Англійська мова ЗНО 2020. Довідник : граматика, лексика, орфографія. Євчук О., Доценко І. Підручники і посібники

Артикул: zn-18898
90 грн
Характеристики
Видавництво
«Підручники і посібники»
Формат
176x250мм (В5)
Кількість сторінок
352
Обкладинка
м'яка
Рік видання
2018
Автор
Доценко І., Євчук О.
 • Довідник з англійської мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання допоможе учням та абітурієнтам узагальнитий систематизувати вивчений матеріал шкільної програми, удосконалити навички використання мови на практиці, полегшити процес підготовки до тестування та намітити стратегію для успішного виконання тестів.

  Посібник містить 4 розділи:

  1.Граматичний довідник.

  2.Лексичний та орфографічний довідники.

  3.Поради до тестування.

  1. Вправи.

  У першому розділі подано повний шкільний курс граматики англійської мови.

  Другийрозділмістить лексичний та орфографічний матеріал, що стосується словотворення, фразеологізмів, омофонів та помилок, яких зазвичай припускаються  на письмі й у мовленні.

  Третій розділ присвяченийстратегіям виконання завдань з читання та письма і помилкам, яких зазвичай припускаються під час тестування. Тут такожпредставлені зразки виконання тестових завдань та написання творчих робіт, які відповідають вимогам до рівня підготовки абітурієнтів.

  Четвертий розділмістить вправи на закріплення теоретичного матеріалу
  граматичного, лексичного й орфографічного довідників. Перевірити правильність виконання завдань допоможуть відповіді, подані в кінці посібника.

 • ЗМІСТ. CONTENTS
  Передмова 3
  ГРАМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК. GRAMMAR REFERENCE 4
  Частини мови. Parts of Speech 4
  Дієслово. TheVerb 4
  Особові й неособові форми дієслова. FinitesandNonfinites 5
  Граматичнікатегоріїдієслова.Grammar Categories of the Verb 5
  Часові форми дієслова в активному стані.Verb Tenses in the Active Voice 6
  Дієслово «To Be». The Verb ‘To Be’ 6
  Дієслово «To Have». The Verb ‘To Have’ 8
  Теперішній неозначений час. The Present Simple Tense 9
  Теперішній тривалий час. The Present Continuous (Progressive) Tense 11
  Теперішній доконаний час. The Present Perfect Tense 12
  Теперішній доконано-тривалий час. 
  The Present Perfect Continuous Tense 13
  Минулий неозначений час. The Past Simple Tense 14
  Минулий тривалий час. The Past Continuous Tense 16
  Минулий доконаний час. The Past Perfect Tense 16
  Минулий доконано-тривалий час. The Past Perfect Continuous Tense 18
  Майбутній неозначений час. The Future Simple Tense 18
  Майбутній тривалий час. The Future Continuous Tense 20
  Майбутній доконаний час. The Future Perfect Tense 21
  Майбутній неозначений час у минулому.
  The Future Simple-in-the-Past Tense 22
  Майбутній тривалий час у минулому.
  The Future Continuous-in-the-Past Tense 22
  Майбутній доконаний час у минулому.
  The Future Perfect-in-the-Past Tense 23
  Майбутній доконано-тривалий час. 
  The Future Perfect Continuous Tense 23
  Майбутній доконано-тривалий час у минулому. 
  The Future Perfect Continuous-in-the-Past Tense 24
  Таблиця часових форм дієслова в активному стані. 
  The Table of Tenses in the Active Voice 24
  Узгодження часів. The Sequence of Tenses 25
  Статичні Дієслова. Stative Verbs 26
  Пасивний стан дієслова. The Passive Voice 27
  Модальні дієслова. Modal Verbs 31
  Інфінітив. The Infinitive 34
  Конструкції з інфінітивом. Infinitive Complexes 36
  Герундій. The Gerund 38
  Дієприкметник. The Participle 41
  Іменник. The Noun 42
  Однина і множина іменників. The Singular and Plural of the Nouns 42
  Злічувані та незлічувані іменники. Countable and Uncountable Nouns 45
  Присвійний відмінок. The Possessive Case 46
  Артикль. The Article 47
  Неозначений артикль. The Indefinite Article 48
  Означений артикль. The Definite Article 49
  Означений артикль з власними назвами.
  The Definite Article with Proper Names 50
  Відсутність артикля перед іменниками. Zero Article 51
  Прикметник. The Adjective 53
  Числівник. The Numeral 56
  Займенник. The Pronoun 59
  Особові займенники. Personal Pronouns 59
  Присвійні займенники. Possessive Pronouns 60
  Означальні займенники. Defining Pronouns 61
  Неозначені займенники. Indefinite Pronouns 63
  Питальні займенники. Interrogative Pronouns 64
  Зворотні займенники. Reflexive Pronouns 65
  Вказівні займенники. Demonstrative Pronouns 65
  Кількісні займенники. Quantitative Pronouns 66
  Взаємні займенники. Reciprocal Pronouns 67
  Сполучні займенники. Conjunctive Pronouns 67
  Заперечні займенники. Negative Pronouns 67
  Прислівник. The Adverb 69
  Прийменник. The Preposition 72
  Сполучник. The Conjunction 75
  Вигук. TheInterjection 78
  Слова-зв’язки. Linking Words 79
  Частка. The Particle 83
  Речення. Sentence 85
  Головні члени речення. The Principal Parts of the Sentence 85
  Підмет. The Subject 85
  Присудок. The Predicate 86
  Узгодження підмета з присудком. The Subject-Verb Agreement 87

  Другорядні члени речення.The Secondary Parts of the Sentence 88
  Додаток. The Object 89
  Означення. The Attribute 89
  Обставина. The adverbial Modifier 90
  Порядок слів у реченні. Word Order 90
  Інверсія. Inversion 92
  Питальне речення. The Interrogative Sentence 93
  Загальні запитання. General Questions 93
  Спеціальні запитання. Special Questions 94
  Альтернативні запитання. Alternative Questions 95
  Розділові запитання. Disjunctive Questions (Tag Questions) 95
  Наказове речення. The Imperative Sentence 97
  Безособове речення. The Impersonal Sentence 99
  Складносурядне речення. The Compound Sentence 99
  Складнопідрядне речення. The Complex Sentence 100
  Підрядне обставинне речення. The Adverbial Clause 100
  Підрядні допустові речення. Сlauses of Concession 102
  Підрядні речення причини. Сlauses of Reason 102
  Підрядні речення мети. Сlauses of Purpose 103
  Підрядні речення наслідку. Сlauses of Result 104
  Підрядні речення умови. Clauses of Condition (Conditionals) 104
  Пряма та непряма мова.Direct and Indirect (Reported) Speech 109
  Таблиця неправильних дієслів.Table of Irregular Verbs 114
  VOCABULARY AND SPELLING REFERENCE.
  ЛЕКСИЧНИЙТА ОРФОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 120
  Словотворення. WordFormation 120
  Фразеологізми. Phrasal Verbs 124
  Омофони — cлова, які зазвичай збивають з пантелику. 
  Homophones — Most Commonly Confused Words 133
  Слова, у написанні якихприпускаються найбільше помилок.
  The Most Commonly Misspelled Words 137
  Помилки, яких зазвичай припускаютьсяна письмі та в мовленні.
  Common Mistakes in Writing and Speech 140
  ПОРАДИ ДО ТЕСТУВАННЯ.TESTING ADVICE 149
  Розділ «Читання». Reading Section 149
  Розділ «Письмо». Writing Section 152
  10 помилок, яких зазвичай припускаютьсяпід час тестування.
  10 Common Test Mistakes 163
  EXERCISES. ВПРАВИ 165
  Parts of Speech 165
  The Verb 167
  Verb Tenses in the Active Voice 167
  ‘To Be’ 167
  ‘There Is’, ‘There Was’, ‘There Are’, ‘There Were’ 169
  ‘To Have’ 170
  ‘To Be’ or ‘To Have’ 171
  The Present Simple 172
  The Present Continuous 173
  The Present Simple or the Present Continuous 174
  The Present Perfect 176
  The Present Perfect Continuous 177
  The Present Perfect or the Present Perfect Continuous 178
  The Present Tenses 178
  The Past Simple 180
  The Past Continuous 181
  The Past Simple or the Past Continuous 182
  The Past Perfect 182
  The Past Simple or the Past Perfect 183
  The Past Perfect Continuous 184
  The Past Perfect Continuous or the Past Simple 185
  The Past Tenses 186
  The Future Simple or the Future Continuous 187
  The Future Continuous or the Future Perfect 188
  ‘Will’ or ‘Be Going to’ 189
  The Future Simple, the Future Continuous, the Future Perfect 190
  The Future Tenses 190
  The Future-in-the-Past 192
  Tenses in the Active Voice Revision 193
  The Sequence of Tenses 195
  Dynamic or Stative Verbs 197
  The Passive Voice 199
  Modal Verbs 205
  The Infinitive 211
  The Gerund 217
  The Participle 221
  The Noun 226
  The Article 233
  The Adjective 241
  The Numeral 244
  The Pronoun 246
  Possessive Pronouns 246
  Defining Pronouns 248
  Indefinite Pronouns 251
  Interrogative Pronouns 251
  Reflexive Pronouns 252
  Demonstrative Pronouns 253
  Quantitative Pronouns 253
  Reciprocal Pronouns 254
  Conjunctive Pronouns 255
  Negative Pronouns 256
  They’re, Their, There 257
  The Quantifiers 258
  The Adverb 261
  The Preposition 264
  The Conjunction 272
  The Interjection 272
  Linking Words 273
  The Particle 275
  Sentence 276
  Subject-Verb Agreement 276
  The Inversion 278
  The Interrogative Sentence 280
  The Impersonal Sentence 287
  Conditionals 288
  Indirect Speech 298
  Vocabulary and Spelling 303
  The Word Formation 311
  Phrasal Verbs 316
  Homophones 334
  Language in Use 336
  Sentence Transformation 358
  Відповіді. The Key 363

Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Тільки авторизовані користувачі можуть залишати відгуки Вхід