Біологія. Довідник для абітурієнтів та школярів. Біда О. Літера. купити

Артикул: 9789661781336
195 грн
Характеристики
Видавництво
«Літера»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
672
Обкладинка
тверда
Рік видання
2017
Автор
Біда О.
 • У посібнику-довіднику докладно подано теоретичний матеріал з основних курсів шкільної біології для підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів та державної підсумкової атестації учнів (9 та 11 класів).
  Під час складання тестування або іспиту з біології вам слід продемонст-рувати вміння відповідати на тестові запитання, показати при цьому високий рівень теоретичних: знань, уміння логічно мислити, аналізувати процеси і явища в живій природі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціонуванням клітин, тканин, органів і організмів у їх взаємовідносинах один з одним, а також з умовами довкілля.
  У процесі підготовки до випробувань вам необхідно буде систематизувати одержані в школі знання з дисциплін біологічного циклу, переконатися в сфор- мованості ваших знань і вмінь, надолужити «недочуте», «недовивчене», «недозрозуміле», поглибити й розширити свою ерудицію в біології — науці про життя.
  У цьому посібнику-довіднику матеріал викладено згідно з чинною навчальною програмою з біології для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник-довідник містить такі розділи: «Ботаніка», «Зоологія», «Біологія людини», «Загальна біологія».
  При написанні посібника автори використали українські та зарубіжні підручники, посібники, монографії та періодичну літературу з різних галузей біології.
  Для зручності користування посібником кожен курс містить такі блоки: теоретичний навчальний матеріал, тестові завдання для самоконтролю, приклади розв’язування задач («Біологія людини», «Загальна біологія»), алфавітний покажчик. Текст супроводжується великою кількістю малюнків та схем, містить цікаву пізнавальну інформацію.
  Така побудова посібника передбачає, що він стане в пригоді не тільки абітурієнтам, ай учням загальноосвітніх шкіл, студентам вищих навчальних закладів, учителям, батькам, діти яких цікавляться живою природою.
  Щоб краще опанувати навчальний матеріал, висловимо кілька порад, що знадобляться вам під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації:
  • покладіть перед собою підручники з біологічних дисциплін для загально-освітніх шкіл;
  • знайдіть відповідь на запитання в шкільних підручниках та в даному посібнику; порівняйте її із своїми знаннями;
  • спробуйте вголос проговорити відповідь на запитання, дотримуючись логіки викладу;
  • намагайтеся свою відповідь підтвердити схемою, малюнком, діаграмою тощо, що дозволить засвідчити ваші аналітичні та узагальнюючі здібності;
  • наприкінці відповіді зробіть коротенький висновок;
  • після опанування певної теми спробуйте дати відповіді на тестові завдання.
  Сподіваємося, що посібник допоможе вам успішно (якісно і швидко) підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації і вступити до обраного вами навчального закладу.
  Хай вам щастить!
  Автори будуть щиро вдячні учням, учителям, студентам і спеціалістам за критичні зауваження та побажання, які спрямовані на покращення посібника.

 • Тема 1. БОТАНІКА - НАУКА ПРО РОСЛИНИ 6
  1.1. Що вивчає ботаніка 6
  1.2. Ознаки, характерні для представників царства Рослини б
  1.3. Суть понять «флора» і «рослинність» 7
  1.4. Особливості поширення рослин на земній кулі 8
  1.5. Життєві форми рослин 9
  1.6. Вегетативні та генеративні органи рослин 10
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 10
  Тема 2. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН 12
  2.1. Корінь 12
  2.2. Ґрунт та його значення для життєдіяльності рослин 16
  2.3. Поглинання рослинами води та мінеральних речовин 17
  2.4. Добрива. Основні види добрив 18
  2.5. Пагін 19
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 35
  Тема 3. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ ТА РОЗМНОЖЕННЯ НАСІННИХ РОСЛИН .... 40
  3.1. Квітка 40
  3.2. Суцвіття 43
  3.3. Запилення 45
  3.4. Запліднення у квіткових рослин 47
  3.5. Насіння 47
  3.6. Плід 50
  3.7. Біологічне значення квітки, насіння, плодів та їх роль у житті людини . 53
  3.8. Вегетативне розмноження насінних рослин 54
  3.9. Взаємодія органів та регуляція основних процесів життєдіяльності
  у рослинному організмі 56
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 57
  Тема 4. ОСНОВНІ ГРУПИ РОСЛИН 61
  4.1. Водорості 61
  4.2. Характерні ознаки вищих спорових рослин 68
  4.3. Відділ Мохоподібні, або Бріофіти 70
  4.4. Відділ Плауноподібні, або Лікоподіофіти 72
  4.5. Відділ Хвощеподібні, або Еквізетофіти 74
  4.6. Папоротеподібні, або Поліподіофіти 76
  4.7. Відділ Голонасінні, або Пінофіти 77
  4.8. Відділ Покритонасінні, або Магноліофіти 80
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 84
  Тема 5. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ 87
  5.1. Гриби 87
  5.2. Лишайники. Особливості будови, розмноження та різноманітність
  лишайників 92
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 94
  Тема 6. ЦАРСТВО ДРОБ’ЯНКИ 96
  6.1. Особливості будови та процесів життєдіяльності бактерій 96
  6.2. Особливості будови та процесів життєдіяльності ціанобактерій 98
  6.3. Роль дроб’янок у природі та житті людини 98
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 99
  ЗООЛОГІЯ
  Тема 7. ЦАРСТВО ТВАРИНИ 102
  7.1. Загальні відомості 102
  7.2. Поняття про систематичні одиниці в зоології 102
  7.3. Тканини і системи органів 104
  7.4. Розмноження і розвиток тварин 105
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 106
  Тема 8. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, або НАЙПРОСТІШІ 108
  8.1. Загальна характеристика 108
  8.2. Будова та життєдіяльність одноклітинних 109
  8.3. Різноманітність одноклітинних 110
  8.4. Значення одноклітинних у природі та житті людини 112
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 112
  ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ
  Характерні риси багатоклітинних тварин 114
  Тема 9. ТИП ГУБКИ 114
  9.1. Загальна характеристика типу 114
  9.2. Будова та процеси життєдіяльності 115
  9.3. Різноманітність губок 115
  9.4. Роль губок у природі та їх значення для людини 116
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 118
  Тема 10. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ, або ЖАЛКІ 118
  10.1. Загальна характеристика типу 118
  10.2. Будова та процеси життєдіяльності 119
  10.3. Різноманітність кишковопорожнинних 120
  10.4. Значення кишковопорожнинних у природі та житті людини 122
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 123
  Тема 11. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ 124
  11.1. Загальна характеристика типу 124
  11.2. Будова та процеси життєдіяльності 125
  11.3. Різноманітність плоских червів 126
  11.4. Захворювання, що спричинюються паразитичними червами 127
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 128
  Тема 12. ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, або КРУГЛІ ЧЕРВИ (НЕМАТОДИ) ... 130
  12.1. Загальна характеристика типу 130
  12.2. Будова та процеси життєдіяльності 130
  12.3. Різноманітність круглих червів 132
  12.4. Захворювання, що спричинюються паразитичними круглими червами 133
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 134
  Тема 13. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, або КІЛЬЧАКИ 135
  13.1. Загальна характеристика типу 135
  13.2. Будова та процеси життєдіяльності 136
  13.3. Різноманітність кільчастих червів 139
  13.4. Значення кільчастих червів у природі та житті людини 140
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 141
  Тема 14. ТИП МОЛЮСКИ, або М’ЯКУНИ 142
  14.1. Загальна характеристика типу 142
  14.2. Будова і процеси життєдіяльності 142
  14.3. Різноманітність молюсків 144
  14.4. Значення молюсків у природі та житті людини 147
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 148
  Тема 15. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ 150
  КЛАС РАКОПОДІБНІ 150
  15.1. Будова та процеси життєдіяльності 151
  15.2. Різноманітність ракоподібних 154
  15.3. Значення ракоподібних у природі та житті людини 156
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 157
  КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ 159
  15.4. Будова та процеси життєдіяльності 159
  15.5. Різноманітність павукоподібних 161
  15.6. Роль павукоподібних у природі та житті людини 162
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 163
  КЛАС КОМАХИ 164
  15.7. Загальна характеристика класу 164
  15.8. Будова та процеси життєдіяльності 167
  15.9. Різноманітність комах 170
  15.10. Значення комах у природі та житті людини 173
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 176
  Тема 16. ТИП ХОРДОВІ 178
  Загальна характеристика типу 178
  КЛАС ГОЛОВОХОРДОВІ, або ЛАНЦЕТНИКИ 179
  16.1. Будова та процеси життєдіяльності 179
  16.2. Поширення та значення ланцетника 181
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 182
  Тема 17. НАДКЛАС РИБИ 183
  КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ 184
  17.1. Загальна характеристика класу 184
  17.2. Будова та процеси життєдіяльності 184
  25.3. Голосоутворення і звукова мова 328
  25.4. Кашель і чхання. Бронхіальна астма 328
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 329
  Тема 26. ТРАВЛЕННЯ 331
  26.1. Загальний план будови травної системи людини і методи її дослідження .... 331
  26.2. Шлунково-кишковий тракт 332
  26.3. Ротова порожнина 334
  26.4. Процеси травлення 335
  26.5. Основні механізми захисту організму людини від хвороботворних мікро¬організмів і отруйних речовин у травному каналі. Ожиріння та діабет 340
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 344
  Тема 27. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ 347
  27.1. Перетворення енергії в організмі людини 347
  27.2. Фактори, що впливають на інтенсивність обмінних процесів 350
  27.3. Обмін білків та його регуляція 351
  27.4. Обмін вуглеводів та його регуляція 352
  27.5. Обмін ліпідів та його регуляція. Жирове депо 353
  27.6. Водно-сольовий обмін та його регуляція 353
  27.7. Вітаміни і їх значення для організму 354
  27.8. Поняття про раціональне харчування 355
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 356
  Тема 28. ВИДІЛЕННЯ 359
  28.1. Будова і функції органів сечовидільної системи 359
  28.2. Будова шкіри 362
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 365
  Тема 29. АНАЛІЗАТОРИ (СЕНСОРНІ СИСТЕМИ) 368
  29.1. Морфо-функціональна характеристика зорового аналізатора 370
  29.2. Морфо-функціональна характеристика слухового аналізатора 374
  29.3. Морфо-функціональна характеристика шкірного аналізатора 377
  29.4. Морфо-функціональна характеристика нюхового аналізатора 378
  29.5. Морфо-функціональна характеристика смакового аналізатора 379
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 380
  Тема ЗО. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 383
  30.1. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти 383
  30.2. Вчення Гіппократа про види темпераменту 384
  30.3. Теорія І. П. Павлова про типи вищої нервової діяльності (ВНД) 385
  30.4. Перша і друга сигнальні системи 388
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 393
  Тема 31. РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
  ЛЮДИНИ 397
  31.1. Будова чоловічої і жіночої статевих систем 397
  31.2. Оваріальний цикл і овуляція 397
  31.3. Роль чоловічих і жіночих статевих гормонів 398
  31.4. Запліднення, вагітність і ембріональний розвиток людини 398
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 399
  Тема 32. ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ 400
  32.1. Екологія людини та її значення для гармонізації відносин людства
  та довкілля 400
  32.2. Вплив екологічних факторів на організм людини 401
  32.3. Біологічні засади адаптацій людини до зміни інтенсивності дії
  екологічних чинників 402
  32.4. Комплексна дія екологічних чинників на організм людини
  та їх взаємодія 403
  32.5. Діяльність людини як особливий екологічний чинник та її вплив
  на навколишнє природне середовище 403
  32.6. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людством 404
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 405
  Тема 33. ЛЮДИНА РОЗУМНА ЯК БІОЛОГІЧНИЙ ВИД 406
  33.1. Людина розумна (Homo sapiens) — біологічний вид. Критерії та
  структура виду 406
  33.2. Положення людини в системі органічного світу 407
  33.3. Походження людини 407
  33.4. Антропогенез та його рушійні сили 408
  33.5. Роль біологічних і соціальних чинників в історичному розвитку
  людини 409
  33.6. Основні етапи історичного розвитку виду Людина розумна 409
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 411
  ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ
  Тема 34. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ 414
  34.1. Предмет вивчення біології 414
  34.2. Головні властивості живих систем 416
  Тема 35. ХІМІЯ ЖИТТЯ 418
  35.1. Значення найважливіших хімічних елементів і сполук для клітини
  і організму 418
  35.2. Будова, властивості та функції вуглеводів 421
  35.3. Будова, властивості і функції ліпідів 423
  35.4. Хімічна структура та властивості амінокислот 424
  35.5. Будова і властивості білків 426
  35.6. Будова, властивості і функції нуклеїнових кислот 431
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 436
  Тема 36. КЛІТИНА - СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ
  ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ 438
  36.1. Цитологія — наука про будову та функції клітин 438
  36.2. Загальна будова тваринної та рослинної клітин 442
  36.3. Мембрани еукаріотичних клітин 447
  36.4. Ядро 452
  36.5. Каріотип. Клітинний центр 454
  36.6. Ендоплазматична сітка 455
  36.7. Апарат (комплекс) Гольджі 456
  36.8. Вакуолі 457
  36.9. Рибосоми. Мітохондрії 459
  36.10. Пластиди. Органели руху 460
  36.11. Клітинний цикл. Мітоз і мейоз 462
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 467
  Тема 37. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ 472
  37.1. Енергетичний обмін речовин та його етапи 472
  37.2. Фотосинтез. Фотосинтезуючі пігменти 478
  37.3. Біосинтез білка 483
  37.4. Віруси 486
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 489
  Тема 38. ОРГАНІЗМ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА 493
  38.1. Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми 493
  38.2. Основні типи тканин судинних рослин 493
  38.3. Основні типи тканин багатоклітинних тварин 496
  38.4. Регуляція життєвих функцій організмів 498
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 500
  Тема 39. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ 502
  39.1. Предмет і методи генетики 502
  39.2. Закони спадковості Г. Менделя 504
  39.3. Зчеплене успадкування 508
  39.4. Успадкування генів (ознак), зчеплених зі статтю 509
  39.5. Властивості генів і особливості їх прояву в ознаках 511
  39.6. Цитоплазматична спадковість 512
  39.7. Типи взаємодії неалельних генів 513
  39.8. Роль генотипу і умов навколишнього середовища у формуванні
  фенотипу 515
  39.9. Генетична структура популяцій. Закон Харді-Вайнберга 523
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 526
  Тема 40. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ 531
  40.1. Завдання і методи селекції 531
  40.2. Селекція рослин 532
  40.3. Селекція тварин 533
  40.4. Генетична та клітинна інженерія — наукова основа біотехнології 535
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 541
  Тема 41. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ . ... 544
  41.1. Способи розмноження, їх біологічне значення 544
  41.2. Етапи індивідуального розвитку організмів 547
  41.3. Поняття про життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли 550
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 551
  Тема 42. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 553
  42.1. Екологія як наука. Методи екологічних досліджень 553
  42.2. Навколишнє середовище та екологічні чинники 554
  42.3. Адаптивні біологічні ритми організмів 558
  42.4. Популяційна структура виду 559
  42.5. Біоценоз та його структурна організація 567
  42.6. Біогеоценоз та екосистема 570
  42.7. Екологічна свідомість 576
  42.8. Глобальні екологічні проблеми планети Земля 578
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 584
  Тема 43. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА 590
  43.1. Властивості та функції біосфери . . . 590
  43.2. Процеси кругообігу речовин у біосфері 592
  43.3. Суть вчення В. І. Вернадського про ноосферу 595
  43.4. Загроза біорізноманіттю. Значення Червоної книги 596
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 599
  Тема 44. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ 601
  44.1. Поняття про еволюцію 601
  44.2. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка 601
  44.3. Ч. Дарвін та основні положення еволюційної теорії 603
  44.4. Докази еволюції органічного світу 606
  44.5. Популяція як одиниця еволюції 609
  44.6. Вид і його критерії. Форми природного добору 610
  44.7. Макроеволюція. Біологічний прогрес та регрес 614
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 616
  Тема 45. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ 621
  45.1. Історичний розвиток органічного світу та принципи класифікації
  організмів 621
  45.2. Сутність життя та проблеми його виникнення на Землі 622
  45.3. Розвиток життя на Землі 626
  45.4. Проблема походження людини та сучасні погляди на неї. Докази
  походження людини від тварин. Місце людини в системі органічного світу 631
  Тематична перевірка знань. Тестові завдання 634
  ДОДАТОК. Зразки розв’язування типових задач 636
  Розділ «Біологія людини» 636
  Розділ «Загальна біологія» 640
  ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 650
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 655

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід