Географія ЗНО 2020. Енциклопедія тестових завдань. Шматько О. Ранок. купити

Артикул: zn-19164
125 грн
Характеристики
Видавництво
«Ранок»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
448
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Шматько О.Є.
 • Видання являє собою збірник завдань із географії і містить усі основні типи завдань, які використовуються під час державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання згруповані за темами шкільного курсу географії у 6-10 класах та порядку їх вивчення.
  У посібнику наведено правильні відповіді до всіх завдань.

  Видання, яке пропонується, являє собою багатофункціональний тренувальний посібник із географії. Це - ще- одна спроба оптимізувати й полегшити роботу вчителів та учнів у процесі вивчення географії, зокрема
  підготовці до проходження старшокласниками державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання із зазначеного навчального предмета.
  На сьогодні такі посібники стали досить звичайним явищем. Але пропоноване видання має і свої особливості, які надають йому певні переваги перед іншими подібними посібниками.
  Особливістю видання є те, що воно розраховане як на використання його вчителями географії, так і учнями самостійно. Ефективність останнього забезпечується повнотою завдань (вони охоплюють увесь курс шкільної
  географії), їх групуванням та різноманітністю типів. Автори видання, працюючи над його створенням, включили до нього всі типи завдань, які використовувались чи використовуються у процесі державної підсумкової
  атестації або зовнішнього незалежного оцінювання, а саме:

  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (із чотирьох можливих).

  2. Завдання на встановлення відповідності, де необхідно зіставити матеріали двох інформаційних колонок, у одній із яких наведена інформація позначена цифрами, а у другій - буквами. Завданням учня є створення
  чотирьох логічних пар і виявлення зайвої інформації - дистрактора. Адаптація учнів ДО виконання Подібних завдань дуже важлива, оскільки вони забезпечують вагому частку балів під час проходження зовнішнього
   незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, написання олімпіадних робіт із географії (на всіх етапах) та контрольних робіт конкурсів Малої академії наук.

  3. Завдання на встановлення правильної послідовності, коли у процесі виконання чотири рядки інформації (кожний із них позначений буквами) потрібно розмістити у певному порядку. Такі завдання корисні при вивченні більшості тем, дають змогу досить ефективно перевіряти просторове мислення учнів, Знання ними розміщення об'єктів і явищ на Землі. Крім того, не виключене в майбутньому повернення подібних завдань як до ДПА так і до ЗНО.

  4. Завдання множинного вибору з короткою  відповіддю. При їх створенні авторами посібника були враховані зміни у структурі подібних завдань. Таким чином при їх  виконанні необхідно вибрати три правильні відповіді з семи запропонованих. При цьому порядок запису цифр, які відповідають правильним відповідям, значення не має.

  5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, ·словесною або числовою. Це переважно задачі або завдання на розпізнавання ·конкретних об'єктів і явищ та знання географічної термінології. 

  Головне призначення посібника - забезпечення ефективної підготовки до проходження випускниками зовнішнього незалежного оцінювання з географії. Із цією метою автори згрупували завдання таким чином, щоб вони відповідали окремим географічним курсам 6-10 класів та порядку їх вивчення у процесі навчання. Це дає змогу учителеві ефективно спланувати повторення раніше вивченого учнями матеріалу, забезпечує його повноту, а у випадку самостійної підготовки учня до ЗНО - досить легко розбити матеріал таким чином, щоб встигнути його повністю опрацювати до закінчення одинадцятого класу.

  Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та вчителів географії.

 • Передмова 3
  Загальна географія
  Географія як наука, розвиток географічних досліджень
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 6
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 6
  Завдання на встановлення відповідності 9
  Завдання на встановлення правильної послідовності 11
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 12
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 13
  Способи зображення Землі
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 14
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 14
  Завдання на встановлення відповідності 18
  Завдання на встановлення правильної послідовності 19
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 19
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 20
  Літосфера та рельєф
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 21
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 21
  Завдання на встановлення відповідності 28
  Завдання на встановлення правильної послідовності 31
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 33
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 35
  Атмосфера та клімат
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 36
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 36
  Завдання на встановлення відповідності 43
  Завдання на встановлення правильної послідовності 44
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 45
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 47
  Гідросфера
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 49
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 49
  Завдання на встановлення відповідності 52
  Завдання на встановлення правильної послідовності 53
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 56
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 58
  Біосфера
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 59
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 59
  Завдання на встановлення відповідності 60
  Завдання на встановлення правильної послідовності 60
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 61
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 61
  Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 62
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 62
  Завдання на встановлення відповідності 63
  Завдання на встановлення правильної послідовності 63
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 64
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 64
  Географія материків і океанів
  Океани: Тихий океан, Атлантичний океан,
  Індійський океан, Північний Льодовитий океан
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 65
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 65
  Завдання на встановлення відповідності 74
  Завдання на встановлення правильної послідовності 76
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 79
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 81
  Материки: Африка. Південна Америка. Антарктида.
  Північна Америка. Євразія. Земля — наш спільний дім
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 82
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 82
  Завдання на встановлення відповідності 109
  Завдання на встановлення правильної послідовності 117
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 124
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 129
  Фізична географія України
  Вступ. Україна та її географічні дослідження
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 130
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 130
  Завдання на встановлення відповідності 141
  Завдання на встановлення правильної послідовності 144
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 147
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 151
  Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 153
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 153
  Завдання на встановлення відповідності 169
  Завдання на встановлення правильної послідовності 174
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 176
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 181
  Ландшафти і фізико-географічне районування
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 182
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 183
  Завдання на встановлення відповідності 194
  Завдання на встановлення правильної послідовності 196
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 198
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 201
  Використання природних умов і природних ресурсів України та їх охорона
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 202
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 202
  Завдання на встановлення відповідності 206
  Завдання на встановлення правильної послідовності 209
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 210
  Економічна і соціальна географія України
  Населення України
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 211
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 211
  Завдання на встановлення відповідності 222
  Завдання на встановлення правильної послідовності 226
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 228
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 229
  Господарство України
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 230
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 231
  Завдання на встановлення відповідності 257
  Завдання на встановлення правильної послідовності 269
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 272
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 278
  Територіальний поділ України
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 279
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 279
  Завдання на встановлення відповідності 283
  Завдання на встановлення правильної послідовності 285
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 285
  Соціально-економічна географія світу
  Сучасна політична карта світу
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 287
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 287
  Завдання на встановлення відповідності 295
  Завдання на встановлення правильної послідовності 300
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 301
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 303
  Населення світу
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 304
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 304
  Завдання на встановлення відповідності 312
  Завдання на встановлення правильної послідовності 317
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 319
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 323
  Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 325
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 325
  Завдання на встановлення відповідності 330
  Завдання на встановлення правильної послідовності 334
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 335
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 337
  Світове господарство
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 339
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 339
  Завдання на встановлення відповідності 353
  Завдання на встановлення правильної послідовності 360
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 362
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 365
  Глобальні проблеми людства
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 365
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 366
  Завдання на встановлення відповідності 370
  Завдання на встановлення правильної послідовності 370
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 371
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 373
  Регіони та країни світу
  Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 374
  Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
  Завдання на встановлення правильної послідовності 419
  Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 423
  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 427

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід