Хімія у таблицях і схемах. Серiя " Рятівник ". Авт: Білик О. Вид-во: Ранок. купити

Артикул: zn-18861
28 грн
Характеристики
Видавництво
«Ранок»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
128
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2017,
Автор
Білик О.
  • Посібник містить основний теоретичний матеріал з шкільного курсу хімії. Зручне подання інформації у вигляді таблиць і схем допоможе повторити, узагальнити і систематизувати матеріал за всіма темами. Призначений для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів.

  • Основні поняття та закони хімії
    Речовини. Властивості речовин 3
    Чисті речовини та суміші 4
    Хімічні елементи 5
    Хімічні формули. Валентність 6
    Обчислення за хімічними формулами 9
    Хімічні рівняння 11
    Основні закони хімії 12
    Класи неорганічних сполук
    Оксиди 13
    Кислоти 15
    Основи 17
    Солі 20
    Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 24
    Періодичний закон та теорія будови атома
    Періодичний закон Д. І. Менделєєва 26
    Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 26
    Будова атома 27
    Рух електронів в атомі. Орбіталі 28
    Електронегативність 32
    Хімічний зв’язок. Будова речовин
    Хімічний зв’язок 33
    Ковалентний зв’язок 33
    Йонний зв’язок 34
    Металічний зв’язок 35
    Будова твердих речовин 36
    Ступінь окиснення 36
    Розчини
    Загальна характеристика розчинів 38
    Розчинність речовин 40
    Електролітична дисоціація 41
    Йонні рівняння реакцій 43
    ХімічнІ реакції
    Класифікація хімічних реакцій 45
    Окисно-відновні реакції 46
    Швидкість хімічної реакції. Хімічна рівновага 48
    Металічні елементИ та їхні сполуки
    Сплави 52
    Корозія металів 53
    Лужні метали 54
    Оксиди лужних металічних елементів 54
    Гідроксиди лужних металічних елементів 55
    Лужноземельні метали 56
    Оксиди лужноземельних металічних елементів 57
    Гідроксиди лужноземельних металічних елементів 58
    Твердість води 58
    Алюміній 59
    Алюміній оксид Al2O3 60
    Алюміній гідроксид Аl(OH)3 61
    Ферум. Залізо 62
    Ферум(II) оксид FeO і ферум(III) оксид Fe2O3 64
    Ферум(II) гідроксид Fe(OH)2 і ферум(III) гідроксид Fe(OH)3 64
    НеметалІЧНІ елементи та їхні сполуки
    Загальна характеристика 65
    Оксиген. Кисень. Озон 65
    Сульфур. Сірка 66
    Сульфур(IV) оксид SO2 i сульфур(VI) оксид SO2 67
    Сірководень H2S 68
    Сульфітна кислота H2SO3 69
    Сульфатна кислота H2SO4 69
    Нітроген. Азот 71
    Амоніак NH3 72
    Солі амонію 73
    Нітратна кислота HNO3 74
    Солі нітратної кислоти — нітрати 76
    Фосфор 77
    Фосфор(III) оксид P2O3 і фосфор(V) оксид P2O5 78
    Ортофосфатна кислота Н3РО4 78
    Карбон. Вуглець 79
    Карбон(II) оксид CO і карбон(IV) оксид CO2 81
    Карбонатна кислота H2CO3 81
    Солі карбонатної кислоти 82
    Органічна хімія
    Гібридизація 84
    Класифікація органічних сполук 86
    Вуглеводні 87
    Насичені вуглеводні. Алкани 87
    Циклоалкани 89
    Ненасичені вуглеводні. Алкени 91
    Алкіни 93
    Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен 94
    Природні джерела вуглеводнів та переробка вуглеводнів 96
    Нафта та продукти її переробки 96
    Оксигеновмісні органічні сполуки 98
    Насичені одноатомні спирти 98
    Насичені багатоатомні спирти 99
    Феноли 101
    Альдегіди 102
    Одноосновні насичені карбонові кислоти 104
    Естери 106
    Жири 107
    Нітрогеновмісні органічні сполуки 108
    Аміни 108
    Анілін 109
    Амінокислоти 110
    Білки. Пептиди 111
    Вуглеводи 112
    Глюкоза 113
    Фруктоза 114
    Сахароза 114
    Крохмаль і целлюлоза 
    Полімери 117
    Синтетичні високомолекулярні сполуки й полімерні матеріали на їх основі 117
    Каучуки 119
    Синтетичні волокна 119
    Додатки
    Взаємозв’язок фізичних величин 120
    Кількісні характеристики складу розчинів 121
    Можливі ступені окиснення деяких хімічних елементів 122
    Взаємодія нітратної HNO3 та сульфатної H2SO4 (концентрованої) кислот з деякими металами 123
    Предметний покажчик 124 

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід