Геометрія у таблицях 7-11 клас. Нелін Є. видавництво Гімназія купить

Артикул: an-19706
68 грн
Характеристики
Видавництво
«Гімназія»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
128
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Нелін Є.
 • Геометрія у таблицях: навч. посіб. для учнів 7-11 кл: Є. П. Нелін. - 6-те вид.: Гімназія - 128 с. 

  У посібнику логічно впорядковано й систематизовано основні та додаткові відомості зі шкільного курсу геометрії (планіметрія, стереометрія,  координати й вектори). Засвоєння цих відомостей дозволяє учням розв'язувати найскладніші геометричні задачі, які пропонують у завданнях державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
  Навчальний посібник можуть використовувати як учні під час повторення шкільного курсу геометрії, так і вчителі на уроці, працюючи за будь-яким підручником геометрії для загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Таблиця 1. Означення, ознаки та властивості геометричних фігур і відношень """"4
  І. Планіметрія
  Таблиця 2. Аксіоми планіметрії""""""""""""". 5
  Таблиця 3. Кути "." """ """""""""""" ".""""" 6
  Таблиця 4. Паралельні прямі.
  Перпендикулярні прямі.
  Перпендикуляр до прямої"."""""."". 7
  Таблиця 5. Властивості сторін і кутів трикутника . 8
  Таблиця 6. Рівність трикутників """"."""""."". 9
  Таблиця 7. Медіана трикутника""""""""."""" 10
  Таблиця 8. Бісектриса трикутника""""".".""". 10
  Таблиця 9. Висота трикутника "".""".""""""" 11
  Таблиця 10. Середня лінія трикутника""""""". 11
  Таблиця 11. Співвідношення між елементами прямокутного трикутника"""".""" 12
  Таблиця 12. Співвідношення між сторонами і кутами в довільному трикутнику". 12
  Таблиця 13. Перетворення фігур. Рух """"" """ 13
  Таблиця 14. Перетворення подібності"""""""". 14
  Таблиця 15. Подібність трикутників ""."." .. " .... 15
  Таблиця 16. Паралелограм та його види"."." ... " 16
  Таблиця 17. Трапеція""""""" .. "".""""".""". 18
  Таблиця 18. Коло, хорди і дуги.".""." ... "." ... ". 19
  Таблиця 19. Коло. Дотичні й січні." .. "." ...... "". 20
  Таблиця 20. Взаємне розміщення прямої і кола. Взаємне розміщення двох кіл""".". 21
  Таблиця 21. Спільні дотичні до двох кіл""""" . " 22
  Таблиця 22. Кути у колі """ ""." ".""""""""." 23
  Таблиця 23. Довжина кола та його частин. Площа itpyгa та його частин"."""". 24
  Таблиця 24. Вписаний і описаний многокутники. Вписаний і описаний чотирикутники. Прямокутник. Трапеція і  ромб. Квадрат """""""" 25
  Таблиця 25. Коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник""""" .. 26
  Таблиця 26. Кола, описані та вписані в правильні многокутники ""."""." 27
  Таблиця 27. Площі трикутників"""."""""""." 27
  Таблиця 28. Площі чотирикутників "."""""""" 28
  Таблиця 29. Введення невідомих при розв'язуванні задач на обчислення". 29
  Таблиця 30. Використання методу площ при розв'язуванні задач "."."""""""."""30
  Таблиця 31. Використання допоміжного кола при розв'язуванні задач""""""""" 31
  Таблиця 32. Задачі, пов'язані з вписаним чи описаним колом"""""""".".".""""."". 32
  Таблиця 33. Деякі визначні теореми """"."""." 33
  11. Стереометрія
  Таблиця 34. Аксіоми стереометрії"""."""".""" 34
  Таблиця 35 Паралел1!вість прямої і площини "". 34
  Таблиця 36. Паралельність площин """""".""" 35
  Таблиця 37. Зображення просторових фігур ва площині." ...... " ... "" ..... " ......... " 36
  Таблиця 38. Перпендикулярність прямої і площини "" "." """ """"""""""" 3 7
  Таблиця 39. Перпендикуляр і похила"""""""." 38
  Таблиця 40. Теорема про три перпендикуляри "" 39
  Таблиця 41. Перпендикулярність двох площиц ". 39
  Таблиця 42. Кути в просторі """"" """" """ "". 40
  Таблиця 43. Відстані у просторі """"" """ """". 42
  Таблиця 44. Геометричні місця точок (гмт)".""" 43
  Таблиця 45. Призма ""."" """""" ""."" """"". 44
  Таблиця 46. Пряма призма""".".""".""""""". 45
  Таблиця 47. Паралелепіпед"".""""""""""""" 46
  Таблиця 48. Піраміда """" """""." """"" "" "" 4 7
  Таблиця 49. Правильна піраміда"""""""""""" 48
  Таблиця 50. Положення висоти в деяких видах пірамід"""""""""""""""""""". 49
  Таблиця 51. Зрізана піраміда."""""""."""."". 51.
  Таблиця 52. Правильні многогранники """. "."" 52
  Таблиця 53. Циліндр""""""":".""""""""""" 53
  Таблиця 54. Перерізи циліндра площинами "".". 54
  Таблиця 55. Конус""""".""""""."""""".""." 55
  Таблиця 56. Перерізи конуса площинами """"". 56
  Таблиця 57. Зрізаний конус """"" """""""""" 5 7
  Таблиця 58. Сфера і куля."""""""""""""""". 58
  Таблиця 59. Переріз кулі площиною "" "."".".". 58
  Таблиця 60. Дотичні до кулі (сфери).
  Площина і пряма . """.""""""""". 59
  Таблиця 61. Куля, описана навколо призми"""" 60
  Таблиця 62. Куля, вписана в призму"""."."""" 61
  Таблиця 63. Куля, описана навколо піраміди""" 62
  Таблиця 64. Куля, описана навколо прямокутного паралелепіпеда та правильної чотирикутної піраміди"".".""""""""".". 63
  Таблиця 65. Куля, вписана в піраміду"""""".". 65
  Таблиця 66. Розв'язування стереометричних задач на комбінацію тіл обертання .. 66
  Таблиця 67. Знаходження відстаней між мимобіжними прямими """"""""" 6 7
  Таблиця 68. Знаходження кутів між мимобіжними прямими """"""."." 69
  Таблиця 69. Розв'язування стереометричних задач на обчислення "."" """ """ "" 70
  Таблиця 70. Розв'язування задач на побудову перерізів многогранників"""""""" 71
  ІІІ. Координати і вектори
  Таблиця 71. Декартові координати""""."""""" 74
  Таблиця 72. Вектори "" ".""" "" """."" "".""". 7 5
  Таблиця 73. Операції над векторами""""" " """ 76
  Таблиця 74. Розкладання вектора""""""""""" 77
  Таблиця 75. Переклад геометричних фактів на векторну мову і векторних співвідношень на геометричну мову. 78
  Таблиця 76. Використання координат і векторів при розв'язуванні задач":"."""""" 79

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід