Біологія. Довідник школяра і студента. Заведея Т. БАО. купити

Артикул: 9789664813577
66 грн
Характеристики
Видавництво
«БАО»
Формат
148x210мм (А5)
Кількість сторінок
688
Обкладинка
тверда
Рік видання
2015
Автор
Заведея Т. Л.
 • Біологія — один із найважливіших шкільних предметів. Вона допомагає оволодіти екологічним способом мислення, принципами здорового способу життя, осягнути красу і гармонік) навколишнього світу.
  До книжки ввійшли довідкові матеріали з усіх галузей біології — ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини, загальної біології, екології. За допомогою довідника учні зможуть підготуватися до уроку, лабораторної та контрольної роботи, до заліку, іспиту.
  Видання розраховане на учнів загальноосвітніх шкіл (у тому числі з поглибленим вивченням біології), абітурієнтів, студентів, викладачів.

 • ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ З
  ВСТУП 4
  Методи біологічних досліджень  7
  Розкриття поняття «життя» 9
  РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО 11
  МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ 13
  Хімічна організація клітини 13
  Неорганічні сполуки 19
  Органічні сполуки 22
  Інші органічні сполуки 41
  Неклітинні форми життя 49
  КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ 58
  Клітинна теорія 58
  Будова клітини прокаріот (доядерних) 60
  Царство Дроб’янки 61
  Будова клітини еукаріот (ядерних) 66
  Клітинний цикл 81
  Обмін речовин (метаболізм) і перетворення енергії в організмі 81
  Енергетичний обмін 86
  Пластичний обмін 89
  Хемосинтез 93 
  Фотосинтез 94
  ТКАНИННИЙ РІВЕНЬ 97
  Тканини багатоклітинного організму 97
  Тканини рослин 97
  Тканини тварин та людини 106
  ОРГАННИЙ РІВЕНЬ 112
  Багатоклітинний організм — інтегрована система 112
  Органи багатоклітинних рослин і регуляція їхніх функцій 113
  Організм багатоклітинних тварин і регуляція його функцій  148

  РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ 156
  Етапи індивідуального розвитку (онтогенезу) організмів  163
  Життєві цикли 168
  СПАДКОВІСТЬ ТА МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ 170
  Історія розвитку генетики 170
  Основні закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем 173
  Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 182
  Явище зчепленого успадкування 186
  Популяційна генетика 194
  Поняття про ген 195
  Цитоплазматична спадковість 196
  МУТАЦІЙНА ТА МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ 197
  Види мінливості 197
  Модифікаційна мінливість, її властивості 198
  Спадкова мінливість 200
  ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ 207
  Завдання сучасної селекції 2(Н
  Основні методи селекції 207
  Центри походження тварин і рослин 210
  Біотехнологія 212
  БІОЛОГІЯ РОСЛИН 215
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ 216
  НИЖЧІ РОСЛИНИ 21 ‘
  Водорості. Загальна характеристика 217
  Відділ Зелені водорості 218
  Відділ Діатомові водорості 223
  Відділ Бурі водорості  224
  Відділ Червоні водорості, або Багрянки 225
  ВИЩІ РОСЛИНИ 226
  ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ 226
  Загальна характеристика 226
  Відділ Риніофіти, або Ринієподібні 227
  Відділ Псилофіти, або Псилотоподібні 228
  Відділ Мохоподібні, або Бріофіти 228
  Відділ Плауноподібні, або Лікоподіофіти 233
  Відділ Хвощеподібні, або Еквізетофіти 235
  Відділ Папоротеподібні, або Поліподіофіти 237
  ВИЩІ НАСІННІ РОСЛИНИ 240
  Загальна характеристика 240
  Відділ Голонасінні, або Пінофіти 241
  Відділ Покритонасінні (Квіткові), або Магноліофіти 247
  БІОЛОГІЯ ГРИБІВ 255
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА ГРИБИ 256
  Відділ Слизовики, або Слизисті гриби 257
  Відділ Гриби 257
  РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ 259
  Нижчі гриби 259
  Вищі гриби 260
  Шапкові гриби 264
  ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ 265
  ВІДДІЛ ЛИШАЙНИКИ 267
  Загальна характеристика 267
  Різноманітність лишайників 269
  Значення лишайників 270
  БІОЛОГІЯ ТВАРИН 271
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА ТВАРИНИ 272
  ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ 274
  Загальна характеристика 274
  Тип Саркомастігофора 276
  Тип Інфузорії, або Війчасті 280
  Тип Апікомплекси 282
  ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ 283
  Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі  283
  Тип Плоскі черви 288
  Тип Круглі черви 296
  Геогельмінти 299
  Біогельмінти 301
  Тип Кільчасті черви 303
  Тип Молюски, або М’якуни і 308
  Тип Членистоногі 321
  Комахи з неповним перетворенням 342
  Комахи з повним перетворенням 345
  Тип Хордові 356
  Підтип Безчерепні 357
  Клас Головохордові (Ланцетники) 358
  Підтип Черепні, або Хребетні 361
  Клас Круглороті 363
  Надклас риби 366
  Клас Хрящові риби 366
  Клас Кісткові риби 371
  Клас Земноводні, або Амфібії 386
  Клас Плазуни, або Рептилії 396
  Клас Птахи 405
  Клас Ссавці, або Звірі 427
  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 461
  ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 462
  Поняття про здоров’я І хворобу ЛЮДИНИ 463
  Органи, фізіологічні й функціональні системи 464
  НЕРВОВА СИСТЕМА 465
  Нервова регуляція 465
  Центральна нервова система 467
  Периферична нервова система 476
  Шкідливий вплив куріння, алкоголю і наркотиків на нервову систему 481
  ГУМОРАЛЬНА (ЕНДОКРИННА) СИСТЕМА 482
  Залози внутрішньої секреції 483
  Залози змішаної секреції 488
  ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА 490
  Функції опорно-рухової системи 490
  Будова кісток 491
  Будова скелету 495
  Будова і функції м’язів 500
  КРОВ 508
  Внутрішнє середовище організму 508
  Функції крові 509
  Склад крові 509
  Зсідання крові 514
  Переливання крові 515
  Імунітет 516
  КРОВОНОСНА СИСТЕМА 519
  Серце: його будова та функції 520
  Судинна система 525
  Порушення діяльності серцево-судинної системи 528
  Перша допомога при кровотечах 529
  ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА 530
  ДИХАННЯ 532
  Будова та функції органів дихання 532
  Газообмін у легенях і тканинах 535
  Дихальні рухи 537
  Життєва ємність легень 539
  Захворювання органів дихання та їх профілактика 541
  Перша допомога при зупинці дихання 543
  ТРАВНА СИСТЕМА 544
  Будова та функції органів травлення 545
  Методи дослідження травлення 555
  Хвороби шлунково-кишкового тракту 556
  Харчування і здоров’я 557
  ВИДІЛЕННЯ 560
  Будова і функції органів сечовиділення 560
  Захворювання органів виділення та їх профілактика 565
  ШКІРА 566
  Будова шкіри 567
  Роль шкіри в терморегуляції 570
  Загартовування 571
  Гігієна тіла 572
  Перша допомога при перегріванні опіках та обмороженнях 572
  СЕНСОРНІ СИСТЕМИ 573
  Зорова сенсорна система 574
  Порушення зору 578 

  Гігієна зору 578
  Слухова сенсорна система 578
  Гігієна слуху 582
  Нюхова та смакова сенсорні системи 582
  Сенсорні системи рівноваги, руху,дотику, болю, температури 585
  РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК 588
  Будова та функції чоловічоїі жіночої статевої системи 588
  Запліднення і розвиток людини 591
  Статеве дозрівання 593
  Гігієна статевих органів - 595
  Захворювання чоловічих і жіночих статевих органів 596
  Віковий розвиток людини 597
  ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 601
  Рефлекси 602
  Фізіологічні основи мовлення 609
  Сприйняття та пам’ять 611
  Емоції 613
  Свідомість 614
  Типи темпераменту 615
  Характер 616
  Обдарованість і здібність 617
  Вплив наркотиків, алкоголю, токсинів на нервову систему та поведінку людини 617
  Сон і його значення 618
  ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ 622
  Еволюція людини  624
  Антропогенез 626
  Раси, нації, народності 628
  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 631
  ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 632
  Закономірності впливу екологічних акторів на живі організми 633
  ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ З
  ВСТУП 4
  Методи біологічних досліджень : 7
  Розкриття поняття «життя» 9
  РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО 11
  МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ 13
  Хімічна організація клітини 13
  Неорганічні сполуки 19
  Органічні сполуки 22
  Інші органічні сполуки 41
  Неклітинні форми життя 49
  КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ 58
  Клітинна теорія 58
  Будова клітини прокаріот (доядерних) 60
  Царство Дроб’янки 61
  Будова клітини еукаріот (ядерних) 66
  Клітинний цикл 81
  Обмін речовин (метаболізм)
  і перетворення енергії в організмі 81
  Енергетичний обмін 86
  Пластичний обмін 89
  Хемосинтез 93
  Фотосинтез 94
  ТКАНИННИЙ РІВЕНЬ 97
  Тканини багатоклітинного організму 97
  Тканини рослин 97
  Тканини тварин та людини 106
  ОРГАННИЙ РІВЕНЬ 112
  Багатоклітинний організм — інтегрована система 112
  Органи багатоклітинних рослин
  і регуляція їхніх функцій 113
  Організм багатоклітинних тварин
  і регуляція його функцій ; 148
  РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
  РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ 156
  Етапи індивідуального розвитку (онтогенезу) організмів ... 163
  Життєві цикли 168
  СПАДКОВІСТЬ ТА МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ 170
  Історія розвитку генетики 170
  Основні закономірності спадковості,
  встановлені Г. Менделем 173
  Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 182
  Явище зчепленого успадкування 186
  Популяційна генетика 194
  Поняття про ген 195
  Цитоплазматична спадковість 196
  МУТАЦІЙНА ТА МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ 197
  Види мінливості 197
  Модифікаційна мінливість, її властивості 198
  Спадкова мінливість 200
  ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ 207
  Завдання сучасної селекції 2(Н
  Основні методи селекції 20 (
  Центри походження тварин і рослин 210
  Біотехнологія 21*
  БІОЛОГІЯ РОСЛИН 215
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ 216
  НИЖЧІ РОСЛИНИ 21 ‘
  Водорості. Загальна характеристика 21*
  Відділ Зелені водорості 218
  Відділ Діатомові водорості 223
  Відділ Бурі водорості > 224
  Відділ Червоні водорості, або Багрянки 225
  ВИЩІ РОСЛИНИ 226
  ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ 226
  Загальна характеристика . 226
  Відділ Риніофіти, або Ринієподібні 227
  Відділ Псилофіти, або Псилотоподібні 228
  Відділ Мохоподібні, або Бріофіти 228
  Відділ Плауноподібні, або Лікоподіофіти 233
  Відділ Хвощеподібні, або Еквізетофіти 235
  Відділ Папоротеподібні, або Поліподіофіти 237
  ВИЩІ НАСІННІ РОСЛИНИ 240
  Загальна характеристика 240
  Відділ Голонасінні, або Пінофіти 241
  Відділ Покритонасінні (Квіткові), або Магноліофіти 247
  БІОЛОГІЯ ГРИБІВ 255
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА ГРИБИ 256
  Відділ Слизовики, або Слизисті гриби 257
  Відділ Гриби 257
  РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ 259
  Нижчі гриби 259
  Вищі гриби 260
  Шапкові гриби 264
  ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ 265
  ВІДДІЛ ЛИШАЙНИКИ 267
  Загальна характеристика 267
  Різноманітність лишайників 269
  Значення лишайників 270
  БІОЛОГІЯ ТВАРИН 271
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  ЦАРСТВА ТВАРИНИ 272
  ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ 274
  Загальна характеристика .274
  Тип Саркомастігофора 276
  Тип Інфузорії, або Війчасті 280
  Тип Апікомплекси 282
  ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ 283
  Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі '. 283
  Тип Плоскі черви 288
  Тип Круглі черви 296
  Геогельмінти 299
  Біогельмінти 301
  Тип Кільчасті черви 303
  Тип Молюски, або М’якуни і 308
  Тип Членистоногі 321
  Комахи з неповним перетворенням 342
  Комахи з повним перетворенням 345
  Тип Хордові 356
  Підтип Безчерепні 357
  Клас Головохордові (Ланцетники) 358
  Підтип Черепні, або Хребетні 361
  Клас Круглороті 363
  Надклас риби 366
  Клас Хрящові риби 366
  Клас Кісткові риби 371
  Клас Земноводні, або Амфібії 386
  Клас Плазуни, або Рептилії 396
  Клас Птахи 405
  Клас Ссавці, або Звірі 427
  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 461
  ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 462
  Поняття про здоров’я І хворобу ЛЮДИНИ 463
  Органи, фізіологічні й функціональні системи 464
  НЕРВОВА СИСТЕМА 465
  Нервова регуляція 465
  Центральна нервова система 467
  Периферична нервова система 476
  Шкідливий вплив куріння, алкоголю
  і наркотиків на нервову систему 481
  ГУМОРАЛЬНА (ЕНДОКРИННА) СИСТЕМА 482
  Залози внутрішньої секреції 483
  Залози змішаної секреції 488
  ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА 490
  Функції опорно-рухової системи 490
  Будова кісток 491
  Будова скелету 495
  Будова і функції м’язів 500
  КРОВ 508
  Внутрішнє середовище організму 508
  Функції крові 509
  Склад крові 509
  Зсідання крові 514
  Переливання крові * 515
  Імунітет 516
  КРОВОНОСНА СИСТЕМА 519
  Серце: його будова та функції 520
  Судинна система 525
  Порушення діяльності серцево-судинної системи 528
  Перша допомога при кровотечах 529
  ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА 530
  ДИХАННЯ 532
  Будова та функції органів дихання 532
  Газообмін у легенях і тканинах 535
  Дихальні рухи 537
  Життєва ємність легень 539
  Захворювання органів дихання та їх профілактика 541
  Перша допомога при зупинці дихання 543
  ТРАВНА СИСТЕМА 544
  Будова та функції органів травлення 545
  Методи дослідження травлення 555
  Хвороби шлунково-кишкового тракту 556
  Харчування і здоров’я 557
  ВИДІЛЕННЯ 560
  Будова і функції органів сечовиділення 560
  Захворювання органів виділення та їх профілактика 565
  ШКІРА 566
  Будова шкіри 567
  Роль шкіри в терморегуляції 570
  Загартовування 571
  Гігієна тіла 572
  Перша допомога при перегріванні,
  опіках та обмороженнях 57^
  СЕНСОРНІ СИСТЕМИ 573
  Зорова сенсорна система 574
  Порушення зору 57»
  Гігієна зору 
  Слухова сенсорна система 
  Гігієна слуху 
  Нюхова та смакова сенсорні системи 
  Сенсорні системи рівноваги, руху,
  дотику, болю, температури &
  РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК 588
  Будова та функції чоловічої
  і жіночої статевої системи ..588
  Запліднення і розвиток людини 591
  Статеве дозрівання 593
  Гігієна статевих органів - 595
  Захворювання чоловічих і жіночих статевих органів 596
  Віковий розвиток людини 597
  ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 601
  Рефлекси 602
  Фізіологічні основи мовлення 609
  Сприйняття та пам’ять 611
  Емоції 613
  Свідомість 614
  Типи темпераменту 615
  Характер 616
  Обдарованість і здібність 617
  Вплив наркотиків, алкоголю, токсинів
  на нервову систему та поведінку людини 617
  Сон і його значення 618
  ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ 622
  Еволюція людини .. 624
  Антропогенез 626
  Раси, нації, народності ..628
  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 631
  ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 632
  Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми 633
  Середовища існування організмів 635
  Адаптивні біологічні ритми організмів 644
  Екологічна характеристика й популяційна структура виду 646
  Біоценоз та його структура 649
  Біогеоценоз та екосистема 651
  ЛЮДИНА І БІОСФЕРА 656
  Основи вчення В. L Вернадського про біосферу 656
  Вчення В. І. Вернадського про ноосферу та його значення для попередження глобальної екологічної кризи 662
  ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ 662
  Розвиток біології в першій половині XIX сторіччя як передумова подальшого розвитку еволюційного вчення 665
  Ч. Дарвін та його праці 666
  Докази еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна та її розвиток в другій половині XIX — на початку XX сторіччя 670
  Синтетична гіпотеза еволюції 675
  Популяція — елементарна одиниця еволюції 676
  Елементарні фактори еволюції 678
  Вид 680
  Видоутворення 682
  Макроеволюція 682

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід