Авраменко Довідник ЗНО 2020 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі 1-ша частина : Грамота

Артикул: 9789663495446
170 грн
145 грн
Характеристики
Видавництво
«Грамота»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
496
Обкладинка
тверда
Рік видання
2019
Автор
Авраменко О.М.
 • Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО-2020. Матеріал посібника також можуть використовувати вчителі під час проведення уроків для навчального тестування й контрольних робіт.

  Мета цього навчального посібника - допомогти майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання самостійно підготуватися до виконання тестових завдань з української мови та літератури. Матеріал збірника укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для закладів загальної середньої освіти й нової програми до ЗНО-2020.

  Книжка складається з двох частин: І - українська мова, ІІ - українська література. Кожна з них має таку будову: спочатку в доступній, стислій та зручній для засвоєння формі викладено необхідний теоретичний матеріал, проілюстрований прикладами. Після пояснення запропоновано вправи й завдання в тестовій формі , виконавши які кожний матиме можливість систематизувати знання за курс середньої школи. Формулювання й графічне оформлення завдань двох форм - на вибір однієї правильної відповіді й на встановлення логічних пар - максимально відповідають тестовому зошиту зовнішнього незалежного оцінювання.

  Книжка стане в пригоді також учням 5- 10 класів під час вивчення відповідних тем, адже посібник містить значну кількість завдань, виконання яких дасть можливість набути практичних умінь і навичок з української мови та літератури.

  Матеріал посібника вчителі можуть використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, контрольних робіт , а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час.

 • Від авторів 3

  УКРАЇНСЬКА МОВА

  Програма зовнішнього незалежного оцінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Фонетика. Графіка. Орфоепія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Склад. Наголос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Найпоширеніші випадки чергування звуків...... . ... . .... .. .......... .. ... . 21

  Орфографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Правопис префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗО

  Спрощення в групах приголосних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Зміни приголосних при творенні слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Апостроф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Знак м'якшення (ь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Сполучення йо, ьо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Подвоєння літер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  Написання слів іншомовного походження................ .. ... . . . ........ 61

  Велика літера та лапки у власних назвах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Складні слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  Правопис не з різними частинами мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  Основні випадки чергування у-в, і-й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  Основні правила переносу слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

  Лексикологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  Фразеологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  Будова слова. Словотвір ............... . ............... . . . . ... .. . .... ...... 108

  Морфологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

  Іменник..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  Прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

  Числівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  Займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  Дієслово........... . ... . ......... . ....... . ........ . . ..... ............. . . 165

  Дієприкметник . ........... ... .......... . ............ . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . 179

  Дієприслівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

  Прислівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

  Службові частини мови та вигук. .. ............... . ........ .......... . ... 199

  Прийменник...................................... ... . ... ........... . 199

  Сполучник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 202

  Частка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

  Вигук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

  Загальна морфологія.... . ... ....... .................. . ............... . .. 211

  Синтаксис. Пунктуація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

  Словосполучення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

  Головні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

  Другорядні члени речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

  Класифікація речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

  Односкладні речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

  Ускладнене речення. . . .. .. . ......................................... . ... 236

  Відокремлені члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

  Складне речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

  Пряма мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

  Стилістика. Розвиток мовлення ... . .... . ............... . ... . .... . . . .. . . . ... 310

  Власне висловлення (розвиток мовлення) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

  Перелік слів з нормативним наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

  УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

  Програма зовнішнього незалежного оцінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

  Усна народна творчість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

  Давня українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

  Григорій Сковорода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

  Література кінця XVIII - початку ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

  Іван Котляревський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

  Тарас Шевченко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

  Пантелеймон Куліш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

  Іван Нечуй - Левицький. .... .. ... .. . .... .... . ... . ..................... . .. 371

  Панас Мирний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

  Іван Карпенко - Карий . . ........... . ... .. .......... . ..... . ........... . .... 380

  Іван Франко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

  Література ХХ ст. .... . ... . ......... . ... .. .................................. 393

  Михайло Коцюбинський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

  Василь Стефаник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

  Ольга Кобилянська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

  Лес я Українка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

  Поезія першої половини ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

  Микола Вороний ... . ... . . . ..... . ......... . .... . ............. . . . ........ 411

  Олександр Олесь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

  Павло Тичина.... . ... ... ... .. . . . ..... ... ....... .. ....................... 412

  Максим Рильський... . ..... . . . ...... . ..... . ... . .... . . . .................. 413

  Володимир Сосюра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

  Богдан-Ігор Антонич ...... .. . .. . .. .. . ... . . . .......... .. . . .. . .. . ......... 414

  Микола Хвильовий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

  Валер ' ян Підмогильний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід