Біологія ЗНО 2020 Комплексне видання. (Сліпчук І.) Освіта купити

Артикул: zn-19697
160 грн
150 грн
Характеристики
Видавництво
«Освіта»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
176
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Сліпчук І.
 • Посібник укладено відповідно до навчальних програм з біології для загальноосвітніх шкіл та програми зовнішнього незалежного оцінювання і дозволяє здійснювати підготовку вже із 6 класу як`самостійно, так і на уроках біології.

  Результат виконання завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з біології надзвичайно важливий для випускників старшої школи закладів середньої освіти, оскільки зараховується як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти (на вибір випускника) та для майбутнього абітурієнта під час вступу до закладів вищої освіти.
  Щоб успішно скласти іспит з біології, випускникові необхідно мати певні теоретичні знання, практичні навички та вміння відповідати на запитання, метою яких є виявлення рівня навчальних досягнень. У пропонованому посібнику міститься теоретичний матеріал, який викладено в короткій і доступній формі за весь шкільний курс з 6 по 11 класи. до нього введено розділ ``Біорізноманіття" та окремі поняття, які включені до програми 10-11 класів (рівень стандарту), затвердженої наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407 і будуть вивчатися тільки з 2018/2019 навчального року.
  Кожен розділ супроводжується прикладами тестових завдань, що дозволяють перевірити свої знання. У кінці посібника наведено відповіді до тестів, які допоможуть майбутнім абітурієнтам перевірити себе і заповнити наявні прогалини.
  Посібник призначений для підготовки учнів 11 класів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з біології, а також буде корисним вчителям, методистам і батькам.
  Працюйте, вчіться, і хай вам щастить!

 • ПЕРЕДМОВА ................................................................ 3
  ВСТУП ................................................................. 4
  Основні властивості живих організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Рівні організації живої матерії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Організація біологічних досліджень ............................................. 6
  Значення сучасної біології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  РОЗДІЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ . ...................... 8
  Елементний склад організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Неорганічні сполуки в організмах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Органічні сполуки в організмах ................................................. .
  Буг лев оди та ліпіди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Білки й амінокислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Ферменти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
  Нуклеїнові кислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
  Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) ........................................... 20
  Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  РОЗДІЛ 2. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......................... 22
  Клітина ................................................................ 22
  Будова еукаріотичної клітини ................................................. 23
  Поверхневий апарат клітини .................................................. 24
  Транспортув~ння речовин крізь клітинну мембрану ............................... 25
  Цитоплазма, її компоненти .................................................... 26
  Органели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
  Ядро ................................................................ 29
  Будова хромосом ............................................................ 30
  Клітина як цілісна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Обмін речовин та енергії ...................................................... 33
  Анаеробне дихання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Фотосинтез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Хемосинтез ................................................................ 35
  Збереження та реалізація спадкової інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
  Генетичний код . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Тестові завдання ................................ : ............................ 39
  РОЗДІЛ 3. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ ...................................... 40
  Віруси ................................................................ 40
  Бактеріофаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Бактерії. Архебактерії. Ціанопрокаріоти ........................................ 42
  Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  ОРГ АНІ3МОВИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ
  РОЗДІЛ 4. РОСЛИНИ. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ ................................... 46
  Рослини ................................................................ 46
  Будова рослинного організму .................................................. 48
  Генеративні органи рослини ................................................... 51
  Водорості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Спорові рослини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Насінні р ос.:ш:ни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Життєв і фо рми рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
  Гриби. Ли шайники ... . ...................................................... 58
  Тестові з ав д ання ............................................................. 59
  РОЗДІЛ 5. ТВАРИНИ ........................................................ 60
  Порівняння рослинних і тваринних організмів ......... .. . ....... . ................. 60
  Різноманітність одноклітинних еукаріот ......................................... 61
  Паразитичні одноклітинні організми. Шляхи зараження ними ...................... 62
  Основні групи тварин ......................................................... 62
  Губки ................................................................ 62
  Жалкі, або Кишковопорожнинні ............................................. 63
  Плоскі черви .............................. . .............................. 64
  Круглі черви, або Нематоди ................................................ 66
  Кільчасті черви .......................................................... 67
  Молюски ................................................................ 68
  Членистоногі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Хордові ................................................................ 73
  Безчерепні. Головохордові. Ланцетник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
  Риби ..................................... . .......................... 75
  Амфібії, або Земноводні ..... · ........................................... 78
  Рептилії, або Плазуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Птахи ......... . ................................................. 82
  Ссавці .... . ........... . ... . ...................................... 84
  Тестові завдання ........................................................... " . 88
  РОЗДІЛ 6. ЛІОДННА ......................................................... 90
  Положення людини в системі органічного світу ................................... 90
  Тканини організму людини .................................................... 91
  Опорно-рухова система ....................................................... 92
  Кровоносна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Будова серця ........................................................... . . 97
  Лімфа . . ................................................ . ............. 99
  Дихальна система 1ОО
  Травна система 103
  Сечовидільна система ........................... : .......................... .107
  Шкіра .............................................................. .108
  Регуляція функцій організму .......................... ' ...................... .109
  Нервова система ............................... . ........................... .110
  Спинний мозок ........................................ . ............ . ... .110
  Головний мозок ........................................................ .111
  Периферична нервова система .............................. .. ............... .112
  Сенсорні системи .......................................................... .112
  Вестибулярний апарат ...................................................... .116
  Вища нервова діяльність людини ............ " ................................ .117
  Мова і мовлення .. . ........................................................ .118
  Пам'ять .............................................................. .118
  Темперамент .............................................................. .120
  Характер ................................................. . ............ .120
  Сон .............................................................. .121
  Тестові завдання ........................................................... .122
  РОЗДІЛ 7. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ ........................ 124
  Гаметогенез ............................................................... 125
  Індивідуальний розвиток організмів ........................................... 126
  Тестові завдання ........ . ........ . .......................................... 129
  РОЗДІЛ 8. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. СЕЛЕКЦІЯ ............... 130
  Історія розвитку генетики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
  Методи генетичних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Закономірності спадковості ................................................... 131
  Закономірності мінливості ..... . ................. . ....... . ................... 133
  Селекція та біотехнологія . ........ . .. . ..... . ................ . ................ 134
  Тестові завдання ........ . .. . ........ . ........ . .............................. 138
  РОЗДІЛ 9. НАДОРГАНІ3МОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......... . .... . ..... 140
  Екологічні фактори ................ .. .................................. . .... 141
  Основні середовища існування організмів . . ..................................... 144
  Життєві форми організмів ................................................... 145
  Популяційно-видовий рівень організації життя .................................. 146
  Екосистема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7
  Біосфера ..... . ........... . ............................................. 149
  Поняття про ноосферу ....................................................... 150
  Охорона видового різноманіття організмів ...................................... .150
  Тестові завдання ........ . ................................................... 152
  РОЗДІЛ 10. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ..................... 154
  Становлення ецрлюційних поглядів ............................. . ... . .......... 154
  Синтетична теорія еволюції (СТЕ) .......... . ...... . ..... . ............... . ..... 157
  Мікроеволюція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7
  Ізоляція . ....... . .. . ...... . .. . ...... . .................................. 159
  Вид і видоутворення . .... . ....................................... .. . .. . . ..... 159
  Макроеволюція ................ . . . ............... . ......................... 161
  Напрями еволюції органічного світу ........................................... 162
  Шляхи досягнення біологічного прогресу ....................................... 162
  Докази еволюцн ............................................................ 162
  Історичний розвиток органічного світу ......................................... 165
  Антропогенез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  Біорізноманіття ............................. . ....... . ...................... 167
  Тестові завдання ........... . ........ . . . ........... : ......................... 170
  ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ......... . .............. . ................ 172
  ЛІТЕРАТУРА ............................... . .................................. . .. 172

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід