Авраменко Хрестоматія ЗНО 2020. Українська література : Грамота. купити

Артикул: 9789663495439
140 грн
115 грн
Характеристики
Видавництво
«Грамота»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
416
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2019
Автор
Авраменко О.М.
 • Хрестоматія містить усі твори, передбачені програмою ЗНО 2020.
  Перед художніми творами подано стислу інформацію про письменника, а також назви його найвідоміших творів. Видання призначено для якісної підготовки старшокласників до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури у 2020 році, абітурієнтів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Даний посібник має гриф МОН "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ "ІМЗО" від 20.08.2019 р. № 21.1/12-Г-872)"
  Ця книжка допоможе вам якнайкраще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури. До хрестоматії ввійшли ВСІ ТВОРИ, що передбачені програмою ЗНО у 2020/2021 навчальному році.

  Як свідчить досвід попередніх років, готуючись до ЗНО, важко зорієнтуватися в такій великій кількості художніх творів, а передусім тому, що більшу їх частину ви вивчали в 9 й 10 класах, а усну народну творчість — у 6, 7 і 8. Зрозуміло, що після належного їх опрацювання через роки залишається, як правило, загальне уявлення про твір (головна сюжетна лінія, імена головних героїв), а про ліричні твори (безсюжетні) годі й говорити (здебільшого ви можете пригадати лише ті, які вивчали напам’ять).
  У хрестоматії представлено повністю приблизно 70 % художніх текстів. Це — ліричні твори (вірші, сонети, пісні, послання), ліроепічні твори малих форм (думи, балади, невеликі поеми, байки) і малі епічні форми (оповідання, новели). Решту пропонуємо вам перечитати (а комусь, можливо, прочитати вперше) у скороченому вигляді. Це — велика проза (повісті й романи), а також великі за обсягом поеми й драми. Важливим для цілісного сприйняття художнього твору є те, що в цій книжці на місці вилучених частин подано стислий їх переказ.
  Перечитування творів сприятиме зміцненню ваших знань про жанр, композицію, сюжет, героїв твору, тему, головну ідею, проблематику, стиль письменника, мовновиражальні засоби тощо. Кращому засвоєнню художнього твору допоможуть такі видання: «Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина» (автори О. М. Авраменко, М. Б. Блажко) та «Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. II частина» (автор О. М. Авраменко). У довіднику коротко й чітко викладено основні відомості про твір: літературний рід, жанр, вид лірики й віршовий розмір (якщо твір ліричний), тема, головна ідея, головні герої, короткий переказ сюжету, невелика літературно-критична стаття про твір (0,5-1 с.). Радимо спочатку опрацювати матеріал довідника про твір, який запланували прочитати, а потім — художній текст. Під час читання художнього твору ви будете «впізнавати» відомості з довідника, а це сприятиме не формальному, а осмисленому засвоєнню художнього матеріалу. Після прочитання твору рекомендуємо ще раз опрацювати відомості про нього в довіднику й виконати подані після теоретичного блоку тестові завдання.

  Читаючи великий епічний, ліроепічний і драматичний твір, радимо звертати увагу на:
  • портретні характеристики героїв (як свідчить досвід попередніх років, у тесті ЗНО пропонується багато завдань саме на впізнавання героя за його прикметною зовнішньою чи внутрішньою характеристикою);
  • рядки, якими починається й закінчується художній твір;
  • кульмінацію твору;
  • епіграф, присвяту.
  Ліричний твір радимо перечитати щонайменше тричі:
  • перший раз — для цілісного сприйняття художнього тексту (варто за тлумачним словником з’ясувати лексичне значення невідомих вам слів, інакше зміст поезії ви не зможете осягнути повного мірою);
  • другий раз — щоб звернути увагу на будову твору (кількість строф, їх розміщення), художні засоби (яскраві тропи й стилістичні фігури);
  • утретє прочитайте вірш виразно, бажано вголос, щоб відчути ритмомелодику й сприйняти його повноцінно.
  Під час читання художніх текстів використовуйте олівець (маркер) для позначення характеристик героїв, яскравих художніх засобів тощо. Раціонально розподіліть час, який залишився до проходження ЗНО.
  Упевнені, що ваша систематична підготовка буде належним чином оцінена на зовнішньому незалежному оцінюванні. Хай вам щастить!

 • Від упорядника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З
  УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
  Календарно-обрядові пісні
  Нова радість стала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Щедрик, щедрик, щедрівочка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Ой весна, весна - днем красна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  У ржі на межі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Заплету віночок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Маяло житечко, маяло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Суспільно-побутові пісні
  Ой у полі криниченька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Родинно-побутові пісні
  Місяць на небі, зіроньки сяють . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Цвіте терен, цв іте терен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  ІІісніЛfарусі Чурай
  Віють ві три, віють буйні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Засвіт встали козаченьки. . ........ . . . ... ..... ........ . ................. . .... 10
  Історичні пісні
  Ой Морозе, Морозенку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Чи не той то хміль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Народні думи
  Дума про Марусю Боrуславку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Народні балади
  Ой летіла стріла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
  Повість минулих літ (Уривки). Три брати - Кий, Щек, Хорив і сестра
  їхня Либідь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Про помсту княгині Ольги древлянам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Початок княжіння Святославого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Слово про похід Ігорів, Ігоря, сина Святослава, внука Олега . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  ГРИГОРІЙ СКО В ОРОДА
  Із збірки «Сад божествен.н.их пісен.м
  <іВсякому місту - звичай і п рава ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗО
  410
  De libertate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Із збірки «Байки харківські»
  Бджола та Шершень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ ХХ ст.
  ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
  Енеїда (Скорочено) .............................. . ...... . ....... . ............ 32
  Наталка Полтавка (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  ТАРАС ШЕВЧЕНКО
  Катерина (Скорочено)............. ...... . .... ............ .. . ... . .. . .... .. ... 53
  Кавказ . ..... . .............. . ... . . . . . . . .................... .... . . ....... . .. . . 58
  Сон ( «У всякого своя доля ... ») (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  « І мертвим, і живим, і ненарожденним ... » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Заповіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
  Чорна рада (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
  Кайдашева сім'я (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  ПАНАС МИРНИЙ
  Хіба ревуть воли , як ясла повні ? (Уривки) 114
  ІВАН КАРПЕНКО- КАРИЙ
  Мартин Боруля (Скорочено) 135
  ІВАН ФРАНКО
  Захар Беркут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
  «Чого являєшся мені у сні? .. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
  Мойсей (Скорочено) ...................... . .. . ........... . ......... . ...... .. . 183
  ЛІТЕРАТУРА ХХ ст.
  МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
  Тіні забутих предків (Скороче1ю) ................. .............. : . . . . . . . . . . . . 192
  Intermezzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
  Камінний хрест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
  ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА
  Valse melancolique..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
  411
  ЛЕСЯ УКРАЇНКА
  Сопtга sреш spero! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
  Лісова пісня (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  МИКОЛА ВОРОНИЙ
  Блакитна Панна...................... ........ .... ...... . ..... . . ... ... ....... 270
  ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
  Чари ночі . ....... .. ..................... .... ... ... .... ... . .. ....... ... ..... . 271
  «0 слово рідне! Орле скутий! .. ». ... . .... ........... ........ . .. . . .... ........ . 272
  ПАВЛО ТИЧИНА
  Пам'яті тридцяти............................................................ 273
  «0 панно Інно, панно Інно! .. ».... ............................... . . . .......... 273
  « Ви знаєте, як липа шелестить ... » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
  МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ
  «У теплі дні збирання винограду ... ».. . ....... .. . . .. . . . . . .... .. .. . ............ 275
  МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ
  Я (Романтика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
  ВОЛОДИМИР СОСЮРА
  Любіть Україну! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
  ВАЛЕР'ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ
  Місто (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
  ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ
  Майстер корабля (Уривки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
  ОСТАП ВИШНЯ
  Моя автобіографія (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
  Сом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
  МИКОЛА КУЛІШ
  Мина Мазайло (Скорочено) .. ... . . . . . . .. .......... . .......................... 334
  БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ
  Різдво........ ...... .......... . .. . ..................... . .. .. . . . . .. . .......... 353
  ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
  Зачарована Десна (Скорочено)..... . ................ ... . .. .. . .. .. .. .......... 1 354
  412
  АНД РІ Й М АЛИШ КО
  Пісня про рушник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
  В АСИЛ Ь СИМ ОНЕНКО
  Ти знаєш, що ти - людина? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
  «Задивляюсь у твої зіниці ... » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
  Лебеді материнства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
  ВАСИЛ Ь ГОЛОБОРОД ЬКО
  Наша мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
  ОЛЕС Ь ГО Н Ч А Р
  Модри Камень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
  ГР И ГІР ТЮТЮНН И К
  Три зозулі з поклоном 374
  В АСИЛЬ СТУС
  «Господи, гні ву пречистого ... »............. . ............. . ......... . .......... 377
  ІВАН Д Р АЧ
  Балада про соняшник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
  ДМИТРО П АВЛИЧКО
  Два кольори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
  Л І НА КО СТЕНКО
  «Страшні слова, коли вони мовчать ... » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  Маруся Чурай (Уривки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  ТВОРИ УКР АЇН СЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ
  ІВАН Б АГРЯ НИЙ
  Тигролови (Скорочено)...... .. .............................................. 393
  Є В ГЕН МАЛАНЮК
  Уривок з поеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід