ДПА 2020 Англійська мова 9 клас. Збірник завдань : Валігура О., Давиденко Л. Купити

Артикул: dp-19797
32 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
48
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Валігура О., Давиденко Л.
 • Зразки підсумкових контрольних робіт з англійської мови для учнів 9 класів

  розроблено відповідно до чинних Програм з іноземних мов для закладів загальної
  середньої освіти (рівень А2+) та для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
  іноземних мов (рівень Bl).
  Завдання посібника - надати допомогу у проведенні підсумкового контролю
  для перевірки рівня засвоєння учнями знань, умінь та навичок з англійської мови.
  Зміст і структура тестів відповідає головній меті навчання іноземної мови - формування
  в учнів комунікативної компетенції. Зміст тестових завдань будується на
  автентичних зразках мовлення, прийнятих в англо.мовних країнах, та відповідає
  змісту навчальної програми для учнів середньої школи, що вивчають мову на рівні
  стандарту (рівень А2+), і для учнів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
  (рівень Bl).
  Об'єктами контролю є розуміння на слух (аудіювання) та читання .як види мов-
  леннєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації
  через використання мови.
  Зміст і формат підсумкових котроnьних робіт. 3аrаnьна характеристика розділів
  Розділ 1. Аудіювання: 20 аудіозаписів текстів для прослуховування, з них -
  10 рівня А2+ та 10 рівня Bl. До аудіозапису тексту кожного рівня подано по 6 текстових
  завдань з вибором однієї правильної відповіді. Мета завдань - виявити рівень
  сформованості вмінь учнів розуміти на слух автентичний англомовний текст (монолог
  або діалог). Учні повинні прослухати аудіозапис двічі.
  Розділ 2. Читання: 20 текстів для читання, з них - 10 рівня А2+ та 10 рівня Bl.
  До тексту кожного рівня подано по 6 завдань різної форми: на визначення правильності/
  неправильності твердження і завдання з вибором однієї правильної відповіді.
  Мета завдань - виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичний
  англомовний текст; перевірити вміння школярів диференціювати основну і
  другорядну інформацію та виявляти в тексті необхідну інформацію. Формат завдання:
  один текст обсягу до 250-300 слів (рівень А2+) та до 400 слів (рівень Bl).
  Розділ 3. Використання лексики та граматики: 20 текстів, з них - 10 рівня А2+
  та 10 рівня Bl. Формат завдання: один текст фактичного змісту обсягу до 150 слів
  (рівень А2+) та до 200 слів (рівень Bl). До кожного тексту подано по 6 завдань множинного
  вибору на заповнення пропусків у тексті. Кожне завдання містить лише
  одну правильну відповідь. Мета завдання - визначити сформованість мовних умінь,
  навичок та рівень засвоєння лексичного і граматичного матеріалу.
  На виконання всіх завдань відводиться одна астрономічна година, зокрема на
  аудіюванн.я пропонується 30 хвилин; на читання - 15 хвилин; на використання
  лексики та граматики - 15 хвилин. Усі письмові завдання необхідно виконувати
  на окремому аркуші (бланку відповідей), зразок якого подано наприкінці посібника.
  Максимальна кількість балів за виконання тесту - 100. За кожне правильно виконане
  завдання в усіх розділах пропонується по 5 балів. За умови отримання 55 балів
  тест вважається виконаним на задовільну оцінку.
  Завдання посібника допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну
  роботу учнів, сприятимуть підвищенню об'єктивності контролю та оцінювання
  знань, а школярам будуть корисними дл.я відновлення і систематизації знань у
  підготовці до державної підсумкової атестації.

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід