Географія ЗНО 2019. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Кобернік С. Вид-во: Абетка. купити

Артикул: 978966171396
119 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
644
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
 • У довіднику подано теоретичний матеріал з основних курсів шкільної географії для підготовки до державної підсумкової атестації та проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Довідник включає такі розділи: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України», «Економічна і соціальна географія світу».
  Для самоконтролю пропонуються тести, що створені у формі контрольних робіт, які містять тестові завдання, подібні за структурою та змістом до завдань для складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з географії.
  У додатках подано зразки завдань відкритого типу, географічні задачі, короткий словник термінів і понять та відповіді до тестових завдань.
  Довідник розрахований на учнів, абітурієнтів, учителів географії та студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Шановні школярі та абітурієнти! Довідник з географії, який пропонується до вашої уваги, створювався з метою систематизації та узагальнення знань з шкільних курсів географії. Матеріали, що запропоновані, допоможуть вам підготуватись до державної підсумкової атестації з географії в 9-му та 11-му класах й проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
  Під час складання іспиту з географії вам слід продемонструвати високий рівень теоретичних знань, вміння застосовувати здобуті знання на практиці, аналізувати сучасні процеси і явища, які відбуваються у природі та суспільстві.
  У процесі підготовки до випробувань вам доведеться пригадати матеріал з таких шкільних курсів географії: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України», «Соціально- економічна географія світу». Вам необхідно буде також продемонструвати вміння вільно володіти аналізом тематичних карт, позначати на контурній карті об'єкти географічної номенклатури, робити висновки.
  Довідник містить малюнки, узагальнювальні таблиці, опорні схеми, картосхеми, що полегшує сприйняття та запам'ятовування навчальної інформації.
  У додатках ви знайдете зразки завдань відкритого типу, що потребують стислої відповіді, географічні задачі та практичні завдання, визначення основних понять з курсів фізичної та економічної і соціальної географії, відповіді до тестових завдань.
  Після певного обсягу теоретичного матеріалу вам пропонуються для самоконтролю тестові завдання, які створені у формі контрольних робіт й передбачають два варіанти. Кожна з контрольних робіт містить тестові завдання, подібні за структурою та змістом до тих, що пропонуються для складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з географії. Це дозволить вам розвивати навички роботи з різними видами тестів.
  У кожному з варіантів подано 20 тестових завдання різних типів, розподілених на 4 рівні. Кожний наступний рівень складніший за попередній, тому його виконання оцінюється більшою кількістю балів. Максимально можлива кількість балів за виконання завдань усіх рівнів контрольної роботи - 30.

 • Розділ І. ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 10
  Тема 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ
  ЗЕМЛІ 10
  1.1. Уявлення про Землю у стародавньому світі 10
  1.2. Пошуки шляху до Індії в епоху Середньовіччя 12
  1.3. Відкриття материків 16
  1.4. Перші навколосвітні подорожі 20
  1.5. Дослідження Північної та Централь¬ної Азії 24
  1.6. Сучасні географічні дослідження 26
  Тестові завдання з теми
  «Гюграфічне пізнання Землі» 29
  Тема 2. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ ТА
  ГЕОГРАФІЧНА КАРТА .35
  2.1. Способи зображення Землі.
  Масштаб 35
  2.2. Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості 36
  2.3. Абсолютна і відносна висота точок. Зображення рельєфу на плані і карті ...38
  2.4. Типи географічних карт. Особливості картографічного зображення 39
  2.5. Градусна сітка Землі. Географічні координати 41
  2.6. Окомірна зйомка місцевості 42
  Тестові завдання з теми «План місцевості
  та географічна карта» 43
  Тема 3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ 48
  3.1. Сонячна система та її будова 48
  3.2. Форма та розміри Землі 50
  3.3. Рухи Землі в Сонячній системі 51
  3.4. Тропіки і полярні кола 52
  3.5. Зміна часу на Землі 53
  Тема 4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ 54
  4.1. Внутрішня будова Землі 54
  4.2. Зовнішні сили Землі. Вивітрювання 55
  4.3. Робота текучих вод 56
  4.4. Робота вітру 58
  4.5. Робота льодовиків 59
  4.6. Внутрішні сили Землі.
  Рухи літосфери 59
  4.7. Внутрішні сили Землі. Магматизм 62
  4.8. Походження материків і океанів 63
  4.9. Форми земної поверхні 65
  4.10. Рельєф дна Світового океану 68
  4.11. Мінерали і гірські породи 69
  Тестові завдання з теми
  «Літосфера і рельєф» 72
  Тема 5. АТМОСФЕРА І КЛІМАТ 77
  5.1. Будова атмосфери 77
  5.2. Погода 78
  5.3. Температура повітря 79
  5.4. Атмосферний тиск 80
  5.5. Атмосферний тиск та вітер 81
  5.6. Вологість повітря 84
  5.7. Хмарність та атмосферні опади 85
  5.8. Клімат. Кліматотвірні чинники.
  Сонячна радіація та підстилаюча поверхня 86
  5.9. Кліматотвірні чинники.
  Атмосферна циркуляція 38
  5.10. Повітряні маси. Атмосферні фронти 89
  5.11. Кліматичні пояси і області
  Землі 90
  Тестові завдання з теми
  «Атмосфера і клімат» 92
  Тема 6. ГІДРОСФЕРА 97
  6.1. Склад гідросфери 97
  6.2. Світовий океан та його частини 98
  6.3. Властивості вод Світового океану. 100
  6.4. Рухи води у Світовому океані 102
  6.5. Господарське значення морів
  та океанів 104
  6.6. Річки 106
  6.7. Озера 108
  6.8. Болота 110
  6.9. Підземні води 111
  6.10. Льодовики та багаторічна мерзлота 112
  Тестові завдання з теми «Гідросфера».. 114
  Тема 7. БІОСФЕРА 119
  7.1. Біосфера, її склад та межі 119
  7.2. Взаємозв'язок біосфери з
  іншими оболонками Землі 121
  Тема 8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА 123
  8.1. Географічна оболонка - найбільший природний комплекс Землі 123
  8.2. Природні комплекси Землі 126
  Тема 9. ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ ...128
  9.1. Чисельність та розміщення людей
  на планеті 128
  9.2. Людські раси 129
  9.3. Народи світу 131
  9.4. Держави на політичній карті світу. 133 Тестові завдання з тем
  «Біосфера», «Географічна оболонка»,
  «Земля - планета людей» 135

  Розділ II. ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 140
  Загальні уявлення про поверхню
  Землі 140
  Тема 10. ОКЕАНИ 141
  10.1. Типовий план характеристики океану 141
  10.2. Тихий океан 141
  10.3. Атлантичний океан 143
  10.4. Індійський океан 145
  10.5. Північний Льодовитий океан 146
  Тестові завдання з тем «Загальні законо-мірності природи Землі», «Океани» 149
  Тема 11. МАТЕРИКИ 154
  11.1. Типовий план характеристики материка 154
  11.2. Африка 154
  11.2.1. Фізико-географічне положення та берегова лінія Африки 154
  11.2.2. Дослідження та освоєння Африки 156
  11.2.3. Будова земної кори, рельєф та корисні копалини Африки 158
  11.2.4. Клімат Африки 160
  11.1.5. Води суходолу Африки 162
  11.2.6. Природні зони Африки. Вологі екваторіальні ліси, або гілеї... 165
  11.2.7. Савани і рідколісся 167
  11.2.8. Тропічні пустелі та напівпустелі. Твердолисті вічнозелені ліси
  та чагарники 169
  11.1.9. Стихійні явища природи, еко-логічні проблеми та природо-охоронні території Африки 171
  11.2.10. Населення та політична
  карта Африки 172
  Тестові завдання з теми «Африка» 174
  11.3. Австралія 180
  11.3.1. Фізико-географічне положен¬ня та берегова лінія Австралії. Історія відкриття та заселення материка 180
  11.3.2. Будова земної кори, рельєф та корисні копалини Австралії... 182
  11.3.3. Клімат та води суходолу Австралії 183
  11.2.4. Своєрідність органічного світу Австралії. Природні
  зони материка 185
  11.3.5. Населення. Австралія -
  єдина держава на материку... 188
  11.3.6. Океанія 189
  11.4. Антарктида 191
  11.4.1. Фізико-географічне положен¬ня Антарктиди. Відкриття та дослідження материка 191
  11.4.2. Природа Антарктиди 194
  Тестові завдання з тем «Австралія», «Антарктида» 196
  11.5. Південна Америка 202
  11.5.1. Фізико-географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки 202
  11.5.2. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Південної Америки 205
  11.5.3. Клімат Південної Америки 206
  11.5.4. Води суходолу Південної Америки 208
  11.5.5. Природні зони Південної Америки. Висотна поясність Анд 210
  11.5.6. Населення та політична
  карта Південної Америки 213
  Тестові завдання з теми
  «Південна Америка» 214
  11.6. Північна Америка 219
  11.6.1. Фізико-географічне положення, берегова лінія та дослідження Північної Америки 219
  11.6.2. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Північної Америки 222
  11.6.3. Клімат Північної Америки 223
  11.6.4. Води суходолу Північної Америки 225
  11.6.5. Природні зони Північної Амери¬ки. Висотна поясність Кордильєр 228
  11.6.6. Населення та політична карта Північної Америки 231
  Тестові завдання з теми
  «Північна Америка» 233
  11.7. Євразі я 239
  I. 7.1. Фізико-географічне положення та берегова лінія Євразії 239
  II. 7.2. З історії відкриття та дослідження окремих регіонів Євразії 242
  11.7.3. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Євразії 243
  11.7.4. Особливості формування клімату Євразії 245
  11.7.5. Кліматичні пояси й області Євразії 247
  11.7.6. Води суходолу Євразії. Річки 249
  11.7.7. Озера, сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії 251
  11.7.8. Природні зони Євразії 252

  людиною природи материка 256
  11.7.10. Населення та політична карта
  Євразії 257
  Тестові завдання з теми «Євразія» 258
  Розділ III.
  ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 264
  Географія України, її предмет і значення.. 264 Тема 12. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ
  ДОСЛІДЖЕННЯ 264
  12.1 .Формування території України як
  держави 264
  12.2. Географічні відомості про Україну від античних часів до сучасності 267
  12.3. Географічне положення України 269
  12.4. Державний устрій та адміністративно- територіальний поділ України 271
  12.5. Час місцевий, поясний, літній 272
  Тестові завдання з теми «Україна та її
  географічні дослідження» 273
  Тема 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 278
  13.1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси 278
  13.1.1. Рельєф України 278
  13.1.2. Тектонічна будова і тектонічні структури України 281
  13.1.3. Геологічна будова України 284
  13.1.4. Геоморфологічна будова України 286
  13.1.5. Паливні корисні копалини України 288
  13.1.6. Рудні корисні копалини України 291
  13.1.7. Нерудні корисні копалини України 292
  13.2. Клімат і кліматичні ресурси 293
  13.2.1. Загальні риси клімату України. Кліматотвірні чинники 293
  13.2.2. Територіальні відмінності клімату України 296
  13.2.3. Господарська оцінка клімату України 298
  Тестові завдання з тем «Рельєф, текто¬нічна та геологічна будова, мінеральні ресурси», «Клімат і кліматичні ресурси»...299
  13.3. Внутрішні води 306
  13.3.1. Основні річкові системи України 306
  13.3.2. Озера України 309
  13.3.3. Лимани, болота та підземні води України 310
  Штучні водойми 311
  13.4. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси 312
  13.4.1. Умови ґрунтоутворення 312
  13.4.2. Основні типи ґрунтів України 315
  13.4.3. Земельні ресурси України 317
  13.5. Рослинний покрив і тваринний
  світ 319
  13.5.1. Рослинність України 319
  13.5.2. Тваринний світ України 322
  13.6. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища 325
  Тестові завдання з тем «Внутрішні води», «Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ» 326
  Тема 14. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ
  (ЛАНДШАФТИ) 331
  14.1. Класифікація ландшафтів. Фізико- географічне районування України.. 331
  14.2. Зона мішаних лісів України 333
  14.3. Лісостепова зона України 334
  14.4. Степова зона України 335
  14.5. Українські Карпати 336
  14.6. Кримські гори 340
  14.7. Природні умови і природні ресурси Чорного моря 345
  14.8. Природні умови і природні ресурси Азовського моря 346
  Тема 15. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ
  УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХНЯ ОХОРОНА 347
  15.1. Зміна компонентів природи під впли¬вом діяльності людини. Екологічні проблеми України 347
  15.2. Природоохоронні території України 349
  15.3. Глобальні проблеми людства та їхній прояв на території України 351
  Тестові завдання з тем «Природні ком-плекси (ландшафти)», «Використання природних умов і природних ресурсів та
  їхня охорона» 353
  Розділ IV. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА
  ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 359
  Тема 16. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 359
  16.1. Природний рух населення
  України 359
  16.2. Міграції населення України 360
  16.3. Українська діаспора та причини її виникнення 362
  16.4. Національний та етнічний склад населення України 363

  16.5. Розселення в Україні.
  Типи населених пунктів 365
  16.6. Трудові ресурси України 367
  Тестові завдання з теми
  «Населення України» 368
  Тема 17. ГОСПОДАРСТВО 374
  17.1.Загальна характеристика
  господарства України 374
  17.1.1. Галузева структура господарства України 374
  17.1.2. Територіальна структура господарства України 376
  17.1.3.Основні принципи розміщення та форми організації вироб¬ництва 377
  17.2. Галузі господарства та міжгалузеві комплекси 379
  17.2.1. Паливно-енергетичний комплекс України 379
  17.2.1.1. Вугільна промисловість України 381
  17.2.1.2. Нафтова та газова промисловість України ....383
  17.2.1.3. Електроенергетична промисловість України ....384
  17.2.2. Металургійний комплекс 386
  17.2.2.1. Чорна металургія
  України 386
  17.2.2.2. Кольорова металургія України 388
  Тестові завдання з тем «Загальна харак-теристика господарства України», «Паливна промисловість. Електроенерге-тика», «Металургійна промисловість»... 390
  17.2.3. Машинобудування України 396
  17.2.4. Хімічна промисловість України 399
  17.2.5. Лісопромисловий комплекс України 401
  17.2.6. Промисловість будівельних матеріалів України 402
  17.2.7. Соціальний комплекс України 404
  Тестові завдання з тем «Машинобу-дування», «Хімічна промисловість»,
  «Лісова промисловість», «Промисловість будівельних матеріалів», «Легка промисловість. Художні промисли» 406
  17.2.8. Агропромисловий комплекс України 411
  17.2.8.1. Загальна характеристика сільського господарства України 412
  17.2.8.2. Рослинництво України 414
  17.2.8.3. Тваринництво України 416
  17.2.8.4. Агропромислові зони та райони України 416
  17.2.8.5. Харчова промисловість України 417
  17.2.9. Транспортний комплекс України 418
  17.2.10. Україна і світове господарство 419
  Тестові завдання з тем «Сільське господарство», «Харчова промисловість», «Транспорт», «Соціальна сфера»,
  «Україна і світове господарство» 420
  Тема18. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ 426
  18.1. Економічне районування
  України 426
  18.2. План характеристики економічного району 426
  18.3. Економічні райони України 427
  18.3.1. Донецький економічний район 427
  18.3.2. Придніпровський економічний район 430
  18.3.3. Північно-Східний економічний район 432
  18.3.4. Столичний економічний район 433
  18.3.5. Центральний економічний район 436
  18.3.6. Причорноморський економічний район 437
  18.3.7. Подільський економічний район 439
  18.3.8. Північно-Західний (Волинський) економічний район 441
  18.3.9. Карпатський економічний район 443
  Тестові завдання з теми
  «Економічні райони України» 445
  Тема 19. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ ..451 План характеристики області 451
  Розділ V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 452
  Економічна і соціальна географія світу як наука 452
  Тема 20. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ....454
  20.1. Політична карта світу та періоди її формування 454
  20.2. Типологія країн світу 456
  20.3. Державний лад 460
  20.4. Міжнародні організації 463

  Іема 21. НАСЬЛЬННЯ СВІТУ 470
  21.1. Чисельність та природний рух населення , 470
  21.2. Вікова та статева структура населення. Трудові ресурси 473
  21.3. Національна та етнічна структура населення 474
  21.4. Релігії народів світу 476
  21.5. Розміщення населення на Землі ....478
  21.6. Міське та сільське населення 479
  21.7. Міграційні процеси в світі 482
  Тестові завдання з тем «Політична карта світу», «Населення світу» 483
  Тема 22. СВІТОВІ ПРИРОДНІ
  РЕСУРСИ 489
  22.1. Взаємодія природи та суспільства ...489
  22.2. Природні ресурси світу та проблеми їх використання 490
  Тема 23. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ....494
  23.1. Світове господарство та його формування 494
  23.2. Науково-технічна революція та її вплив на світове господарство 497
  23.3. Географія промисловості світу 501
  23.3.1. Структура промисловості. Паливно-енергетична промисловість 501
  23.3.2. Металургія 504
  23.3.3. Машинобудування 506
  23.3.4. Хімічна, лісова та легка промисловості 507
  23.4. Географія сільського господарства....508
  23.4.1. Загальна характеристика сільського господарства 508
  23.4.2. Рослинництво 510
  23.4.3. Тваринництво 512
  23.5. Географія транспорту. Зовнішні економічні зв'язки 514
  23.5.1. Транспорт 514
  23.5.2. Зовнішні економічні зв'язки ..517 Тема 24. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
  ЛЮДСТВА 519
  24.1. Найважливіші глобальні проблеми людства 519
  24.1.1. Проблема війни і миру 520
  24.1.2. Екологічна проблема 520
  24.1.3. Сировинна та енергетична проблеми 521
  24.1.4. Демографічна та продовольча проблеми 522
  24.1.5. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються 523
  24.1.6. Проблема освоєння Світового
  океану 524
  24.2. Глобальні прогнози 525
  Тестові завдання з тем «Світові природні ресурси», «Світове господарство»,
  «Глобальні проблеми людства» 525
  Тема 25. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ....531
  25.1. Типовий план характеристики регіону 531
  25.2. Типовий план характеристики країни 532
  25.3.Загальна характеристика країн
  Європи 532
  25.3.1. Німеччина 541
  25.3.2. Велика Британія 543
  25.3.3. Франція 546
  25.3.4. Італія 548
  25.3.5. Польща 550
  25.3.6. Білорусь 552
  25.3.7. Молдова 553
  25.4. Росія 555
  Тестові завдання з теми «Регіони та країни світу. Країни Європи» 557
  25.5. Загальна характеристика країн Азії..563
  25.5.1. Японія 570
  25.5.2. Індія 573
  25.5.3. Китай 576
  25.6. Країни Америки 580
  25.6.1. Сполучені Штати Америки 580
  25.6.2. Канада 583
  25.6.3. Загальна характеристика
  країн Латинської Америки 585
  25.6.3.1. Бразилія 591
  25.7.3агальна характеристика країн
  Африки 594
  25.7.1. Нігерія 599
  25.8. Загальна характеристика Австралії
  країн та Океани 600
  25.8.1. Австралія 602
  Тестові завдання з теми
  «Регіони та країни світу. Країни Азії.
  Країни Америки. Країни Африки.
  Австралія і країни Океанії» 604
  Тема 26. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО
  ГОСПОДАРСТВА 611
  Зразки завдань відкритого типу,
  що потребують стислої відповіді 614
  Зразки географічних задач та
  практичних завдань 617
  Короткий словник термінів і понять...621

  Відповіді до тестових завдань 631

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід