ДПА 9 клас 2020. Збірник з географії : Кузишин А. Підручники і посібники. Купити

Артикул: dp-19800
36 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
48
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Кузишин А.
 • У посібнику вміщено одинадцять варіантів підсумкових контрольних робіт з географії. Контрольні роботи складені відповідно до чинної навчальної програми з географії. Для учнів 9 класу, вчителів географії.

  До даного збірника є посібник з відповідями: Відповіді до збірника ДПА 2020 з географії 9 клас : Кузишин А. Тернопіль.

  Посібник «Підсумкові контрольні роботи ДПА з географії. 9 клас» відповідає оновленій програмі з
  географії, затвердженій Міністерством освіти і науки України , відповідним положенням «Концепції Нової
  української школи» (2016 р .). Він покликаний на . належно.му рівні організувати проведення підсумкових
  контрольних робіт та отримати достатньо об'єктивну інформацію про стан загальноосвітньої підготовки
  старшокласників з географії. Сформульовані завдання контрольних робіт охоплюють програмовий
  матеріал курсу географії для закладів загальної середньої освіти відповідно до чинної програми :
  «Географія. Загальна географія» (6 клас), «Географія. Материки і океани» (7 клас), «Україна у світі:
  природа, населенню> (8 клас) та «Україна і світове господарство» (9 клас). Мета кожного із запропонованих
  варіантів - оцінка учнівських компетентностей, набутих у процесі вивчення зазначених дисципл ін та
  реалізації відповідних змістових ліній, що стосуються, зокрема, розуміння єдності та гармонії між природним
  середовищем, розвитком матеріального виробництва та рівнем зростання соціальних стандартів
  населення в умовах сталого розвитку; принципів і механізмів функціонування суспільства ; збереження та
  захисту довкілля й усвідомлення сталого розвитку; прогнозування впливу географії ва розвиток технологій,
  нових напрямів підприємництва.
  Кожен варіант передбачає тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:
  • завдання вибору однієї правильної відповіді· з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання
  знань географічних понять, термінів;
  • завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів
  і встановлення між ними логічних зв'язків;
  • завдання множинного вибору з короткою відповіддю, у якому пропонується 7 варіантів відповіді,
  серед яких лише три правильні;
  • завдання відкритоrо типу, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання;
  • завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають виконання певних :математичних
  розрахунків для отримання правильної відповіді та запису числового результату в тих одиницях вимірювання,
  які вка_1ані в умові;
  • завдання для роботи з контурною картою.
  Варіативність посібника дає змогу вчителеві за потреби визначати необхідну кількі сть завдань, їх
  складність, зважаючи на загальний рівень· підготовленості учнів. Загалом усі пропоновані варіанти є рівноцінними
  за характером завдань, їх складністю, вибором тематики запитань. Зміст кожної контрольної
  роботи відповідає вивченому матеріалові за весь шкільний курс географії. У відсотковому відношенні
  19 % завдань належать до розділу «Географія. Загальна географія», 14 % - до розділу «Географія. Материки
  і океани» , 31 % завдань охоплює тематику, що стосується розділу «Україна у світі: природа, населення
  » і 36 % ·---запитання з ро~щілу «Україна і світове господарство» .
  Для оцінювання виконаних завдань пропонуємо такий алгоритм :
  • завдання від 1 до 20 - завдання з вибором однієї правильно відповіді: кожне правильно виконане
  завдання оцінюють 1 балом (максимальна кількість бал ів за цей блок - - 20);
  • завдання 21-25 - завдання на визначення відповідності: кожне правильне поєднання комбінації
  цифр та букв оціюоють 1 балом (максимальна кількість балів за цей блок - 20);
  • завдання 26-29 - завдання множинного вибору , І<оли із пропонованих семи варіантів потрібно
  правильно вибрати три: за умови правильного вибору одним балом оцінюють кожну правильну відповідь
  у запитанні (максимальна кількість балів за блок - 12);
  • завдання 30--32 - завдання відкритого типу, які оцінюють за критеріями то чності, вичерпност і
  та досконалості володіння конкретним поняттям, географічним явищем, умінням проводити узагальнення,
  виділяти основне : кожне завдання оцінюють у 6 балів (максимальна к·ількість балів за блок - 18);
  • завдання 33-35 -· завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що передбачають правильне
  розв'язання задач географічного змісту: за умов правильного їх виконання нараховують по 3 бали за кожне
  завдання (максимальна кількість балів за блок - 18);
  • завдання 36 - робота з контурною картою, яка передбачає відтворення інформації на контурній
  карті. Правильну та в повному обсязі подану відповідь оцінюють у 1 О балів (максимальна кількість балів
  за блок - 1 О).

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід