Біологія ЗНО 2020 Комплексне видання. (Сліпчук І.) Освіта купити

Артикул: zn-19697
160 грн
150 грн
Характеристики
Видавництво
«Освіта»
Формат
210x297мм (А4)
Кількість сторінок
176
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Сліпчук І.
  • Посібник укладено відповідно до навчальних програм з біології для загальноосвітніх шкіл та програми зовнішнього незалежного оцінювання і дозволяє здійснювати підготовку вже із 6 класу як`самостійно, так і на уроках біології.

    Результат виконання завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з біології надзвичайно важливий для випускників старшої школи закладів середньої освіти, оскільки зараховується як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти (на вибір випускника) та для майбутнього абітурієнта під час вступу до закладів вищої освіти.
    Щоб успішно скласти іспит з біології, випускникові необхідно мати певні теоретичні знання, практичні навички та вміння відповідати на запитання, метою яких є виявлення рівня навчальних досягнень. У пропонованому посібнику міститься теоретичний матеріал, який викладено в короткій і доступній формі за весь шкільний курс з 6 по 11 класи. до нього введено розділ ``Біорізноманіття" та окремі поняття, які включені до програми 10-11 класів (рівень стандарту), затвердженої наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407 і будуть вивчатися тільки з 2018/2019 навчального року.
    Кожен розділ супроводжується прикладами тестових завдань, що дозволяють перевірити свої знання. У кінці посібника наведено відповіді до тестів, які допоможуть майбутнім абітурієнтам перевірити себе і заповнити наявні прогалини.
    Посібник призначений для підготовки учнів 11 класів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з біології, а також буде корисним вчителям, методистам і батькам.
    Працюйте, вчіться, і хай вам щастить!

  • ПЕРЕДМОВА ................................................................ 3
    ВСТУП ................................................................. 4
    Основні властивості живих організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
    Рівні організації живої матерії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
    Організація біологічних досліджень ............................................. 6
    Значення сучасної біології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
    Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
    РОЗДІЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ . ...................... 8
    Елементний склад організмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
    Неорганічні сполуки в організмах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
    Органічні сполуки в організмах ................................................. .
    Буг лев оди та ліпіди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
    Білки й амінокислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
    Ферменти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
    Нуклеїнові кислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
    Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) ........................................... 20
    Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
    РОЗДІЛ 2. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......................... 22
    Клітина ................................................................ 22
    Будова еукаріотичної клітини ................................................. 23
    Поверхневий апарат клітини .................................................. 24
    Транспортув~ння речовин крізь клітинну мембрану ............................... 25
    Цитоплазма, її компоненти .................................................... 26
    Органели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
    Ядро ................................................................ 29
    Будова хромосом ............................................................ 30
    Клітина як цілісна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
    Обмін речовин та енергії ...................................................... 33
    Анаеробне дихання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
    Фотосинтез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
    Хемосинтез ................................................................ 35
    Збереження та реалізація спадкової інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
    Генетичний код . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
    Тестові завдання ................................ : ............................ 39
    РОЗДІЛ 3. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ ...................................... 40
    Віруси ................................................................ 40
    Бактеріофаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
    Бактерії. Архебактерії. Ціанопрокаріоти ........................................ 42
    Тестові завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
    ОРГ АНІ3МОВИЙ РІВЕНЬ ОРГ АНІ3АЦІЇ ЖИТТЯ
    РОЗДІЛ 4. РОСЛИНИ. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ ................................... 46
    Рослини ................................................................ 46
    Будова рослинного організму .................................................. 48
    Генеративні органи рослини ................................................... 51
    Водорості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
    Спорові рослини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
    Насінні р ос.:ш:ни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
    Життєв і фо рми рослин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
    Гриби. Ли шайники ... . ...................................................... 58
    Тестові з ав д ання ............................................................. 59
    РОЗДІЛ 5. ТВАРИНИ ........................................................ 60
    Порівняння рослинних і тваринних організмів ......... .. . ....... . ................. 60
    Різноманітність одноклітинних еукаріот ......................................... 61
    Паразитичні одноклітинні організми. Шляхи зараження ними ...................... 62
    Основні групи тварин ......................................................... 62
    Губки ................................................................ 62
    Жалкі, або Кишковопорожнинні ............................................. 63
    Плоскі черви .............................. . .............................. 64
    Круглі черви, або Нематоди ................................................ 66
    Кільчасті черви .......................................................... 67
    Молюски ................................................................ 68
    Членистоногі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
    Хордові ................................................................ 73
    Безчерепні. Головохордові. Ланцетник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
    Риби ..................................... . .......................... 75
    Амфібії, або Земноводні ..... · ........................................... 78
    Рептилії, або Плазуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 80
    Птахи ......... . ................................................. 82
    Ссавці .... . ........... . ... . ...................................... 84
    Тестові завдання ........................................................... " . 88
    РОЗДІЛ 6. ЛІОДННА ......................................................... 90
    Положення людини в системі органічного світу ................................... 90
    Тканини організму людини .................................................... 91
    Опорно-рухова система ....................................................... 92
    Кровоносна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
    Будова серця ........................................................... . . 97
    Лімфа . . ................................................ . ............. 99
    Дихальна система 1ОО
    Травна система 103
    Сечовидільна система ........................... : .......................... .107
    Шкіра .............................................................. .108
    Регуляція функцій організму .......................... ' ...................... .109
    Нервова система ............................... . ........................... .110
    Спинний мозок ........................................ . ............ . ... .110
    Головний мозок ........................................................ .111
    Периферична нервова система .............................. .. ............... .112
    Сенсорні системи .......................................................... .112
    Вестибулярний апарат ...................................................... .116
    Вища нервова діяльність людини ............ " ................................ .117
    Мова і мовлення .. . ........................................................ .118
    Пам'ять .............................................................. .118
    Темперамент .............................................................. .120
    Характер ................................................. . ............ .120
    Сон .............................................................. .121
    Тестові завдання ........................................................... .122
    РОЗДІЛ 7. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ ........................ 124
    Гаметогенез ............................................................... 125
    Індивідуальний розвиток організмів ........................................... 126
    Тестові завдання ........ . ........ . .......................................... 129
    РОЗДІЛ 8. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. СЕЛЕКЦІЯ ............... 130
    Історія розвитку генетики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
    Методи генетичних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
    Закономірності спадковості ................................................... 131
    Закономірності мінливості ..... . ................. . ....... . ................... 133
    Селекція та біотехнологія . ........ . .. . ..... . ................ . ................ 134
    Тестові завдання ........ . .. . ........ . ........ . .............................. 138
    РОЗДІЛ 9. НАДОРГАНІ3МОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ .......... . .... . ..... 140
    Екологічні фактори ................ .. .................................. . .... 141
    Основні середовища існування організмів . . ..................................... 144
    Життєві форми організмів ................................................... 145
    Популяційно-видовий рівень організації життя .................................. 146
    Екосистема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7
    Біосфера ..... . ........... . ............................................. 149
    Поняття про ноосферу ....................................................... 150
    Охорона видового різноманіття організмів ...................................... .150
    Тестові завдання ........ . ................................................... 152
    РОЗДІЛ 10. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ..................... 154
    Становлення ецрлюційних поглядів ............................. . ... . .......... 154
    Синтетична теорія еволюції (СТЕ) .......... . ...... . ..... . ............... . ..... 157
    Мікроеволюція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7
    Ізоляція . ....... . .. . ...... . .. . ...... . .................................. 159
    Вид і видоутворення . .... . ....................................... .. . .. . . ..... 159
    Макроеволюція ................ . . . ............... . ......................... 161
    Напрями еволюції органічного світу ........................................... 162
    Шляхи досягнення біологічного прогресу ....................................... 162
    Докази еволюцн ............................................................ 162
    Історичний розвиток органічного світу ......................................... 165
    Антропогенез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
    Біорізноманіття ............................. . ....... . ...................... 167
    Тестові завдання ........... . ........ . . . ........... : ......................... 170
    ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ......... . .............. . ................ 172
    ЛІТЕРАТУРА ............................... . .................................. . .. 172

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід