Хімія у таблицях і схемах. Серiя " Рятівник " : Білик О. Ранок. купити

Артикул: zn-18861
30 грн
Характеристики
Видавництво
«Ранок»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
128
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2017
Автор
Білик О.
 • Посібник містить основний теоретичний матеріал з шкільного курсу хімії. Зручне подання інформації у вигляді таблиць і схем допоможе повторити, узагальнити і систематизувати матеріал за всіма темами. Призначений для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів.

 • Основні поняття та закони хімії
  Речовини. Властивості речовин 3
  Чисті речовини та суміші 4
  Хімічні елементи 5
  Хімічні формули. Валентність 6
  Обчислення за хімічними формулами 9
  Хімічні рівняння 11
  Основні закони хімії 12
  Класи неорганічних сполук
  Оксиди 13
  Кислоти 15
  Основи 17
  Солі 20
  Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 24
  Періодичний закон та теорія будови атома
  Періодичний закон Д. І. Менделєєва 26
  Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 26
  Будова атома 27
  Рух електронів в атомі. Орбіталі 28
  Електронегативність 32
  Хімічний зв’язок. Будова речовин
  Хімічний зв’язок 33
  Ковалентний зв’язок 33
  Йонний зв’язок 34
  Металічний зв’язок 35
  Будова твердих речовин 36
  Ступінь окиснення 36
  Розчини
  Загальна характеристика розчинів 38
  Розчинність речовин 40
  Електролітична дисоціація 41
  Йонні рівняння реакцій 43
  ХімічнІ реакції
  Класифікація хімічних реакцій 45
  Окисно-відновні реакції 46
  Швидкість хімічної реакції. Хімічна рівновага 48
  Металічні елементИ та їхні сполуки
  Сплави 52
  Корозія металів 53
  Лужні метали 54
  Оксиди лужних металічних елементів 54
  Гідроксиди лужних металічних елементів 55
  Лужноземельні метали 56
  Оксиди лужноземельних металічних елементів 57
  Гідроксиди лужноземельних металічних елементів 58
  Твердість води 58
  Алюміній 59
  Алюміній оксид Al2O3 60
  Алюміній гідроксид Аl(OH)3 61
  Ферум. Залізо 62
  Ферум(II) оксид FeO і ферум(III) оксид Fe2O3 64
  Ферум(II) гідроксид Fe(OH)2 і ферум(III) гідроксид Fe(OH)3 64
  НеметалІЧНІ елементи та їхні сполуки
  Загальна характеристика 65
  Оксиген. Кисень. Озон 65
  Сульфур. Сірка 66
  Сульфур(IV) оксид SO2 i сульфур(VI) оксид SO2 67
  Сірководень H2S 68
  Сульфітна кислота H2SO3 69
  Сульфатна кислота H2SO4 69
  Нітроген. Азот 71
  Амоніак NH3 72
  Солі амонію 73
  Нітратна кислота HNO3 74
  Солі нітратної кислоти — нітрати 76
  Фосфор 77
  Фосфор(III) оксид P2O3 і фосфор(V) оксид P2O5 78
  Ортофосфатна кислота Н3РО4 78
  Карбон. Вуглець 79
  Карбон(II) оксид CO і карбон(IV) оксид CO2 81
  Карбонатна кислота H2CO3 81
  Солі карбонатної кислоти 82
  Органічна хімія
  Гібридизація 84
  Класифікація органічних сполук 86
  Вуглеводні 87
  Насичені вуглеводні. Алкани 87
  Циклоалкани 89
  Ненасичені вуглеводні. Алкени 91
  Алкіни 93
  Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен 94
  Природні джерела вуглеводнів та переробка вуглеводнів 96
  Нафта та продукти її переробки 96
  Оксигеновмісні органічні сполуки 98
  Насичені одноатомні спирти 98
  Насичені багатоатомні спирти 99
  Феноли 101
  Альдегіди 102
  Одноосновні насичені карбонові кислоти 104
  Естери 106
  Жири 107
  Нітрогеновмісні органічні сполуки 108
  Аміни 108
  Анілін 109
  Амінокислоти 110
  Білки. Пептиди 111
  Вуглеводи 112
  Глюкоза 113
  Фруктоза 114
  Сахароза 114
  Крохмаль і целлюлоза 
  Полімери 117
  Синтетичні високомолекулярні сполуки й полімерні матеріали на їх основі 117
  Каучуки 119
  Синтетичні волокна 119
  Додатки
  Взаємозв’язок фізичних величин 120
  Кількісні характеристики складу розчинів 121
  Можливі ступені окиснення деяких хімічних елементів 122
  Взаємодія нітратної HNO3 та сульфатної H2SO4 (концентрованої) кислот з деякими металами 123
  Предметний покажчик 124 

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід