Біологія ЗНО 2018. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО. Авт: Соболь В. Вид-во: Абетка. купити

Артикул: 9786176860273
119 грн


Характеристики
Видавництво
«Абетка»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
796
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Соболь В. І.
 • Матеріал довідника викладено згідно з програмою зовнішнього незалежного оцінювання з біології, створеної на основі чинної програми з біології для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Теоретичний матеріал розподілено на 5 тематичних розділів «Загальна характеристика живої природи*, «Молекулярний рівень організації життя*, «Клітинний рівень організації життя», «Організмений рівень організації життя», «Надорганізмені рівні життя», які в свою чергу розподілено за темами. Теми супроводжуються ілюстраціями і тесто¬вими завданнями для перевірки знань. Довідник також містить практичні роботи для формування умінь розв’язування задач з біології.
  Довідник пропонується учням випускних класів, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади, учням, які мають бажання поглибити знання з біології, студентам першокурсникам для повторення матеріалу.

  Біологічні знання є необхідним елементом культури, важливою скдадовою системи наукових знань, які після засвоєння стають основою світогляду сучасної освіченої людини. Знання закономірностей життєвих явищ, принципів побудови і функціонування живих систем, причин і наслідків біологічної різноманітності допомагають людині зрозуміти природу і побудувати гармонійні співвідносини з нею, забезпечити розуміння власного організму і формування здорового способу життя, здійснити правильний вибір професії і забезпечити майбутнє професійне зростання. Біологічні знання впливають на формування поглядів людини на природу, ставлення до праці та 
  інших людей, на її поведінку, інтереси, смаки, життєві ціності і прагнення.
  Біологія як наука займає нині одне із чільних місць серед інших наук, оскільки відіграє провідну роль у вирішенні актуальних проблем сучасності та суттєво впливає на розвиток суспільства. Досягнення біології стосуються майже всіх сфер наукової і
  практичної діяльності людини.
  Вивчення біології є нелегкою справою, що зумовлено складністю й різноманітністю проявів життя. Довідник з біології, який пропонується до вашої уваги, створювався з метою полегшення організації процесу вивчення, поглиблення та повторення біології при підготовці до ЗНО, в класах із поглибленим вивченням біології основної школи, профільних класах старшої школи та на 1-му курсі вищих навчальних закладів. У довіднику більшість матеріалу викладено на академічному рівні згідно із змістом й основними вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології. З метою розширення функціонального призначення довідника внесено та розширено зміст окремих тем, які пропонуються новими програмами для загальноосвітніх закладів, для закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 класів та закладів з класами біолого-хімічного профілю.
  Довідник містить такі розділи: «Загальна характеристика живої природи» (Тема 1-2), «Молекулярний рівень життя» (Тема 2-9), «Клітинний рівень організації життя» (Тема 10-19), «Організменний рівень життя» (Тема 20-76), «Надорганізмові Рівні життя» (Тема 77-81). Для зручності користування розділи поділені на теми, кожна з яких містить такі елементи: назва теми, основні питання, структурований матеріал, міжпредметний матеріал для зацікавлення з рубрикою «Біологія+», тестові завдання для самоконтролю знань. Окремі теми, крім названих елементів, включають и практикум, який містить алгоритм або перелік необхідних знань для розв’язування, зразок розв’язування задачі та задачі для самостійного розв’язування. При написанні довідника було використано нові підручники для учнів й студентів, довідники з біології, українські та зарубіжні посібники, періодичну літературу з біології.

   Тестовий контроль знань та умінь до певної теми включає тестові завдання, підібрані й створені на основі зразків типових завдань тестів з біології зовнішнього незалежного оцінювання. До кожної теми пропонується один контрольний варіант, що включає 23 перевірочних завдання: 20 завдань з однією правильною відповіддю (оцінюються 1 балом), 2 завдання на встановлення відповідності інформації (за кожну правильно встановлену відповідність 1 тестовий бал, одне завдання дає змогу набрати 4 бали) та одне завдання на логічну послідовність (за частково правильну відповідь 1 тестовий бал, повна правильна відповідь оцінюється 2 балами). Правильне розв’язання тесту дозволяє набрати 30 балів, які можна перевести в оцінку за орієнтовною 12-бальною шкалою:
  Бали Оцінка Бали Оцінка
  0-3 бали 1 19-20 балів 7
  4-6 бали 2 21-22 балів 8
  7-9 балів 3 23-24 балів 9
  10-12 балів 4 25-26 балів 10
  13-15 балів 5 27-28 балів 11
  16-18 балів 6 29-30 балів 12
  Текст посібника добре ілюстрований і містить малюнки, фотографії, схеми, таблиці, що полегшує засвоєння інформації.

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід