Біологія ЗНО 2020. Збірник тестів. Соболь В. Абетка. купити

Артикул: 9786175392034
100 грн
Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
400
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Соболь В.І.
 • Матеріал збірника укладено відповідно до вимог чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з біології, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Пропонований збірник є інтегрованою розробкою, що поєднує теоретичні відомості з біології, 1250 тематичних завдань у тестовій формі та 3 комплексних варіантів тестових завдань, структура яких адаптована до технічних характеристик зовнішнього оцінювання з біології. Перевірити правильність виконання завдань вам допоможе алгоритм відповідей наприкінці посібника. Призначений для проведення контрольних робіт та тематичного оцінювання знань, може бути використаний для самостійної підготовки учнів до зовнішнього оцінювання. Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів.

  Посібник є продовженням й доповненням до видання «Біологія. Довідник + тести» і містить матеріал для організації повторення, закріплення, узагальнення й поглиблення знань з метою якісної підготовки до державної підсумкової атестації 9-их та 11-их класів, вступних випробувань, зовнішнього незалежного оцінювання.
  Велику увагу у посібнику приділено узагальненню змісту шкільного курсу біології для організації повторення, що є обов’язковим етапом у загальному процесі засвоєння знань. Повторення в навчанні — це відтзорення раніше засвоєних знань, умінь та навичок з метою їх удосконалення й застосування до нових знань. З погляду психології повторення є встановленням асоціацій між новими знаннями і раніше засвоєними. Ця діяльність сприяє глибокому і міцному засвоєнню інформації, а також приведенню набутих знань у систему. При формуванні змісту довідника використано ряд правил, які методика викладання біології рекомендує застосовувати для організації повторення. Це, в першу чергу, рекомендації щодо міцного формування основних понять, які є стержнем для концентрування знань: а) найважливішою рисою формування поняття є розуміння не лише ознак цього поняття, але і взаємозв’язків цього поняття з іншими поняттями; б) утворення поняття є складним процесом, у якому застосовують різні розумові операції, але при повторенні найдоцільнішим є продуктивне порівняння, що супроводжується певними висновками; в) при повторенні розвиток понять слід організовувати у їхньому розгляді в нових зв’язках, тобто багаторазове повторення слід організовувати з одночасним поглибленням матеріалу.
  Значну частину посібника складають тести з різними тестовими завданнями. Тестом називають розроблений цілісний комплекс тестових завдань для перевірки певних характеристик. При створенні збірника ми виходили з таких вимог щодо конструювання тестових завдань і тестів:
  1) тестові завдання мають виконувати, окрім функції контролю знань, навчальну функцію;
  2) тестові завдання мають розрізнятися за трьома рівнями засвоєння: репродуктивним легким (завдання на розпізнавання, розрізнення, класифікацію та ін.),продуктивно-евристичним середнім (тестові завдання-під- став/іяння, конструктивні завдання, завдання-типові задачі та ін.)та продуктивно-творчим складним (ситуативні тестові завдання, тестові завдання-нетипові задачі, проблемні завдання з аналізом додаткової інформації та ін)]
  3) тести мають містити рівневі завдання у співвідношенні: 25% — легкі завдання, 50% — середні, 25% — складні;
  4) тести мають містити рівневі тестові завдання згідно з рекомендованою типологією: І тип — завдання з однією правильною відповіддю; II тип — завдання на встановлення відповідності; III тип — завдання на визначення послідовності; IV тип — завдання на встановлення правильної комбінації варіантів відповідей;

  5) тести мають містити типологічні завдання в оптимальному співвідношенні, за
  якого на завдання з однією правильною відповіддю припадає близько 4/5 усіх завдань;
  6) змість тестових завдань має бути орієнтований на зміст сучасних шкільних підручників з біології.
  Тематичні тести містять 25 рівневих завдань чотирьох типів, розрахованих на 30-40 хвилин роботи з ними.

 • Передмова -
  ВСТУП 7
  Тема і. Біологія - наука про життя 7
  РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ
  ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 13
  Тема 2. Елементний склад організмів 13
  Тема з. Неорганічні сполуки в організмах 19
  Тема 4. Органічні речовини, малі органічні молекули 25
  Тема 5. Макромолекули. Ліпіди. Складні цукри. Пептиди 31
  Тема 6. Білки 36
  Тема 7. Нуклеїнові кислоти 41
  Тема 8. Біологічно активні речовини 49
  РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 56
  Тема д. Організація клітин 56
  Тема ю. Поверхневий апарат клітин 62
  Тема її. Цитоплазма, двомембранні органели 67
  Тема 12. Одномембранні, немембранні органели.
  Органели руху 72
  Тема 13. Ядро. Клітинний цикл. Поділ клітин 78
  Тема 14. Обмін речовин та енергії в клітині.
  Енергетичний обмін 85
  Тема 15. Пластичний обмін. Біосинтез білків 92
  Тема 16. Пластичний обмін. Фотосинтез. Хемосинтез 99
  Тема 17. Неклітинні форми життя. Віруси. Пріони. Віроїди.... 106
  РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ
  ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 112
  Тема 18. Організм як біологічна система. Прокаріоти 112
  Тема 19. Загальна характеристика рослин 119
  Тема 20. Вегетативні органи рослин 124
  Тема 21. Генеративні органи. Квітка. Насінина. Плід 130
  Тема 22. Основні функції рослинного організму 138

  іема 23. водорості, ьищі спорові рослини 146
  Тема 24. Голонасінні. Покритонасінні 155
  Тема 25. Гриби. Лишайники 162
  Тема 26. Загальна характеристика тварин 168
  Тема 27. Губки. Кишковопорожнинні 174
  Тема 28. Плоскі черви. Круглі черви. Кільчасті черви 180
  Тема 29. Молюски 187
  Тема 30. Членистоногі 193
  Тема 31. Хордові. Безчерепні. Черепні. Риби 201
  Тема 32. Земноводні. Плазуни 208
  Тема 33. Птахи 215
  Тема 34. Ссавці 222
  Тема 35. Організм людини 228
  Тема 36. Опора і рух 235
  Тема 37. Кров. Лімфа 243
  Тема 38. Кровообіг. Лімфообіг 250
  Тема 39. Дихання 257
  Тема 40. Живлення. Травлення 263
  Тема 41. Шкіра. Виділення 272
  Тема 42. Регуляція функцій 280
  Тема 43. Сприйняття інформації 288
  Тема 44. Поведінка людини. Мислення і свідомість 293
  РОЗДІЛ IV. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО 303
  Тема 45. Розмноження і розвиток організмів 303
  Тема 46. Закономірності спадковості 311
  Тема 47. Закономірності мінливості 318
  Тема 48. Селекція і біотехнологія 325
  РОЗДІЛ V. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ
  ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 333
  Тема 49. Популяція. Екосистема. Біосфера 333
  Тема 50. Історичний розвиток органічного світу 343
  ТРЕНУВАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО 353
  Тесті 353
  Тест 2 362
  Тест з 379
  ВІДПОВІДІ 379

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід