ........................... 126
  Загальна характеристика ... ... ........ ......... . . . .. ...... . ......... ..... .. ...... . 126
  Натрій і Калій ..................... . . . ............... .. .... ...... ................ 127
  Магній і Кальцій ....... . . . .. .... .. .. . ................................. .. . .... . . .. 128
  Твердість води та методи її усунення . .... ..... . . .. ...... . .. . .. . ....... .. . ..... ...... 130
  Алюміній ................................... .. ...... ........ .... . .. .. ... ..... .... 131
  Ферум ...... • ....... ..... .. .... . . ..... ...... .... . ... ...... . ..................... 132
  Тестові завдання .. . ... .. ...... . ..... .. ... . .... ... ....... .... .... ... .............. 135
  РОЗДІЛ 10. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. НЕМЕТАЛИ ............ 142
  Загальна характеристика галогенів і халькогенів .. . .... . .. .. . . ......... ... .... . ...... 142
  Хлор . .......... . .. ..... . ... .. . . .... ... .............. .... . ..................... . ' . 143
  Оксиген . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ·. . 145
  .. Кисень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
  Озон ..... . .. ........... ....... .. ........ . ...... ......... . ................ 146
  Сульфур .. .. .. ............ .... . . ..... . . .. . ........ .. .......... . . ... .. ... ... ... .. 147
  Неметалічні елементи IV і V груп ...................... .. . ... ...... .... ............. 148
  Нітроген ... ... .. ..... .................. . . .. . .. ....... . .. .. . ....... . .. .. ... . .... . 149
  Оксигеновмісні сполуки Нітрогену .. . . ........................ . . .. ...... ..... . . .. . .. 151
  Фосфор . . . . .. . .. ..... .. ..... .. . . .. . ... .. ........ . : . . ...... . ... . ... . .. .. ...... . . . 152
  Карбон .. ......... ............... ..... ... .. . ... .................................. 154
  Силіцій ...... .. . .. .. . .. .. ....... .. ..... .... .. . ........ ...... .. ...... . ........ ... 156
  Тестові завдання . ......... . ..... .... ... ......... . ....... ................. ....... . 158
  ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
  РОЗДІЛ 11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ .......................... 170
  Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону . ...... . ............. .............. 171
  sр 3 -гібридизація . .. . ... . . .. .... . ..... . ....... . ..... .. ..... . ..... ... ..... ... 172
  sр2 -гібридизація .... .... ..... ... .. ... . ..... ... ...... . ...... .. ........... . .. 172
  sр-гібридизація .... .... .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. ... . .. . .. .... .... ... .. . ....... . 173
  Типи зв'язків у молекулах вуглеводнів . . ............ . . . ......... ....... .. . ....... ... 173
  Класифікація органічних сполук ......... ..... .... .. . ..... ....... ... . ..... .... . .... 175
  Номенклатура органічних сполук .......... ... .. .... . ........ .. . . . . ...... .. . .. . ... . . 177
  Явище ізомерії, ізомери ............ ... ... .... ........... . . . ...... ... . . . . .. .. ...... 1 79
  Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії .. . ...... .. .... . .. ...... .... .. . . .... . 181
  Тестові завдання .. .. ...................................... . ................ . . . . . . 183
  РОЗДІЛ 12. ВУГЛЕВОДНІ ...................................................... 190
  Гомологічний ряд алканів .......... ....... .. . . ...... .... .... .. . ........... ... ..... 190
  Номенклатура алканів .. . .. .. ....... ... . .. . .. .. ...... .. ........... ..... .... 190
  Одержання алканів ........................................................ 192
  Хімічні властивості алканів .... . ............................................ 192
  Крекінг . ....... .... .... ......... . ............. . . . ................. 193
  Ізомеризація ........ .. ......... . .. . .. . . .. . . . .. .... . .. .. .... . .. . . .. . 193
  Дегідрування .. . . . .. . ...... · . ....... .. . ... ..... .... .. . .... .. . .... ... 194
  Реакції окиснення алканів ........................................ . .. 194
  Реакції заміщення . .... ...... . ................... . .................. 195
  Хлорування метану ............. ..... . .. . ...... ...... . .............. 195
  Застосування алканів . . . ... ..... .. . ... . . ................... . .. ............. 196
  Гомологічний ряд алкенів (олефінів) ..... ..... . . ... ... .. . ... .. .. .... . ... . . .. ........ 196
  Ізомерія . .... · ............. ..... . ...... ...... . .. . . . . .. .... ............... .. 197
  Одержання алкенів .............. . . ...... ................. .. ............... 197
  Властивості алкенів . ........ . . . .... . ·-. . ........... . ......... ..... ........... 198
  Застосування алкенів ............. . .. ... .......... ... ...... .... ....... . . ... 200
  Алкіни .... ...... ...... .... . ... .. . ............. . ....... .... .... ..... . . .. . . .. .... . 200
  Одержання алкінів ........ ....... .. .. . ...... .. ....... .. .... . .... . ..... .... 201
  Властивості алкінів ................... .. .......... .. ...... . . . .... . . ... . . ... 202
  Реакції приєднання ....... .. .. . ............ .. ...... .. ... . ...... . .... 202
  Реакції заміщення .... . . .. .. .. . ... .......................... ........ 203
  Окиснення алкінів ... ..... . ... ... .. .. . .. . . ..... . ..... .. ... . ......... 203
  Застосування алкінів .. . .... . ........ ..... ......... . ........ .... ....... ... . 204
  Ароматичнівуглеводні(арени) . Бензен .. ..... .. ...... . .. . ............... ......... ... 204
  Номенклатура ................ . ............................ ... . . .......... 204
  Одержання ароматичних вуглеводнів . . . .. . .. . .... ...... .... ...... .. ....... .. 206
  Властивості аренів .... . . .. ....... .... . . .. .. . .. .................. . .. .. . . ... . 206
  Реакції заміщення у бензеновому ядрі ...... . . ... .... ....... ........... 207
  Рею_$ції приєднання .... . .. . ... ... .. .. ... .. ...... ... ...... ....... .... 207
  Реакції окиснення аренів .................. ... .. . ........ .. ... .. ..... 208
  Застосування ароматичних вуглеводнів ... .... .. . .... .. . . ... .. . ....... . 208
  Природні джерела вуглеводнів та їх перероблення ... . . .. ........ ... .... .. . .... .. ..... 208
  Нафта ..... ... ...... ... ....... .... .. . . ........ . . . ........ . .. ... .... ..... . 209
  Вугілля ... ... ....... .... .. .. ... ..... . ........ . .. . ....... .. .. ... .... ..... . 210
  Тестові завдання ....... .. ......... ... . .. . ..... : ... . .. . . .. .. . ... ..... ......... .... 211
  РОЗДІЛ 13.' О:КСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ.
  СПИРТИ. ФЕНОЛИ. АЛЬДЕГІДИ. :КИСЛОТИ . ....................... . 220
  Спирти ... . ................... ......... ... ...... .. . . ..... ...... ....... .. . . .. ..... ".220
  Класифікація спиртів ............................. . ........ ...... ......... ~ 221
  Номенклатура спиртів ...... ..... . ........... ... . . .. . ..... .... ............. 221
  Ізомерія спиртів . ... .... . . . ........ ... . . ......... " ....... .. . .... . .... .... .. 222
  Одержання спиртів . ...... .. ... ... . . . .. . . ..... .. . . . .. ... ........ .... . .. ... .. . 223
  Хімічні властивості спиртів .. ........ ... . .. . . .. .. ........ ... .. . . . ..... . .. . ·~ : '224
  Застосування спиртів ................ .. ....... . ......................... ':· .. 226
  Фенол .... . .. . ........ .... ....... . ......... ..... ..... .. .......... .. ... . .... . .... 227
  Номенклатура фенолів .... ... .. ...... ... ... ....... ........... . .............. . 2~7
  Одержання фенолу ......... . ......... .. .... . ..... . .. ..... . ................ : 2~7
  Властивості фенолу ... . . . .. .... ........ ... ..... ... ........... . ......... . : .. ·228
  Застосування фенолу . ...... . ... . ................ . . . ..... . .............. . .. 230
  Альдегіди ......................... .. ....... ..... .... ....... ... .. ................ 230
  Номенклатура альдегідів ... . ........... .... . . . . . ... ...... ... ........... .. .. 230
  Ізомерія альдегідів .. ...... .. .... .. . . . .. . .. . . ... .... ... . .. ..... ...... . .. ... 230
  Одержання альдегідів .... ...... . .... ..... ......... . .. .... ....... .. .. .... .. : 230
  Електронна будова альдегідів .. .. ....... .... . . . ...... ............... . .. . .... 232
  Хімічні властивості альдегідів ........... . ................ . ....... ... ... . .... 233
  Застосування альдегідів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ..... .. . .. .... .... . . ' . . 234
  Карбонові кислоти .... ............ .. .... .. . ... .... . ....... ....... ..... ... .. ...... : .234
  Номенклатура карбонових кислот ....... ....... . ........ .. ... . .. . ... ........ . 235
  Класифікація :карбонових :кислот .... .. . . ..... .... . ............. . .. . .. . .... . . 235
  Ізомерія :карбонових :кислот ......... ..... ................................... 236
  Одержання :карбонових :кислот (насичених одноосновних С"Н2" + 1СООН) ..... . .... 236
  Властивості :карбонових :кислот . . ............ ..... . . ..... .... . ..... .... .. . . . . 237
  Застосування :карбонових :кислот .... .. .. . . ....... ........ . . . . ............. .. 239
  Естири. Жири . . . . . ... ......... . . .... . . ....... . . ... . ...... . .. .. . ........... ....... 239
  Номенклатура естерів . ... . . .... .. .. ...... .. ................................ 239
  Властивості естерів ... ... .... . ........................................... . ........ 240
  Застосування естерів .. . . .. ........................................................ 241
  Тестові завдання ..... .......... ....... . ..... . ............ . ...... . . ....... ........ 242
  РОЗДІЛ 14. ВУГЛЕВОДИ ...... . ....................................... ....... .. 250
  Класифікація вуглеводів ............ . . ....... . .. .... .... . .. .. . . . .. .... . .... .. .. ... 250
  Моносахариди ........ ............ ......... ......... .. .. ............ .. . ..... . . ... 250
  Добування моносахаридів ... ....... . . .......... . .. ........ . . . . ..... . .. ..... 252
  Властивості моносахаридів .. .... ", .. . ... ........... ....... ... ... .. .... .. .. .. 252
  Дисахариди . ...... . . .. . ......... ...... ......... . . . . . .. ..... . . . ............. .. ... 254
  Полісахариди ......... . . ... . .. . ... ............ . ... . .............................. 256
  Крохмаль . .... ..... . ..... .. ..... . .... ................ ...... ...... .... .. ... .... .. 256
  Целюлоза ........ ........ ............ .. . . ... . ..... . .............. . ......... . . ... 257
  Тестові завдання .. ..... .......... ...... ..... . .. ........ .................. ...... .. 259
  РОЗДІЛ 15. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ......................... 266
  Аміни .. . .. ...... ........ ....... . .. . .. ... .. .. . .. . . .................. . . .. .. .. ..... 266
  Номенклатура амінів . . . .. ..... . .... .. . . .. .. . . .. ... .. . ..... ...... .... ...... 267
  Ізомерія амінів . ..... .... .. ......... ......... ......... . .. ....... . . ....... .. 267
  Добування амінів ........ . .. ............... .. ..... .. ............ ......... .. 268
  Фізичні властивості амінів .... ...... ............ . . ... .... . ... .... ... .. .. .. . . 268
  Хімічні властивості амінів . . . ............. ....... .... .. .......... ... .... . ... 269
  Застосування амінів ............... ........ .................. ........ .. . ... 270
  Амінокислоти . ~ ....... . .......................................... . ....... . ....... 270
  Номенклатура амінокислот . ...... .. .. .. ..... ... ........ . ... ........ .. ...... 271
  Класифікація амінокислот ............ ......................... ........... . . 271
  Ізомерія амінокислот ..... . .. .. ...... . .. .... ... . ... . ..... .. ..... .. .. ... ..... 272
  Одержання амінокислот ........... . ............. .. .. . . .. . .......... . .. . .... 272
  Фізичні властивості амінокислот ......... .. . .. . . .......... ............. .. ... . 273
  Хімічні властивості амінокислот ...... ......... ...... . . .................... .. 273
  Білки . : ...... ...... .... . . . .. . .. ........ ......... ....... . .... .. .... . ..... .. ... ... 275
  Значення білків ... .................. .. .................................. .. 276
  Тестові завдання . ............... .. ...................... ... . ........... .......... 277
  РОЗДІЛ16.СИСТЕМАТИЧНІВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІРЕЧОВИНИ
  І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ ........................... 284
  Класифікація полімерів ..... . ..... ........ ....... ... : ............. ... .. . ..... . .... 284
  Способи синтезу високомолекулярних речовин .................................. . . . . . 286
  Будова та властивості полімерів ... . .. . ....... ........ ...... . .. . . .. . . ... ... . . ....... 288
  Добування та використання окремих груп полімерів ...... . .... .. .......... . . ......... 290
  Тестові завдання ........ . ..... ... .... . .... ........ .. .. ..... . .. ............ ....... 296
  РОЗДІЛ 17. ОБЧИСЛЕННЯ В ХІМІЇ ..... .. ...................................... 300
  ФізиЧ:ні величини та формули для їх визначення ......... ... ... ..... .. .. . .. .. . ...... . 300
  Розв'язування задач за хімічними формулами.
  Виведення форму ли сполуки . ...................................... . . ....... ... . ... 301
  Вираження :кількісного складу розчину (суміші) ... . . . . . . . ...... .. .... ....... ....... . . 304
  Роз'язування задач за рівняннями реакцій . .... . ... . ..... ............ . . .......... .... 307
  ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ"." .. " ."" .. "." .. ""." ... " .... ". 312

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід